Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De regiezitting
Op 13 november j.l. besliste rechter mr. C.E.M. Nootenboom-Lock 1 dat de reeds veertien jaar in het vak zittende rechter-commissaris mr. N.V.M. Gehlen het onderzoek zou uitvoeren naar de onderliggende bewijsvoering terzake de film "Dutch Injustice". Gisteren vond deze regiezitting plaats, onder leiding van de toegezegde RC.

Hoewel de toga, gelijk een boerka, neutraliteit dient uit te stralen vond ik de RC een aantrekkelijke vrouw waaraan ik direct zou bekennen. Maar dat gegeven was aan JD niet besteed. Niet gezien zijn geaardheid en niet gezien zijn (alweer) afwezigheid. Dat laatste begrijp ik overigens niet. Ik vind dat gedrag passende bij lafheid of een schuldbekentenis. Aan mij zou de overheid een inreisverbod moeten geven om niet bij mijn rechtszaken aanwezig te kunnen zijn. (Wat ze overigens nieuwe rechtszaken, aansprakelijkheid en internationale OTS oplevert, maar da's weer een ander verhaal...)

Advocaat Matthijs Kaaks lichtte zijn verzoek toe. In de documentaire worden vier feitencomplexen benoemd waarmee Joris Demmink in verband wordt gebracht: ❶ bezoek aan een Amsterdams jongensbordeel in de jaren '80; ❷ verdachte in het Rolodex-onderzoek; ❸ de Turkije periode midden jaren '90; ❹ en de algemene beschuldiging van sexueel contact met minderjarige jongentjes. Om deze beschuldigingen te kunnen onderbouwen wilde hij voor ieder feitencomplex een paar getuigen horen, daarmee het normaliter gebruikte maximum van vijf getuigen overschrijdende.


De Rolodex affaire
Naast de reeds eerder genoemde getuigen draaide deze zitting met name om getuigen in de Rolodex-affaire. Dit was een onderzoek in 1997 naar misbruik van jongentjes in de regio Amsterdam, waarbij plotsteling van hogerhand werd opgedragen het onderzoek (Embargo) te staken. Tijdens dit onderzoek kwam een lijst 2 naar boven van de contacten van jongensprostitué Alex waarbij personen die dicht bij de regeringstop zaten verdachte werden in een pedo-netwerk. De onderzoeker Maarten van Traa 3, die ook de IRT-affaire onderzocht, overleed tijdens dit onderzoek. Volgens de regering waren deze omstandigheden, net als die van de onderzoekster Gina Pardaens, van de Dutroux-affaire en mogelijk zelfs princes Diana (allermaal in datzelfde jaar) niet verdacht.

Genoemde namen in dit verband zijn onder andere de oud-advocaat van Koningin Frits Salomonson (partner van Oscar Hammerstein), twee hoofdofficieren van justitie (Jan Wolter Wabeke en Hans Holthuis), een oud-bewindsman en een Amsterdamse professor Ger van Roon, alsmede meldingen bij de BVD over de seksuele escapades van Joris Demmink 4. En dan heb ik weer twee getuigen die prof. van Roon in contact brengen met prins Claus maar ook met Nazi's 5 (overigens in dezelfde onderzoeksperiode 1997).

Gezien de lijst van (vermeende) acteurs in dit drama is te begrijpen dat enige "diplomatie en terughoudendheid" gewenst is. En dan komen we weer terug bij het afwijkende "Demmink-gedrag". Als ik beschuldigd zou worden van criminele handelingen dan zou ik direct een diepgravend onderzoek eisen en met opgeheven hoofd vooraan staan in de rechtszitting. Ik heb niets te verbergen en niets waar ik mij voor schaam. En dat is ook de positie van de anonieme getuige Bart X.. Hij is, in tegenstelling tot de hem vermijdende Demmink, wèl bij iedere rechtszaak aanwezig. Hij wil (en heeft recht op) gerechtigheid.

Maar bepaalde personen die in dit rolodex onderzoek op het netvlies verschenen hebben klaarblijkelijk heel veel te verbergen. En daarbij is de overheid zo ver gegaan dat: ❶ het onderzoek onmiddelijk moest worden beëindigd; ❷ de onderzoekers ieder afzonderlijk en individueel een geheimhoudingsverklaring moesten tekenen, en ❸ de geruchten zeggen dat van Traa is vermoord.

De eerste twee aangehaalde maatregelen zijn feiten. Uit het eerste volgt dat dit op zich al een strafbaar feit is, namelijk obstructie van de rechtsgang. Daarmee staat misbruik van bevoegdheden vast. En het tweede punt heeft als resultaat dat de op te roepen getuigen in een juridische spagaat zitten. De getuigen moeten van de rechter wel getuigen, maar mogen dat niet van de regering. Dat brengt ons op de machtenscheiding van de Trias Politica. Is de rechter onafhankelijk? En zoja, welke partij heeft in juridische zin meer macht en het laatste woord: de overheid of de rechter?

Zoals gezegd ben ik niet helemaal objectief tegenover RC Gehlen. Ik vond ook haar stem, accent en wijze van bevraging prettig geruststellend. En haar beslissingen waren navernant en geven mij voldoende vertrouwen dat (in tegenstelling tot wat de MSM zoals NRC 6 en NOS 7 beweren, en daar kom ik van de week nog op terug) er voldoende grond is om het gevraagde onderzoek van de Stichting de Roestige Spijker te honoreren en voort te zetten. Het volgende werd besloten:
  1. De anonieme getuige Bart X. zal verhoord worden (1 dag)
  2. Twee rechercheurs uit het Rolodex onderzoek (1 dag)
  3. Oud CRI rechercheur Klaas Langendoen (1 dag)
  4. De Turkse mensenrechtenadvocate Eren Keskin 8 (1 dag)
  5. De bij MinJus werkzame Stolk-'s-Gravesande (1 dag)
  6. De oud gevangenisdirecteuren van Huet en Molenkamp (1 dag)
  7. Er worden twee extra uitloopdagen gereserveerd.
Nu komt er in dit geval wat meer organisatie bij kijken. Er zijn dertien kandidaat getuigen uit het Rolodex onderzoek. Zowel rechercheurs van de Zedenpolitie Amsterdam als, gezien de betrokkenheid van hooggeplaatste verdachten, de Rijksrecherche. Vanuit het idee van "getuigenbescherming" wilde de eisende partij de namen niet vroegtijdig opgeven teneinde nog meer obstructie van de rechtsgang te voorkomen. Demmink's advocaat Harro Knijff sputterde tegen dat hij hierdoor werd belemmerd in zijn mogelijkheden de rechtsgang te belemmeren, of iets van dien aard. Maar dat was nu juist de bedoeling en Knijff's bezwaar werd door de rechter weggewuivd.


De media en de feiten
De media waren redelijk vertegenwoordigd. Naast uw HHC en KLOL hebben JD-TV en BNR-radio de gehele zitting opgenomen. Deze opnames zullen eerdaags wel publiekelijk ter beschikking komen. En dan hebben we nog de hiervoor reeds aangehaalde publicaties van het NOS en NRC. Op deze, in mijn ogen laakbare, berichten zal ik van de week uitgebreid terugkomen. Ik heb daartoe namelijk een "rechtshulpverzoek" ingediend bij de persofficier van het openbaar ministerie. Maar deze heeft, ondanks de gestelde deadline, nog niet gereageerd. Omdat ik een redelijk mens ben geef ik haar nog een dag de tijd.

Het gaat namelijk over een uitspraak die door Knijff ter zitting werd gedaan, zo rond een uur of 09:30u. (De tijdstippen zijn belangrijk, maar dat komt nog.) Hij stelde namelijk dat bij de zitting van gisteren (de besloten artikel 12 procedure tegen Demmink in Arnhem) de AG zou hebben gezegd dat "De Agenda" had aangetoond dat Baybaşin achter het Turkse presentielijstje zou zitten. Althans dat werd gesuggereerd, maar hij zei het net iets anders. Op een hele knappe en spitsvondige, juridisch correcte wijze. (Ik heb toch bewondering voor die man...) Maar voldoende om de argeloze verslaggevers van de MSM hun propaganda te laten uitvoeren.

Behulpzaam als wij als toeschouwers waren oppperden we dat de werkster 9 ook als getuige zou moeten worden opgeroepen. En een WOB-verzoek om te kijken of deze bonnetjes ook door Ivo Opstelten en trawanten werden betaald, ook al werd niet altijd gevraagd "hoe oud ze waren", daarmee kinderarbeid niet uitsluitende. En of de (stof)zuiger wel werd gebruikt voor het stof of andere doeleinden. Genoeg vragen om justitie opnieuw door het stof te laten kruipen...

Wat er echt gebeurde op de zitting achter gesloten deuren kun u hier van de week lezen of voor een verslag (inclusief pleitnotities 10) op de sites van de Bakker-Schut-foundation 11 of bij mr.drs. Bou 12. Wordt vervolgd...


** UPDATE **


JDTV Afl.141 - Regiezitting getuigenverhoor Deel 2 15

mr. Harro Knijff: "Mijnheer Kaaks had het net over de zitting van gisteren. Daar zijn stukken op tafel gekomen, door de Advocaat-Generaal die een rechtshulpverzoek heeft gedaan aan Turkije. En uit dat rechtshulpverzoek is gebleken dat bij controle van de in- en uitreisadministratie niet gebleken is dat meneer Demmink in Turkije is geweest in de betreffende periode. En ik heb nog iets dat gebleken is uit dat rechtshulpverzoek namelijk dat de data die zich in dat dossier van de officier bevinden dat die zijn aangeleverd door meneer Baybaşin."
author: Ton   |   published: 18.12.2013   |   updated: 20.12.2013   |   comments: allowed

18.12.2013 14:00u
Wim Dankbaar
Uitspraak KG verbod
Rechtbank Haarlem
 
30.12.2013
Micha Kat
tussenuitspraak graffiti
Rechtbank Den Haag
 
15.01.2014
AD & De Roestige Spijker
Uitspraak voeging AD
Rechtbank Rotterdam
 
21.01.2014 11:00u
Julio Poch
KG rechtsbijstand
Rechtbank Den Haag
 
23.01.2014
Mauritz en Dankbaar
Boekpresentatie
hetVerbodenDagboek.nl
 
27.01.2014
slachtoffers Turkije
uitspraak art.12 procedure
Rechtbank Arnhem
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag