Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De blackmail-lijst
Het jaartal staat op het etiket van het boekje: Ficq 9-2-'98. Het is allemaal 16 jaar geleden. Ficq zegt er zelf over: "Ik maakte altijd notities van zaken die ik belangrijk vond, of waar ik iets mee moest." Of misschien zelfs waar hij iets mee kon? Tegen iemand gebruiken bijvoorbeeld? In ieder geval was het voorval belangrijk genoeg om er een aparte notitie van te maken, in een privé boekje en dat mee naar huis te nemen.

Dat laatste is natuurlijk vreemd en duidt op een ernstig staatsgeheim gevaarlijke situatie. In het getuigenverhoor onder ede hebben we immers kunnen vaststellen dat verklaard is dat alle dossierstukken naar Zeist moesten worden gebracht, dat Fred Teeven vervolgens alles controleerde en daarna of de zaak op slot ging, of de papierversnipperaar in.

In ieder geval mocht teamleider Hoek zijn eigen notities niet meer inzien omdat hij geen rechercheur in functie meer was. De voormalig super-PG is nu 74 jaar en eveneens al geruime tijd buiten functie. Het is dan ook opvallend te noemen dat "belangrijke -embargo- informatie" niet in een kluis is bewaard. De AIVD heeft het kennelijk te druk met het volgen van Syrië-gangers 1, telefoontaps en drone-aanvallen in Afganistan.

Ficq zelf zegt: "Ik vind dat ik nu mag praten, want er worden mensen beschadigd die dat niet verdienen." Procureur en Rechter tegelijk. Daar waar Leen de Koter netjes toestemming heeft gevraagd aan HOvJ Theo Hofstee en Jaap Hoek aan Teun Tanja en R. Aarts, vond René Ficq dat niet nodig. En zoals Hoek verklaarde: Hij wist niet of zijn bazen ook embargo-verklaringen hebben ondertekend.


26 mei 1998
In April 1998, terwijl Baybaşin al een maand in isolatie in de EBI zit, heeft een vrouw aangifte gedaan van verkrachting van haar 12-jarige dochter. (Let u even op de pedo-leeftijd?) Deze verkrachter zou samen met "Duitse Willie", de chauffeur/vriend Schmits van onze Alex/Karel van Maasdam, een kinderpornonetwerk exploiteren. In dat netwerk zou ook een hoogleraar (lees: van Roon) en twee leden van het Openbaar Ministerie zijn betrokken. Het zou gaan om de toenmalige hoofdofficier van het landelijke parket (lees: Hans Holthuis, tevens hoofd CIE van de Rijksrecherche!) en een hoofdofficier van Zutphen (lees: Wooldrik). Deze namen waren opgedoken in het zakboekje van haar vriend (lees: van Maasdam?) en bevatte de piketnummers van deze twee officieren.

Na het maandelijks overleg, waarbij een van de verdachten aanwezig was, wordt er een team opgericht onder leiding van OvJ Fred Teeven en een printeractie gestart op de huislijn van prof. Ger van Roon. Op 26 mei 1998 wordt Ficq gebeld door HOvJ Hans Vrakking. (Of deze lijn beveiligd was of afgetapt werd is niet bekend.) Kennelijk heeft OvJ Teeven zijn baas HOvJ Vrakking op de hoogte gebracht, die weer naar zijn baas Ficq gaat. Ficq schakelt (na overleg met de secretaris-generaal Borghouts) de BVD in.

5e kolom 1e alinea: 'De naam van Demmink komt in het onderzoek niet voor', aldus Ficq. Wèl duikt de toenmalige directeur-generaal Vreemdelingenzaken op in zijn aantekeningen. 'Ik heb mijn aantekeningenboekje er speciaal op nagezocht.', zegt Ficq al bladerend door de schriftjes.

En wie was van 1993 tot 2000 de directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken? . . . Joris Demmink. Met andere woorden: als er staat 'DG-IAV' dient u te lezen: 'JD'

"Kijk, hier op 2 december 1998, schrijf ik: ik word gebeld door Vrakking, omdat hij is gebeld door secretaris-generaal Borghouts. Deze was aangesproken door Demmink. Hij had vernomen dat hij voorwerp van onderzoek zou zijn in Amsterdam, alsmede een HOvJ van Justitie" (wat dan Holthuis moet zijn geweest, redactie). "Demmink had het weer vernomen van een andere hoofdofficier." (wat dan Wabeke moet zijn geweest, redactie). "Ze hebben met elkaar gesproken over een (redactie: embargo-) onderzoek, dat hij misschien op zichzelf heeft betrokken."

In februari '99 krijgt Ficq het eindrapport, hij weet dit onbeduidende geval nog goed: "En dacht: is dit het nu? Uit zowel het politieonderzoek als uit het onderzoek van de BVD kwam geen enkel bewijs tegen de twee hoofdofficieren." En de andere twee verdachten dan? Die ene DG waarvan geen naam in het dossier voorkwam maar die wèl opdook in het dossier? Wat is daarvan de conclusie?

Kijk dat zijn nog eens getuigen. Ficq is helemaal niet dement. Hij weet het nog precies. En bovendien maakt hij geen aantekeningen, maar houdt hij een dagboek bij. "Ik schrijf: ik word gebeld door..., omdat hij..." dat is veel meer en uitgebreider dan een korte notitie van "X. terugbellen" Het lijkt mij dat de Stichting daarmee een nieuwe kandidaat heeft om onder ede gehoord te worden. Zowel Ficq als de DG-IAD moeten worden opgeroepen. Of wordt het niet eens tijd voor een Parlementair onderzoek?

Ficq zegt: "Weet u, er wordt van alles beweerd, ook over mij. Maar dit is nog maar de tweede keer dat een journalist mij belt. De eerste keer was in 2002. Ik was destijds raadsheer in Den Bosch." En laat dat nu net het moment zijn dat Demmink SG werd, Hillenaar HOvJ in Breda en Baybaşin levenslang kreeg door het Hof in Den Bosch wegens het voeren van een telefoongesprek.

Kennelijk zijn ze hem tijdens het "oriënterend onderzoek" vergeten te bellen. Heeft u nog meer van deze goede tips: mail de Volkskrant! (En doet u dan ook een c.c. aan het HHC? news@theHagueConspiracy.com) Zoals Ficq zegt: 'Het kan veel onheil voorkomen.'
author: Ton   |   published: 08.03.2014   |   updated: 08.03.2014   |   comments: allowed

10.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Getuigenverhoor
Rechtbank Utrecht
 
15.03.2014 19:00u
Wake voor Baybaşin
Gevangenis Veenhuizen
Norhaven Groningen
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
02.04.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014