Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Moordenaars van Staat
Op Koninginnedag is het meestal mooi weer. Als het al regent dan zijn het lintjes in de Orde van de Nederlandse Leeuw of de Orde van Oranje-Nassau. En daar zijn dan weer allerlei gradaties in. Het laagste is Lid en het hoogste is Ridder Grootkruis. Zeg maar net zo iets als van de blauwe tot de witte graad binnen de Vrijmetselarij.

En ook binnen deze graden heb je subgraden. Bij de ridders gaat dat niet als leerling-gezel-meester, maar met een nummer. De gewone ambtenaar zal hooguit een zevende graad toegekend krijgen. Mijn vader (geen ambtenaar) heeft de vijfde graad ontvangen. En daar is hij maar wat trots op.

Maar ook andere kinderen die braaf zijn geweest kunnen een sticker krijgen. Zo is er bijvoorbeeld de Minister van Staat. Maar daarvoor moet je ècht braaf zijn geweest, anders krijg je die sticker niet.


Ministers van Staat
De titel Minister van Staat is een eretitel en slechts voor enkelen weggelegd. Op dit moment zijn er maar zeven personen die de titel (met bijbehorend diplomatiek paspoort) bezitten: En dan zijn er nog wat personen die géén lintje (of niet hoog genoeg) krijgen. Zo zijn onze minister-presidenten Balkenende en van Agt (beiden CDA) geen minister van Staat geworden. Dat is vermoedelijk de prijs die van Agt betaald voor het te kritisch zijn over gevoelige zaken.

Ik mag er dan ook vanuit gaan dat er voor mij ook geen lintje of diplomatiek paspoort in zal zitten, hoewel ik meen wel aan de (niet bestaande) criteria voor Ridder Grootkruis te voldoen: Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Maar ik (en van Agt) zijn de enigen niet...Moordenaars van Staat
Dan is er nog een grote groep die ook geen onderscheidingen krijgt, maar wel voor of namens de Staat "op een bijzondere wijze inhoud heeft gegeven aan hun activiteiten". Het gaat daarbij om mensen zonder license-to-kill en die ook geen "double-OO" voor hun naam hebben staan, maar eventueel wel de titel "OO" (Ongelofelijke Onbenul) mogen dragen.

Net als bij de "Ministers van Staat" is dit maar een kleine groep. Er zitten namelijk ook heel veel goede tussen. Sterker nog, sommige van mijn beste vrienden zijn...

Maar het zijn die paar raddraaiers die het voor iedereen verpesten. En het bijzondere aan hen is "de wijze waarop ze inhoud hebben gegeven aan hun activiteiten", namelijk door die niet in te vullen. Inderdaad, het kenmerk is: hoe minder je doet, des te beter je scoort. Deze groep laat de hulpbehoevenden gewoon aan hun lot over. Naderhand lees je dan "er waren wel signalen". Het gaat daarbij onder andere over (mutatis mutandis) "hij die weet of redelijkerwijs moet vermoeden" uit de Wet Joris (mogelijk te verwarren met Joris F. uit het HIK-onderzoek van 1994). Die dus met-de-kennis-van-toen wisten of behoorden te weten dat er met mensenlevens werd gesold.

Wie tot deze groep behoren? Dat komt in een volgende posting. Geen Demons & Devils. Als u in Cleveland woont kan het zo maar uw buurman zijn. De overheid, politie, jeugdzorg weet van hun bestaan. Met de kennis van achteraf. Maar als hint kunt u alvast over enkele van hun slachtoffers lezen of kijken.

author: Ton   |   published: 11.05.2013   |   updated: 11.05.2013   |   comments: allowed

complotarchiveliteraturesources