Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Preventie detentie
complotarchiveliteraturesources
Op 04-05-2010 (Dodenherdenking) verstoorde "de damschreeuwer" de herdenking.

Op 21-09-2010 (Prinsjesdag) demonstreerde "de waxinelichtgooier" tegen het Koningshuis.

Sindsdien worden beiden "toevallig stelselmatig" in de kerkers gegooid, gelijk in de Middeleeuwen. Het liefste hadden ze een "vergeetput" maar dat zijn ze door de jaren heen vergeten. Of ze zijn die niet vergeten maar ze beseffen dat ze daar anno 2013 niet meer mee weg kunnen komen.


De geschiedenis Erwin Lensink gooide op de derde dinsdag in september een waxinelichtje (met houder van ca. 625,9 gram -let op de 9 achter de komma-) in de richting van de Gouden Koets. Zeg maar zoiets als een "blikje cola" tegen een gepantserd voertuig. Het was geen molotov-cocktail, en er was ook geen soda aan de cola toegevoegd. Gewoon een kaarsje, dat toevallig voor handen was. Daar is Erwin voor opgepakt. En naar mijn mening terecht. Je gooit geen blikjes naar rechters, of dat nou de scheidsrechters van het voetbalveld of die van de politiek zijn.

De rechter achtte bewezen dat:
hij op of omstreeks 21 september 2010 te 's-Gravenhage opzettelijk in het openbaar beledigend H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, tijdens de rijtour met de gouden koets ter gelegenheid van Prinsjesdag, een glazen waxinelichthouder (van 625,9 gram) in de richting van H.K.H. Beatrix, Koningin der Nederlanden, heeft gegooid en/of daarbij "Oplichters" en/of "Profiteurs" en/of "Fascisten" en/of "Dieven" en/of "Nazi's" en/of "Verraders", althans woorden van gelijke aard en/of strekking heeft geroepen.

En terecht is hij daarvoor gestraft. Zelf zou ik gedacht hebben aan een straf waarbij hij in een oranje overall (al dan niet met een kroontje op) een dag lang (bijv. na Koninginnnedag) alle blikjes op de Dam zou moeten opruimen. Maar de rechters beslisten anders. Het werd bijna twee jaar en Erwin werd uitgebreid door de psychiatrische mangel gehaald vermoedelijk in de hoop hem levenslang TBS te kunnen geven. (Leest u nog eens het woord "levenslang").

Ik ken Erwin niet persoonlijk en zijn zaak slechts oppervlakkig. Toch vind ik dat voldoende om mijn hevige verontwaardiging uit te spreken over dit vonnis. De rechter geeft mij daarin klaarblijkelijk gelijk want uiteindelijk is zijn straf vastgesteld op 5 maanden. Nog veel, maar in ieder geval een bevestiging dat zijn voorarrest disproportioneel èn onrechtmatig is geweest.

Het OM en de rechters daarvóór hebben dus slecht werk afgeleverd. En daar voor hebben ze een boete/vergoeding moeten betalen aan Erwin. En natuurlijk komt die boete niet uit de eigen zak maar draait de belastingbetaler daar voor op. Van die kant is dus geen enkel initiatief te verwachten dat ze zcih voortaan wèl behoorlijk zullen opstellen. Het zal ze een zorg zijn. (En ondertussen gaat de Nederlandse staat failliet.)

De gevolgen Als u dacht dat daarmee de kous was afgedaan heeft u het mis. Het lijkt erop dat het OM haar nederlaag niet kan verkroppen en zich vervolgens stalkend opstelt. Want vervolgens worden de "verdachten" met de regelmaat van de kalender vastgezet.

jaarwaxinelichtjegooierdamschreeuwerin de kerker
2010Prinsjesdag: gevangenDodenherdenking: gevangen
2011Prinsjesdag: gevangenDodenherdenking: gevangen
2012Prinsjesdag: gevangenDodenherdenking: gevangen
2013Troonswisseling: gevangenDodenherdenking: ???

Toeval, zoals het OM zegt? Ben ik een complotdenker? Op beide vragen is mijn antwoord: Nee! Maar laat ik eens wèl de complotdenker uithangen. De rechterlijke uitspraak om het preventief arrest te verlengen met 14 dagen (ach, wat toevallig, tot net na 30 april) is genomen op 19 April. En laat dit nou net dezelfde dag zijn als waarop het vonnis van Marianne Vaatstra en Micha Kat werd uitgeproken! Als ik een complotdenker (of een politicus) zou zijn, dan probeerde ik iedere onwelgevallige uitspraak te verdoezelen. Wetten er doordrukken tijdens het kerstreces of de bouwvak. En uitspraken over Micha Kat en Erwin Lensink te doen als alle media bij het proces van Marianne Vaatstra zitten. Je zou haast denken dat het willens en wetens (strafrechtelijke kwalificaties voor opzet) is gedaan. Dus laten we eens kijken wat anderen er van vinden. Zijn zij ook complotdenkers, of ben alleen ik hevig verontrust?

