Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De setting en uitgangspunten

De belangstelling was groot. Ik heb alle vertegenwoordigers van de grote kranten gezien: Saskia, Toine, Marcel, Koen. Het ANP was aanwezig, BNR radio, NOS-televisie, JD-TV. Zelfs Al-Jazeera / BBC hadden een cameraploeg gezonden, met tolk-faciliteiten van RTL. Ook web-publicisten als KLOL, Advocatie en HHC waren aanwezig. Belangstelling voldoende dus, met daarbinnen twee kampen: de pro's en de con's.

Naar aanleiding van de diverse krantenpublicaties 1 is het HHC vorige week benaderd door diverse personen. Met een radio-reporter van het NPO heb ik een uur telefonisch gesproken, en die wilde eigenlijk maar één ding horen: of ik of Baybaşin bewijs hadden dat Joris D. een pedofiel was. Foto's of een film misschien? Ook vandaag leek dat de vraag te zijn, voor veel verslaggevers die onvoldoende ingelezen waren.

Er lopen op dit moment een aantal procedures tegelijk. Wat nu plaats vindt in Utrecht is wat in de overzichtslijst 2 onder nummer 7 staat: de civiele procedure van Stichting de Roestige Spijker. Om te voorkomen dat ze mogelijk onrechtmatig handelen door de documentaire "Dutch Injustice" actief in en voor Nederland te promoten willen ze vooraf hun rechtspositie bepalen. Smaadschrift hoeft niet strafbaar te zijn indien het gestelde waar is en er een algemeen belang mee wordt gediend.

En om juridisch vast te stellen of er sprake is van de waarheid of valse verklaringen wordt het verhoor onder ede bij de rechter-commissaris gehouden. Op internet, tv of in de krant staat wel meer onzin en leugens. Maar onder ede hoort dat niet meer zo te zijn. (Overigens horen minister ook niet te liegen 3). In ieder geval heeft de rechter uitgelegd dat leugenaars de gevangenis ingaan. Sommige ministers staat dus nog wat te wachten...

Maar omdat het een civiele setting en geen strafsetting is, zijn de getuigen niet verplicht om te antwoorden. De rechter kan ze in deze zaak dus ook niet dwingen. Dat maakt het wat meer vrijblijvend. Verder komt er geen eind-uitspraak. Velen hopen dat aan het eind de rechter zal vaststellen of Joris D. schuldig of niet is. Dat gaat niet gebeuren. Er komt, althans op dit moment, zelfs geen verklaring voor recht. Het is slechts "oriënterend" voor partijen.


Getuige 1: de misbruikte jongen in Nederland

Het verhoor begon om 09:00u en ging door tot 16:45u met twee keer een kwartierpauze en een uur lunch tussen de middag. Het was een zware dag, zeker voor de getuige zelf. In ruim tien pagina's vol zijn de details uit het verhoor genoteerd. Naar mijn idee is de volledige verklaring en beantwoording van de vragen keurig in het proces verbaal terecht gekomen. Ik zie dan ook geen reden om hier alles te publiceren. De openbare controle is geschiedt, met vele al dan niet onafhankelijke journalisten.

Het betreft een thans 40 jarige man, vader van een aantal dochters die, na een echtscheiding van zijn ouders, op 14 jarige leeftijd is weggelopen van huis, vervolgens 's-avonds aankwam op het Centraal Station in Amsterdam, en dezelfde avond nog werd gechanteerd. Hij werd vanaf toen direct gedwongen in de jongensprostitutie te werken onder zware bedreiging. Vanuit die setting zou hij op ongeveer 15 jarige leeftijd door de geschiedenis professor Ger van Roon 4 op een vrijdagavond zijn voorgesteld aan "een hele belangrijke man" Joris die in zijn auto met chauffeur stond bij de Amstel Boys Club.

Getuige Bart X. is ingestapt, waarna Joris al meteen handtastelijk werd nog voor ze de Munttoren/Muntplein hadden bereikt. Joris werd oraal bevredigd en dat leverde Bart zijn eerste paarse briefje ooit op. Een week later hadden ze same-time-same-place weer afgesproken. Maar ze kregen ruzie omdat Joris hem mee wilde nemen naar Den Haag, en Bart van zijn pooier Amsterdam niet mocht verlaten.

Bart is uitgestapt en heeft Joris daarna nooit meer gezien. Degenen die hopen dat Bart het paarse briefje met de vingerafdrukken van Joris na 25 jaar nog heeft, of in de stijl van Monica Lewinsky 5 een oud T-shirt met vlekken heeft bewaard komen gedesillusioneerd uit. Het harde bewijs dat deze Joris de beruchte Joris D. is ontbreekt.

Het verhaal van Bart komt op mij authentiek over. Het lijkt me verschrikkelijk om je hele vernielde leven achter je te willen laten en nu daar weer mee geconfrontreerd te worden. En uiteraard moest Knijff (moreel verwerpelijk, maar juridisch correct) de geloofwaardigheid van deze getuige onderuit halen. Alsof hij al niet genoeg ellende heeft moeten doorstaan. Wat mij betreft is Knijff daarin niet geslaagd. Natuurlijk kun je iemand op details proberen vast te zetten of zijn betrouwbaarheid in twijfel trekken. En in zoverre heeft Knijff gelijk: Er is niet "wettig en overtuigend" bewezen dat Joris D. hem heeft misbruikt, ook al is het wel aannemenlijk geworden.


De bijvangst
Maar zoals reeds eerder gesteld is de persoon Joris D. helemaal niet zo interessant. Natuurlijk is het verwerpelijk als hij zich schuldig heeft gemaakt aan wat zwemleraren en kinderdagverblijf medewerkers wel wordt toegerekend. Maar de ernst waarin dit individuele geval afwijkt zit hem niet zozeer in het kindermisbruik alswel het juridische misbruik. Het systeem, wat juist de slachtoffers zou moeten beschermen, zou zijn aangewend voor corrupt egoïsme. En voor dat laatste zijn wel sterke en overtuigende aanwijzingen gekomen. Wat mij betreft was de dag dan ook een succes.

Het Amsterdamse/Rotterdamse circuit van pedofile, kinderporno en kinderprostitutie is op overtuigende wijze en met goede details geschetst. Adressen van clubs zijn bekend geworden, waaronder De Amstel Boys Club, de Festivalbar, Why Not, Bankastraat, Insulindeweg 106-d. En ook namen van rechercheurs binnen het Rolodex-onderzoek, maar ook diverse namen uit deze lijst 5 (7 Mb) zijn onder ede bevestigd, zoals onze Lothar Glandorf die we kennen uit de zaak van Manuel Schadwald 6. Maar nog meer namen, naast profesosor van Roon, zoals Alexander van Maasdam, Arthur Tukkers zijn bijvoorbeeld ook deze onderstaande namen uit de lijst onder ede bevestigd: Raphael Beth en Charles Geerts.Dat maakt de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van deze lijst aanmerkelijk groter en opent de weg voor onderzoek in de archieven van het ministerie. Waarom en op wiens instigatie is het Rolodex-onderzoek gestopt? Nu dit onderzoek formeel bekend is geworden en onder ede is bevestigd kan het Openbaar Ministerie die de zaak Demmink onderzoekt, deze informatie onmogelijk passeren. Alleen een visum checken in Turkije gaat het natuurlijk niet worden.
author: Ton   |   published: 04.03.2014   |   updated: 04.03.2014   |   comments: allowed

05.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Getuigenverhoor
Rechtbank Utrecht
 
05.03.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
15.03.2014 19:00u
Wake voor Baybaşin
Gevangenis Veenhuizen
Norhaven Groningen
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014