Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Peter Oskam (CDA)
Inleiding
Als bezoeker van deze blog weet u dat ik veel van mijn vertrouwen in de Nederlandse Trias Politica heb verloren. De wet-makers (politici), de wet-scheidsrechters (rechtsprekers) en de wet-uitvoerders (justitie en ambtenaren) laten naar mijn mening het behartigen van hun eigen persoonlijke agenda prevaleren boven de belangen van het volk, die aan hen toch hun democratisch mandaat hebben verstrekt. En het zou te gemakkelijk zijn om het maar af te doen als "het systeem" en gevecht tegen windmolens. Uiteindelijk zitten er achter die (computer)systemen altijd mensen die de beslissingen nemen, danwel nalaten die te nemen. Een goede reden dus om eens te kijken wie de mensen achter het systeem zijn.

Peter Oskam
De afgelopen maand kwam Peter Oskam bij mij op het netvlies. Wanneer je zijn Curriculum Vitae leest krijg je respect voor de man. Een harde werker van het prototype self-made-man. Hij is in 1972 onderaan begonnen met de MAVO, en in 14 jaar tijd stapsgewijs doorgeklommen naar de universiteit. Niks geen "deel-certificaten" wat sommige politici op hun CV zetten. Echt afgerond. En dat alles ondertussen werkend als politieagent. Kortom een man die het rechtssysteem vanuit de theorie èn de praktijk lijkt te kennen. En daarnaast lijkt "scheidsrechteren", zowel binnen de sport als binnen het juridische systeem, zijn passie.

Dat (in combinatie met zijn poltieke ambities) geeft vanuit psychologisch oogpunt te denken waarom hij zich zo betrokken voelt bij rechtshandhaving, en op welke wijze hij meent aan de bestrijding van onrecht een bijdrage te kunnen leveren.

Een tweede punt wat opvalt als je naar zijn foto kijkt is de faciognomische asymetrie. De emotionele (rechter) hemisfeer lijkt beter ontwikkeld dan de rationele (linker) hemisfeer. Wat laat zijn klokje tikken en wat betekent dat voor de rechten van de burger?

Van 1992 tot 2000 was Peter Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Rotterdam. En daarna kwam hij in Den Haag terecht. Eerst bij het ministerie, vervolgens bij de rechtbank. Hij zat dus midden in één van de grootste schandalen op het gebied van kindermisbruik. Hij is ongehuwd en heeft vier kinderen. Op zijn webpagina staat verder te lezen dat "Hij heeft zich veel bezig gehouden met het verbeteren van de samenwerking in de jeugd- en de strafrechtsketen."

Peter is dus een man die alle drie de poten van onze Trias Politica bewandeld heeft. Als geen ander moet hij inzicht hebben in de samenwerking tussen overheid, justitie en politie. Daarnaast doet zijn begaanheid met kinderen eveneens enkele vragen oproepen. Ik zal ze hem stellen en u van zijn antwoord op de hoogte brengen. Maar eerst dit:

Bits of Freedom
Op dit moment zijn de overheden naarstig op zoek naar controle over de informatie. Simpelweg een predikaat "staatsgeheim" erop plakken lukt niet meer. Naast het bewust laten lekken door het OM zijn er ook klokkenluiders vanuit de overheid zelf die de burger informeren. Hierover is dan ook reeds uitvoerig geschreven in andere blogs.

Vanuit de korte-termijn-filosofie (kenmerkend voor onze hooguit vier jaar zittende politici) is repressie dan ook de oplossing. Vermeende bedreigingen moet je preventief opsluiten of uitleveren. En informatieve websites moeten worden verboden of geblokkeerd. Maar hoe doe je dat en wat zijn de consequenties?

Reden voor Peter om een workshop te organiseren. Zes kamerleden van CDA, CU, VVD, PvdA, D66 en PvdD, samen met tien stafleden bezochten deze week de voorlichting gegeven door de organisatie Bits of Freedom. Moedig, want daarmee waagt hij zich in het hol van de leeuw. Slim ook, want daarmee maak je je tegenstanders monddood. Gevaarlijk echter, want als potentiële vijand weet je niet of er sprake is van desinformatie, informatie-misbruik of manipulatie. En dit geldt zowel voor de vraag als het aanbod.

Manuel Schadwald
Op 24.06.1993 verdween in het Duitse Berlijn een (toen) twaalfjarig jongentje. Zijn naam is/was Manuel Schadwald. Sindsdien hebben zijn ouders niets meer van hem vernomen. Maar de politie in Rotterdam wel. En uitgerekend op dat moment was Peter Oskam daar OvJ en moet hij dan ook op de hoogte zijn geweest van deze zaak, net als zijn (carrière) collega-politicus Fred Teeven in Amsterdam.


bron: Netwerk 21 april 1998

In de uitzending van Netwerk van 21 april 1998 deel 1 wordt o.a. het volgende gesteld:
Derdekamervragen aan Tweedekamerleden
Peter Oskam is woordvoerder voor het CDA over veiligheid, justitie en politie. Gisteren publiceerde hij de antwoorden op kamervragen over een sekscomplex op zijn webpagina. De man is duidelijk begaan met de gevaren en risico's van de (kinder)(sex)(handel)industrie. Hij moet niet alleen van bovengenoemde op de hoogte zijn maar ook van mogelijk gerelateerde zaken als de affaire Demmink, verdenkingen binnen de zaak Anass en alle ellende die ongehuwde en/of gescheiden vaders overkomt. In deze valt te denken aan de zaak Ben van den Brink, de zaak Ruben & Julian, en vele tien- tot honderdduizenden anderen.

Op grond van zijn expertise is hij dan ook de man bij uitstek om een aantal belangrijke vragen te stellen. Bij deze:

Aan: Peter Oskam
p/a:  c.donker@tweedekamer.nl
tel:   070-3183553

Geachte heer Oskam,

Als bezorgde burger wil ik aan u als volksvertegenwoordiger graag de volgende vragen stellen:
  De zaak Manuel Schadwald:
 1. Wat hield de vormfout waarmee de Duitser Lothar. G. in 1993 vrij kwam in?
 2. Wie was verantwoordelijk voor deze fout en welke gevolgen heeft dit voor de veroorzaker van de fout gehad?
 3. prof. J. Naeyé (hoogleraar politierecht) stelt dat de (discretionaire) vrijheid om niks te doen gewoon nul is. Wat waren de overwegingen van het OM om desondanks toch niets te doen?
 4. Hoe kan het dat een "per ongeluk vernietigd" journaal, nog gewoon bestaat?
 5. Minister Winnie Sorgdrager zegt dat als er grote fouten zijn gemaakt (door te traag te handelen, red) dat we dat dan gewoon moeten erkennen. Is die erkenning gedaan, en zoja, wat waren de consequenties voor de veroorzakers en verantwoordelijken van de fouten?
 6. Minister Winnie Sorgdrager heeft een onderzoek toegezegd. Kan ik een kopie van dat rapport ontvangen (waarbij ik zonodig een expliciet beroep doe op de WOB)?


 7. De zaken over wanhopige vaders:
 8. Waarom worden ongehuwde vaders gediscrimineerd bij de vaststelling van het voogdijschap?
 9. Waarom worden gescheiden vaders gediscrimineerd bij de vaststelling van het omgangsrecht?
 10. Bent u van plan acties en/of maatregelen te (laten) nemen om dit onrecht teniet te doen, en zoja, welke zijn dat dan?

Graag verneem ik spoedig van u.

Met vriendelijke groet,


Gerelateerde blog-artikelen:
06.02.2013 - Kwaliteit van rechtspraak en de Quater Politcia
07.02.2013 - AIVD (1) - Jansen & Janssen vs James
09.02.2013 - Kindermishandeling en de Helsinki Commissie
11.02.2013 - Nederlandse Helsinki Commissie
27.02.2013 - Opstelten weigert onderzoek Demmink
26.03.2013 - Telefoontaps en justitie
31.03.2013 - Jeugdzorg Dark-Horse
08.05.2013 - AIVD (3) - Koppelingen
14.05.2013 - AIVD (5) - Cyber Security


author: Ton   |   published: 17.05.2013   |   updated: 17.05.2013   |   comments: allowed

complotarchiveliteraturesources