Eenvandaag Van de MSM is het TROS/AVRO programma Eenvandaag nog enigszins kritisch en onderzoekend. Ze durven hun nek net iets verder uit te steken dan die binnen het ANP-kartel. Op hun website is dan ook aandacht aan deze zaak besteed. En er is zelf een TV-uitzending aan gewijdt. Kritisch, maar niet echt doorpakkend. Ik had de redactie van te voren gemaild en doorgegeven dat ik aangifte had gedaan. Maar het heeft er alle schijn van dat de redactie die drempel niet durfde te nemen. Jammer, want de vragen hadden wel wat doortastender mogen zijn dan het enkel opvragen van een reactie van het OM.

De reactie van het Openbaar Ministerie
Tegen verdachte ligt sinds januari een aangifte van belaging. De verdenking is dat hij gedurende langere tijd inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer.

Voor zover bij de verdediging of bij de familie de indruk zou zijn ontstaan dat hier sprake is van een bewust geplande aanhouding met het oog op 30 april, stelt het OM dat dit niet het geval is.

Dat de voorgeleiding bij de rechter commissaris uiteindelijk op 19 vrijdag april heeft plaatsgevonden, waardoor verdachte op dit moment in voorlopige hechtenis zit, is het gevolg van de volgende omstandigheden:

Verdachte is begin februari uitgenodigd om zich te melden in verband met de aangifte. Verdachte heeft hieraan geen gehoor gegeven, maar is naar Duitsland vertrokken.

Omdat verdachte liet weten dat hij zich niet vrijwillig zou melden, is door het OM een Europees Arrestatiebevel uitgevaardigd. In het kader van dit Europees Arrestatiebevel is hij op 13 februari gearresteerd.

Verdachte heeft zich vervolgens in Duitsland verzet tegen een overlevering. Hierdoor kon hij niet op korte termijn worden overgeleverd, maar is de procedure via de Duitse rechter gevolgd.

Deze procedure neemt enige tijd in beslag, waarna verdachte op woensdag 17 april in Nederland is aangekomen en op vrijdag 19 april is voorgeleid bij de rechter commissaris. De rechter commissaris heeft de bewaring voor 14 dagen bevolen.


De advocaten In de uitzending komt mr. Michiel Pestman van Böhler advocaten aan het woord. Hij moet zich diplomatiek uitdrukken omdat hij de belangen van zijn cliënt dient te behartigen. mr. Geertjan van Oosten, secretaris van de vereniging van strafrechtadvocaten kwam op mij wat meer naïef over. Hij zei namelijk: "Ik heb nog wel voldoende vertrouwen in de rechtstaat dat dat (het oppakken zonder geldige reden, red.) niet gebeurd." Voor iemand die namens de Orde met de ministeriële werkgroep het experiment "raadsman bij het eerste politieverhoor" voorbereidt zou hij mijnsinziens beter moeten weten.

Ronduit schandalig vind ik de reactie van Gerard Schouw (D66 Tweedekamerlid). Hij zegt "Preventief opsluiten moet soms gebeuren omdat je met 100% zekerheid weet dat zo iemand een incident veroorzaakt." Wat hij wel wil is "achteraf" (als het kalf verdronken is) "de minister ter verantwoording roepen met de vraag om hoeveel van die eenlingen ging het, en waarom heb je ze opgesloten".

Daarmee maakt Gerard dezelfde staatspropaganda fout als Eenvandaag. Het TV programma spreekt van "gevaarlijke eenlingen" en dat Erwin "ernstig in de war" was geraakt, hetgeen niet bevestigd is door de psychiater en/of de rechter. En D66 spreekt over "eenlingen" waarmee bedoeld wordt dat het om niet-georganiseerde personen gaat, in tegenstelling tot leden van een criminele organisatie, zoals de overheid zelf, aldus de kwalificatie van mr. Gerard Spong (maar ook mijn opinie).

Wat mij extra heeft geraakt is dat D66 Koniginnedag wel eens vragen zal gaan stellen. Als je weet dat er iets mis is moet je ook nu ingrijpen. Dat heet wettelijk gezien "onverwijld". Klaarblijkelijk gelden wetten niet voor parlementariërs, het OM en rechters.

De Tweedekamer mag er echter op rekenen dat ik mijn aanvullende vragen zal inleveren. Want die twee vraagjes van Gerard Schouw zijn niet meer dan een lippendienst. Ik vind niet dat minister Opstelten hier zo gemakkelijk mee mag wegkomen. Sterker nog, ik vind dat hij als eindverantwoordelijke strafrechtelijk vervolgd moet worden. Je moet er toch niet aan denken dat we de razzia's terug gaan krijgen, waarbij mensen willekeurig worden opgesloten? En waarom wordt Koningshuishater Geert Wilders niet preventief opgesloten? Ik houd u op de hoogte.


Gerelateerde informatie
blog 18-01-2013: Journalist Micha Kat gearresteerd
blog 02-02-2013: Willem-Alexander en Máxima
blog 18-02-2013: Koninklijke Waardigheid
blog 06-04-2013: Lentekriebels
blog 24-04-2013: Erwin Alert
blog 25-04-2013: Menschenroof

Website: ErwinLensinkVrij.nl
author: Ton   |   published: 28.04.2013   |   updated: 28.04.2013   |   comments: allowed