Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Politieke moord 1: De wetgever
Tegenstanders zijn vervelend. Je machtspositie opgeven willen mensen niet. Overheden schromen er niet voor politieke tegenstanders uit de weg te ruimen. Desnoods zelfs hele volkeren. In Irak en Libië hebben we de voorbeelden gezien. Niet dat Saddam en Ghadaffi er nog lang plezier aan hebben beleefd. De moord op Pim Fortuyn door Volkert wordt door het Volk als zo'n moord gezien. Vergelijkbaar met die op Johan van Oldenbarnevelt 1.

Er zijn overigens veel meer voorbeelden bekend waarin de machtshebbers lastige vermeende 'tegenstanders' of minderheidsgroepering uit de weg hebben laten ruimen. Rücksichtlos. Niets wordt daarbij geschroomd. Gifgas, door Nederland aangeleverd aan Irak. Helikopters met hun bemanning achtergelaten in Libië. En 131 kogels, gewoon hier in Nederland. Indien gericht: Vuur! 2.

En het enige wat deze jongens vroegen was een beetje aandacht voor hun probleem, wat door de liegende overheid 20 jaar daarvoor zelf was veroorzaakt. En waarvoor de overheid een oplossing had beloofd. Alleen was de uiteindelijk geboden oplossing anders dan beloofd. Immers, minister Van Agt dacht "dat nooit meer" en wilde een voorbeeld stellen. Had de Tweede Kamer dat ook maar gedaan toen ze na de IRT-affaire dachten "dat nooit meer".


Politieke moord 2: De handhaver
Dan hebben we het tweede (van de trias) type moord waarbij het openbaar ministerie er een zooitje van heeft gemaakt. Werkelijk alles wat samen met de er-is-altijd-meer speurneus Peter R. De V. de ether is ingegooid klopt niet. Een kind kan dat nog zien. Vandaar dat er burgeronderzoekers zijn opgestaan om eens te kijken waarmee we ook daarbij nu allemaal zijn bedrogen. Ik zou patent op bedrog moeten aanvragen. Dan zou ik fortuinen aan de overheid verdienen via de royalties.

Ook het HHC was destijds de leugens beu en is zelf het dossier gaan bestuderen 3. Uiteindelijk is er een oplossing geforceerd. Eentje met heel veel haken en ogen. Er is een dader aangewezen op basis van een "vrijwillig" en "oriënterend" onderzoek naar "verwantschap". En uiteindelijk hebben ze ook nog een bekentenis los weten te peuteren bij Jasper S. Dat was het dan. Meer bewijs was er niet. Wat DNA en een verklaring. De rest van het bewijs (hoe kan het ook anders) was plotseling verdwenen.

Wim Dankbaar weigerde zich hierbij neer te leggen. Ondanks alle aanvallen op zijn persoon is hij blijven speuren. En zijn conclusie gaat hij vanavond bekend maken. Samen met Hans Mauritz heeft hij een boek geschreven waarin hij nieuwe onthullingen openbaar zal maken. Prof. Smalhout, die al vaker als klokkenluider is opgetreden tegen misstanden van en gevaren binnen de medische wetenschap, zal het eerste exemplaar overhandigen.


Politieke moord 3: De rechtspreker
En dan is er het meest schokkende type van allemaal. De "onafhankelijk" rechter. Bij de regering en de politie kun je je nog voorstellen dat die zelfbelang hebben. Maar een rechter? De laatste strohalm? Het instituut dat moet waken over rechtvaardigheid? Als ze hadden gekund hadden ze de doodstraf opgelegd. Maar dat ging niet, dus is het maar omgezet in levenslang. Wat wellicht nog veel erger is.

Persoonlijk vind ik een doodstraf namelijk veel te mild. Ik geloof niet in een hiernamaals en vind dat misdadigers levend naar de hel moeten. Niet na hun overlijden. Maar om misverstanden te voorkomen: ik heb het nu niet over het slachtoffer Baybaşin, maar over de daders bij justitie. Zij zijn het die gestraft moeten worden. En het zijn er nogal wat, tot (alweer) op het allerhoogste niveau. Echte misdadigers die willens en wetens het leven van een man, zijn kinderen, zijn gezin, zijn bedrijf, zijn aspriraties volkomen en onherstelbaar vernield hebben.

Ook hierover is een boek geschreven, dat a.s. maandag gepresenteerd wordt. De internationale pers is uitgenodigd (zie: www.theHagueConspiracy.com). Het boek is afkomstig van dezelfde auteur die ook de zaak van de tot levenslang veroordeelde Lucia de Berk heeft weten te laten herzien. Alleen zijn de misdadigers die dit op hun geweten hebben toen de dans ontsprongen. Ze zijn nimmer vervolgd voor hun misdaden. Dat laten we nu niet meer gebeuren. Zoals Van Agt in 1977 zei: "Dat willen we nooit meer".

author: Ton   |   published: 08.05.2014   |   updated: 08.05.2014   |   comments: allowed

09.05.2014 20:00u
Boek Wim Dankbaar
Het verboden dagboek
presentatie: Bussum
 
12.05.2014 10:00u
Boek Ton Derksen
Verknipt bewijs
presentatie: Leusden
 
??.05.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014