Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Algemeen Dagblad
Naast een strafrechtelijk onderzoek blijkt het Openbaar Ministerie (OM) nog een tweede onderzoek te doen naar mogelijk seksueel misbruik door voormalig topambtenaar van Veiligheid en Justitie Joris Demmink. Dat heeft een woordvoerder van het OM gisteren bevestigd, aldus het AD van vandaag 1.

Volgens het AD zou er, naast het artikel 12 onderzoek dat door de Arnhemse rechter is bevolen naar aanleiding van de aangifte van tenminste twee verkrachte jongens uit Turkije, een nieuw strafrechtelijk onderzoek zijn gestart op grond van de getuigenverklaringen die tijdens "De Roestige Spijker" verhoren zijn gedaan.


Toelichting HHC
Aan het AD is door woordvoerder Wim de Bruin van het OM bevestigd: "Die nieuwe signalen over mogelijk seksueel misbruik zijn we aan het onderzoeken." Er zijn al verschillende getuigen verhoord, onder wie een voormalige Amsterdamse jongens-pooier en de voormalig rechercheur Klaas Langendoen 2.

"Het andere strafrechtelijke onderzoek naar de Turkse misbruikverdenking gaat vermoedelijk vertraging oplopen", meldt De Bruin. "Het onderzoek dat we in Nederland konden doen, is in de afrondende fase. Maar we hebben verschillende rechtshulpverzoeken gedaan aan Turkije waar nog geen groen licht op is gekomen. Het is wachten daarop.".

Welnu, over dat laatste valt nog wel heel wat meer te zeggen. De zaak Demmink ligt zeer gevoelig. Zodanig zelfs dat vrijwel niemand er iets over in de publiciteit durft te brengen of vragen over durft te stellen. Maar gelukkig heeft u het onafhankelijke HHC dat dat wel doet. En er mee zal doorgaan totdat de zaken zijn opgelost. Er is geen ontsnappen meer aan.

Iedere vertraging werkt alleen maar kosten (en dus schadeplichtigheid) verhogend. En dat gaat inmiddels om vele tientallen miljoenen waarvoor zowel de Nederlandse als Turkse overheid direct verantwoordelijk en aansprakelijk is. Een verstandige en verantwoordelijke overheid zou dan ook even doorpakken. Gewoon in één keer de pleister er af trekken. Of zoals de advocaat van Baybaşin zegt: "Ja, het riool stinkt. Maar als je het grondig doorspoelt ben je er van af."

Naast de bekende Demmink en Baybaşin zaken speelt er nog veel meer op de achtergrond en buiten het gezichtsveld. Het HHC zal een klein tipje van de sluier voor u oplichten.


14.11.2014 - De zaak Kabak
Turkije vraagt al enkele jaren om de uitlevering van Senol Kabak. Hij is sinds 2010 gedetineerd en verblijft de laatste 1,5 jaar in JCvSZ, het Justitieeel Centrum voor Somatische Zorg, (foutief vermeld in de Panorama #41). Vandaag, vrijdag 14 november, is er een zitting bij de Haagse rechtbank. De rechter wil dan uitspraak doen of Kabak uitgeleverd kan/mag worden.

Uiteraard beschikt het HHC over het concept dagvaarding tegen de Nederlandse Staat 3 met de daarbij behorende beschikking van het ministerie van justitie 4. En let u eens even op door wie die beschikking is ondertekend ... Niet de directeur Internationale Zaken, maar ... onze JD himself.10.11.2014 - De zaak Ihsan Gürz
Dan was er van de week de uitspraak over de dood van arrestant Ihsan Gürz 5. In Beverwijk werd de 22-jarige Gürz opgepakt. Hij werd naar een politiecel in IJmuiden gebracht waar hij erg onrustig was en daarom twee keer werd bezocht door een forensisch arts. Bij het laatste bezoek constateerde de arts geen hartslag meer, waarna de arrestant werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij, volgens de jongste uitspraak 6 waarschijnlijk als gevolg van cocaïnegebruik.

"Naar alle waarschijnlijkheid aan de gevolgen van een niet gediagnostiseerd geagiteerd cocaïnedelirium." Ja, u leest het goed. Rechtspraak anno 2014 op basis van "waarschijnlijkheid". Niet onomstotelijk bewezen maar met gerede twijfel. De werkelijkheid is nog vele malen ernstiger.

De behandeling van de zaak is op 16 oktober 2013 op verzoek van klager aangehouden in verband met nagekomen deskundigenberichten en om de nadere onderzoeksresultaten van de Turkse autoriteiten af te wachten. Het hof heeft klager op 17 juni 2014 nogmaals in de gelegenheid gesteld in raadkamer zijn standpunt toe te lichten. Tijdens deze raadkamerbehandeling is door klager een rapport overgelegd met als titel: "Forensisch medisch kortonderzoek" (een soort van oriënterend feitenonderzoek), opgemaakt op 16 juni 2014 door D. Spendlove, forensisch medisch specialist te Bern, Zwitserland.

De Turkse autoriteiten wilden zelf onderzoeken maar alle organen bleken "verdwenen". Net als de fotorolletjes van Srebrenica. U begrijpt dan ook dat de uitspraak van het "onafhankelijke" Hof, zoals gewoonlijk, in het voordeel van de Nedertandse overheid viel. "Het Openbaar Ministerie hoeft niet over te gaan tot vervolging van politiemensen en een forensisch arts."


Koude Oorlog met Turkije
Er gebeurt nog veel meer tussen Turkije en Nederland waarvan de overheid niet wilt dat u op de hoogte bent. Zo is er de zaak Yunus, Baybaşin of Saban Baran 7. Achter de schermen heeft het HHC hierover contact gehad met enkele politici en journalisten. De zaak loopt nog.

Of de zaak van uw HHC-verslaggever Hofstede 8. Ook deze zaak loopt nog. Al jaren overigens. Inclusief Kamervragen en aangifte strekkende tot strafvervolging van (o.a.) ex-minister Frans Timmermans.

Bekijk de video 8 van het Korps Commando Troepen 9: "Vorige week is er een Nederlands gezin gegijzeld in Noord Afrika." En vervolgens staan (binnen een week) de specops klaar om deze te bevrijden.

Ja, mischien het ex-liefje/spion van Mabel uit Libië (inclusief het achterlaten van een helicopter), maar aan de gewone burger kan nog geen telefoontje van een dubbeltje worden besteed.

Gisteren nog heb ik een uitgebreide telefonische discussie gehad met de verantwoordelijke juristen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (geluidsopnamen beschikbaar). LLLL: Liegende Laffe Luie Lamstralen. En dat alles vastgelegd in een uitgebreid dossier. This ain't over yet!

En dan hadden we gisteren ook nog eens een staaltje weg-met-de-democratie, waarbij de Turkse Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk uit de PVDA zijn gezet 10. Ondanks dat ze tenminste 40.000 stemmen vertegenwoordigden mochten ze hun mening, die afweek van de gevestigde -schoothondjes- macht, niet uitdragen. En de Koningin maar lekker 400 jaar diplomatieke relaties vieren 11.
author: Ton   |   published: 14.11.2014   |   updated: 14.11.2014   |   comments: allowed

16.12.2014
Uitspraak
Demmink vs. AD € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
18.12.2014
Aangifte tegen Opstelten
Gevangenisdirecteuren
Tweede Kamer
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014