Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

2003: Het Anne Frankplantsoen
Op 13.05.2003 werden arrestaties verricht inzake verdenkingen van pedofilie en kindermisbruik. Dit maakte Henk Krol alert en hij startte een onderzoek. Op 08.10.2003 verscheen daarover een gezamenlijke publicatie in Panorama / Gay-krant 1. Een hoge top-ambtenaar zou verdacht zijn van kindermisbruik in relatie tot het Anne Frank plantsoen 2. Maar begon het pas in 2003? Wat was er allemaal aan vooraf gegaan?

Kindermisbruik speelt al heel lang. De verontwaardiging over kinderarbeid in andere, altijd andere, landen is groot. Hele campagnes zijn de afgelopen decennia opgetuigt om de burger daarvan bewust te maken: Schande dat kinderen in India trachten te overleven door te werken voor voedsel in naaiatteliers. Dat kinderarbeid in naaiplantsoenen om de hoek plaatsvond daar mag niet over gesproken worden. Het HIK-team te Rotterdam en de Paardenstraat in Amsterdam waren in de jaren 1990 uitgebreid bekend.

Maar ook van de activiteiten in Eindhoven was de overheid reeds op de hoogte. In 1995 klaagde de actiegroep Mike en Dennis over de uitbuiting en het seksueel misbruik van kinderen. De overheid keek de andere kant op. Naar India, Bangladesh, Pakistan, maar niet naar hun eigen stadscentra. Dat werd gedoogd.


1995: Mike en Dennis
In 1995 heeft de actiegroep Mike en Dennis in Eindhoven aandacht gevraagd voor het misbruik van minderjarige jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar door volwassen mannen. De actiegroep stelde dat in Eindhoven, maar ook in de rest van Nederland, volwassen mannen in het uitgaansleven (hierin werd overigens het Anne Frankplantsoen niet expliciet genoemd) minderjarige jongens probeerden te verleiden seksuele handelingen te verrichten.

De actiegroep heeft in drie maanden tijd (de periode 01.11.1995 - 01.02.1996) maar liefst 43 meldingen ontvangen, waarvan 17 zouden overwegen om aangifte te doen bij de politie. Het ging voornamelijk om klachten van "het plegen van ontucht met een minderjarige tussen 12 en 16 jaar en het verleiden van minderjarigen tot ontucht." De in 1995 aan de kaak gestelde veronderstellingen van de werkgroep Mike en Dennis betreffen voor het overgrote deel klachtdelicten, waarbij vervolging zonder aangifte/klacht destijds niet mogelijk was.

Op Kamervragen 3 "Of het klopt het dat het onderzoek van de politie moest stoppen omdat anders betrokkenen gevaar zouden lopen?" antwoord Donner: "Het is onjuist." En onze Donner gaat verder: "Voor zover nu kan worden nagegaan is er in 1995 of 1996 geen aangifte gedaan of klacht ingediend bij de politieregio Brabant Zuid-Oost die in relatie te brengen is met de inspanningen van de bedoelde actiegroep."

Er heeft dan ook geen enkel onderzoek plaats gevonden. Opmerkelijk is dan ook de stellingname van Piet Hein Donner dat "De uitkomsten van het onderzoek in verband met de privacy niet openbaar zijn gemaakt en zullen dat - om dezelfde reden - ook thans niet worden.". Welk onderzoek dan? Het was nog niet eens "oriënterend", laat staan aangevangen. Maar zoals gewoonlijk slikken onze parlemenatriërs dit soort onzin en schofferingen.


1997: Het misbruik
Van belang is verder dat u let op de beperkingen in het antwoord van Donner. De actiegroep heeft het over "ook in de rest van Nederland", maar Donner spreekt alleen over "politieregio Brabant Zuid-Oost". Wij weten uit het HIK-onderzoek en het Rolodex-onderzoek dat dergelijke klachten ook in de regio Rotterdam en Amsterdam bestonden. Verder spreekt Donner over "in relatie te brengen met", want er bestonden immers weldegelijk internationale rechtshulpverzoeken van Duitsland en later ook Engeland. Uit rechtbankstukken blijkt zelfs dat er sprake was van een politie-informant binnen het district regio Eindhoven.

