Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Marianne Vaatstra
het vonnis
complotarchiveliteraturesources
De kranten stonden er weer vol mee. De live-verslaggevers hebben hun verhaal de ether en kabels ingestuurd. Dus mag ik dat ook. En zolang we de officiële lezing maar volgen is er niets aan de hand.

De zaak is afgesloten. Case closed. Niet langer meer over speculeren. Poppetje gezien, kastje dicht. Over tot de orde van de dag.

Op het moment dat we alsnog twijfelen aan de autoriteiten maken we ons onsterfelijk belachelijk. Toch durf ik dat laatste best te doen, zelfs op papier/monitor te zetten, en daarvoor hoef ik niet eens een pseudoniem te gebruiken. Daardoor kunnen de psychiaters mij snel vinden om eerst hulp te bieden en misschien een TBS-je te adviseren of preventief opsluiten (wat ik overigens ook al gewend ben).

De speculaties De casus is een ieder inmiddels bekend. Zo niet dan vindt u hier het achtergrond verhaal met de benodigde documenten en video-verslagen. De kern is dat in 1999 een 16 jarige meisje verkracht en vermoord is aangetroffen in een weiland in Friesland. Al het overige zijn speculaties.

Officiële speculaties
Tot een jaar geleden (dus 13 jaar lang) had de politie en hun TV-vazal Peter R. de Fries (met een "V") geen flauw idee wat er was gebeurd. De meest fantastische speculaties deden de ronde. Variërend van niet-Europese serie-moordenaars tot vreemdgaan en er een tweede vriendje op na houden. Let wel: dit zijn niet de verhalen van de "complot-denkers" maar is de officiële lezing.

De complot-versie
Deze gaat uit van het scenario waarbij Marianne ontvoerd zou zijn en na misbruik is gedumpt in het weiland. In dit scenario zijn eveneens buitenlandse verdachten opgevoerd uit Turkije en Duitsland, en zou de mogelijke plaats delict kunnen zijn geweest in een louche caravan die gebruikt werd voor pornofilms (welke kort daarna werd verbrand) tot aan het buitengoed Fogelsanghstate (alwaar de betrokken fiets vandaan zou komen).

Het onderzoek De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd heeft geleid tot vele vragen, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, dwaalsporen, misverstanden, valse aanklachten, kortom alles wat fout kan gaan. Toch hoeft Opstelten (gelijk een Teeven) zich daar niet voor te verantwoorden in de Tweede Kamer. We kunnen gerust zijn. De rechter heeft geproken. Alles is onder controle. Mochten er misstanden zijn geweest met de asielzoekersopvang dan is dit met de zaak Dolmatov allemaal opgelost. Het vertrouwen is hersteld.

Geldigheid van de dagvaarding
De verdediging heeft aangevoerd dat de zinsnede 'het anderszins verrichten van seksuele handelingen', opgenomen in feit 2, niet nader feitelijk is omschreven, zodat de dagvaarding op dit punt partieel nietig is.

De rechtbank overweegt dat de dagvaarding volgens artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering een voldoende specifieke opgave moet bevatten van het feit dat aan een verdachte wordt verweten. Op basis van de tenlastelegging weet de verdachte dan waartegen hij zich moet verdedigen. Daarnaast stuurt de tenlastelegging de onderzoekstaak van de rechtbank. Ingevolge jurisprudentie van de Hoge Raad kan een tenlastelegging die te weinig specifiek is, niet dienen als grondslag voor het onderzoek ter zitting; deze zal (partieel) nietig moeten worden verklaard. Nu dit onderdeel van de tenlastelegging niet duidelijk maakt op welke feitelijke handelingen de officier van justitie het oog heeft gehad, verklaart de rechtbank dit onderdeel nietig.

En daarbij lees je dan andere zaken als "door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en)", als ware deze wel specifiek genoeg.

Het OM: "U heeft een strafbaar feit gepleegd."
Verdachte: "Welke feit is dat dan?"
Het OM: "Een feit, en/of een ander feit, en/of meer andere feiten, meermalen, althans eenmaal..."

En de rechter begrijpt dit alles volledig en verklaart verdachte schuldig. Slechts de mate van straf moet nog worden beoordeeld. En dat draait om opzet. Zoals Peter R. de Fries (met een "V") zei: "de dader was goed voorbereid en had zelfs een rape-kit bij zich."

Helaas kon die niet meer worden teruggevonden. Maar een aan stukken gesneden BH (de ene helft links, en de andere helft rechts naast het slachtoffer) kon vervolgens dienst doen als handboeien, onder-controle-houden-tijdens-het-snijden-van-de-kleding, als wurgmiddel en ten slotte mogelijk ook als moordmiddel, hoewel dat laatste niet eenduidig door de Patholoog Anatoom bevestigd kon worden.

De feiten volgens de rechtbank
De rechtbank stelt op grond van de hierna te noemen bewijsmiddelen1 de volgende feiten vast.

Aantreffen stoffelijk overschot Marianne Vaatstra
Op zaterdag 1 mei 1999, omstreeks 09.52 uur, kwam bij de meldkamer van de Regiopolitie Fryslân een melding binnen van de vermissing van Marianne Imke Vaatstra (hierna: Marianne), wonende te Zwaagwesteinde. Uit onderzoek door de politie bleek dat Marianne na een avond stappen niet thuis was gekomen en ook niet bij vrienden verbleef. Vrienden en familieleden van Marianne zijn naar haar op zoek gegaan. Omstreeks 10.45 uur werd aan de meldkamer doorgegeven dat de door haar gebruikte fiets was gevonden in een greppel aan de Keningswei onder Veenklooster, in de gemeente Kollumerland Ca.
Kort daarna werd in een weiland, in de nabijheid van deze fiets, haar stoffelijk overschot aangetroffen2.

Marianne was grotendeels ontkleed en lag op haar buik. Deels onder en naast haar lichaam lag een jas. Het topje dat zij droeg, was tot op de schouders opgeschoven. Haar broek was binnenstebuiten gekeerd en één van de broekspijpen bevond zich nog om één van haar onderbenen. Ter hoogte van haar linkerschouder en rechts naast haar hoofd waren delen van een beha3 zichtbaar, waarvan de banden waren doorgesneden. Voorts lag in het gras, ter hoogte van haar rechterschouder, een kapotte slip. Toen Marianne op haar rug werd gedraaid, werd zichtbaar dat zij een diepe snijwond in haar hals had en dat zich rond haar hals en nek, boven de snijwond, de banden van de beha bevonden. Aan haar beide polsen werd een lichte aftekening van een insnoering geconstateerd.
De plaats van het delict is op diverse manieren fotografisch in beeld gebracht. Daarnaast is onder meer voor het veiligstellen van eventuele sporen, de achterzijde van het lichaam van Marianne met transparante folie4 afgeplakt.

Doodsoorzaak
Op zondag 2 mei 1999 werd in het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie te Rijswijk door arts en patholoog dr. R. Visser sectie verricht op het lichaam van Marianne.
Daaruit is gebleken dat Marianne om het leven is gekomen door een combinatie van strangulatie en gedeeltelijke doorklieving van de hals, gepaard gaande met stuwing in het hoofdgebied en massale bloeduitstorting5.

Sporen op de polsen/handen
De technische recherche heeft geconstateerd dat de beha-bandjes, die bij het aantreffen van het lichaam om de hals van Marianne waren gesnoerd, waren doorgesneden en waren geknoopt6. Tijdens de sectie die op 2 mei 1999 is verricht, zijn op beide polsen/handen van Marianne zeer vaag herkenbare, enigszins donkere en bandvormige huidverkleuringen7 gevonden van 10 millimeter breed.


Dat zijn (naast het DNA en de bekentenis) de feiten, zoals deze worden gezien door de rechtbank. Naast de vele speculaties en openstaande (onbeantwoorde) vragen, zoals die in blogs zijn gesteld (zie voor een literatuurlijst hieronder) viel mij met name de onderstreepte regels op.

De BH was in stukken gesneden. In ieder geval in tweeën, want deze lagen links en rechts van het hoofd. En verder waren de banden doorgesneden. En deze (stukjes) band waren tevens gebruikt om te verwurgen. De verwurgende (stukjes) BH-band zat boven de snijwond. Daarmee kon het bloed dus onbelemmerd "uit de hals klokken". De bloeduitstorting was dan ook "massaal", hoewel volgens de forensische experts Marianne al dood moest zijn, omdat er vrijwel geen bloed was vrijgekomen.

Wat betreft de knopen waren deze eerst gezet om de polsen. Later nieuwe knopen om de hals. En dat alles op stukjes gedaan ("met een platte knoop, omdat de boer daarnee ook zijn hek dicht bond"). Van alles kan natuurlijk.

Maar medisch gezien was de opmerking over de doodsoorzaak interessant: "een combinatie van strangulatie en gedeeltelijke doorklieving van de hals". Verstikking en leegbloeding. Dat klinkt voor mij een beetje als kip-ei. Wat was er nou eerst? Net als ik aangeef met de Escher-tekening.

Het scenario luidt: eerst verwurging. Toen dat niet lukte de leegbloeding. In dat geval is de strangulatie/stuwing/asfyxie dus niet de doodsoorzaak (ook niet in combinatie). Op mij maakt dit de indruk dat de PA het eigenlijk niet weet. Het "en/of/althans" aspecifieke dagvaarding gedeelte, waarvan de rechter hierboven oordeelde dat dit nietig was. Waarom het meest belangrijke feit - de doodsoorzaak - dan niet nietig wordt verklaard kan ik enkel verklaren uit de grote politieke- en media aandacht en het willen komen tot een veroordeling.

Zoals ik al eerder schreef, ook al is Jasper zo schuldig als het maar zijn kan, omwille van het maatschappelijk belang kan een OM niet wegkomen met dit soort prutswerk. Want de volgende keer gaat u naar de gevangenis, zonder wettige en overtuigende onderbouwing. Het belang van het maatschappelijke vertrouwen in justitie moet dan ook voorgaan boven de maatschappelijke wens om een dader van een gruwelmoord te veroordelen, door de bewijsvoering maar aan te passen aan het gewenste resultaat.

En het meest beangstigende is dat er een precedent is geschapen waarmee je enkel op grond van "een DNA-match" veroordeeld kunt worden. Big Brother is watching you door de microscoop.

Meer informatie
Lees meer details op:
case: Marianne Vaatstra - Het dossier
case: Marianne Vaatstra - Het requisitoir
case: Marianne Vaatstra - Het vonnis

blog: Marianne Vaatstra - pro forma zitting - 25.01.2013
blog: Marianne Vaatstra - het requisitoir (1) - 07.04.2013
blog: Marianne Vaatstra - het requisitoir (2) - 08.04.2013
blog: Marianne Vaatstra - het requisitoir (3) - 09.04.2013
blog: Marianne Vaatstra - het vonnis - 20.04.2013

blog: Marianne Vaatstra - archief van BOUblog
author: Ton   |   published: 20.04.2013   |   updated: 20.04.2013   |   comments: allowed