Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Controle
Vanuit psychologisch oogpunt is het willen hebben van controle een typisch verschijnsel bij neuroten. Mensen met angst, die bang zijn voor hun omgeving, en die daarom hun omgeving willen beheersen. Het komt vaak voor bij wat dan "het anale type" heet, wat overigens niet direct te maken heeft met homofilie. Toch meent dr. van den Aardweg 1 dat alle homo's neurotici zijn 2 met zelfbeklagdwang (die types die klagen over Rusland), wat weer niet wil zeggen dat alle neurotici (zoals veel ambtenaren) homofiel zijn.

Feit is echter wel dat onze overheid ziekelijk dwangmatig is in het trachten te beheersen van de burgers. Denk daarbij o.a. aan de NSA-schandalen, de eindeloze rij camera's, opslag van telefoongegevens en andere big-data. Nogmaals: ik ben niet gek, zij zijn gek, of toch in ieder geval zwaar neurotisch.

En in die controlezucht gaan ze ver. Veel te ver. Zo kennen we de "overheidsvordering" 3 een regeling waarbij ze uw bankrekening mogen plunderen, het "loonbeslag" 4 waarbij ze uw slavenarbeid nog verder kunnen uithollen, het "eigendombeslag" 5 en dat alles bovenop de diverse belastingen (waarvan ze op hun website uiteraard geen overzichtslijstje opgeven).

Maar ze willen meer dan alleen uw privacy, uw geld en uw zelf gespaarde uitkeringen 6. Ze willen beheersing over uw kinderen 7 die ze zonodig afvoeren via "jeugdzorg" en over u zelf.

Nu heb ik het woord "zorg" (iets waar je je zelfs voor kan verzekeren) nooit goed begrepen. Van Dale 8 noemt het een bezorgde en ongeruste bemoeienis, en dat past wel bij het beeld wat ik er van heb. U bent verzekerd van Staatsbemoeienis. De enige vraag die dan nog overblijft is wie er ziek is.Crisis interventie
Wanneer mensen gek of bedreigend zijn (althans volgens de overheid) dan had de overheid maar weinig middelen om dat de kop in te drukken. Zo is er de preventieve detentie 9 waarbij mensen zonder enig proces in de gevangenis worden gegooid.

Daarnaast kennen we het preventief afschieten 10, wat we overigens liever "ruimen" noemen.

En de iets beschaafdere vorm van crisis interventie door middel van het platspuiten, zeg maar zoiets als gebeurde met Prins Claus 11 in de jaren '80 12.


Dwangbehandeling
Maar in de huidige angstcultuur die bij onze overheidsneuroten heerst is dat niet voldoende. Ze willen meer. Altijd maar meer. En daarom gaan ze vandaag een Hoorzitting / Rondetafelgesprek houden. Een kudde wetenschappers, artsen, juristen, psychiaters, politie, officieren van justitie, bijna iedereen is uitgenodigd 13. Behalve natuurlijk de echte ervaringsdeskundigen, zoals de slachtoffers van bijv. Electro Shock Convulsie Therapie 14 .

Wat is namelijk het geval? Onze minister Hirsch Ballin, die volgens oud-rechter mr. Wicher Wedzinga 15 samen met Donner en Demmink graag naar SM-clubs ging, heeft de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg 16 bedacht. Hij wil namelijk aan mensen die een psychische stoornis hebben verplicht "zorg" kunnen verlenen.

Artikel 3:3
Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot een aanzienlijk risico op ernstige schade voor hemzelf of voor een ander kan als uiterste middel verplichte zorg worden verleend, indien:
a. er geen mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid zijn;

De vergadering duurt van 10.00 tot 15.30 uur en is in de Groen van Prinstererzaal. De discussie is live te volgen via video 17 of audio 18.

;

author: Ton   |   published: 20.01.2014   |   updated: 20.01.2014   |   comments: allowed

21.01.2014 11:00u
Julio Poch
KG rechtsbijstand
Rechtbank Den Haag
 
23.01.2014
Mauritz en Dankbaar
Boekpresentatie
hetVerbodenDagboek.nl
 
27.01.2014
slachtoffers Turkije
uitspraak art.12 procedure
Rechtbank Arnhem
 
28.01.2014
AD & De Roestige Spijker
Concl.van antwoord RS
Rechtbank Rotterdam
 
07.02.2014|20.03.2014
Demonstratie Anass
Paleis van Justitie
Den Haag
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
19.02.2014
Baybaşin en HHC
Deadline uitspraak
College P-G
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag