Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Free Baybasin NOW

Het eerste pers pest-bericht kunt u nalezen op de HHC-publicatie van 24 juli 1. Zoals het hoort was vooraf keurig netjes een vliegplan ingediend en toestemming verkregen van de luchtverkeersleiding. Twee uur voordat het vliegtuig over de gevangenis zou vliegen kreeg oud-directeur van de PI Zuyder Bos de primeur, die het vervolgens door twitterde 2 aan zijn actieve volgers 3 waaronder PI Heerhogowaard, Rechtspraak en contactpersonen bij het Ministerie van Justitie.

Het was dan ook een groot succes en onder luid gejuich werd de gelukwens ontvangen. Totdat een of andere miep jaloers werd op deze aandacht, een gebrek aan inschattingsvermogen had en volstrekt incapabel bleek om de haar toevertrouwde functie naar behoren te kunnen uitvoeren. En een MinVenJ marionetten-directie die persoonlijke carrière belangrijker vindt dan ethiek, mensenrechten en zich gewoon behoren te houden aan de wet deed alsof het "besluitvaardig" was.

Dat zie je wel meer bij ambtenaren. Als het niet in de instructies en protocollen staat weten ze niet meer wat ze moeten doen. Alsof ze Donar met zijn strijdwagen door de lucht hadden zien rijden raakten ze in paniek. Als een doodgetrapte kip zonder kop begonnen ze te kakelen en vluchtten ze het kippenhok in. Alle celdeuren moesten op slot. Uit pure angst kropen de ratten in hun hol en gaven de koeien zure melk.


Statement CFB


STATEMENT


On Saturday July 23rd 2016 a commercial plane towing a banner with on it the text "FREE BAYBASIN NOW" was flying over the beaches along the North-Sea coast. This frivolous call was the sequel to earlier moments of drawing attention and has been initiated by a group of well-meaning citizens and neat human rights defenders whose aim is to bring the abuse of the Political Prisoner Hüseyin Baybaşin to the attention of the general public.

This political prisoner was an associate in 1995 establishing the Kurdish Parliament in Exile in The Hague, global city of international law, but was subsequently detained for life at the request of the Republic of Turkey. Not in Turkey but in the Netherlands by the Dutch.

In order to hearten and offer hope to this martyr, who has now been incarcerated for more than 20 years of which over six years in isolation, the airplane flew over his residence, prison Zuyder Bos at Heerhugowaard-city (NL), showing its banner. There were no restrictions published in the AIS or NOTAM and this flight was perfectly legal, in no way threatening, risky or provocative. The call was announced publicly in advance by a former director of this prison. On Saturday morning Baybaşin had heard of this initiative. The guard on duty had been informed of this expected fly-by. No one said there was a problem or had contacted Air Traffic Control to order revocation or alteration of the flight plan.

It was a great success and gratitude and support was outspoken. Then the main stream media picked up on this and spread the call. This form of freedom of speech was subsequently quashed with repression and abuse of power by the Dutch Government. "The perpetrator was being searched for." First, Baybaşin was put immediately in isolation and thereafter, completely unjustified and disproportionate, transported by helicopter by a Special Support Team (BOT) and placed in solitary confinement in the maximum security prison EBI at Vught.

The real criminals, participating in this now for more than twenty years continuing torture and violation of human rights of this political prisoner, are still roaming freely.

Committee Free Baybaşin

Contact forwarding via: TheHagueConspiracy@Europe.com
Verklaring CFB


VERKLARING


Op Zaterdag 23 juli 2016 vloog een reclamevliegtuig dat een spandoek sleepte met daarop de tekst "FREE BAYBASIN NOW" over de stranden langs de Noordzeekust. Deze ludieke oproep was het vervolg op eerdere momenten van aandacht en werd geïnitieerd door een groep goedwillende burgers en keurige mensenrechtenverdedigers die daarmee de misstand van de Politieke Gevangene Hüseyin Baybaşin ter attentie van het grotere publiek wil brengen.

Deze politieke gevangene heeft in 1995 mede het Koerdisch Parlement in Ballingschap opgericht te Den Haag, stad van het internationaal recht, maar werd vervolgens op verzoek van Turkije levenslang opgesloten. Niet in Turkije doch in Nederland en dóór Nederland.

Om de bewuste martelaar, die de afgelopen twintig jaar maar liefst zes jaar geïsoleerd is geweest een hart onder de riem te steken en hoop te bieden, is daarbij ook over zijn verblijfplaats, gevangenis Zuyder Bos te Heerhugowaard, gevlogen. De AIS en de NOTAM's geven geen restricties aan en de betreffende vlucht was volkomen legaal en op geen enkele wijze bedreigend, risicovol of provocerend. De oproep is vooraf openbaar aangekondigd door een voormalig directeur van deze gevangenis. Baybaşin hoorde in de loop van zaterdagochtend van het initiatief. Hij heeft daarover ook de dienstdoende bewaker geïnformeerd. Niemand liet weten dat hier een probleem lag, noch werd contact opgenomen met de luchtverkeersleiding voor intrekking of wijziging van het vliegplan.

Het was een groot succes en dankbaarheid en steunbetuigingen vielen ten deel. De media hebben daarna de oproep verder verspreid. Deze vorm van vrijheid van meningsuiting werd vervolgens door de Nederlandse overheid met repressie en machtsmisbruik de kop ingedrukt. "De dader werd gezocht." Baybaşin is daarbij, volkomen onterecht en disproportioneel, door een Bijzonder OndersteuningsTeam (BOT) met een helikopter afgevoerd en in isolatie geplaatst in Vught.

De èchte misdadigers die meewerken aan deze nu al ruim twintig jaar durende martelingen van deze politieke gevangene lopen nog steeds vrij rond.

Comité Free Baybaşin

Contact p/a: TheHagueConspiracy@Europe.com
De naschokken
Zoals bij iedere aardbeving waren er ook nu naschokken. Hoofd DJI, ook zo'n ethiekloze carrière miep 4, besloot onmiddelijk om het zwaarste geschut in te zetten. Direct op maandagochtend, na de koffie, het krantje, de knipsels en de emails besloot ze een (penne)streek uit te halen (zie foto 5). Haar vertrouweling Erik BOT vertrouwde ze toch niet genoeg en liet hem een convenant tekenen. Dat is een ander woord voor geheime afspraak met geheimhoudingsplicht.

Nu had ze dit niet ter plaatste verzonnen. Want zoals gezegd, inschattingsvermogen, ondernemingsgeest, pro-actief handelen en lange-termijn strategieën is niet iets wat bij de overheid past. Bovendien hebben Mark Rutte en Frans Timmermans geen eigen mening waar het Turkije betreft.

Het draaiboek lag al klaar. Net als in Turkije direct na "de coupe" duizenden rechters, advocaten en journalisten werden opgepakt, had deze lange arm ook hun voorbereidingen in Nederland al getroffen.

Want op 17 November 2015 was gevoelige info uit de cel van Baybaşin gestolen 6. De volgende dag reisde de Misser van Justitie Knor Ard naar Turkije om de bewijzen te overhandigen. Kort daarna is aangifte gedaan tegen de Roverheid 7 en kreeg de onderzoeksrechter, die verdachte Demmink strafrechtelijk vervolgd, te horen dat Turkije bereid was om te verklaren dat ze "weigerden mee te werken". Als beloning mochten de Turken Erik aansturen over het gevangeniswezen 8. Iets waar Erik B. overigens niets mee van doen heeft, hij is slechts hoofd taxi-chauffeur (soms ook heli's) bij de dienst vervoer.

Het resultaat: Baybaşin zit in isolatie in Kamp Vught 9, mag amper spreken met zijn advocaat en geen bezoek ontvangen van respectabele burgers, waaronder uw (niet bestaande) HHC-verslaggever en een door HMK tot ridder gedecoreerd slachtoffer, die volgens leugenaar Rutte niet op de "er-bestaat-geen-zwarte-lijst" van Turkije staat. Amnesty International is op de hoogte gebracht. Volgende week komt het HHC daarop terug.
author: Ton   |   published: 03.08.2016   |   updated: 03.08.2016   |   comments: allowed

??.??.2016
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM