Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Ethisch klokkenluiden
Klokkenluiden is een gevaarlijke onderneming. Maar het maatschappelijk belang van Klokkenluiden wordt door het ministerie onderkend. Daarom heeft Herman Bolhaar (hoofd van het OM) instructies gegeven aan de diverse parketten 'hoe te handelen bij ethische hackers'. En vorige week heeft SP-kamerlid Ronald van Raak de aftrap gegeven voor een 'Huis voor Klokkenluiders'.

UvA 28.06.2013 Huis van Klokkenluiders
Het NRC schreef: prof. Kathleen Clark is sceptisch over het idee van SP-kamerlid Ronald van Raak. Journalist Micha Kat ging op onderzoek en woonde het symposium op 28 juni 2013 aan de UvA (Universiteit van Amsterdam) bij en maakte een videorapportage. Vooraf kreeg Ronald bonuspunten voor zijn optimisme. Nadat Micha zijn complimenten had aangeboden werd de respons gaandeweg meer ontwijkend en kreeg Ronald (SP) strafpunten omdat hij een Pechtoldje (D66) deed. En ook die struisvogelreactie lijkt een standaard Pavlov-antwoord van onze politici te zijn wanneer de vragen te lastig en minder populair worden. Zie bijvoorbeeld de e-mail correspondentie die Wim Dankbaar 5 jaar geleden had met de SP.

e-mails van de SP (uit 2008)

De conclusie is duidelijk. De scepsis van prof. Clark is terecht. Als Ronald nog niet eens zichzelf kan beschermen tegen lastige vragen, hoe wil hij dan klokkenluiders beschermen? De vragen van klokkenluiders zijn niet alleen lastig, maar worden klaarblijkelijk zelfs als "bedreigend" ervaren door de diverse regeringen. En ze hebben al helemaal geen antwoord en trachten het onderwerp daarom maar te ontwijken.


I'm just surprised that for language analysts,
you're incredibly imprecise with your language!"The globe is our (NSA, red.) playground"
It sounds more like a colonial expedition.Your slide said "adversary".
It might be a bit better to say "target",
but it's not just a word game.


Nu wordt dat struisvogelgedrag niet alleen door onze eigen politici gedaan. Leuk is om het verslag te beluisteren (bovenstaande quote's komen daaruit) met de recruiters die de NSA op de talen faculteit van de University of Wisconsin, afgelopen week. Eerlijke vragen met oneerlijke antwoorden.

transcript of The NSA comes recruiting at the University of Wisconsin (02.07.2013)

Ethisch hacken
Het is duidelijk dat de overheden niet langer weten wat ze met klokkenluiders aanmoeten. Opsluiten in de isoleercel (zoals Bradley Manning) lijkt veel op illegale Guantánamo Bay praktijken. Opsluiten op een ambassade (zoals Julian Assange) maakt hem niet monddood. En isoleren op de luchthaven in transit (zoals Edward Sowden) resulteert alleen maar in nog meer klokkenluiders, gelijk de Hydra van Lerna.

Dus heeft ons Ministry of Justice (niet te verwarren met rechtvaardigheid) iets nieuws bedacht. Nou ja, zelf bedacht, meer plagiaat eigenlijk. Je mag "ethisch hacken". Graag zelfs, want de samenwerking wordt op prijs gesteld, omdat Opstelten het zelf ook niet allemaal weet. Maar vervolgens wordt je wèl vervolgd.

"Over kwetsbaarheden in ICThet land en de wijze waarop deze verholpen kunnen worden is binnen de ICT-security-community veel kennis. Ook is er veel wil om deze te delen en er de juiste dingen mee te doen. De samenwerking van publieke en private partijen met de ICT-security-community is daarom van het grootste belang in het kader van het gezamenlijke streven naar cyber security. Ik wil hierbij dan ook nadrukkelijk, in lijn met de tijdens het AO Cyber Security d.d. 6 december jl. door uw Kamer uitgedragen wens, coalities bevorderen met partijen in de ICT-security-community die bereid zijn om bij te dragen aan het realiseren van een veilige en vitale digitale samenleving."

De Minister van VeiligheidSecurity en Justitie,
I.W. Opstelten

Het Opstel-tje
Zelf ben ik geen hacker, noch klokkenluider. De laatste keer dat ik "ethisch gehackt" en daarover gepubliceerd heb is al weer 24 jaar geleden. (Zie ook de posting over Rop Gonggijp.) En de laatste keer dat ik me kan herinneren dat ik klokken luidde moet zo'n 50 jaar geleden zijn geweest in de Basiliek de St. Jan te 's-Hertogenbosch.

Het is mij dan ook volstrekt onduidelijk wie, wat, waarover nou allemaal zegt. Zoals de studenten hierboven ook noemen: "I'm just surprised that for language analysts, you're incredibly imprecise with your language!". Maar één ding weet ik wel: de niet liegende ministers kun je in ieder geval niet vertrouwen, zoals blijkt uit 't Opstel-tje hiervoor beschreven: je mag wèl hacken, maar je wordt wèl vervolgd.

Ook is mij niet langer duidelijk wie de "vijand" is, of zoals de NSA dat noemt "adversary" en de studenten "target". Terecht merken ze dan ook op: "It's not just a word game!". De acties van de overheid hebben zeer ernstige rechtsgevolgen. Door middel van de schending van onze grondwetten. En door middel van het beschadigen van het vertrouwen van onze "bondgenoten". Zelfs The White House heeft het openlijk over "Safeguarding our (USA, red.) economy from outside". Dat lees ik als (koude/stille/geheime) oorlogvoering waarbij we proberen hun waarde(volle) economie in te pikken zonder dat ze het doorhebben...

bron: Whitehouse Factsheet

National Intelligence Program's work is critical
to not only protecting American citizens,
but also safeguarding our economy from outside threats
to foster continued economic growth.Dat er censuur en manipulatie van de internetverbindingen plaatsvindt is duidelijk en bewijsbaar. Zelfs wij (brave bondgenoot) Nederlanders krijgen geen toegang tot openbare Amerikaanse informatie over bijvoorbeeld het DNI (Office of the Director of National Intelligence). Kijk maar op de afbeelding hier links. Niet bereikbaar, ook niet wanneer je een non-NSA browser (dus geen Google-Chrome, red.) gebruikt. Buiten Amerika mag dit niet gelezen worden. En de naïeviteit van de Amerikanen is dan net zo groot als die van onze eigen Cyber-kops. Stel, met de nadruk op stel, ik wel een hacker zou zijn, dan start je toch gewoon een amerikaanse proxy en log je vanuit Amerika in. En dan kun je wel gewoon op hun website komen.

Wat die overheidstypes dan ook met hun amateuristische "Cloak 'n' Dagger" willen bereiken is mij een raadsel. Een paar " staatsgeheimen" is begrijpelijk, maar dat uitgebreide paranoïde gedrag wat we van onze huidige regeringen tegenwoordig de dag zien moet maar eens afgelopen zijn. En dan dat Engels van de "task force" over "responsibel disclosure", door Opstelten geschreven als dicslosure. Grow up!

Als de overheid zoveel te verbergen heeft
is ze niet langer democratisch representatief!


Gerelateerde informatie:
author: Ton   |   published: 08.07.2013   |   updated: 08.07.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources