Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Nelson Mandela
1912
Het ANC (Afrikaans Nationaal Congres) opgericht om de belangen van de zwarten in Zuid-Afrika te behartigen en strijdt tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika
1944

Mandela sluit zich aan bij het ANC.
1963
Mandela wordt opgepakt en krijgt een levenslange gevangenisstraf.
1984
The Specials brengen de song 1 Free Nelson Mandela uit.
1990
Na heftige internationale politieke druk komt Mandela na 27 jaar vrij. Het ANC wordt gelegaliseerd.
1993
Mandela ontvangt de Nobelprijs voor de vrede.
1994
Mandela wordt gekozen tot president van de Republiek Zuid-Afrika.
2013
Mandela overlijdt en de "goede vrienden" van Madiba eren hem posthuum 1.
Voor 1990 waren diezelfde vrienden nergens te bekennen. Ze staken geen poot uit.


Hüseyin Baybaşin
1978
De PKK (Partiya Karkerên Kurdistan - Koerdische Arbeiderspartij 3) wordt opgericht om de belangen van de Koerden in Turkije te behartigen.
1984

De PKK wordt verboden, Baybaşin wordt in London gearresteerd.
1988
Baybaşin wordt vrijgelaten en zet zich in voor de Koerdische zaak.
1992
Baybaşin staat op de kill-list van de Turkse overheid, vlucht uit Turkije, en richt (mede) in Brussel de Koerdische Regering in Ballingschap op.
1995
Baybaşin wordt in Nederland (onrechtmatig) gearresteerd en levenslang gevangen gezet.
2015
De Koerden krijgen 80 zetels in het Turkse Parlement en helpen in de strijd tegen IS(IS). Er vinden vele bomaanslagen op Koerden in Turkije plaats. Vili Ross & friends brengen de song 4 Free Hüseyin Baybaşin uit. Baybaşin is sterker dan ooit en "leeft" (ondanks moordpogingen in de -NEDERLANDSE- gevangenis) nog steeds. De "goede vrienden" van Bay Baş zijn (nog) nergens te bekennen 5.


De herzieningsprocedure
1815
Artikel 15 Grondwet
  1. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

  2. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
1998
EVRM: Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Artikel 6: Recht op een redelijke termijn (fair-trial).
2008
17.06.2008: De Hoge Raad oordeelt: R.O. 3.5.1 "ook de verjaringsregels die verdachte bescherming bieden tegen inactiviteit van politie en/of justitie"
De tCEAS (Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken, waarin Ybo Buruma 6 -ook in de commissie Wieringa en van Traa- en Mikhail Wladimiroff, veroordeeld wegens belangenverstrengeling 7) adviseren de zaak Baybaşin niet te heropenen.
2011

18.04.2011: Baybaşin dient een (nieuw) verzoek tot herziening in.
2012
Het Ministerie van Justitie (Hirsch-Ballin, Joris Demmink) past de wet aan:
Herziening ten nadele 8 en herziening ten voordele 9. Artikel 457 Sv 10 regelt de gronden.

01.10.2012 Ivo Opstelten laat de Wet Hervorming Herziening intreden.
02.10.2012 Eén dag later doet de Hoge Raad uitspraak: Er is geen overgangsregeling, dus de AG Diederik Aben (in 1995 samen met Fred Teeven OvJ te Amsterdam) moet eerst maar eens een voorafgaand onderzoek doen.
2013

12.09.2013: Staatsraad Advocaat-Generaal Mr. R.J.G.M. Widdershoven adviseert:
"in niet-punitieve zaken een uniforme redelijke termijn van vier jaar te hanteren."

17.09.2013: Eerste uitstel tot 20.11.2013
17.09.2013: Het Europese Hof oordeelt: Nederland voldoet niet aan zijn verdragsrechtelijke verplichting. In tegenstelling tot eerdere toezeggingen heeft de regering nog geen wetgeving voorgesteld om dit probleem aan te pakken.

20.11.2013: Tweede uitstel tot 17.06.2014
2014

17.06.2013: Derde uitstel tot 16.12.2014

16.12.2013: Vierde uitstel tot 03.02.2015
2015

03.02.2015: Vijfde uitstel voor onbepaalde tijd

10.04.2015: De Hoge Raad breng haar jaarverslag 2015 uit:
De doorlooptijden worden niet opgegeven 11 "Aan het begin van het verslagjaar waren nog tien verzoeken uit 2012 en 2013 in behandeling." (pag.59) Die "ongewenste" van 2011 is kennelijk van de lijst verdwenen...

10.06.2015: Het CEAS brengt haar jaarverslag 2014 uit:
De langste doorlooptijd: 8 maanden en 28 dagen (pag.7)

17.06.2015: Zesde uitstel tot 03.02.2016
29.06.2015: Meer dan 7 jaar (2008) en 4 jaar (2011) na de herzieningsverzoeken is er nog steeds geen uitzicht op een beslissing.
2016
Baybaşin wordt de eerste President van Koerdistan. Koning Willem, Koningin Mááxima, Minister President Mark, Joris Demmink en vele anderen zijn aanwezig bij de inauguratie en speechen vol lof over hun oude dierbare vriend Bay Baş.
jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 
author: Ton   |   published: 29.06.2015   |   updated: 29.06.2015   |   comments: allowed

28.07.2015
Baybaşin vs. Nederland
Uitspraak HB Veenhuizen
Gerechtshof Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014