Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Eén op één


11:25m
We gaan naar de volgende kwestie. Joris Demmink. Voormalig top-ambtenaar van justitie Joris Demmink wordt al jaren achtervolgd door verhalen dat hij minderjarigen zou hebben misbruikt. Het OM zag nooit redenen om hem te vervolgen. Tot onlangs. En nu is hij verdachte in een strafzaak. Nou, u schreef als eerste journalist over Demmink, en dat is meer dan tien jaar geleden. Bent u verbaasd, dat er alsnog een onderzoek komt?

11:44m
Ja. Er zijn twee zaken waar wij over geschreven hebben en waarvan iedereen dacht, ach, dat kunnen ze nooit hard maken. Dat was Dick van Leeuwerden, de butler die zijn mevrouw zou hebben vermoord, en waar nu inmiddels van duidelijk is dat wij ook toen de waarheid spraken, en dat hij die moord nooit heeft kunnen plegen. En de andere zaak was een zaak waarin wij een kwestie in het Anne-Frankplantsoen, een directeur van P.S.V., in verband brachten met verhalen die daar de ronde deden over een hoge ambtenaar. En ik heb altijd gezegd: Als een hoge ambtenaar bij het ministerie van justitie van dergelijke zaken wordt beschuldigd... En het is niet één iemand die het zegt, maar we hebben toen gesproken met twee oud-bewindslieden, we hebben gesproken met mensen die aan die top van het ministerie werkten, we hebben met heel veel mensen gesproken die dat bevestigden... dan moet je dat serieus nemen omdat de burger daar recht op heeft.

12:40m
Wat was de zwaarste beschuldiging in dat artikel wat u schreef, aan het adres van Demmink?

12:45m
De zwaarste beschuldiging was toen dat er al jaren lang verhalen gingen en dat er ook bij zijn aanstelling een onderzoek zou zijn gebeurd door de AIVD, toen nog de BVD, en dat die terzijde geschoven zouden zijn.

13:01m
Had u bewijs? Voldoende bewijs?

13:04m
Kijk ik ... als ... ik weet nog steeds niet of meneer Demmink ooit van zijn leven met minderjarigen naar bed is gegaan. Dat weet ik niet. Dat wil ik ook helemaal niet weten. Ik weet wel dat die verhalen toen al de ronde deden...

13:20m
Maar blijkbaar kwalificeerde u die verhalen als geloofwaardig genoeg om daar een artikel aan te wijden. Een groot artikel.

13:25m
Ja. Omdat er zoveel mensen waren die die verhalen konden bevestigen. En niet de eerste de beste. We hebben niet met de toiletjuffrouw gesproken destijds. Maar we spraken echt met mensen uit de top van het ministerie.

13:34m
Maar echt bewijs. Foto's...

13:36m
Nee, bewijs krijg je nooit. Als je het hebt over misbruik van kinderen, daar is nooit een derde bij. Dat zijn alleen maar de verhalen die verteld worden. Maar als het verteld wordt over de eerste de beste zwemleraar dan gaan mensen ogeblikkelijk achter slot en grendel. Maar nu werd het verteld over de top-ambtenaar van het ministerie van justitie, en dat is toch iets waar we als alle Nederlanders vertrouwen in moeten hebben, dan vind ik op zijn minst dat je als werkgever -in dit geval de minister- moet zeggen: Laten we dat nou eens heel nadrukkelijk onderzoeken. En dan hoop ik, en dat hoop ik nog steeds, dat straks bewezen wordt dat het inderdaad alleen maar roddelverhalen waren. Maar ze kwamen niet van de eerste de beste.

14:17m
Na het publiceren van dat artikel heeft u een ontmoeting met Demmink. (HK: Ja) Vervolgens schrijft u een hoofd-redactioneel commentaar, waarin u eigenlijk een beetje het verhaal terugneemt. (HK: Ja) Heeft Demmink u zodanig onder druk gezet? Dat u niet meer achter dat verhaal kon staan?

14:30m
Het verhaal werd niet alleen geschreven door de Gay-krant. Het was een co-productie tussen Panorama en de Gay-krant. En het is een verhaal waar we maanden aan gewerkt hebben. Waarvoor we ook zelfs, voor een klein blad bijna ondoenlijk, voor naar het buitenland zijn geweest. We hebben ook onderzoek gedaan, bijvoorbeeld in Praag. En we werden bijgestaan door een hele batterij van juristen die keken of we wel op de goede weg waren. En toen we uiteindelijk publiceerden is er een gesprek geweest. En naar aanleiding van dat gesprek hebben we aangeboden om een vervolg te maken met zijn visie. Want hij vertelde me op een gegeven moment dat hij pootje gelicht werd vanwege zijn homoseksuele geaardheid. (EJ: Dat zouden allemaal roddels zijn vanwege zijn geaardheid.) En toen heb ik gezegd: Meneer Demmink, als dat waar is dan heeft u in mij natuurlijk de allerbeste journalist om dat recht te zetten. Want als er iemand strijdt tegen discriminatie van homoseksuelen...

15:30m
Dan was u dat wel. U tekent dat verhaal vervolgens op. (HK: Ja) Hij lijkt akkoord te gaan met het publiceren daarvan. En de dag daarna zegt hij: Het mag niet?

15:35m
Nee. Sterker nog. We krijgen zelfs een e-mail dat het plezierige gesprek als niet gehouden beschouwd diende te worden. Dat kan misschien juridisch. Maar als gewoon mens vond ik dat heel gek.

15:49m
Vervolgens moet u ook de strekking van dat artikel terugnemen in een hoofdredactioneel commentaar.

15:55m
Ja. Daar gaan weken aan voorbij. En daar is weken lang onderhandeld. En toen gingen niet meer de hoofdredacteuren, maar vooral de juristen met elkaar praten. En toen hebben we ook met elkaar afgesproken dat ik er niets meer over zou zeggen. En ook collega Frank Hitzert van Panorama heeft afgesproken dat we er niets meer over zouden zeggen. Tot het moment dat er een wezenlijke verandering zou komen. Nu er onlangs, hoe lang is het geleden -tien dagen geleden-, is besloten dat naar aanleiding van de aangiftes die er in Turkije waren (EJ: strafzaak) nu een serieus onderzoek gedaan wordt (EJ: dat beschouwt u als een verandering in de feiten), absoluut een verandering in de feiten, en dus kan ik er over spreken met de hoop dat het eens klip-en-klaar zal worden, dat het verhalen zijn die de man in de schoenen zijn geschoven. En als dat zo is zou ik ook heel graag willen weten...

16:42m
Wat gelooft u zelf?

16:43m
Ik moet je zeggen, ik ben na afloop, zo heen en weer geslingerd tussen gevoelens. Er is in ieder geval iets aan de hand. Dat is helder. (EJ: Maar is hij schuldig?) Dat weten we niet. Maar dat zou nu eens heel goed onderzocht moeten worden. En dan hoop ik...

17:00m
Maar wat denkt u er van? Op basis van al dat onderzoek. Alles wat u weet?

17:02m
Er zijn hele merkwaardige dingen gebeurd. Maar wat is schuldig? Ben je schuldig als je vriendje, in het land waar die vandaan komt, kinderporno maakt. Dan ben je niet schuldig. Maar is dat voor de hoogste ambtenaar van dat ministerie van justitie wel handig om zo'n vriendje te hebben? (...stilte...)

17:25m
Al die tijd zit u op deze informatie. U zegt ook: U wordt heen en weer geslingerd. U weet het niet. U bent Kamerlid. U heeft toegang tot de minister van jutsitie. Heeft u niet gedacht: Ik stap op hem af en ik zeg: Hier moet iets gebeuren.

17:40m
Ja. Ik heb zelfs tot drie keer toe die zaak bespreekbaar proberen te maken met Ivo Opstelten, met de minister van justitie, in aanwezigheid van collega fractievoorzitters. En de eerste keer dat ik dat deed zei hij: Daar gaan we binnenkort over praten. En twee weken daarna werd ik ineens, misschien herinnert u zich dat nog, beschuldigd van een computer-hack. Nou, ik kan u verzekeren, ik kan mijn eigen facebook-pagina nog niet bijhouden, en ik heb over de rug van iemand... (EJ: U bent geloof ik wel schuldig bevonden in die hack-situatie?) Ja. Absoluut. Ik heb over de rug van iemand die me dat aantoonde, heb ik gekeken dat inderdaad de gegevens van duizenden mensen van een medische instelling op straat lagen. En ik vond dat dat kwalijk was. En ik vond dat ik daarover aan de bel moest trekken. Ik werd toen opgeroepen door het Openbaar Ministerie om er iets over te zeggen. En toen kwam Ivo Opstelten naar me toe, en hij zei: U begrijpt wel dat nu dit onder de rechter is wij voorlopig niet kunnen praten. En zo heb ik drie keer de zaak geprobeerd bespreekbaar te maken. (EJ: Wanneer voor het laatst?) De laatste keer twee weken voor ik besloot af te treden.

18:50m
En hij heeft nooit toenadering gezocht? Hij was niet serieus van plan met u daarover te praten?

18:53m
Dat vind ik zo triest. Want ik ben niet van plan om meneer Demmink ergens van te beschuldigen, maar ik wil wel dat de feiten duidelijk worden.

19:00m
En wat is uw verklaring dat hij u niet hierover wilde spreken?

19:03m
Ik vind dat we alle twee op zoek moeten naar dat antwoord. (EJ: Maar wat denkt u?) Ik weet het niet, wist ik het maar. (EJ: Fantaseer met me mee. Wat zou het zijn?) Ik zit hier niet om te fantaseren.

19:13m
Verhalen gaan dat ministers van justitie Demmink lange tijd de hand boven het hoofd hebben gehouden. Past dit in dat rijtje wat u betreft?

19:19m
Ik hoop zo dat iedereen die echt iets weet over deze ambtenaar zich meldt en dat dat door de rechter een keer tot op de bodem uitgezocht kan worden.

19:29m
Neemt u het Ivo Opstelten kwalijk dat hij u niet hierover gesproken heeft?

19:32m
Ik had het netter gevonden als hij het wel gedaan had. (EJ: Heeft U hem daarna er nog over gesproken?) Nee. Daarna ben ik bezig geweest om met mezelf in het reine te komen over andere zaken. (EJ: Wat denkt u dat hij zegt als hij deze uitzending ziet?) Ik hoop dat hij me alsnog uitnodigt en dat we daar een keer serieus over kunnen gaan praten.

19:51m
Bent u bang voor de reactie van Demmink?

19:55m
Ik niet. Mensen in mijn omgeving wel. (EJ: Wat dan?) Als hier echt iets speelt dan weet je nooit wat uiteindelijk een reactie kan zijn. Als er niets speelt dan komen we het ooit een keer helemaal te weten.Enkele bewijsstukken
author: Ton   |   published: 31.01.2014   |   updated: 31.01.2014   |   comments: allowed

06.02.2014
Demonstratie Anass
Paleis van Justitie
Den Haag
 
11.02.2014
Julio Poch
uitspraak KG
Rechtbank Den Haag
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
12.02.2014 10:00u
Micha Kat
Hoger beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
19.02.2014
Baybaşin en HHC
Deadline uitspraak WOB
College P-G
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag