Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Justitiële Verkenningen - jaargang 39 - november
De term klokkenluider - in het Engels 'whistleblower' - verwijst naar personen die denken dat er iets verkeerds of gevaarlijks gebeurt, of gaat gebeuren, en die uit gemeenschapszin het initiatief nemen anderen over de situatie te vertellen. (bron: pagina 90)

Dit themanummer 1 (2,5 MB) beoogt een bijdrage te leveren aan de voortgaande discussie over de rol van klokkenluiders in de samenleving en de wijze waarop hun bescherming zou moeten worden geboden en beschrijft de volgende onderwerpen:

• 1. Algemene Klokkenluiderswet
• 2. Toevluchtsoord 'Het Huis'
• 3. Concurrent 'PubLeaks'
• 4. Adviespunt klokkenluiders
• 5. Interne meldsysteem integriteit
• 6. Motieven voor het melden van misstanden
• 7. Principes volgens de Raad van Europa
• 8. De bescherming van klokkenluidersHuis voor Klokkenluiders - aan de overheid
Op 28 juni 2013 was er aan de UvA (Universiteit van Amsterdam) een symposium 2 over een wetsvoorstel van o.a. SP-kamerlid Ronald van Raak. Deze wet heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Het Wetsvoorstel 3 Huis voor Klokkenluiders en de bijbehorende Memorie van toelichting 4. Minister Plasterk stuurde de adviezen door naar de Tweede Kamer 5 en bekijkt thans of het ook toepasbaar kan zijn in de private sector.


PubLeaks - aan de pers
De Nederlandse pers (die zelf nauwelijks meer onderzoek doet) heeft een tegeninitiatief gelanceerd, genaamd PubLeaks 6, waarbij mensen "anoniem" kunnen lekken naar de pers. Nu is daar niets nieuws aan. De pers krijgt wel vaker meldingen of documenten binnen. Sterker nog, de moderne pers moet het juist hebben van de toegezonden persberichten, opdat ze die slechts hoeven te copy-pasten.


Damage control - aan het volk

Over Veiligheid:

• Verwijder alle informatie van uw computer, wanneer u deze niet meer hoeft te gebruiken.
• Houd geen kopie van de informatie achter, die u heeft geüpload.

bron: PubLeaks 7Hij moet zijn identiteit bekendmaken aan het Huis en om aanspraak te kunnen maken op de rechtsbescherming moet het duidelijk zijn dat hij 'vanuit zuivere motieven' handelt en 'naar behoren' meldt. Dit laatste betekent dat hij niet zomaar met vertrouwelijke informatie in de publiciteit kan treden. De opzet en inrichting van het Huis zijn alleszins redelijk en evenwichtig, omdat niet alleen de klokkenluider wordt beschermd tegen het risico van ontslag en schadeclaims, maar ook de andere partij tegen ongefundeerde aantijgingen. Op deze manier worden degenen tegen wie de melding zich richt, beschermd tegen al te lichtvaardige verwijten en kwaadaardige laster.

bron: JV1307 - pagina 35


Vanuit een vol vertrouwen is het bovengestelde inderdaad een optie. Maar het probleem zit hem nu juist in het vertrouwen. Als dat vertrouwen in het systeem er was, dan zouden de bestaande procedures van meldingen van misstanden immers werken. En dat doen ze, in ieder geval in de beleving van de klokkenluider, nu juist niet!

Het advies van PubLeaks is iets wat u al helemaal niet moet opvolgen. Als iets onbetrouwbaar is, dan zijn het de media wel. En alle bewijzen vernietigen? Zoals het filmrolletje van Srebrenica? Niet doen hoor! Het geheel van adviezen komt op mij dan ook over als een vorm van Controlled Damage Control. Dubbel op, dus maximaal gecontroleerd. Obsessief Compulsief. De angst zit er klaarblijkelijk goed in.

Als u goed advies wilt hebben dan moet u eens kijken hoe de thans grootste professional, Edward Snowden, het heeft gedaan. U gaat persoonlijk op zoek naar een betrouwbare uitgever. En dat doet u niet door voorgekookte websites aan te vinken.

Maar het meest belangrijke advies is wel de tactiek die Edward Snowden heeft toegepast: gedoseerd vrijgeven. Het is belangrijk om wisselgeld over te houden voor uw onderhandelingspositie. En daarnaast is het effect aanmerkelijk groter. Onze overheid en parlement wordt gestuurd door de waan van de dag. Maar door marketingtechnieken als herhaling-herhaling-herhaling te gebruiken komt een boodschap veel beter over. Zelfs wereldmerken als Coca-Cola™, die iedereen kent, herhaalt haar boodschap dagelijks.

Verder is het goed om een adaptieve strategie te gebruiken. Eerst moet het publiek langzaam wennen aan de (vermeende) misstand. Zeker in zeer ernstige gevallen (zoals een volstrekt corrupte overheid) kan een shock-therapie juist het tegenovergestelde geven: Ongeloof en ontkenning. Bewaar het zwaarste bewijsmiddel dan ook voor het laatst, zodat ze, alle smoezen en leugens opgebruikt hebbende, er uiteindelijk niet meer om heen kunnen en wel moeten ingrijpen.

Succes! En ja, ook het HHC staat open voor (niet anonieme, maar wel bronbeschermde) meldingen, mits met bewijsstukken. Onderaan de pagina vindt u het (helaas niet NSA-afgeschermde) e-mailadres. Een slimmerik maakt eerst een 'old-school' afspraak om een USB-stick of CD te overhandigen.
author: Ton   |   published: 27.11.2013   |   updated: 27.11.2013   |   comments: allowed

03.12.2013 14:30u
AD & De Roestige Spijker
Voeging Demmink-AD
Rechtbank Rotterdam
 
11.12.2013 09:30u
KG Maaike Vaatstra
Verbod dagboek publicatie
Rechtbank Haarlem
 
16.12.2013
slachtoffers Turkije
art.12 procedure Joris D.
Rechtbank Arnhem
 
17.12.2013 09:00u
De Roestige Spijker
Regiezitting getuigen
Rechtbank Utrecht
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag