Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Meindert Stelling
mr. Meindert J.F. Stelling (65) uit Alphen aan de Rijn 1 is een voormalig beroepsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1979 laaide de discussie op over de "plaatsing" van kruisraketten (waarvan oud-minister Van Agt later reeds heeft toegegeven dat die er gewoon liggen) en kwam Meindert in botsing met zijn werkgever. Meindert vond het gebruik van kernwapens als uiterste middel verwerpelijk en koos daarmee de kant van de vredesbeweging.

In 1985 vertrok hij bij defensie en werd hij wetgevingsjurist op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar in 1999 mengde hij zich opnieuw in de openbare discussie. Deze keer over Joegoslavië. Opnieuw koos hij niet de kant van de gevestigde orde, en dat kwam hem opnieuw op een gedwongen vertrek (met een riante afvloeiingsregeling) te staan. In 2004 werd hij beëdigd als advocaat en sindsdien is deze oud-militair de huisadvocaat van de vredesbeweging, waarbij hij vorig jaar nog Occupy Den Haag 2 verdedigde.


Radikaal of klokkenluider?
Meindert noemt het beestje bij zijn naam. Dat kan ik wel waarderen. Laffe rechters die van alles "niet onaannemelijk" vinden, maar uiteindelijk zelf niet durven uit te komen voor hun mening, terwijl deze sinds de gratie Gods uit 1829 3 dat toch moeten, krijgen geen overdadig respect van Meindert, noch van auteur dezes. In 2005 schreef Meindert dan ook de nota "Ruim baan voor rechterlijk bedrog" waarin hij concludeert: "De Nederlandse rechters houden er zo hun eigen interpretatie op na. Het Internationale Gerechtshof heeft geoordeeld dat het gebruik van kernwapens in het algemeen onrechtmatig zal zijn. De Nederlandse rechters maken daarvan dat kernwapens onder bepaalde omstandigheden zouden mogen, zelfs tegen burgers".

Ook stelt hij "Wanneer in een geding een vraagstuk aan de orde is op het snijvlak van macht en recht, laat de rechterlijke macht verstek gaan. Dan beschermt ook de rechter de gevestigde orde". Meindert schroomt daarbij niet om snoeiharde formuleringen te gebruiken als "Justitie speelt een vuil spel" en "de Nederlandse rechters zijn gewetenloze lakeien van het nuclearisme, wier houding inzake kernwapens te vergelijken is met die van de rechters in nazi-Duitsland die eveneens misdaden dekten".

Wat dat laatste betreft heeft hij een bijstander gevonden in Geert Corstens, president van de Hoge Raad 4, en in ondergetekende die toch ook zijn vraagtekens heeft bij de integriteit 5.

In 2008 staat Meindert volgens het AD 6 op de Green Cross Nederland lijst tussen namen als Dalai Lama, Mahatma Ghandi, Nelson Mandela en andere vredesprominenten. Voorwaar geen geringe prestatie die, ook al is dat niet de opvatting van de gevestigde orde, toch veel respect afdwingt. En ook zijn stellingname dat Kok, De Grave en Van Aartsen primair verantwoordelijk waren voor de aanvalsoorlog in Joegoslavië en Balkenende dat is met Irak: "Zij horen allemaal achter de tralies".

Of je deze man nu gelijk geeft of niet, respect en steun verdient hij. Dat is namelijk de kern van onze democratie: vrijheid van meningsuiting. En in zijn geval ook nog eens een onderbouwde mening. Meindert weet waarover hij praat en dat maakt hem niet geliefd bij de machtshebbers. Hij trotseert hen, en dient derhalve (zoals gebruikelijk bij dictators) "Kaltgestellt worden".


Het actuele probleem
In 2013 beschuldigde hij de wrakingskamer van Den Bosch van "het willens en wetens kiezen van bedrog" en een "totaal gemis aan integriteit". Ook zouden rechters voor benoeming in de rechtbank in Den Bosch "klaarblijkelijk het meesterdiploma van het bedriegersgilde dienen te kunnen overleggen" 7.

Scherpe bewoording, zoals u die zelden op het HHC tegenkomt. Maar in zijn algemeenheid lijkt de man gelijk te hebben. Wat mij betreft geldt dat in ieder geval voor het Bossche Hof van Discipline. En ik ga daarin zelfs een stap verder. Zij hebben in ieder geval in mijn zaak aantoonbaar valsheid in geschrifte gepleegd. Ik heb op 5 mei (bevrijdingsdag) 2014 aangifte daarvan gedaan bij de Hoge Raad, alsook tegen de Haagse Deken.

Deken Bas Martens vindt dat Stelling met zijn stelling het gezag van de rechterlijke macht of de advocatuur ondermijnt. Hoort wie het zegt. Uitgerekend Martens. Op 13.08.2013 heeft deze vent mij getracht af te persen, waarvan ik een geluidsopname heb gemaakt alsmede een schriftelijke gespreksbevestiging heb toegezonden. Maar Martens gaat verder. Zonder behoorlijk te informeren trad hij (hoezo belangenvestrengeling?) ook al op voor de tegenpartij, hetgeen onder ede is vast komen te staan bij de Utrechtse rechter 8. In maart 2013 had ik de orde al een tuchtonderzoek naar hem in laten stellen. En ook dat ligt allemaal aangetekend vast. De stelling van Stelling is wat mij betreft dan ook mutatis mutandis van toepassing op Deken Bas Martens en het Bosche Hof van Discipline: "Willens en wetens kiezen voor bedrog en een totaal gebrek aan integriteit".De hoorzitting
Vandaag, maandag 12 mei 2014, zal om 15:20u de Haagse raad van Discipline het verzoek van 11 april j.l. van de Deken van de Haagse Orde van Advocaten behandelen strekkende tot onmiddellijke schorsing van Meindert Stelling. Het is ronduit verbijsterend dat de indiener Bas Martens zelf nog steeds niet geschorst is (net als Joris Demmink), hangende het onderzoek dat tegen hem is ingesteld. Maar dat komt vast nog wel nadat mijn verzoek tot strafrechtelijke vervolging van deze man en zijn Hof van Discipline wordt gehonoreerd. Ik hoop alleen wel dat er via de pluk-ze-wetgeving nog wat te halen valt bij Martens. Kennelijk zijn er al enkele schuldeisers voor mij in lijn.

Komt u ook?
author: Ton   |   published: 12.05.2014   |   updated: 12.05.2014   |   comments: allowed

12.05.2014 10:00u
Boek Ton Derksen
Verknipt bewijs
presentatie: Leusden
 
12.05.2014 15:20u
Meindert Stelling
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.05.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014