Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Veiligheid en Justitie
complotarchiveliteraturesources Rapport Dolmatov In een kamerstuk werd het 110 pagina's tellende onderzoeksrapport aangeboden. In dit rapport staat uitgelegd wat er mis is gegaan voorafgaande aan het overlijden van Aleksandr Dolmatov.

Eduard Nazarsky, directeur van Amnesty International Nederland, was verbaasd over het onderzoeksrapport over de zelfdoding van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov en stelt dat "het rapport structurele problemen in de asielopvang blootlegt".

Marq Wijngaarden, advocaat van Dolmatov, is geschrokken van de conclusies en stelt "Het is vooral choquerend dat het nog veel erger is dan gedacht."

Fred Teeven, verantwoordelijk staatstecretaris, is geraakt en wanneer zijn positie ter discussie komt te staan zelfs aangeslagen door de affaire. De vraag is of zijn emoties over Aleksandr of over Fred zelf gaan, want hij denkt nog niet aan aftreden.

En dan zullen er nog wel wat kamerleden geschokt, flabbergasted, verbijsterd, onthutst, en wat dies meer zij zijn geweest. Het kan verkeren. Joël Voordewind (CU) noemt dit het topje-van-de-ijsberg. Teeven moet zich vandaag dan ook verantwoorden voor de Tweede Kamer. De telegraaf heeft zijn necrologie al gepubliceerd.

Complot theorie Advocaat Wijngaarden rapporteerde dat hij zijn cliënt tijdens de detentie angstig en timide had zien worden en dat hij weinig meer durfde te zeggen over bepaalde zaken in Rusland, want dat zou landverraad zijn. Eerder was hij veel opener. De raadsman gaat ervan uit dat de Rus of zijn moeder door landgenoten is benaderd en bang gemaakt. Hij wilde daar zelf niks over zeggen. "Noem het voortschrijdend inzicht", aldus Dolmatov toen. Opmerkelijk aan dit MSM bericht is dat zij daarmee actief meegaan in de complottheorieën. Alleen is de link met het Poetin bezoek nog niet door hen gelegd. Of zouden de MSM zelf bang zijn geworden? Voldoende ruimte voor speculatie.

Errare Humanun Est, Perseverare Est Diabolicum Het is allemaal niet nieuw. In 2006 moesten de verantwoordelijken voor de Schipholbrand, de ministers Piet Hein Donner (CDA) en Sybilla Dekker (VVD), aftreden vanwege "beleidsfouten".

Volgens VVD fractieleider Halbe Zijlstra is deze situatie anno 2013 anders. Het gaat nu niet om beleidsfouten, maar om "uitvoeringsfouten".

What's in a name? Fouten zijn fouten, en of deze nu door de ene tak of de andere tak van de Trias Politica worden gemaakt, het blijft overheid.

De Nationale Ombudsman heeft de noodklok geluid. De burgers storten zich op artikel 12 procedures. Maar dankzij het Pikmeer arrest trekt de overheid zich er niets van aan. Als een overheids"dienaar" een fout maakt, gebeurt er meestal niet veel. En in het slechtste geval (voor de betrokken ambtenaar) wordt zo iemand weggepromoveerd. En in het beste geval (voor de betrokken burgers) hebben ze mazzel en worden de gemaakte fouten niet herhaald.

"Nederland kennisland" "Lessons learned" noemen ze dat...

"Nederland kennisland", is ook al zo'n goede grap. Het lijkt dat ze niet veel geleerd hebben, wat ook haast niet kan met de huidige onbetaalbare studies en het gegeven dat pretstudies moeten worden opgeheven, hoewel je met een kansloze opleiding als geschiedenis nog altijd premier van Nederland kan worden. En dat doe ik hem met mijn drie academische titels (beslist géén pretstudies: geneeskunde, rechten, bedrijfskunde) toch niet na!

Maar onze biotoop is geen utopie, en het worst-case-scenario heeft dan ook een hogere waarschijnlijkheid die zich tenmninste iedere 7 jaar herhaald.
- 1999 Grenshospitium Ali Hassan: geen administratie
- 2006 Schipholbrand: geen procedures
- 2013 Dolmatov: te veel administratie en procedures, maar geen regie.

Asterix en Obelix Het lijkt het EPD-debacle van minister Schippers (en voorgangers als Hoogervorst, etc.) wel. Systemen genoeg. Alleen sluiten ze niet op elkaar aan en worden ze maar half gebruikt:

- BVV (Basisvoorziening Vreemdelingen)
- IBIS (door het COA);
- BERBER-VK (door het CIV);
- INDiGO (door de IND);
- PSH-V (door de Vreemdelingenpolitie);
- ISTV (door de DT&V);
- BVH (door de Eenheid Rotterdam van de Nationale Politie);
- TULP-Selectie (door BCV en Detentiecentrum Rotterdam).

Een kippenhok dus, waarin iedereen door elkaar kakelt. Zoals de corrupte gouverneur Gaius Delirius de inspecteur Claudius Centus laat vergiftigen en vervolgens al zijn eigen artsen bij elkaar roept en tegelijk door elkaar laat werken om daarmee zeker te weten dat hij niet genezen zal worden.

Het resultaat bij Dolmatov was identiek. Kortom, sinds 1973 staat deze methode (Divide et Impera) reeds in mijn literatuurlijst opgenomen. Destijds verplichte kost op het Gymnasium. Maarja, onze Twitter™-politici kunnen niet meer dan 131 karaktertekens (or less) tegelijk bevatten. De kans dat ze dan iets geleerd hebben van in het verleden behaalde resultaten heeft dan ook geen garantie voor de toekomst.

Misschien moet ik eens een keer een bijsluiter ontwerpen, die kan worden uitgedeeld bij de eerstvolgende verkiezingen?

Conclusie Of hier sprake is van een complot tussen de Nederlandse en de Russische overheid, gelijk het vermeende Demmink-complot tussen Nederland en Turkije? Vooralsnog is dit voor mij niet uitgesloten, en daarmee een optie die openstaat. Maar zelf geloof ik veel eerder dat er sprake is van corruptie. Vanuit een juridisch oogpunt moet bij aansprakelijkheid opzet worden aangetoond. Oftewel, de overheid heeft willens en wetens gehandeld zoals haar verweten wordt.

Dat "weten" staat vast. Dat blijkt niet alleen uit het 110 pagina's tellende rapport van dit incident, maar ook uit de vele zaken die eerder hebben voorgevallen. Dan houden we nog het "willens" over. En ja, ik denk dat betrokkenen willens onzorgvuldig gehandeld hebben. Is het niet om het slachtoffer te benadelen, dan toch in ieder geval om zichzelf te bevoordelen. Gemakszucht en luiigheid als beloning voor het niets, althans te weinig, doen. En de wet is daar duidelijk over: na laten te handelen is even ersntig als de handeling zelf uitvoeren.

En daar bovenop gelden verzwarende omstandigheden. Wanneer een burger/asielzoeker zijn vrijheid is ontnomen en in beperkingen is geplaatst, dan dient de overheid zéér zorgvuldig te zijn. Het enkel opofferen van een Teeven is voor mij volstrekt onvoldoende, en zelfs niet nodig. Hij is pas kort bezig orde op zaken te stellen en heeft tijd nodig. Als iemand van mij hiervoor (en om andere redenen) het veld moet ruimen dan wil ik graag Opstelten aandragen als kandidaat.author: Ton   |   published: 18.04.2013   |   updated: 18.04.2013   |   comments: allowed