Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De fiets van Donner

Volgens artikel 61a van de RVV-1990 1 mag je tijdens deelname aan het verkeer geen communicatiemiddelen vasthouden. De reden 2 daarvoor is dat het leidt tot gevaarlijk weggedrag en de kans verhoogt op een ongeval. Ook andere objecten vasthouden, en daarmee geen twee handen aan het stuur hebben, kan leiden tot gevaarlijk weggedrag en is daarmee volgens artikel 5 WVW 1994 3 verboden. Er is dan ook voldoende bewijs dat Donner daarmee crimineel heeft gehandeld. Toch is hij voor zover ik weet daar nimmer voor vervolgd, laat staan veroordeeld.

Hoe het mogelijk is dat criminelen op justitie niet vervolgd worden is wellicht terug te vinden in de diverse "necrologieën" ten tijde van het afscheid van Joris Demink (oud SG MinJus).

Piet-Hein Donner zegt daarover op pagina 4: "Ik heb geen dag spijt gehad van zijn benoeming, maar er slechts plezier aan beleefd en voordeel van gehad."

Fred Teeven beschrijft het functioneren van Demmink als: "Gericht op het 'uit de wind houden' van onze fietsen. Joris zag meestal tijdig aankomen uit welke hoek de storm zou gaan opsteken, en de minister en mij te adviseren over te nemen maatregelen, waardoor menig (dreigend) incident in een vroeg stadium kan worden afgewend of beheerst." Ik twijfel niet aan deze woorden van Teeven, maar behoud wel de vraag wat die (dreigende) incidenten (op justitie, dat is immers geen biza of buza!) dan zouden hebben ingehouden...


Wake turbulence

Hoge bomen vangen veel wind. En wanneer zo'n hoog object zich op deze wereld verplaatst heeft dat effect op de omgeving. Bij hoogvliegers ontstaat er een spiraal (foto 1) van luchtverplaatsing, welke goed te zien is aan de rookpluim bij het vliegveld van Hong Kong (foto 2 en 3). Dit levert onstabiliteit op voor degene die daar achteraan komt, zoals bij de Schipholcrash van TK1951 5 op 25.02.2009. Het toestel had een doorstart moeten maken zoals TK1957 6 vorige week deed, met daarin aan boord overigens ook hele belangrijke personen! (Dan kan de AIVD en MIT het passagiersmanifest gaan doorspitten :-)

Ik heb dan ook het idee dat de taak van Joris Demmink tweeledig was. Enerzijds het uit de wind houden door een ondoorzichtig windscherm te plaatsen tegen inkijkers, en anderzijds als bezemwagen de effecten in het kielzog tegen te houden. Oftewel het paard zowel voor als achter de wagen te spannen. Een fall-gay guy dus. Dat is althans de techniek die ik vroeger van de inlichtingendiensten heb geleerd. Als je iets geheim wilt houden, dan moet je een buffer maken met meerdere encryptielagen. Encryptie op encryptie. Een enkel laagje is niet voldoende.


De rol van Donner
En daarmee is de stoelendans compleet. De ene keer ervoor, de andere keer erachter. En dat geldt zowel voor Demmink als Donner. Donner 7 die Demmink in 2002 (tegen advies in) aanstelt, die Demmink in 2003 met hand en tand verdedigt (tegen beter weten in) 8 en die nu in 2013 Demmink opnieuw mag verdedigen beschermen via de Raad van State 9.

O.a. binnen de gesuggereerde kaders van de affaire Baybaşin 10, de affaire Yunus 11, de affaire Bram Vermeulen 12 en diverse andere affaires, zou er sprake zijn van een spanningsveld tussen Turkije en Nederland. Even los van de juiste volgorde, waarbij belang 1 en 2 ofwel initiërend danwel beschermend kan zijn, zou dit tot het onderstaande schema kunnen leiden.

belang 1buffer / fall guy 1buffer / fall guy 2belang 2

Over wat de belangen van de betrokken staten zijn zal ik op dit moment geen speculaties loslaten. Wel spreek ik mijn analyse uit dat Donner pal achter (of voor) zijn oud-SG Demmink staat. En daarmee komt de te verwachten uitspraak van de Raad van State over het WOB-verzoek van de NOS in een daglicht te staan dat op zijn minst wenkbrauwen doet optrekken, zelfs al voor dat deze is uitgesproken.

Er is genoeg "wake-turbulence" over Donner bekend. Denk aan de Schipholbrand 13 (niet te verwarren met voornoemde Schipholramp). Het ontraden van internetgebruik (welk bericht over deze domme uitspraak snel weer is verwijderd bij de Telegraaf!), lang voor de NSA-affaire, maar kort nadat zijn eigen ministerie zelf had ingebroken 14. Volgens de PVDA 15 schaadt Donner de onafhankelijkheid, en daarmee de "eerbiedwaardigheid", van de Raad van State. Men zou verwachten dat via goed omerta-gebruik middels de door hem gepropageerde Sharia-rechtspraak 16 zijn tong direct zou worden afgesneden, zoals dat ook bij de Turkse getuigen tegen Demmink gebeurde.

Donner zou geen enkele kritiek op zijn functioneren dulden (het HHC is benieuwd hoe hij op dit artikel zal reageren) en zou zich over gevangenisdirecteur van Huet 17 in 2004 'defamerend en grievend' hebben uitgelaten in de Kamer. De twee hebben dus nog een appeltje te schillen, en van Huet weet meer over Donner en Demmink dan goed voor hem is. Toch zal hij eerdaags onder ede voor de rechter moeten gaan getuigen 18. Ik ben benieuwd wat dat voor potentieel belastende informatie gaat opleveren...
author: Ton   |   published: 13.12.2013   |   updated: 13.12.2013   |   comments: allowed

16.12.2013
slachtoffers Turkije
art.12 procedure Joris D.
Rechtbank Arnhem
 
16.12.2013 16:00u
Micha Kat
Beroep graffiti
Rechtbank Den Haag
 
17.12.2013 09:00u
De Roestige Spijker
Regiezitting getuigen
Rechtbank Utrecht
 
18.12.2013 14:00u
Uitspraak KG Dankbaar
Verbod dagboek publicatie
Rechtbank Haarlem
 
15.01.2014
AD & De Roestige Spijker
Voeging Demmink-AD
Rechtbank Rotterdam
 
23.01.2014
Mauritz en Dankbaar
Boekpresentatie
hetVerbodenDagboek.nl
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag