Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Rishi Chandrikasing
Een kind van 17 jaar werd vorig jaar neergeschoten 1. Op nog geen 16 meter afstand zat de bewuste licensed-to-carry-a-gun agent ruim een meter (= 100 cm) naast het doel. Dat is op een afstand van 100 meter (zie de schijf links) 6 meter (600 i.p.v. 5 cm !) naast het doel. Dat doet me denken aan een reclame voor een opticiën.

Drie gewapende mannen zeiden dat ze bang waren voor een ongewapend kind. "Het was hem of ik." Later zeiden ze dat ze dachten dat zijn telefoon een wapen was. Althans dat was de smoes die ze, in samenzwering, bij elkaar bedachten terwijl ze de jongen halal hebben laten leegbloeden, zonder naar hem om te kijken. Te druk bezig met biechten en wegwassen van de zonde.


Het oordeel van de rechter
Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat alle procedures 2 zijn overtreden. De dader is niet onmiddelijk in afzondering geplaatst. Hij is ook niet direct mee genomen, maar heeft nog dagen mogen nadenken over zijn sin. Op geen enkele wijze is dit als "een bedrijfsongeval" af te doen 3. Voorafgaand waren de ouders nog enigszins gerust gesteld dat het OM de agent strafrechtelijk zou gaan vervolgen 4, zelfs voor moord.

Het bleek een leugen van het OM te zijn, want er werd gewoon vrijspraak gevraagd. Er was ook geen waarschuwingsschot afgevuurd. Bij r.o. 4.3.4 vond de rechter dat zelfs verstandig, gelet op het risico van een ricochetschot in de hal van het station! Dat zal best als de bewuste agent er op 16 meter al zo enorm naast zit, en de rechter niet kan billiarten. Het was nog verstandiger geweest als deze agent helemaal niet had geschoten. Of zelfs helemaal geen wapen had gedragen.

Vonnis ECLI:NL:RBDHA:2013:18257 d.d. 23.11.2013
Strafrecht - Eerste aanleg - meervoudig - zaaknummer: 09/711963-12
De rechtbank komt tot het oordeel dat de verdachte niet strafbaar is.


De beoordeling van het vonnis
3.1 De feiten
Een Engelsman (paspoort?) kennelijk zonder vaste woon-of verblijfplaats, althans zwervende, althans slapende op een bankje in de daartoe niet ingerichte of bestemde wachtruimte, is de aangever. Er zijn geen getuigen. Ook is niet bekend of deze Engelsman alcohol of drugs had gebruikt, na het wakker worden eerst zijn bril had opgezet en zijn hoorapparaat had aangezet. Het is ook onbekend of de man een geldig vervoersbiljet had. Rishi zou, zonder eerst naar de nationaliteit van deze man gevraagd te hebben hem direct in het Engels hebben aangesproken.

In plaats van zich snel uit de voeten te maken voor een vuurwapengevaarlijk iemand blijft hij rond zwalken op het station en gaat hij op zoek naar iemand waarbij hij kan gaan klagen. Hij doet een valse aangifte, namelijk dat hij bedreigd is met een vuurwapen, ook al heeft hij nooit een vuurwapen gezien.Vanaf dat moment gaat alles mis. Het beveiligingspersoneel (eentje, volgens voetnoot 5) die zelf geen veiligheid kon bieden en ook geen getuige was van het Engelstalige incident, noch een beschrijving van de "vuurwapengevaarlijke" jongen kon geven, behalve dat hij een "witte jas" aanhad. "Meer is niet bekend."

Op het perron aangekomen zien de vier mannen (2 geüniformeerde agenten, één beveilingspersoneel, en een hoodie) een jongen met een witte jas staan op het perron. Hij stond stil, rende niet weg, en viel ook niemand lastig. Er zit iemand op een bankje en er loopt een vrouw gezellig met de agenten mee op, over het perron. Niemand was bang, behalve de politieagent die het schot loste.

Pas nadat de jongen in de witte jas bedreigd werd door de hoodie (een dubieus persoon met een capuchon, opzettelijk over zijn hoofd getrokken om herkenning te voorkomen, en daarmee zijn eigen zintuigen zoals gehoor en gezichtsveld te hinderen) trachtte hij te vluchten voor zijn leven. Hij kwam niet ver. De mannen op de foto hadden hun wapen op de torso van de jongen gericht. Een agent mistte het hart en raakte Rish in de hals.

De toeschouwers (eentje zittende op de bank en een vrouw met een witte tas, rustig lopende tussen de agenten en in het schootsveld) gaan gewoon verder alsof er niets aan de hand is. Niemand vlucht behalve Rishi.

De doodsbange verdachte politieagent heeft naar ampel beraad en overleg met zijn collega's kalm maar duidelijk geroepen: "politie, je bent aangehouden, blijf staan, laat je handen zien, bij elke verdachte beweging wordt geschoten". Er was tijd genoeg om deze volzin voor te dragen, hoewel het aantal seconden dat dit duurde weer niet geregistreerd is. De politie sprak deze woorden in de voor iedereen begrijpelijke Nederlandse taal, omdat iedereen tot dan toe Engels had gesproken, aldus de verklaringen.

De van zoveel bedreiging geschrokken Rishi, draaide zich om, wilde wegrennen en besluit snel zijn GPS en routeplanner te pakken, om te kijken wat de kortste weg naar de fietstunnel was. Ook kan het zijn dat er net een spoed-SMS binnen kwam die acuut gelezen moest worden. Volgens de politie werd de Black Berry naast het lichaam gevonden.

In ieder geval is het, voor een ieder die geen Donner 5 heet, verboden om als verkeersdeelnemer (een voetganger is dat ook) een telefoon vast te houden terwijl je bezig bent aan voortbeweging met (een) zweefmoment(en). Onder die "zorgvuldige wetenschappelijke" omstandigheden (r.o. 4.3.5) is het echter niet verboden om te schieten.

3.5 De bewezenverklaring
Om 06:10u gaf de meldkamer van Politie Haaglanden een melding over "een man" (dus geen 17 jarige jongen) uit. Pas bijna 2,5 uur later, om 08:35u, overleed Rishi. Volgens r.o. 3.5 was er sprake van "een onderbreking van de binnenste halsslagader" (vermoedelijk de linker art. carotis interna), wat de dood ten gevolge heeft gehad.

Dat laatste is onzin. Er lopen 4 slagaderen het hoofd in. Aan de voorzijde (links en rechts) de halsslagader. De carotis, die onder de kaakhoek opsplitst in een binnen en buiten vat. En aan de achterzijde lopen de aa. vertebrales. Bij een 17 jarige kun je rustig één zijde dichtdrukken, zonder dat de hersenen in zuurstofgebrek komen en je daaraan dood gaat of zelfs maar bewusteloos van raakt.

Verder zou de dood zijn geconstateerd door een daartoe niet bevoegd arts. Bijvoorbeeld door (onder andere) te kijken of je nog puslaties voelt aan de halsslagader. En iedere EHBO-er weet dat dat je een bloeding kan stelpen door een vat dicht te drukken. Het is allemaal niet gebeurd. Nalatigheid dus. Ze hebben Rishi leeg laten bloeden. Als Jasper S. erbij was geweest had hij kunnen getuigen dat hij het gutsende klokken van het uitstromende bloed had gehoord. Van dit weigeren hulp te verlenen tijdens een bijzondere zorgplicht is echter niets terug te vinden in de ten laste legging.

3.4 De kwalificatie
Onder 3.4.1 staat dat in slechts één seconde gehandeld is. Hoewel er daarvoor (3.1) nog kalm beraad en overleg was geweest over het opzetten van een vuurlijn, conform de zogenaamde V-opstelling, en het slachtoffer eerst nog kalm en rustig was toegesproken, was er tijdens deze laatste seconde bij het overhalen van de trekker geen sprake meer geweest van kalm beraad en rustig overleg. Er was geen sprake van ricochering en er was geen sprake van zorgvuldig richten op de benen, vanuit een stabiele positie.

Verder was de afstand van 16 meter (althans voor de achterste, de andere twee liepen dichterbij) voor drie getrainde politieagenten onoverbrugbaar (4.3.6) om andere middelen als wapenstok of pepperspray te gebruiken. Ze liepen namelijk hakken-tenen, waardoor je niet snel kan rennen om een rugby-tackel te maken.

De middelste agent (op de foto buiten beeld) zich verstoppende achter de vrouw met de witte tas, zou geschoten hebben. Ze hebben in dat geval van plaats verwisseld want de buitenste twee van de V-opstelling lijken in uniform te zijn. Jammer dat de video-beelden niet zijn vrijgegeven, want het gestelde in het vonnis past niet bij de foto.

Hoewel bewezen is dat de verdachte schuldig is geweest aan zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende wordt het bewezen gestelde niet strafbaar geacht wegens rechtvaardigingsgronden als proportionaliteit en subsidiariteit.

En of de Engelse zwerver is vervolgd voor het doen van een valse aangifte (Rishi was niet gewapend en niet vuurgevaarlijk) is niet bekend.


Komen ze er mee weg?
Volgens 4.3.2 hebben ter terechtzitting de getuigen-deskundigen bevestigd dat verdachte en zijn collega's er op basis van de melding, zonder onderzoek naar de betrouwbaarheid daarvan, vanuit mochten en moesten gaan dat de aangewezen persoon vuurwapengevaarlijk was en dat zij deze persoon op grond van hun bevoegdheden als zodanig moesten benaderen.

Daar ben ik het niet mee eens. Er is slechts één (onvolledige) verklaring van een zwerver over iemand in een witte jas. Dat is naar mijn mening, gezien de gevolgen, onvoldoende basis. Een ieder is namelijk onschuldig (en ongewapend) totdat het tegendeel is bewezen. Als ik (eveneens een zwerver) zeg dat ik Donner snel op zijn fiets zag wegrijden met een wapen in zijn hand wordt hij toch ook niet afgeknald? En met het wegvallen van deze presumptie, vervalt ook tussenconclusie 1, en vervolgens de rechtvaardigingsgrond en alle andere overduidelijk gekunstelde goedpraterij.

Naar mijn idee staat oud-vice-president van de Haagse Rechtbank Ruben Elkerbout niet helemaal onbevooroordeeld in zijn functie. Niet tegenover kleurlingen 6, niet tegenover religie ("De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland") 7 en niet tegenover de 'Schijn van partijdigheid' tijdens de vuurwerkramp 8.

Ik vind dat het OM in beroep moet gaan om, in het belang van het recht, de rechtvaardigingsgrond een tweede keer te laten toetsen door een (meer) onafhankelijk rechter. In ieder geval mag deze agent nooit meer een wapen dragen. Hij is daartoe niet geschikt. En om de overheid daartoe aan te moedigen is er morgen een demonstratie in Den Haag. Niet dat die recesgangers zich daar overigens ook maar iets van aan zullen trekken...
author: Ton   |   published: 27.12.2013   |   updated: 27.12.2013   |   comments: allowed

28.12.2013 12:00u
Rishi Chandrikasing
Demonstratie
Stadhuis Den Haag
 
30.12.2013 09:00u
Micha Kat
tussenuitspraak graffiti
Rechtbank Den Haag
 
15.01.2014
AD & De Roestige Spijker
Uitspraak voeging AD
Rechtbank Rotterdam
 
21.01.2014 11:00u
Julio Poch
KG rechtsbijstand
Rechtbank Den Haag
 
23.01.2014
Mauritz en Dankbaar
Boekpresentatie
hetVerbodenDagboek.nl
 
27.01.2014
slachtoffers Turkije
uitspraak art.12 procedure
Rechtbank Arnhem
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag