Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Redelijke termijn
Maar dan komt het: er zijn helemaal geen consequenties als een land of het OM zich (al dan niet opzettelijk) niet aan de regels houdt. Het is net als met de hufterdiplomaten 3: ze denken boven de wet te staan en Koenders (Min Buza) en van der Steur (Min VenJ) worden daardoor ordinaire georganiseerde medeplichtigen in het faciliteren van dergelijke criminele wet- en regelovertreders. Corruptie op elitair niveau. Totdat... een simpele burger handhaving van de wet afdwingt en harteloze hufters, ook als het ministers zijn, hoofdelijk aansprakelijk stelt.


Rechtshulpverzoek
Wanneer het ene land het andere land om hulp vraagt bij het uitvoeren van recht dan gaat dat via The European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 4, 5

Het HHC mag zich inmiddels wel ervaringsexpert noemen op het gebied van rechtshulpverzoeken tussen Nederland en Turkije. Van de meer dan 30 (geen typefout!) rechtszaken en vele arrestaties die auteur dezes in Turkije tegen zich heeft zijn er meerdere waarbij Nederland zijn hand- en spandiensten levert.

Om zo'n belachelijke opmerking "De Nederlandse Ambassade volgt de zaak Geerdink nauwlettend" 6 kan dan ook alleen maar hartelijk gelachen worden. De Nederlandse Ombusdman is niet voor niets een "Onderzoek uit eigen beweging" gestart naar de grove nalatigheid en zelfs smaadschrift en onjuiste kamervoorlichting van Buza. Het HHC heeft zelfs een strafaanklacht tegen Frans Timmermans ingesteld.

Opvallend ook is dat een MSM-journalist iedere keer de voorpagina's haalt en dezelfde week nog in de Kamer wordt besproken. Ook dat komt alleen maar voor wanneer politici er zelf politiek voordeel bij denken te kunnen halen. Bij mindere burgers duurt het vaak jaren voor ze iets doen. Als ze al iets doen. De meesten willen hun vingers niet branden aan diplomatiek gevoelige zaken.

Het proces gaat alsvolgt: Het buitenlandse OM of een rechter wil iets gedaan hebben bij iemand die in een ander land verblijft. Ze stellen een verzoek op. Dat gaat via de diplomatieke kanalen naar het andere land en belandt dan op het bureau van de SG (lees: Harry Borghouts, Joris Demmink, Pieter Cloo, Siebe Riedstra). Die stuurt het dan weer door naar een Nederlandse rechter of OvJ. Die mag vervolgens het werk doen voor dat andere land.

Niet alleen uw verslaggever wordt sinds 2011 vervolgd, ook de Turks-Koerdische rechter Çağatay Çetin viel die eer in 2011 te beurt. De PVV stelde vragen over het bericht "Nederland doet werk voor Turks OM" 7 die door Ivo O. werden beantwoord 8. "Bij de rechtshulpverzoeken waaraan medewerking wordt verleend vindt prioritering plaats al naar gelang de verzochte rechtshulp een spoedeisend karakter heeft." Uiteindelijk heeft deze rechter asiel 9 in Nederland gekregen en 17 jaar gevangenisstraf in Turkije.


De zaak Demmink
Op 20 januari 2014 bepaalde het gerechtshof in Arnhem dat Demmink moet worden vervolgd 10. "Beveelt dat door de officier van justitie bij het Landelijk Parket een strafvervolging tegen [beklaagde] zal worden ingesteld ter zake van het misdrijf omschreven in artikel 242 11 (verkrachting, red.) van het Wetboek van Strafrecht. Gelast dat door de officier van justitie een vordering als bedoeld in artikel 181 12 van het Wetboek van Strafvordering zal worden gedaan teneinde een nader onderzoek te doen verrichten."

Er moet onderzoek worden gedaan in Turkije. En dan beginnen de rechtshulpverzoeken. En het zwarte-pieten. Nederland wil wel, maar Turkije wil niet 13. Turkije wil wel, maar Nederland wil niet. 14 Van der Steur heeft het vervolgens over het Ne bis in idem beginsel 15. Complete lulkoek. Want diezelfde van der Steur werkt wèl mee aan een "quinquies in idem". Verder gaat het bij Demmink om een sepot door het OM, en heeft er dus nog helemaal geen rechtszaak plaats gehad.


WACR interviewt Minister van Justitie

TitelOnderzoek Demmink na 18 maanden volledig vastgelopen
Publicatie7 september 2015 16
RedactieWe Are Change Rotterdam
ToelichtingOp 29 augustus vroeg We Are Change Rotterdam dit keer aan de huidige minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur nogmaals naar de ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek van Joris Demmink. Van der Steur verwees ons wederom naar het Openbaar Ministerie. Na een week antwoordde voorlichter Wim de Bruin ons telefonisch. Ondanks ons uitdrukkelijk verzoek weigerde het OM ons om de geluidsopnames te publiceren. Na 18 maanden blijkt het onderzoek compleet vastgelopen te zijn. Het OM verwacht echter nog steeds het strafrechtelijk onderzoek in 2015 af te ronden, ondanks dat Turkije het rechtshulpverzoek tot op heden niet heeft ingewilligd, aldus Wim de Bruin.
Van der Steur:
"Kijk eens aan. Wat een eer en genoegen om zomaar op straat door u te mogen worden gefilmd. Zoals u weet is de zaak Demmink een zaak die nog onder de rechter is. Er wordt op dit moment onderzocht, in opdracht van het hof, of er voldoende reden is om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. En dat betekent dat ik als minister daar geen mededeling over doe, omdat ik op geen enkele manier dat onderzoek wil beïnvloeden."

Redactie:
In beschaafd Nederlands: "Dit getuigt van een onjuiste rechtsopvatting."
In begrijpbaar Nederlands: "Complete lulkoek." Het hof heeft reeds bepaald dat er voldoende reden is voor een strafrechtelijk onderzoek. En dat dit moet worden gedaan. Van der Steur en zijn ondergeschikten hebben dit slechts uit te voeren. Hij hoeft niet "opnieuw te kijken of het nodig is."

WACR:
Maar het duurt nu al zo lang?

Van der Steur:
"Ja, dat moet u dan even aan het openbaar ministerie vragen waarom dat lang duurt. Dat is niet aan mij en ik bemoei me daar ook niet mee, omdat ik vind dat dat als minister ook niet hoort. Laten we vooropstellen: dat onderzoek daar is een opdracht voor gedaan en dat onderzoek moet zéér zorgvuldig gebeuren. Omdat ... het denk ik goed is dat alle feiten boven tafel moeten komen. ... In principe kunnen onderzoeken heel lang duren, maar ik mag hopen dat dit onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond. Zo snel als het kan, maar wel zorgvuldig. Zorgvuldigheid staat voorop."

Redactie:
Wederom complete lulkoek. Volgens prof. mr. Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden (u weet wel van Minerva 16), bestaat "de staatsrechtelijke regel dat de Kamer niet spreekt over zaken die onder de rechter zijn" helemaal niet 17.

Los van de materiële inhoud is knor Ard van der S. (VVD) eindverantwoordelijke voor de procedurele kant van de zaak. Dan kan hij met zijn kamervragen en poster-campagnes 18 wel de schijn wekken van doortastendheid en onderste-steen-boven mentaliteit, de werkelijkheid is toch anders:

1) Ard is weer de baas van de niet-altijd-even-betrouwbare 19 Hugo Hillenaar, de man die in mei 2014 de Landelijke Hoofd Advocaat Generaal van het OM is geworden 20. Diezelfde Hugo H. die direct (mede)verantwoordelijk is voor de illegale arrestatie van Hüseyin Baybaşin 21. En omdat Ard de baas is is hij eindverantwoordelijke.

2) Niet het OM doet onderzoek, maar de super-snel 22 rechter-commissaris Yolande Wijnnobel moet, samen met de zwaargewicht OvJ's Evert Harderwijk, Daphne van der Zwan en Ronald Steen de onderste steen boven krijgen. In een bachelorsscriptie 23 worden enkele hindernissen vermeld. Maar het grootste obstakel staat er niet in: artikel 552k Sv 24 dat bepaalt dat Onze Minister van Veiligheid en Justitie voorschriften kan geven.

Yep, u leest het goed. Onze wetmakers (het ministerie), kan de wetuitvoerders (opnieuw het ministerie) aanwijzingen geven over hoe een en ander "geïnterpreteerd" mag worden en tot op welk niveau kan worden aangedrongen. Dan kan Yolande wel twee keer naar Turkije zijn gereisd, maar het is toch echt Bert (koenders) en Ernie (van der steur) die het werk moeten doen. De afwachtende houding van deze ministers is een schoffering van Het Belang van Recht.

author: Ton   |   published: 09.09.2015   |   updated: 09.09.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014