Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Tafelzilver
In 1887 trouwde Etienne van Zuylen van Nijevelt met Hélène de Rothschild. Vervolgens overleed zijn vader en in 1890 erfde hij de ruine. Dankzij het fortuin van (de familie van) zijn vrouw kon hij een verbouwinkje doen en de nodige kunstschatten aanschaffen. Zeg maar zoals onze huidige Oranjes (lees: familie van Amsberg) voor 50 miljoen euro 1 (€ 50.000.000!) hun onze woonhuizen verbouwen.

De verbouwing duurde 20 jaar (1892-1912). Maar zonder het geld van de bankiers 2 Rothschilds is alleen al het onderhoud onbetaalbaar. In 2000 moest er noodgedwongen afscheid worden genomen en werd het eigendom van het optrekje ondergebracht in een Stichting 3 en het landgoed overgedragen (na betaling van 20 miljoen euro) aan de Vereniging Natuurmonumenten. Voor 'slechts' € 60.000.00 per keer mocht de familie van Zuylen in September in hun voormalige huis logeren.

Een beetje de omgekeerde volgorde. De familie deed er alles aan om het tafelzilver, eveneens ontworpen door de architect Cuypers, te behouden. Dan maar eerst het onroerend goed weg. Maar toen Pa van Zuylen in 2011 kwam te overlijden stond de Engelse kroon klaar om de "successierechten" op te eisen van hun gehorigen en onderdanen. Even afrekenen zat er niet in en dus werd alsnog het tafelzilver verkocht. Ditmaal betaald door de Vereniging Rembrandt 4. Opnieuw aan de Stichting waarvan de helft van het bestuur nog steeds de familie van Zuylen is.


Het nieuws
Vorige week heeft het HHC verslag gedaan van het Kort Geding 5. Duidelijk is te horen hoe de landsadvocaat namens het Ministerie zegt dat Nederlands grondgebied wordt verkwanseld 6. Ditmaal niet aan de Vereniging Natuurmonumenten maar aan een buitenlandse mogendheid.

Zoals de Fransen over onze KLM beschikken, China over onze pensioenverzekeraar Reaal, Duitsland onze PTT heeft geconfisqueerd, de telefoonlijnen door diverse buitenlanden worden beheerd, het energienet geprivatiseerd is, veel van onze overheidsgebouwen verkocht zijn (en tegen exorbitante bedragen worden teruggehuurd), veel personeel is ontslagen (en tegen exorbitante bedragen worden teruggehuurd, zoals de opvolger van Demmink).

Nederland is al haar tafelzilver al kwijt. De Gouden Eeuw is opgesoupeerd (met een goede fles wijn, en vervolgens ook nog eens gedeclareerd door Demmink c.s.). Polders worden, op aandringen van België, teruggeven "aan de natuur" en het laatste beetje onroerend goed wat er nog is komt gewoon in buitenlandse handen.

De over-mijn-lijk-belastingen moeten geïnd worden. Er moet een verbouwinkje van 50 miljoen worden betaald voor een familie die zelf geen successie (voor zover daarvan sprake is bij een van Amsberg-voorheen Lippebiesterfeld) rechten (voor zover daarvan sprake is bij een van Amsberg-voorheen Lippebiesterfeld) verschuldigd is.

Het HHC heeft daarover alarm geslagen. Op 21.02.2015 en 23.02.2015 zijn de fractievoorzitters op de hoogte gebracht van deze ondemocratischte strapatsen van Teeven. Want dit gaat veel verder dan "effe makkelijk geld vangen". Nederlandse arbeiders komen (in Nederland) onder jurisdictie van het buitenland. En wanneer er (ziekte/ongevallen) problemen ontstaan, moeten buitenlandse criminelen naar Nederlandse ziekenhuizen worden gebracht.

Nu staat vast dat ons ministerie van Buitenlandse Zaken toch al niet één verdragje met het buitenland kan invullen of afdwingen. Het is voorspelbaar dat dit een janboel kan gaan worden. En dealmaker Teeven heeft de smaak te pakken. Het openingsfeestje wordt groots aangepakt. Buitenlandse pers is uitgenodigd. Buitenlandse hotemetoten mogen op de borrel komen. Dankzij deze deal is er weer geld zat om te verbrassen.

Maar geldbeluste Teeven trekt zich nergens iets van aan. Met Kamerleden hoef je geen rekening te houden. De rechter (uitspraak Kort Geding pas a.s. vrijdag) is door Teeven bij voorbaat al uitgeschakeld: "Dat gaan ze verliezen", of zoals Opstelten pleegt te zeggen: "Dat zal niks worden". En de Kamerleden? Oorverdovend stil. De deal is rond. Hoewel voldoende gewaarschuwd durfde alleen RTL Drenthe vandaag dit nieuws van het HHC over te nemen 7. Lekker hoor, die mosterd-na-de-maaltijd rechtspraak. Als je de boel maar lang genoeg frustreert "lost het probleem zich vanzelf op". Want rechters die hierna nog onafhankelijk kunnen rechtspreken zullen er niet veel zijn.

Dealmaker Teeven heeft niet alleen de smaak te pakken hij heeft nog veel meer grootste plannen. De Moskees in Nederland worden voortaan verhuurd aan Irak. Dan mogen ze daar (net als de Noren) hun eigen sharia-wetgeving gaan toepassen.

Ook zijn er plannen om drones boven de stad te laten vliegen met sleep-spandoeken. Nu alle straten al volstaan met billboards en oogverblindende TV-schermen met commercials heeft Teeven plannen om de nieuwe politie uniformen en voertuigen te laten sponsoren 8. De megalomanie en geldlust kent geen grenzen...


*** UPDATE ***

03.03.2015 - 18:00u - Baybaşin zelf zit nog steeds in Veenhuizen, in afwachting van de uitspraak van de rechter a.s. vrijdag. Het bericht dat RTV-Drenthe publiceerde als zouden de "achttien Nederlandse gevangenen zijn overgeplaatst" is onjuist. Op dit moment is er pas één van de achttien overgeplaatst en dat is op eigen verzoek gedaan. Dit was al ter zitting aangegeven.

Kennelijk probeert bluffende Fredje de media te manipuleren en de rechter te negeren. Zie ook de Q&A op de webiste van het Ministerie 9. Een en ander ter informering van het "democratische" Parlement. (Uiteraard pas nádat het verdrag is ondertekend.)Q & A's Noorse gedetineerden in Veenhuizen

QWanneer komen de eerste Noren naar Veenhuizen?
ADe planning is dat de eerste Noorse gedetineerden in september naar Nederland komen. Vanzelfsprekend is dit onder andere afhankelijk van de parlementen in zowel Nederland als Noorwegen.

QKrijgt het personeel speciale trainingen i.v.m. cultuur verschillen of regels?
AJazeker, de voertaal in de inrichting is Engels. Maar daarnaast krijgt het personeel ook een cursus om op de hoogte te zijn van de Noorse detentieregels en cultuur.

QWie heeft de leiding in de inrichting?
ADe algemene leiding van de gevangenis berust bij een Noorse directeur. Daarnaast wordt er een zogeheten "Staff- and facility manager" aangewezen. Dit is de Nederlandse ambtenaar die namens de Noorse directeur van de inrichting is belast met het beheer van de inrichting. Het overige personeel is Nederlands. Voor alle duidelijkheid: het terrein van de gevangenis is en blijft Nederlands grondgebied. Het Nederlandse strafrecht is dus van toepassing op strafbare feiten die daar worden gepleegd.

QHoeveel mensen kunnen hierdoor hun baan behouden bij DJI?
AEr komen bijna 250 Noorse gedetineerden naar Nederland. Dat betekent dat 239 arbeidsplaatsen (FTE) bij de DJI blijven. We hebben met een lage instroom te maken en door creatief te zijn kunnen we onze mensen helpen.

QHoe zit het met vervoer? Vliegen ze op Eelde (GAE) ? Of op Schiphol?
ANoorwegen is verantwoordelijk voor het transport van de Noorse gedetineerden naar Nederland en weer terug. Nederland is verantwoordelijk voor het transport van de Noorse gedetineerden binnen Nederland. Het is de bedoeling dat vliegveld Eelde (GAE) zal worden gebruikt voor het vervoer van de Noorse gedetineerden.

QHoeveel geld is gemoeid met deze operatie?
ADe kosten zijn geschat op 25,5 miljoen euro op jaar basis. Nederland krijgt dit vergoed door Noorwegen.

QWanneer beslissen de beiden parlementen hierover en hoe schat de kansen in?
ADat is aan de beiden parlementen.

QKomen er naast de Noren en Belgen ook nog andere gedetineerden naar Nederland?
AOp dit moment hebben ook andere landen interesse getoond in Nederlandse detentieplaatsen, er kunnen echter nog geen concrete namen genoemd worden op dit moment.

QGaan ze ook werken in op het land zoals gedetineerden dat nu doen in Veenhuizen?
ANee, de Noorse gedetineerden zullen niet buiten de muren van inrichting komen i.v.m. de afspraken die zijn gemaakt met de Noorse autoriteiten.

QWat voor eten krijgen de Noren? Noors eten?
ADe Noorse gedetineerden krijgen Nederlands eten, maar kunnen ook zelf koken in traditionele keuken en hun eigen maaltijden bereiden.

QWat is de looptijd van het verdrag met Noorwegen?
ANoorwegen gebruikt Norgerhaven voor een periode van 3 jaar, maar de beide landen kunnen (telkens) een verlenging van ten minste een jaar overeenkomen.

QWelk recht is van toepassing in de PI Norgerhaven en wie is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging?
AIn het verdrag is de extraterritoriale tenuitvoerlegging van Noorse vonnissen in een Nederlandse gevangenis geregeld. Dat houdt in dat in Norgerhaven het Noors penitentiair en executierecht van toepassing is. Nederland heeft daar in beginsel geen verantwoordelijkheid voor of bemoeienis mee.


author: Ton   |   published: 02.03.2015   |   updated: 03.03.2015   |   comments: allowed

06.03.2015
Baybaşin vs. Staat
Uitspraak KG
Den Haag
 
23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014