1997
01.05
01.05.1997: Fons S. - ontucht met 15-jarig [slachtoffer 8]

1998
01.12
01.12.1998: Fons S. - ontucht met 14-jarig [slachtoffer 4]

2000
01.10
01.10.2000: Fons S. - ontucht met 17-jarig [slachtoffer 2]

2000
26.10
26.10.2000: 54 jarige man - ontucht met 16-jarig slachtoffer te Eindhoven

2000
26.10
26.10.2000: 41 jarige man - ontucht met 16-jarig slachtoffer te Eindhoven

2000
26.10
26.10.2000: 37 jarige INFORMANT - ontucht met 16-jarig slachtoffer uit Eindhoven en Weert

2001
01.03
01.03.2001: Fons S. - zwaar lichamelijk letsel 17-jarig [slachtoffer 1 t/m 8]

2002
01.05
01.05.2002: Fons S. - ontucht met 16-jarig [slachtoffer 7]

2002
01.10
01.10.2002: 39 jarige man uit Ittervoort - kinderporno met kinderen vanaf 4-jaar

2002
01.10
01.10.2002: 22 jarige man uit Beek - ontucht met 13-jarig slachtoffer te Oss

2002
01.12
01.12.2002: 37 jarige INFORMANT - mensenhandel uit Praag

2003
01.01
01.01.2003: 22 jarige man uit Beek - ontucht met 17-jarig slachtoffer te Praag

2003
17.06
17.06.2003: 37 jarige INFORMANT - kinderporno2002: De politie-informant en het onderzoek
1991
Het HADES-onderzoek werd pas eind 2002 gestart. Toch was de politie reeds sinds 1991 (elf jaar eerder) op de hoogte. Niet alleen dat, maar de CIE (Criminele Inlichtingen Eenheid) had een informant. En dan niet zomaar een informant, maar eentje die midden in het circuit zat en zelf zeer heftig meedeed.

Deze destijds 37 jarige informant werd in 2003 niet allleen veroordeeld voor ontucht met minderjarigen (jongens van 15, 16 en 17 jaar); het bezitten van kinderporno van erg jonge en misbruikte kinderen, maar ook vervolgd voor het tezamen en in vereniging met een ander of anderen, ontvoeren van drie jongens met het oogmerk hen in Nederland in de prostitutie te laten werken.


NOTA BENE:

• CIE - Informant was reeds sinds 1991 actief.
• CIE - politie was reeds in 1996 op de hoogte.
• Informant zelf wel veroordeeld in 2003.
• De Justitie top werd niet onderzocht (zie ook Rolodex affaire).


Hij dacht dat hij daarmee weg kon komen. Hij was immers CIE-informant. Bovendien had hij kennis van andere verdachten hoog binnen het justitiële apparaat. "Die zouden hem wel beschermen", dacht hij ongetwijfeld. Groot was zijn verontwaardiging dan ook: "Waarom word ik wel opgepakt en zij niet?"

A.S.A. Middendorp, hoofd van de CIE Brabant Zuid-Oost, bevestigt de CIE-identiteit van de veroordeelde in een verklaring van 12.09.2003 bij de rechter-commissaris. Daaruit blijkt het volgende: (zie kaderblok hieronder - klik op de pijl)

1995
01
nove
De actiegroep Mike en Dennis vraagt aandacht/hulp en komt met 43 concrete klachten. De overheid doet er niets mee. In Rotterdam verdwijnt (wordt vermoedelijk vermoord) Manuel Schadwald, in Amsterdam zijn er hele bordelen en bars vol met kindermisbruik, in Eindhoven worden seksreizen naar Praag georganiseerd, maar toch zal acht jaar later Donner de hele boel bij elkaar liegen tegen de Tweede Kamer. "Er is nog geen spoor van rook."

2001
14
juni
14.06.2001 informant [naam 2] verschaft informatie aan de Eidhovense politie omtrent [verdachte 3] en tevens [slachtoffer] (het hof begrijpt: [slachtoffer 7]) maar dat wordt als "onvoldoende onderbouwd" gewaardeerd. (lees: er wordt niets mee gedaan.)

10
okto
10.10.2001 informant [naam 2] verschaft voor de tweede maal informatie omtrent verdachte, over regelmatige seks met minderjarigen bij het park bij de Technische Dienst te Eindhoven.

2002
28
maar
28.03.2002 werd door [naam 2] wederom informatie verschaft over verdachte die bij of na elke thuiswedstrijd van [voetbalclub] aan [locatie] te Eindhoven, minderjarige, donkergetinte jongens oppikte, in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar;
alsmede dat er een groep minderjarig donker getinte jongens in het bezit zouden zijn van pistolen, handgranaten en slag- en steekwapens.

4
sept
04.09.2002 Alweer een half jaar later. Uit een proces Verbaal PV 22-033216, d.d. 9 september 2002, van verbalisant 1 van de CIE Regionale Criminele Inlichtingen Eenheid, blijkt dat er opnieuw informatie is verkregen.

6
sept
06.09.2002 werd deze informatie nogmaals door [naam 2] bevestigd en werd de door [naam 2] verschafte informatie neergelegd in de processen-verbaal d.d. 9 september 2002 met de nummers PV 22-033212 en PV 22-033216.

9
sept
door [naam 2] verstrekte informatie die niet rechtstreeks betrekking had op verdachte, maar kennelijk op een groep personen die in [locatie] roofovervallen zouden plegen op prostituanten, is in een ander proces-verbaal vervat, met nummer PV 22-033212, d.d. 9 september 2002.

Noot redactie: de dicht bij elkaar liggende dagen van verwerking en nummering van de PV's schept enige verwarring. Maar juridisch gezien houden deze stand via de formulering op-of-omstreeks. In ieder geval wordt het bedreigingsaspect met wapens (dus niet het kindermisbruik!) eindelijk eens serieus genomen en gaat men van start met het HADES onderzoek.

2003
18
febr
18.02.2003 - 15.05.2003 In het HADES onderzoek worden telefoontaps geplaatst.
Guus Hiddink, op dat moment voetbaltrainer bij PSV, komt in beeld.2003: De bekendmaking
13
mei
13.05.2003 PSV-directeur Fons Spooren wordt gearresteerd.
Daarna komt de zaak (publicitair) in een stroomversnelling, en gaan ook Henk Krol (Gay-krant) en Fred de Brouwer (Panorama) op onderzoek.

Op 19.05.2003 schrijft De Telegraaf: Goede vrienden en bekenden melden echter dat zij eerder al grote vraagtekens bij de PSV-directeur hebben geplaatst. "Vooral op feestjes en evenenmenten liep het in de gaten" aldus een vriend van Fons Spooren. "Voor mij is zijn arrestatie absoluut geen verrassing. Hij deed dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Verdween soms achter de coulissen met een jonge ober en kwam pas na een kwartier weer terug. Veel meer mensen wisten ervan. Maar niemand meldde het. Het waren louter vermoedens".

Ook schijnt hij regelmatig gesignaleerd te zijn in de Eindhovense Edisonwijk in Noord waar zich veel schandknaapjes van Marokkaanse afkomst ophouden. Enkele van die jongens hebben ook aangifte gedaan nadat in de publiciteit kwam dat hij aangehouden is.

Op 15.07.2003 verschijnt er een reportage bij NOVA 6 waarin wordt gesteld dat, volgens de Gay-krant, ook hooggeplaatste politie- en justitiefunctionarissen bij de zaak betrokken zijn. Het rechercheteam uit 1995 zou de actiegroep 'Mike en Dennis' op het hart gedrukt hebben dat de de actiegroep beter kon stoppen met het onderzoek. Ze zouden groot gevaar lopen.

Vervolgens worden er Kamervragen gesteld aan Piet Hein Donner (justitie) en Hans Dijkstal (binnenlandse zaken) door Khadija Arib (PVDA) 7, zie hierboven. Khadija zegt in haar videoclip (speciaal vlak voor de verkiezingen van 2012 gemaakt) dat zij zich inzet voor de rechten van kinderen en dat u daarom op haar moet stemmen. Zij zit al meer dan 15 jaar in de Kamer en is op de hoogte van het misbruik van Marokkaanse jongentjes.

In haar eigen promotie-clip 8 spreekt zij van 3.424 kinderen die per jaar seksueel worden misbruikt. Het is zelfs een speerpunt van haar campagne. Toch is daarna niets meer van enige interventie door haar vernomen. Jeroen Pauw en NOVA worden afgedreigd door minister Donner 9 (nota bene met publieke middelen) maar de Hoge Raad ziet geen reden om "in het belang van recht" Donner te vervolgen en ook de Kamerleden zwijgen.

Op 26.08.2003 mag Spooren naar huis om daar de rechtszaak af te wachten 10, terwijl de Weertse Deken vast blijft zitten. Geen wonder dat het Katholiek Nieuwsblad boos is over deze klassenjustitie.

Op 08.10.2003 verschijnt de gezamenlijke publicatie in Panorama / Gay-krant 11, waarna er direct bedreiging optreedt en op 31.10.2003 er een deal is gesloten met Harro Knijff.


NOTA BENE: In de tussentijd, in de week van 15.10.2003 direct na de Panorama publicatie, (de ontwikkelingen gaan snel, razendsnel) worden de dagvaardingen aan zeven verdachten uitgebracht. Het onderzoek naar de top-ambtenaar is nog niet eens opgestart, laat staan afgesloten.


Op 05.11.2003, in een reportage van Omroep Brabant 12 wordt vervolgens geconcludeerd: "Wat er allemaal waar is van de Weertse Deken, Fons Spooren en de top-ambtenaar? De reputatie van Panorama en Gay-krant heeft een flinke deuk opgelopen", aldus verslaggever Jan Waalen. Toch zullen de Deken en Spooren later door de rechter veroordeeld worden. Henk Krol had daarmee gelijk en dus heeft juist de reputatie van de MSM, de loopjongens van de overheid, uiteindelijk een flinke deuk opgelopen.


2003: De processen
Er worden een twaalftal (12) verdachten genoemd waarvan het HHC tot op heden van slechts negen (9) nadere details kan verifiëren:
  1. De 61-jarige Weertenaar wordt op 17.12.2003 wordt vrijgesproken van mensenhandel (art.250a Sr), doch wel veroordeeld voor het voorhanden hebben van kinderporno en jeugdprostitutie. (Eis: 18 maanden + 6 maanden voorwaardelijk)
  2. Een 37-jarige man uit Weert wordt op 17.12.2003 veroordeeld wegens het gewoonte maken van het voorhanden hebben van kinderporno (art.240b Sr): 9 maanden (+3 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar) + 6 maanden (van een eerdere voorwaardelijke veroordeling door de rechtbank Roermond).
  3. Een 39-jarige man uit Ittervoort wordt in hoger beroep vrijgesproken van mensenhandel (art.250a Sr), doch wel veroordeeld voor het voorhanden hebben van kinderporno en jeugdprostitutie.
  4. Een 18-jarig slachtoffer uit Eindhoven, die tevens zelf verdachte is omdat hij zou zijn opgetreden als pooier voor jonge Marokkanen (geseponeerd wegens gebrek aan bewijs).
  5. Een 22-jarig Eindhovenaar, die zou zijn opgetreden als bemiddelaar (geseponeerd wegens gebrek aan bewijs).
  6. De 40-jarige PSV-directeur Fons Spooren. Justitie legt hem ontucht met minderjarige jongens ten laste. In drie gevallen zou het gaan om jongens onder de 16 jaar, in twee om jongens tussen 16 en 18 jaar. Ook wordt hem poging tot zware mishandeling verweten, omdat Spooren onveilige seks zou hebben bedreven, terwijl hij wist dat hij met HIV was besmet.
  7. Een 22-jarige verdachte uit Beek, die seks had met een 13-jarige jongen en daarvan opnames maakte en doorstuurde aan anderen. (12 maanden + 240 uur werkstraf)
  8. Een 54-jarige man, voor het plegen van ontucht met een 16-jarige jongen.
  9. Een politie-informant, tevens verdachte.
Opvallend is het om te zien hoe de MSM geen onderzoek doet maar de propaganda van de overheid klakkeloos overneemt. De Volkskrant schrijft op 21.11.2003 13 Nauwe banden tussen de verdachten. Drie van hen gingen ook op seksreis naar Praag. Daar bezochten ze niet alleen jongensbordelen. Ook namen ze enkele meerderjarige jongensprostitués mee naar Nederland. Volgens het OM hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan mensenhandel. De verdachten zeggen echter dat de jongemannen zelf naar Nederland wilden voor een vakantie.

Maar nadat Minister Donner heeft verklaard om namens het ministerie "alle juridische mogelijkheden te zullen inzetten" rectificeert diezelfde Volkskrant dat op 14.07.2004 14: "Er zou geen sprake zijn van een pedofielennetwerk. De meeste verdachten zijn mannen die los van elkaar gebruikmaakten van de seksuele diensten van minderjarige jongens. Sommigen kenden elkaar wel en gingen samen op seksreis naar Tsjechië."

Desondanks heeft het OM weldegelijk mensenhandel vanuit een criminele organisatie ten laste gelegd. Er volgde echter vrijspraak omdat de slachtoffers "vrijwillig zijn meegegaan voor 'business' met hen, waarmee zij bedoelen homoseksuele handelingen tegen betaling". Of er daadwerkelijk sprake was van "vrijwilligheid" lijkt verder niet onderzocht, nog los van de toestemming van hun wettelijke voogden. De mensenhandelaars ontsprongen daarmee de dans. En naar de mening van het HHC heeft justitie er daarmee weer eens een zooitje van gemaakt en zijn ze in mijn ogen medeplichtig.

Op 02.12.2003 vonnist de Rechtbank Den Bosch in zeven zaken (van de twaalf verdachten) 15. Ziet u hoe snel het kan, als ze maar willen? Het Openbaar Ministerie besluit op 17.12.2003 in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van drie van de verdachten 16, te weten de 37-jarige, de 39-jarige en de 61-jarige veroordeelden.

Ook tegen de PSV-celebrities Fons Spooren en Guus Hiddink lopen de zaken voort. Hoewel de 40-jarige verdachte Fons Spooren tegen de Volkskrant 17 blijft ontkennen legt Justitie hem ontucht met minderjarige jongens ten laste. In drie gevallen zou het gaan om jongens onder de 16 jaar, in twee om jongens tussen 16 en 18 jaar. Ook wordt hem poging tot zware mishandeling verweten, omdat Spooren onveilige seks zou hebben bedreven, terwijl hij wist dat hij met HIV was besmet. In 2007 worden de zaken gesloten.

De vraag resteert waarom de top-ambtenaar nooit voor de rechter is gebracht. Het antwoord weten wij wel. Doch zolang een formeel oordeel van de onafhankelijk rechter uitblijft is de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de overheid ernstig geschaadt.

Donner zegt hierover in antwoord op Kamervragen: "Zou van betrokkenheid van overheidsfunctionarissen blijken, hetgeen wij ten stelligste zouden afkeuren, dan schendt dat het vertrouwen in die personen. Hoewel fout handelen van functionarissen terecht verontwaardiging oproept, is het niet zinvol en onverantwoord om te menen dat daarmee de rechtstaat als zodanig in opspraak is."

Voor de liefhebbers van de gerechtelijke uitspraken:


De bekentenis
Tot zoverre het serieuze deel van deze publicatie. Hoewel vast staat dat Joris Demmink pijpt, en/of heeft gepijpt, althans een steel in de mond heeft genomen, en daarbij heel veel rook produceert en/of heeft geproduceerd zou er volgens Donner geen sprake zijn van vuur. Desondanks beschikt het HHC over een foto waarbij niet alleen vuur zichtbaar is maar dit ook van Joris Demmink zelf afkomstig lijkt.

Ons cold-case team heeft haar experts aan het werk gezet en die hebben al het bewijsmateriaal nog eens doorgenomen. En, u kunt het geloven of niet, maar in het mechaniek van de aansteker hebben we een hééééél klein minuscuul haartje ontdekt, dat eerder over het hoofd was gezien, waaruit het NFI het keratine heeft weten om te toveren tot een heus DNA-profiel. En wat blijkt: het gaat om iemand met een HLA-typering die komt uit de regio Den Haag.

Na de zomervakantie zal dan ook een - geheel vrijblijvend - oriënterend verwantschaps onderzoek worden gestart. Alle mannen (en vrouwen, zoals Storm en Stordiau !) die op het ministerie werken of voor hen als chauffeur hebben opgetreden zullen worden onderzocht. Advocaat Jan Vlug heeft al een publiciteitsoffensief klaar liggen waarmee de te verwachten bekentenis kan worden uitgedragen.

En tot slot heeft de Hoge Raad gisteren besloten dat het HHC in haar aangifte tegen de verdachte top-ambtenaar kan volstaan met het omschrijven van een beperkt aantal afbeeldingen van kinderporno. 28. Daarmee komt een einde aan een juridisch verschil van inzicht over artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. In dit artikel staat omschreven waar bewijsmateriaal aan moet voldoen.
author: Ton   |   published: 25.06.2014   |   updated: 25.06.2014   |   comments: allowed

05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014