Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Jongleren
Daarvan zagen we afgelopen vrijdag een prachtig voorbeeld in de zaak "Turkse weduwen tegen de Staat" 1, alwaar de op toevoeginsgbasis betaalde Carla de Roy zich moest verzetten tegen de overbetaalde Landsadvocaat. Nu moet gezegd worden dat het vertrekpunt van Arco Rop niet helemaal eerlijk was. Hij was bedonderd door minister Lodewijk Asscher en moest iets onverdedigbaars verdedigen. Maar toch zal de energie die Carla in haar onderzoek gestopt heeft resulteren in de uitbetaling middels een overwinning. Zoals ook het gezegde bepaalt: "De aanhouder wint!" (Als je althans gelijk hebt, anders verlies je alleen maar onnodig energie/(belasting)geld.)

In het bedrijfsleven spreken we van een attention span van zeven (7), tevens het getal van het maximum aantal elementen wat een gemiddeld persoon kan onthouden in zijn 'RAM-chip' in het STM (short term memory). In het programma Eén van de acht 2 van Mies Bouwman werd daar handig gebruik van gemaakt bij het uitdelen van de prijzen. Maar de jongleur Freddy Kenton 3 krijgt het probleemloos voor elkaar om tien activiteiten in beweging te houden en ondertussen te spotten met de zwaartekracht.

Als je dat soort stunts moet uithalen kun je maar beter met beide benen op de grond staan en moet je niet, zoals in voornoemde casus van Arco Rop, in het drijfzand wegzakken. Een ander die op het ogenblik dat probleem heeft is ons Ministerie van Justitie. En ze doen het met meerdere mensen tegelijk waardoor ze elkaar ook nog eens in de weg lopen en geen goede afspraken hebben gemaakt over de toewijzing van ieders schootsveld. Ze maken elkaar af, zoals rivaliserende maffia clans. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de kolos van Ivo Opstelten gewoon te veel massa in de overhead heeft en daardoor onmogelijk overeind te houden is.

Naast mijn eigen simultane rechtszaken in de privésfeer, heb ik er op het ogenblik ook een paar lopen bij de Nederlandse overheid. Het is niet mijn hobby, maar ja zoals gokspelen gaan: Na Faites vos jeux komt Alea iacta est (de teerling is geworpen) en Rien ne vas plus (verder gaat niets meer). Het is nu in de handen van God. Deo Volente en Inşallah.

Ik heb beloofd u op de hoogte te houden dus hier komt de laatste stand van zaken.


Artikel 12 Sv procedure tegen de Artikel 12 Sv procedure
In de publicatie Aangifte bij het OM tegen het OM 4 is de artikel 12 Sv procedure besproken van Turkse slachtoffers tegen Joris Demmink, decennia lang tot de top van het Ministerie van Justitie behorende. Het heeft er alle schijn van dat hier een forse doofpot aan de gang is, die de overheid met propaganda tracht tegen te gaan. En het HCC kan dat niet accepteren.

Voor het absurde plan van Fred Teeven om verdachten (u weet wel, onschuldig tot aan hun onherroepelijke veroordeling) hun VOG (Verklaring Onbesproken Omtrent Gedrag) 5 te onthouden kan ik enkel kandidaten bedenken die op top-posities zitten, zoals Teeven en Demmink zelf. Voor alle anderen worden ze in een onmenselijke en uitzichtloze positie gedreven. Maar toch is dat wat sommige ministeriële medewerkers boven het hoofd hangt als een zwaard van Damocles.

In het kader "verbeter de wereld, begin bij jezelf" heeft het HHC het Openbaar Ministerie dan ook aangesproken 6 op het "(doen) (laten) lekken" van informatie, vooralsnog niet bestemd voor het publiek. Er is een Artikel-12-Sv-procedure tegen de Artikel-12-Sv-procedure gestart. De Hoofd Advocaat Generaal heeft deze van de week inwerking gesteld.Uiteraard had het HHC verzocht om deze te starten bij een ander ressort, teneinde iedere potentiële belangenverstrengeling en vooringenomenheid te vermijden. Maar wat ik in de 55 jaar dat ik rondloop geleerd heb is dat je wat tolerant 7 met ze om moet gaan. Als je ze in een hoek drijft zonder (waardige) ontsnappingsmogelijkheid dan kunnen ze onvoorspelbaar en gevaarlijk worden. Het beste is dan ook ze een opening te geven, bijvoorbeeld door die deur open te zetten waarvan jij wilt dat ze tijdens hun aftocht langs gaan. We zullen zien wat het Hof er van gaat maken, zonder gewraakt te hoeven worden.


De Baybaşin hoorzitting
Op 8 januari (inmiddels 11 dagen geleden) heeft het College van Procureurs-Generaal om 6 weken (42 dagen) uitstel gevraagd 8. Daarvan is inmiddels een kwart verstreken. Daarbovenop heeft mr. Hirschhorn toegezegd een hoorzitting te zullen houden. Baybaşin en ondergetekende hebben deze uitnodiging aanvaard en het College daarvan op de hoogte gesteld en de leesbevestigingen (incl. eventuele doorzendplicht) zijn ontvangen.Tja, en dan hebben ze twee oplossingen. Zelf zou ik er voor kiezen om het gevraagde bewijs als de bliksem beschikbaar te stellen. Desnoods zou ik persoonlijk naar het "M & R archief" te Kampen rijden om de spullen op te halen en zelf te bezorgen. Uit het gegeven dat dat niet gebeurd is leid ik vooralsnog af dat de hypothese "er is geen bewijs" (opnieuw) bevestigd zal worden.

Het alternatief is dat ze naarstig op zoek zijn om een datum te vinden waarop ze de Amsterdam Arena kunnen afhuren 9 voor de circenses en visa aan het regelen zijn voor de cameraploegen van BBC, TRT, CBS, NBC en uiteraard de NSA, AIVD, MIT, ETC. We zullen ze nog eens een aangetekende memo toezenden waarin we ze wijzen op de naderende deadline...author: Ton   |   published: 19.01.2014   |   updated: 19.01.2014   |   comments: allowed

21.01.2014 11:00u
Julio Poch
KG rechtsbijstand
Rechtbank Den Haag
 
23.01.2014
Mauritz en Dankbaar
Boekpresentatie
hetVerbodenDagboek.nl
 
27.01.2014
slachtoffers Turkije
uitspraak art.12 procedure
Rechtbank Arnhem
 
28.01.2014
AD & De Roestige Spijker
Concl.van antwoord RS
Rechtbank Rotterdam
 
07.02.2014|20.03.2014
Demonstratie Anass
Paleis van Justitie
Den Haag
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
19.02.2014
Baybaşin en HHC
Deadline uitspraak
College P-G
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag