Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De samenzwering
Ze was erg zenuwachtig. Ze wist dat ze zelf de gevangenis in kon gaan. En ze weet ook hoe die dingen er van binnen uit zien en wie daar de directeuren zijn. Daar had ze helemaal geen zin in. Misschien als het moet onder parttime werktijd, maar zeker niet fulltime of buiten diensttijd. Zelfs buiten kantooruren naar de bar gaan zag ze als "werk".

Met haar verklaringen zat ze in een spagaat. "Ik zag een scenario voor mij:" Als ik juist zou verklaren dan zou ik worden opgesloten vanwege, met haar eigen woorden "medeplichtigheid aan een zeer ernstig zedendelict" en als ze onjuist zou verklaren vanwege meineed.

Het minste of geringste verkeerde woord zou haar vastzetten. En dat gebeurde herhaaldelijk, waardoor ze Bastiaan M., voor vriendinnen "Bas", links van haar of Harro K. aan haar rechterzijde wanhopig aankeek met vragende ogen van "Wat moet ik nou weer zeggen?"

Los van de rest wat er gebeurde was de dag voor mij een groot succes. De verschijning van Bas Martens, deken van de Haagse Orde, was precies het bewijs wat ik nodig had. En dat, samen met de afgelegde verklaringen en de gegevens uit een nog lopend onderzoek, is voor mij de bevestiging dat we hier te maken hebben met een zeer ernstige samenzwering, wat veel verder gaat dan het vermoeden van een 'complot'. Maar ik dwaal af. U krijgt dat verhaal nog van mij.


Het Proces verbaal
Door de kranten wordt gemeld: Allemaal niks van waar volgens Storm. Dat is natuurlijk geen nieuws, want dat was al bekend voordat de zitting begon. Wat is er dan wel gezegd, en nog belangrijker wat niet? Om geen misverstanden te laten bestaan over wat er officieel op papier terecht is gekomen biedt het HHC u de ongeautoriseerde versie 1 van het proces verbaal.

Onder punt 33 verklaart Anna: "Ik beschouw dit toch als een soort van medeplichtigheid aan een ernstig zedendelict." Let op: er staat dus niet "vermeend zedendelict".

Iedere rechter of jurist zal voor dit nuanceverschil waken. Leest u dit blog er maar op na. Als ik (vermeende) feiten vermoed en die openlijk uitspreek of opschrijf, zal ik die slag-om-de-arm er bij zetten. Maar dat is hier niet gebeurd. En het is toch herhaaldelijk uitgesproken en teruggelezen, met alle kans voor een rectificatie. De nuancering is niet gebeurd.


De werkelijke verklaringen
De 3-M's waren aanwezig. Uiteraard Micha, de aanzwengelaar, maar ook de twee Maartens van MartinVrijland.nl 2 en van Barracuda 4 die tijdens de zitting een foto heeft gemaakt van twitteraar Saskia Belleman (Telegraaf) vanaf de stoel van Marcel Haenen (NRC). Een heel speciale rol was weggelegd voor Koen Voskuil (AD), de enige echte MSM-onderzoeksjournalist.

De NOS verslaggevers hadden het al vroeg opgegeven en de verslaggevers van PowNews hebben wel opnames gemaakt maar niet uitgezonden, zoals 80% van hun registraties niet wordt uitgezonden. Ook de cameraploeg van WeAreChange Rotterdam 5 hebben hun verslag vastgelegd voor het nageslacht, omdat homofielen dat zelf niet kunnen doen (voor dat nageslacht zorgen wordt daarmee bedoeld).

De alternatieve media geven een wat beter beeld dan de getwitterde headlines van de MSM. Persoonlijk vind ik het verslag op Barracuda nog het beste. In het kort wordt daar samengevat wat de teneur van het verhoor was. "Het moet heel gezellig zijn geweest, want de gevangenisdirecteuren schoven ook overdag graag een pub binnen, vertelde ze. Er werd met andere woorden heel wat bier weggespoeld. Toch moest het allemaal als een "Storm in een glas water" (of misschien een wijntje in een Storm) worden opgevat en Maarten zegt daarover: "Van Huet en Molenkamp mogen vrijdag uitleg geven. Dat wordt een enorm welles-nietes verhaal of een hoop gestotter, want het zou natuurlijk kunnen dat beide mannen destijds zo teut waren dat ze Storm hebben verward met iemand anders. Storm houdt vol dat ze het hele verhaal hebben verzonnen."

Dat laatste is een nieuw onbekend scenario. Niet die van de kwijt geraakte agenda's of de weg-gegoochelde nieuwsberichten 6, maar van de persoonsverwisseling. Leuk bedacht complot maar onjuist. Mevrouw Storm kende de heren goed, ook na reistijd, en had daar nog steeds warme gevoelens bij. Dat dacht ze aanvankelijk ook bij de heer Ottens. Ze zei "Ik houd hem even aan de praat, gezellig." Later kwam ze daar op terug en zei ze "Geen behoefte te hebben aan de heer Ottens."

Dat laatste verklaarde ze ook over Joris Demmink. "Ik heb functioneel nooit iets met hem gehad." Maar ook op doorvragen van de rechter verklaarde ze buiten functie ook nooit iets met hem te hebben gehad. "Ten eerste: hij is substantieel ouder dan ik." Aan de tweede reden is ze niet toegekomen. Ook zei ze: "Ik vraag me af of de heer Demmink weet wie ik ben.". Desondanks was ze toch wel boos op hem, want over het feit dat ze hem in februari 2013 tegenkwam bij sociëteit 'De Witte' zegt ze verontwaardigd "Hij zei mij niet eens goedendag!" Direct daarna realiseerde ze zich haar fout en corrigeerde ze met "Hij zal me wel niet gezien hebben." Dan nog. Ook al had hij haar wel gezien, hij kende haar toch niet?

Ze heeft ook veel meer gezegd dan wat later niet of anders in het PV is komen te staan, of werd aangepast naar gelang de vragen. Zo zat Storm in 2007 bij Hirsch Ballin voor werkoverleg. "Demmink liep in en uit. Hij is 2-3 keer op de kamer geweest. Het ging over de situatie in Duitsland met het probleem Demjanjuk." (Dus dat moet 2009 geweest zijn.) Later zegt ze dat Demmink maar één keer is binnengeweest, maar ze niet wist waar het over ging omdat ze in een hoekje stonden te fluisteren.

En zo zat haar hele verklaring vol met tegenstrijdigheden en dubieuze verklaringen, ondanks de maandenlange goede voorbereiding. Om met die voorbereiding te beginnen. De rechter heeft daar expliciet naar gevraagd. Een standaardvraag is of je familie bent of in dienstbetrekking staat bij een van de partijen, de Stichting de Roestige Spijker of de heer Demmink. "Nee" zei ze volmondig, want Demmink is op dit moment met penisioen en niet langer haar formele baas.

Maar de leukste vond ik deze bijzondere verklaring, die u niet terug vindt in het PV. Op een gegeven ogeblik maakte mr. Kaaks een opmerking over "Ik zal u niet vragen of u een Surinaamse vriend hebt gehad." En daarop beet ze heel hard terug: "Nee! En ik heb ook geen psychiater gehad!".

Dat zegt u niets, tenzij u begrijpt waarnaar gerefereerd wordt. Op de eerste dag heeft Harro K., de advocaat van Joris D. geprobeerd om de betrouwbaarheid van getuige Bart X. in diskrediet te brengen. Het HHC heeft echter niet in het verslag 7 beschreven hoe dat is geprobeerd, en ik heb het ook nergens terug kunnen vinden in andere media. Dit waren namelijk de enige vragen van Harro K. aan Bart X. Dat kon mevrouw Storm op geen enkele andere wijze weten dan "van binnenuit".

En zo waren er wel meer bijzonderheden, met name in het verloop van de procedure zoals dit op het Ministerie en met Deken Bas M. is gegaan. Ik ga u dit laatste (nog) niet geven omdat Bas M. voorwerp van onderzoek is inzake (mogelijke) gepleegde strafbare feiten. Het gaat dus niet om wat er wel gezegd en geschreven is, maar meer om wat niet is opgeschreven. Anders kun je (zonder papierversnipperaar) namelijk geen doofpot creëren.

Het begint steeds spannender te worden. Ik heb gehoord dat er al diverse plannen zijn voor een boek. En ook een Hollywood productie is niet ver meer. Vrijdag gaan we verder...
author: Ton   |   published: 11.03.2014   |   updated: 11.03.2014   |   comments: allowed

14.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Getuigenverhoor
Rechtbank Utrecht
 
15.03.2014 19:00u
Wake voor Baybaşin
Gevangenis Veenhuizen
Norhaven Groningen
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
02.04.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014