Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De doofpot van de Demmink affaire
De affaire Joris Demmink loopt nu al meer dan 10 jaar. De man wordt met van alles in verband gebracht. De Suriname-moorden, de Turkse drugshandel, de verdwijning van Manuel Schadwald, kinderverkrachting, de opsluiting van Hüseyin Baybaşin, het falen van Chipshol, zelfs van het lot van bloggers die hun woning kwijt raken.

Hoe het ook allemaal in elkaar steekt, feit is dat Piet Hein Donner tegen beter weten in deze SG heeft aangesteld en daarmee de aanzet heeft gegeven tot de "schijn van belangenverstrengeling" met alle, ook financiële, gevolgen van dien.

De gevolgen van deze keuze zijn zeer verstrekkend geweest. En nog steeds. Ook in internationaal opzicht. Denk bijv. aan de diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland 1. De diverse ingestelde Kamercommissies, zoals Van Traa en recentelijk Oosting. De vele rechtszaken. Het ambtelijk apparaat wat bezig is met camoufleren, afdekken, verbergen. De kosten zijn uit de hand gelopen. Zoals gewoonlijk bij onze overheid die de regie kwijt is.

Slechts een enkel Kamerlid durft zijn nek uit te steken. Mensen die kritisch zijn. Onze overheid ter verantwoording roepen. Een man als Pieter Omtzigt of Louis Bontes. Tegen de stroom in, het motto van onze in gebreke blijvende AIVD.

Dankzij een bericht van de onvolprezen RTL nieuws redactie kwam de Demmink doofpot weer eens in het nieuws. Overheid besteedt tonnen aan doofpotten. 2. Een ton voor Fred T. voor het dwarsbomen van het proefverlof van Volkert van der G.. En een hoop geld voor het dwarsbomen van het onderzoek naar Joris D.. Dit was aanleiding voor VNL om (nieuwe/aanvullende) Kamervragen te stellen 3.

• Hoe zit dat nou met die poen?

• Waarom liegt de minister voortdurend?


De kosten van de doofpot
Waarom onze overheid voortdurend liegt daarover kan het HHC slechts speculeren. Er is al eerder gesteld dat als Ard van der Steur zijn werk niet goed doet, dit zijn ondergang gaat worden. Maar hoe het zit met de poen dat kunnen we wel (voor slechts een klein deel) inzichtelijk maken. Door meerdere partijen (o.a. De Roestige Spijker, het HHC, RTL en anderen) zijn WOB-verzoeken ingediend. Dit heeft tot een heel schamel resultaat geleid. De overheid is opzettelijk in gebreke. En het grootste deel van de MSM en de Tweede Kamer pikken dat. Het HHC niet. Hier de feiten:


Aantoonbaar betaalde advocaatkosten*:  € 182.806,47   
Geschatte niet gespecificeerde kosten:  €   63.143,72 +
Totaal:  € 245.950,19   

* dit is excl. indirecte kosten.

datum begunstigde zaak kenmerk betaald schatting indirect
08.11.2004Knijff RVDJ / Panorama 10798323 12.032,69    
30.06.2007Knijff Advies II 20299859 9.096,36    
05.09.2008Knijff Advies II 20299859 2.499,00    
04.02.2009Knijff Advies II 20299859 2.499,00    
12.05.2009Knijff Advies II 20299859 2.499,10    
Joris Demmink gaat met pensioen
19.02.2013Knijff Algemeen Dagblad20557027 9.268,10    
21.03.2013Pels RijckenDemmink/Baybasin1234534 530,06    
23.07.2013Pels RijckenChipshol/Poot 1230208 1.678,51    
26.08.2013Pels RijckenRoestige Spijker1231855 1.104,28    
12.09.2013Knijff Algemeen Dagblad20557027 16.166,86    
17.09.2013Pels RijckenChipshol/Poot 1232616 132,52    
07.10.2013Knijff Artikel 12 Sv. 2013Z18432 13.388,05    
21.11.2013Pels RijckenDemmink/Baybasin1235548 2.076,05    
06.11.2013Wladimiroff Artikel 12 Sv. oktober 2013 21.072,10    
10.12.2013Wladimiroff Artikel 12 Sv. november 2013 8.944,08    
02.01.2014Knijff Algemeen Dagblad13191601 10.866,65    
09.01.2014Wladimiroff Artikel 12 Sv. december 2013 15.373,78    
13.01.2014Knijff Algemeen Dagblad13191603 12.597,85    
22.01.2014Knijff Algemeen Dagblad13191602 2.541,00    
22.01.2014Pels RijckenChipshol/Poot 1238510 2.438,43    
11.02.2014Wladimiroff Artikel 12 Sv. januari 2014 2.738,35    
18.02.2014Wladimiroff Artikel 12 Sv. januari 2014 2.451,00    
20.02.2014Pels RijckenRoestige Spijker1239975 1.303,05    
24.02.2014Pels RijckenRoestige Spijker1240105 673,99    
24.02.2014Pels RijckenChipshol/Poot 1240106 2.066,91    
03.03.2014Knijff Roestige Spijker   4.446,74  
03.03.2014advocaat getuige Bart X.    4.446,74  
03.03.2014beveiliging getuige Bart X.    4.446,74  
03.03.2014Kaaks Roestige Spijker     4.446,74
03.03.2014Martens getuige A. Storm   4.446,74  
04.03.2014Knijff Roestige Spijker   4.446,74  
04.03.2014Kaaks Roestige Spijker     4.446,74
10.03.2014Knijff Roestige Spijker   4.446,74  
10.03.2014Kaaks Roestige Spijker     4.446,74
14.03.2014Knijff Roestige Spijker   4.446,74  
14.03.2014Kaaks Roestige Spijker     4.446,74
23.03.2014Knijff Roestige Spijker   4.446,74  
23.03.2014Kaaks Roestige Spijker     4.446,74
24.03.2014Knijff Roestige Spijker   4.446,74  
24.03.2014Wladimiroff Roestige Spijker   4.446,74  
24.03.2014Kaaks Roestige Spijker     4.446,74
11.04.2014Knijff Roestige Spijker   4.446,74  
11.04.2014Kaaks Roestige Spijker     4.446,74
15.04.2014Knijff Roestige Spijker   4.446,74  
15.04.2014Kaaks Roestige Spijker     4.446,74
15.04.2014advocaat getuige Broersma   4.446,74  
21.03.2014Pels RijckenChipshol/Poot 1241279 2.842,71    
21.03.2014Pels RijckenChipshol/Poot 1245796 2.553,96    
31.03.2014Pels RijckenRoestige Spijker1241649 763,86    
31.03.2014Pels Rijckengetuige A. Storm1241648 179,74    
22.04.2014Pels RijckenChipshol/Poot 1242746 6.982,11    
02.05.2014Pels RijckenRoestige Spijker1243579 1.707,44    
21.05.2014Pels RijckenChipshol/Poot 1244366 718,92    
24.06.2014Pels RijckenRoestige Spijker1245793 1.482,78    
??.07.2014Knijff Thomas Ross     444,68  
03.11.2014Knijff Algemeen Dagbladhoorzitting  4.446,74  
16.12.2014Knijff Algemeen Dagbladbestudering vonnis   444,68  
16.12.2014AD Algemeen Dagbladproceskosten AD 7.647,00    
23.12.2014Pels RijckenRoestige Spijker1254674 404,40    
09.02.2015Pels RijckenRoestige Spijker1256730 1.482,78    
totaal182.803,4763.143,7235.573,92

Leeswijzer: In deze tabel zijn alleen de externe juridische kosten opgenomen t.b.v. slechts enkele zaken (Chipshol, Baybasin, AD, Panorama/NOS). Er zijn drie kolommen met bedragen. De linker kolom zijn de feitelijk betaalde bedragen. Het HHC bezit kopiefakturen. De tweede kolom zijn de niet door het ministerie vrijgegeven fakturen m.b.t. deze zaken, waarvan vermoed wordt dat deze betaald zijn. De rechter kolom zijn Pro Memori enkele advocaatkosten die mogelijk als schadepost aan Demmink kunnen/zullen worden geattribueerd. NB: De werkelijke kosten van Chipshol/Roestige Spijker zijn natuurlijk vele malen hoger.


De bewijsstukken
Het HHC beschikt over kopieën van de fakturen, declaraties en uitbetalingspecificaties zoals die in de linker kolom hierboven staan. Voor nadere specificaties en toelichtingen wordt u verwezen naar oudere publicaties:
22.01.2015 HHC-weblogLeugenaar Ivo O.
18.12.2014 HHC-weblogThe day after: wat kost dat nou?
04.11.2014 HHC-weblogDemmink afgeschermd
08.11.2013 HHC-weblogDe Demmink Subsidie
17.04.2014 HHC-weblogHet resultaat van 8 dagen en 14 getuigen
15.05.2014 HHC-weblogStaatsgeheim Storm
Daarbovenop komen nog allerlei andere kosten, waaronder 20.458,50 euro voor tijdschriften en etentjes, die in dit overzicht niet zijn meegenomen. Het gaat hier uitsluitende om de advocaatkosten en niet van de plezierreisjes met de auto met chauffeur. Zie het artikel "Nog meer Demmink subsidie" 4.

Dan is er een tweede kolom waarvan zeer aannemelijk is dat die is gefaktureerd, maar waarvan het ministerie geen opgave doet. Het kan natuurlijk zo zijn dat Demmink die zelf betaald heeft, maar gezien andere wèl bekende declaraties nadat de minister verklaarde dat Demmink die zelf moest betalen, is het niet onwaarschijnlijk dat ook deze gedeclareerd zijn.

Het gaat daarbij om de kosten van de externe advocaten tijdens de Roestige Spijker verhoren in Utrecht. Die hebben minstens een halve ton gekost. Voor de schatting wordt gebruik gemaakt van het historische declaratiegedrag en deze geëxtraploeerd: NOTA BENE 1 Dit alles is EXCLUSIEF reiskosten, taxi, beveiligd vervoer, kosten voor indirecte getuigen als klokkenluider Ficq en Vrakking, kosten voor de media, de rolodex onderzoeken, de diverse rechters, openbaar inisterie, gebruik gebouwen, inzet van bewaking, ambtelijke afhandeling van WOB-verzoeken, overleg, vergaderingen en besprekingen op het Ministerie en elders, meerdere recherche onderzoeken, AIVD inzet en rechtshulpverzoeken buitenland.

De werkelijke kosten zullen een veelvoud zijn. En daarbovenop komen nog de schadeclaims die in de tientallen miljoenen lopen. Geen wonder dat de overheid niet blij is met deze toestand. De media spreken dan ook van "hoofdpijndossier". Maar het is destijds een bewuste (wetens) keuze (willens) van Donner geweest. Opzettelijk heeft hij het risico aanvaardt dat deze schadelijke gevolgen zouden kunnen optreden. Daarmee voldoet Donner aan de classificaties van landverrader. Maar noch hij, noch Demmink (of alle anderen) zitten inmiddels in voorarrest. Er is geen huiszoeking gedaan. Er zijn geen tegoeden en vermogens bevroren.

NOTA BENE 2 Er zijn nog meer rechtszaken geweest. O.a. die van Baybaşin in Den Bosch, in Den Haag, bij de Hoge Raad, getuigenverhoren. Alleen al de "deskundoloog" 5 van AG Diederik Aben heeft al meer dan een miljoen euro gekost. En ook de kosten van de advocate van Baybaşin, of bijv. prof. dr. Ton Derksen en drs. Rein Gerritsen, zijn hier niet in meegenomen. Of de "neutraliseer"-zaken tegen Henk Krol. De maffia groep binnen justitie heeft de maatschappij fortuinen gekost.


De werkelijke kosten lopen in de tientallen miljoenen
De medeplichtige misdadigers
Er is een heel rijtje aan medeplichtigen. Ambtenaren bij het ministerie die werk weigeren, opzettelijk traineren, valsheid in geschrifte plegen, drogredenen verzinnen, en anderszins de rechtsgang frustreren.

Misdadigers dus die in strijd met de wet (dus crimineel) handelen. Ook daarover heeft het HHC al eerder gepubliceerd en bewijsstukken aangeleverd. Maar dat komt allemaal nog wel aan bod als de Commissie Oosting haar werk goed gaat doen. Zoals oud-SG Harry Borghouts zegt:

Heel Justitie zal in elkaar gaan vallen.

Inmiddels is Joris Demmink zijn bluf- en dreigzaken aan het verliezen. Demmink versus AD. Wladimiroff (Demmink) versus Baybaşin. De eerste ministeriële slachtoffers zijn gevallen. Ivo Opstelten, Fred Teeven, Pieter Cloo. En dat er meer gaan volgen is onvermijdelijk. Maar in de tussentijd loopt de schade op. Met duizenden euro's (alleen al aan rente) per dag. De traagheid van de rechtvaardigheid moet niet primair op de belastingbetaler maar op de direct verantwoordelijken en medeplichtigen worden afgewenteld. Er had allang beslag moeten liggen bij deze misdadigers.
author: Ton   |   published: 27.05.2015   |   updated: 30.05.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.06.2015
Open Mind Conference
Amsterdam
Zie: OMC-NL-2015
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014