Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Grondwet voor dummies
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24.08.1815

Hoofdstuk 1. Grondrechten 1

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
NIEUW TOE TE VOEGEN:
De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.

Die "zeer belangrijke wijziging" zal worden aangebracht in de grondwet. Daartoe is gisteren besloten door de ministerraad, zeg maar een vrijmibo for dummies. Met dit besluit geeft het kabinet gevolg aan het advies van de Staatscommissie Grondwet 2.

Volgens het kabinet is "de drieslag democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de internationale rechtsorde standaard en wordt daar in veel constituties van andere landen naar verwezen", aldus de Telegraaf 3.

"Het is goed om te benoemen wat de grondwet zo belangrijk maakt", aldus Asscher 4 die de honeurs mocht waarnemen omdat premier Rutte hoopte dat hij kans maakte 5, net als Timmermans van de week 6.


Persoonlijke baantjes boven volksbelangen
Hoort wie het zegt. Nog geen uur later, na de bekendmaking van de "ingewijden" die Rutte nomineerden, besloot het Europese Parlement met een meerderheid van stemmen (93%) de Luxemburgse oud-premier Jean-Claude Juncker voor te dragen 7. Tja, dat krijg je er van als je voor je beurt praat en onvoldoende kennis van zaken hebt. Dan wordt je door de harde realiteit achterhaald. Overigens had onze 'historicus' juist blij moeten zijn, want daarmee houden we het in de familie. Onze Koning is immers Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

De namen van de eigen baantjes (Rutte, Timmermans) in het kader van propaganda mogen wel lekken. Sterker nog die worden met veel media-manipulatie naar voren geschoven. Geen recherche die daarnaar een onderzoek instelt. Maar worden de kandidaten van de Nationale Ombudsman (de belangen van het volk) bekend dan mag dat niet. Meteen (niet zoals bij Joris Demmink 16 jaar na de eerste aanklacht) wordt een diepgaand onderzoek ingesteld. 8.

"Dat (het bekend worden van de kandidaten, red.) is niet goed voor de aantrekkelijkheid van dit soort functies", zei Asscher. Kijk die man weet nou waar hij over praat. Al die Nobel-prijs-, Oscars- en Miss-verkiezingen zijn niet aantrekkelijk wanneer er meer kandidaten zijn. Ook De WK zal, als het aan onze baantjesjagers ligt, voortaan gehouden worden met slechts één elftal. Tiental, want een keeper is niet nodig. De uitslag staat al bij voorbaat vast. Daar kan de omkoping van de FIFA niet tegenop.

Naar de mening van het HHC is zo'n Hoogste Orgaan Van Staat functie juist heel aantrekkelijk. Een eer om kandidaat te mogen zijn en voldoening scheppend voor de bijdrage aan de maatschappij die de gekozen persoon mag gaan invullen. "World Peace". Ik ken dan ook genoeg mensen die zich graag kandidaat zouden willen stellen. Bij alle andere verkiezingen is dat in ieder geval wel het geval. Asscher verkoopt dus onzin.

Maar het gaat om de juiste kandidaat op de juiste plek, niet om de aantrekkelijkste promotie. Net als ex-minister Zalm hebben de politie de irreële gedachte dat dergelijke "topmensen" alleen kunnen worden aangekocht met exorbitante salarissen. "Anders vluchten ze naar het buitenland.". Welnu laat mij één oproep voor een sollicitatiegesprek zien waarbij Zalm is uitgenodigd om te komen werken voor een salaris van meer dan een miljoen (excl. bonussen, opties, secundaire emolumenten, etc.) nota bene nadat hij 10% van het Nederlandse Vermogen als smeergeld heeft betaald tijdens de omwisseling van de gulden.


Het lijkt dan ook verdacht veel op het baantjesjagen van politici. En die mening is een groot deel van het volk (waarnaar absoluut niet geluisterd wordt) toegedaan: "En weer gaat het niet om de nationale of Europese belangen, maar om de baantjes. Op de Europese top in Brussel, donderdag en vrijdag, wordt beslist over wie welk baantje krijgt, en allerlei figuren lijken zich reeds te hebben 'ingekocht'. Dus zwijgen ze over de werkelijke taken van de EU, zoals het sluiten van de grenzen voor gelukzoekers, de corruptie in Spanje, de Franse economie en de afhankelijkheid van landbouwsubsidies, de Griekse belastingen, de miljoenen werklozen en de werkelijke situatie in Albanië. Want de persoonlijke belangen mogen niet in gevaar komen." 9. En worden die sollicitaties verloren dan is het lachen vergaan als een boer met kiespijn (zie foto links).


Constitutie
Een andere denk- en redeneerfout (zeg maar rustig leugen) is dat "De drieslag democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de internationale rechtsorde standaard en wordt daar in veel constituties van andere landen naar verwezen."

Wat juist is is het deel "in andere landen". Dat gebeurt namelijk wel elders maar niet in Nederland. We hebben niet eens een Constitutioneel Hof. Het is nog veel erger. Wat we namelijk wel hebben is een artikel 120 van de Grondwet.

Artikel 120 Gw:
De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.


Wat hier dus staat is dat De Koning, dankzij de gratie van God, de wetten vaststelt en deze daarmee per definitie grondwettig zijn. De rechter mag dat niet toetsen. De Koning heeft altijd gelijk. De vraag resteert of onze koning wel grondwettig is, maar dat is een andere discussie. Leest u nog eens wat oude artikelen die het HHC heeft geschreven toen hij zich nog veilig op een afstand van 3000 km waande.

• Willem Alexander en Maxima 11
• Koninklijke waardigheid 10
• Trouw aan de grondwet 12
• Het Sprookje 13


De Staat

Over hoe de Grondwet tot stand is gekomen zijn vele historische versies beschikbaar. Leest u er zelf maar wat op na bij het KNAW 14, op de website van historici 15, of die van de Nederlandse Grondwet 16.

Houdt u daarbij in gedachte hoe de Europese Grondwet tot stand is gekomen, met een schoffering van het referendum. En leest u ook eens wat het commentaar van Donner, destijds betrokken bij het referendum, daarover aan scholieren was die een scriptie maatschappijleer maakten over de belevingswereld bij het volk 16.

Overigens was dat in 1813 niet anders. Maar de critici die destijds vonden dat de grondwet teveel macht aan de koning en te weinig aan het volk gaf werden, net als nu, (mond)dood gemaakt.


Laat ik u daarom de opvatting van het HHC geven. Het concept Grondwet / Constitutie is een "Declaration of Independence" opgesteld door een vereniging van een of meer volkeren. Na al het misbruik aan, van en door de Franse, Nederlandse, Russische en Spaanse hoven waren wij, het volk het meer dan zat. Wij eisten gelijkwaardigheid. En wie ons dat niet gaf ging naar de guillotine. Zo losten we dat toen op en kozen de misbruikers eieren voor hun geld.

Het recht van de sterkste of de machtigste moest worden ingedamd. Iedereen dient gelijke kansen te krijgen. Als volk hebben we daarom toegestaan dat we het gebruik van geweld weghalen bij het volk en dit monopolie geven aan onze volksvertegenwoordiging. We stelden een grondwet op met afgeleide regels die het volk veiligheid en gelijkheid garandeert. En dat moet/kan zonodig worden afgedwongen door onze gemandateerde rechtshandhavers, waarbij de rechter blind is voor enig vooroordeel.

De toevoeging "De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten." is dan ook kolder. De Grondwet waarborgt dat evenmin als enig ander boek zoals Godsdienstige bijbelwerken. De waarborging kan enkel komen van de (onafhankelijk) rechtsprekende instantie. Maar die garantie krijgen we niet. Sterker nog, de wetgever (lees: de regering/kroon) neemt allerlei maatregelen om aan de grondrechten van de burger te knagen. Een pre-matuur VOG, een beperking van toegang tot de rechter, een aantasting van het gevangenisregime en ga zo maar door.


Recht van de sterkste
De hele Grondwet is nu net bedoeld om "het Recht van de Sterkste" tegen te gaan en iedere burger gelijke kansen te geven. Ook gelijk aan de Koning of de Minister of het Presidium. Het valt toch niet uit te leggen dat het geven van transparantie direct onderzocht wordt en het vele jaren misbruik van kinderen helemaal niet?

Als onze Grondwet niet langer meer wordt gehandhaafd en nageleefd dan zullen we weer terug keren naar het aangaan van het duel, al dan niet in de arena.

Voor iemand als Rico Verhoeven en Semmy Schilt (top in de World ranking) 18 ga ik wel opzij. Maar de heavy-weighters Ivo Opstelten en Fred Teeven durf ik, zelfs met zijn tweeën tegelijk, wel aan. Bring it on, baby. En doe Donner er dan ook maar bij. Daar hoef je alleen maar "Boeh" tegen te roepen.

Tot slot als contekstuele grap bedoeld (want anders gaat onze inval premier een inval bij mij thuis organiseren)...

Ave, morituri salutem.
author: Ton   |   published: 28.06.2014   |   updated: 28.06.2014   |   comments: allowed

05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014