Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

31.01.2014 - Martin Vrijland
Op 31 januari j.l. neemt een zekere heer Hans Bakker per e-mail contact op met Martin Vrijland. Uit eigen beweging heeft Hans zich gemeld en de publiciteit gezocht voor zijn verhaal. Martin heeft het een en ander opgenomen en gepubliceerd 1. Hij vertelt over zijn rol als chauffeur en als indeler van de ritten. Rob Mostert was de vaste chauffeur van de Staats-Secretaris (Aad Kosto, redactie) maar reed ook woon-werkverkeer voor DG's waaronder Demmink. ("Als je het opneemt vind ik het niet erg hoor!" 4:03m) "Ik heb namelijk in 2003 dat gesprek t.a.v. Demmink gearrangeerd."

"Ja natuurlijk had ie een vriend, ik wou dat ie er meer had gehad, want je werd van die man een beetje gek, want aardig was hij ook nog niet eens, eerlijk gezegd. En thuis had ie nog niet eens een hond." En zo gaat het een half uur verder met persoonlijke onthullingen, door een man die zegt zich te storen aan alle roddels in de media.


01.02.2014 - Het HHC
In het geheel van dit onderzoek is het natuurlijk interessant om iemand te treffen die zich uitgeeft als een primaire bron. Dat is de beste manier om geruchten te ontzenuwen, de schakels er tussenuit halen. Het HHC heeft dan ook direct contact met hem opgenomen om bepaalde zaken te verifiëren. Het gaat namelijk om de vaststelling of we te maken hebben met een feit of een mening, en dat moet zorgvuldig gebeuren wil het enige waarde hebben.

aanHans Bakker
c.c.Henk Krol, Martin Vrijland
datumzaterdag 1 februari 2014 11:06
onderwerpEnkele vragen over uw verklaringen over de heer Demmink


Geachte heer Hans Bakker.

Mijn naam is Ton Hofstede. Ik doe (niet uit hoofde van een functie maar privé) onderzoek naar problemen en mogelijk twijfelachtige zaken op het Ministerie van Justitie, waaronder ook zaken die spelen rondom de affaire Demmink. Ik ben met name op zoek naar de feiten tussen de geruchten en ik publiceer daar ook over op de website www.hetHaagseComplot.nl.

In uw interview met de heer Martin Vrijland www.youtube.com/watch?v=92bsxOrRKg4 van 31.01.2014 omstreeks 19:30u vertelt u een aantal zaken waar ik een paar vragen over heb. Hieronder schrijf ik wat ik heb begrepen uit uw verslag en ik heb in blauw er enkele vragen van mij tussen gevoegd. Ik zou het zeer op prijs stellen als ik daar van u duidelijkheid over kan krijgen. Bij voorkeur via e-mail, maar ik ben ook bereid om bij u thuis langs te komen voor een persoonlijk gesprek. Zelf woon ik in Den Bosch.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,


De chauffeur van Demmink

De thans 69-jarige Hans Bakker heeft in de ter discussie staande periode '92-'96 zelf Demmink vier jaar als chauffeur woon-werk-verkeer gereden, afgewisseld met Rob Mostert, die de vaste chauffeur van de Staatssecretaris Aad Kosto was. Een auto met chauffeur was natuurlijk veel meer status dan een gewone taxi. In die periode was Demmink DG Rechtspleging en vanaf '93 DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Hij werd geacht zijn vervoer te delen met anderen.

Vanaf 1996-2002 was de heer Bakker verantwoordelijk voor de indeling van alle ritten op het ministerie van justitie (behalve dan die van de ministers en staatssecretarissen, die geen verantwoording wilden afleggen). Daarna is hij in 2002 voor de Haagse Rechtbank gaan werken.

VRAAG 1: Was u direct werkzaam voor het ministerie of werden uw vervoerswerkzaamheden extern ingehuurd? Heeft u iets tastbaars waaruit uw functie blijkt? Bijvoorbeeld een kopie van uw personeelspas of een controleerbaar personeelsnummer?

Justitie was destijds het enige departement dat volgens de arbeidstijdenwet werkte, en daarom kon er geen auto van 's-avonds 18:00 tot de volgende ochtend 09:00 klaar staan. Demmink was vaak nog laat op het departement te vinden omdat er thuis niemand op hem wachtte. Zelfs geen hond.

De chauffeur Mostert was volgens Bakker dus niet de vaste chauffeur van Demmink. De vrouw en dochter van Mostert zijn door Panorama in 2003 bezocht en zouden woorden in de mond hebben gelegd gekregen en deze zouden verkeerd zijn opgetekend. Rob zelf was hartpatiënt en is in de ochtend thuis op zijn overloop (op 50 jarige leeftijd ???) overleden aan een hartstilstand. Volgens de heer Bakker hadden Demmink, intimidatie of bedreigingen daar helemaal niets mee te maken.

VRAAG 2: De publicatie in Panorama was in oktober 2003. Wanneer is Mostert overleden? Is dat gebeurd ten tijde van de publicatie? Weet u een datum? U zegt dat alleen de vrouw en dochter zijn bezocht. Was dit dan na de publicatie en de dood van Rob? Waarom werden zij dan bezocht? Heeft u contactgegevens van de weduwe van de heer Mostert?

VRAAG 3: Was u de superieur van Mostert? Zo nee, wie dan? Klopt het dat de heer Mostert bij u geklaagd heeft over het gedrag van Demmink? Wat waren de klachten van Mostert? U noemt zelf Demmink "niet zo'n aardige man". Heeft u zelf klachten over Demmink?

De publicaties in Panorama

Hans Bakker is degene geweest die (op 07.10.2003 of 18.10.2003 ???) het gesprek met Krol, Hitzert, Knijff en Demmink heeft gearrangeerd, een dag voordat de publicatie op 08.10.2003 van Panorama en Gay-krant uitkwam. Volgens deze publicatie zou Demmink, met zijn dienstauto, naar het Anne Frankplantsoen in Eindhoven zijn geweest. De getuige Frank Leenders zou dat bij de politie hebben aangegeven. De heer Bakker hoorde op de radio het een en ander over Demmink en heeft toen Henk Krol gebeld en met hem gesproken in een cafétje in Oirschot.

"Ik bemoeide me er toen mee omdat al die publicaties... ik ben er van overtuigd dat dat hele pedofilie niet waar is. Wat er niet is kun je ook niet zien. Het is een volkomen uit de lucht gegrepen verhaal." Bakker vond Knijff niet zo sterk. Hij stond zo te schutteren dat dat voor Bakker de reden was om het eens een keertje uit te praten en het dan misschien op te lossen. Want echt, het is van A tot Z, nou ja, van A tot X is het flauwekul.

VRAAG 4: U zegt dat u na de publicatie (op 08.10.2003) dit hoorde en daarna contact zocht. Maar wat ik begrijp uit de tijdlijn van de Demmink-Doofpot is dat uw gesprek al heeft plaats gevonden voor de publicatie (op 07.10.2003). Wanneer heeft u voor het eerst met Krol gesproken? Voor de eerste publicatie (08.10.2003), voor het gesprek bij Demmink thuis (19.10.2003) of voor de tweede publicatie/rectificatie (05.11.2003).

VRAAG 5: Uit hoofde van welke functie had u toegang tot Demmink, anders dan als zijn chauffeur? Wie was uw eigen leidinggevende? Heeft u hierover ooit contact gehad met andere mensen van het ministerie? Zoja, met wie? Zonee, waarom vond u dat u zelf beter kon bemiddelen dan een ervaren jurist?

De heer Bakker heeft (een kopietje van) een handgeschreven briefje van Krol. Hij dacht van "dat is wel handig, en daarom had hij het ook bewaard." En, zo is hij dan wel, heeft dat bij Demmink gebracht. Want dat was ook de bedoeling. Na afloop van het gesprek tussen Bakker en Krol vroeg Krol daarom. Maar Bakker zat in een moeilijke tijd, want toen berichten in die sfeer kwamen, mocht van Donnner niemand op het departement zich er over uitlaten op straffe van ontslag. De volgende dag (19.10.2003 ???) was dan dat gesprek waar Bakker dan niet bij was: (a) niet voor genodigd en (b) er niet bij willen zijn. Hij citeert uit deze handgeschreven brief van Henk Krol.

"Wellicht zijn enkele van onze bronnen niet eerlijk geweest of hadden ze andere belangen. Dat kon ik natuurlijk niet uitsluiten. Omgekeerd regent het nog steeds nieuwe verklaringen. Een persoonlijk gesprek zou veel kunnen ophelderen...

En na een gesprek vandaag met de heer Bakker en eerdere gesprekken met hem en de heer Knijff denk ik dat er gezocht zou kunnen worden naar een oplossing van 'onze kwestie' op een manier die recht doet aan uw en mijn belang. Van de heer Knijff had ik al begrepen dat u en hij zijn uitgegaan van mijn ter goeder trouw bij het ter discussie stellen van kwalijke kwesties.
"

VRAAG 6: Uit uw verklaring begrijp ik dat u die gehad heeft van Krol in het café te Oirschot. Welk café? Krol zou u dat briefje hebben overhandigd dat u de volgende dag aan Demmink hebt gegeven. Dat begrijp ik niet want deze affaire speelt in 2003 en u zou sinds 2002 niet meer voor het ministerie werken en zelfs sinds 1996 niet meer voor Demmink. Hoe kwam u dan in 2003 in contact met Demmink?

VRAAG 7: Waarom heeft u een kopie gemaakt van dat briefje? Waarom leek u dat wel handig? En waarom heeft u dat meer dan 10 jaar bewaard, ook nu nog jaren na uw pensioen? En waarom wilt u dat niet overhandigen? Ik heb wel meer e-mails van Krol (zie ook mijn website).

De verdere contacten van Demmink

Wat volgens Bakker wel klopt is dat Demmink een Tsjechische vriend Libor Čtvrtlík (naar schatting 30-35 jaar oud) had die in de zomer twee keer per jaar bij hem op bezoek kwam en porno acteur was onder de naam Pavel Čuk. Bakker zelf is nooit in Tsjechië geweest en is ook nooit zijn "rechterhand" geweest. Hij was zijn chauffeur.

Demmink zat in het Stichtingsbestuur van de Opera en ging altijd met een wat oudere dame (die een paar straten verder op de gracht woonde) naar de Opera. Verder kwam de man nergens. Nou ja een keer tot 's-morgensvroeg 06:00 dineren in een restaurant met Doctors Van Leeuwen.

Tot slot bevestigt Bakker nog dat de speciaal voor de TV-uitzending ingesproken transcriptie van het tap-verslag niet de echte stem van Demmink is en dat De Roestige Spijker van de familie Poot is. Deze laatste is overigens pas een jaar actief. De heer Cees Poot zou ook nog eens bij Bakker op bezoek zijn geweest. De vrouw van Bakker heeft Demmink eenmaal ontmoet bij Sail Amsterdam, waar Bakker hem toe naar toe heeft gebracht.

VRAAG 8: U stelt dat Demmink alleen recht had op woon-werk-verkeer. Weet u of Demmink met vervoer vanuit het ministerie ook bij andere gelegenheden dan Sail gebruik heeft gemaakt van ministerieel vervoer? U weet blijkbaar ook van de Opera-bijeenkomsten en zijn, wat u noemt 'chaperonne'. Gebeurde dit dan ook met de dienstauto? Is Demmink wel eens met een dienstauto naar Praag of Eindhoven gereden?

Graag verneem ik uw antwoorden en toelichting op mijn bovenstaande vragen.


Er kwam geen antwoord, behalve dan van Maarten die het nodig vond mij als "gek" weg te zetten 2 omdat ik om duidelijkheid vroeg. (Ik ben benieuwd of hij diezelfde dingen nu ook over Pauw, Witteman en De Vries gaat schrijven, want blijkbaar waren mijn vragen toch niet zo vreemd.) Dus het HHC stuurde er een herinnering achteraan.

aanHans Bakker
... adresgegevens ...
pere-mail
datumwoensdag 5 februari 2014 08:51
onderwerpRe: Enkele vragen over uw verklaringen over de heer Demmink


Geachte heer Bakker,

Afgelopen vrijdag zocht u contact met de media om een toelichting te geven op de persoon Demmink. Aan de hand van uw eigen initiatief zond ik u zaterdag onderstaande verzoek om nadere inlichtingen. Tot op heden heb ik daarop nog geen antwoord of zelfs geen enkele reactie van u ontvangen. Uw informatie is dan ook belangrijk om een evenwichtig beeld van de affaires te kunnen vormen. Juist omdat u aangeeft uit de eerste hand kennis te hebben kan dit inzicht verhelderend werken. Graag verneem ik van u of u daaraan alsnog wilt meewerken.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,Diezelfde dag ontving ik om 11:51u nog een e-mail van hem terug, met de kennelijke intentie geen verdere media-exposure te wensen. Vanwege zijn behoefte aan privacy besluit ik dit mailtje niet openbaar te maken met uitzondering van zijn mededeling:

...moet ik u en de andere geïnteresseerden helaas mededelen dat ik na dit mailtje nergens meer op zal reageren.

Om 12:44u heb ik de heer Bakker bericht zijn besluit te respecteren en er verder geen opvolging meer aan te geven.

Dank voor uw antwoord. Hiermee beschouw ik uw dossier wat mij betreft als gesloten, maar ook als niet verifieerbaar.

Vreemd vond ik het dan ook om enkele weken later wel een uitnodiging van hem te krijgen voor Twitter™. Ik heb geen Twitter en ook geen Facebook account, dus ik kon zijn uitnodiging niet accepteren. En omdat ik had toegezegd de heer Bakker verder niet meer te benaderen heb ik ook geen contact meer met hem gezocht. U begrijpt mijn verbazing dan ook om gisteren te constateren dat hij zelf toch weer de media opzocht. En dan uitgerekend Peter R. de V.?


29.03.2014 - Algemeen Dagblad

Volgens het AD was Tjeerd Postma sinds 1990 hoofd facilitaire zaken. Hij kreeg klachten binnen van zijn chauffeurs. De chauffeur "voelt zich als een hond behandeld door Demmink". Ook Hans Bakker verklaart bij Martin Vrijland dat "Demmink eigenlijk niet zo aardig was". Hans Bakker krijgt in het AD dan ook wederhoor èn zelfs extra aandacht door zijn uitspraken te omkaderen.


07.04.2014 - Peter R. de Vries
Hans heeft zijn boodschap in de MSM naar buiten gebracht. Klaar zou je denken. Maar nee, zoals Peter R. de V. zegt: "er is altijd meer". Dus gaat Hans ook naar Peter, Pauw en Witteman toe. Dat belooft sensatie...

Want wat heeft Peter R. de V. er nu weer mee te maken? Is er een moord gepleegd? Een lijk verdwenen? Moeten er Joran-van-der-S camera's worden ingebouwd in de dienstauto om een bekentenis van Joris te krijgen? Daar is hij dan wel een beetje te laat mee.


08.04.2014 - Pauw & Witteman
En bij Pauw & Witteman 3 doet Hans Bakker zijn verhaal opnieuw. Misschien is hij teleurgesteld dat hij het bij de Roestige Spijker niet onder ede mag doen, dat hij het dan zo maar probeert?

En vervolgens doet De Vries ook nog een duit in het zakje: "In een periode van 2½ maand heb ik alle betrokkenen gesproken en alle documenten bestudeerd. Maar die jongen die onder ede zegt te zijn misbruikt heb ik niet gesproken."

Meneer de Vries. In een periode van 2½ maand kun je nog niet eens één document boven tafel krijgen. Dus welke je dan "allemaal" hebt gelezen blijft mij een raadsel. En aangezien je zelf zegt "die getuige heb ik niet gesproken" vraag ik me af welke "betrokkenen allemaal" er dan wel waren.

Als Pauw & Witteman een spraakmakende uitzending hadden willen maken dan hadden ze de Vries buiten moeten laten staan en een "complotter" moeten inhuren. Ik was in ieder geval bereid wel wat kritische vragen te stellen. Ze hadden sommige vragen ook zelf kunnen stellen want Martin had mijn vragen reeds gepubliceerd, dus die moet Peter-alle-documenten-bestudeerd-de-Vries dan ook gelezen hebben.


18.10.2003 - De brief van Krol aan Demmink

Oirschot 18-10-03

Geachte heer Demmink,

Na een gesprek vandaag met de heer Bakker (en eerdere gesprekken met hem en de heer Knijff) denk ik dat er gezocht zou kunnen worden naar een oplossing van 'onze kwestie' op een manier die recht doet aan uw en mijn belang.

Van de heer Knijff had ik al begrepen dat u (en hij) zijn uitgegaan van mijn te goeder trouw bij het ter discussie stellen van kwalijke kwesties.

Wellicht zijn enkele van onze bronnen niet eerlijk geweest of hadden ze andere belangen. Dat kan ik natuurlijk niet uitsluiten. Omgekeerd regent het nog steeds nieuwe verklaringen.

Een persoonlijk gesprek zou veel kunnen ophelderen. Wellicht zouden we samen zelfs kunnen zoeken naar een 'way out' die schade (zowel bij u als bij mij) zoveel mogelijk zou kunnen beperken.

Dat moet dan geen gesprek 'à trois' zijn, maar een van man tot man, precies zoals de heer Bakker voor ogen staat.

Gezien de enorme druk van de media het liefst vandaag of morgen.

Ik hoor graag van u.

Henk Krol


08.04.2014 - De openstaande vragen
Laten we er van uitgaan dat de heer Bakker ter goeder trouw is en dat zijn verklaring klopt. Dan blijf ik toch met nog een paar hele belangrijke vragen zitten (6 en 7 van hierboven) die ik echt niet begrijp, hoe ik het ook probeer.

In 2002 beëindigt Bakker zijn functie "chef wagen indeling" bij het Ministerie van Justitie. Wat doet hij dan een jaar later, eind 2003, bij de bespreking met Krol? Sterker nog, waarom moet een ex-chauffeur -naar zijn eigen woorden- "het initiatief nemen" om een gesprek te arrangeren? Nee, meerdere gesprekken, inclusief met mr. Harro Knijff? En dan conform het advies "zoals Bakker voor ogen staat"?

Maar goed, alles kan. Dus ik stel me het volgende voor. Hans Bakker rijdt op zaterdag 18 oktober 2003 vanuit Den Haag (zijn woonplaats) naar Oirschot om een gesprek te hebben met Henk Krol (uit Utrecht). Henk vraagt aan Hans: "Wil jij aan Demmink vragen of hij me even wil bellen. Wacht, ik zal mijn telefoonnummer even opschrijven, dan kun je het hem geven."

Hans denkt: "Hé da's handig. Je weet nooit hoe dit van pas komt." Dus niet alleen leest hij de privé correspondentie van anderen (schending briefgeheim) maar hij kopieert het ook nog eens een keertje om "ooit te kunnen gebruiken". Dat lijkt verdacht veel op het gedrag bij de schaduwboekhouding van mr. Ficq 4. Voor een bescheiden chauffeur met grote afstand bemoeit hij zich wel erg veel met de privé zaken van zijn ex-baas.

Ik kan me wel voorstellen dat Demmink de jurist Knijff inhuurt om te bemiddelen. Maar een chauffeur die al een jaar is verdwenen bij het Ministerie? Klaarblijkelijk vertrouwt Demmink zijn ondergeschikten met de meest persoonlijke en intiemste zaken. Als Demmink dat inderdaad gedaan zou hebben, dan wordt het ineens ook een stuk aannemelijker dat hij Anne Storm van 's-Gravesande opdracht heeft gegeven om jongentjes te regelen...
author: Ton   |   published: 08.04.2014   |   updated: 08.04.2014   |   comments: allowed

11.04.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
11.04.2014 09:00u
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
15.04.2014 09:00u
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014