Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Steve Brown
De Amerikaan Steve Brown (1954) kende ik al bij naam uit de tijd van "The Happy Family" 1. Toen ik nog puber was. Als je in die tijd hashies wilde kopen ging je òf naar het Spijkerkwartier van Pauline Krikke, thans burgemeester van Den Haag, of naar Steve in Amsterdam.

Hij heeft ze allemaal meegemaakt, Klaas Bruinsma, Peter R. de Vries, u noemt ze maar op 2. Tegenwoordig doet Steve het nog steeds niet rustig aan, is hij minstens even gevaarlijk, maar deze keer tegen de èchte criminelen. Wapen van keuze: het woord.

Hij is auteur en presentator. Op zijn website, in boeken, en op Salto TV. Hij kende de Turkse drugs-maffia uit die tijd. In zijn boek Killing Fields Amsterdam (3e druk 2007) beschrijft hij vanaf pagina 149 zijn Turkse vrienden. Hij heeft het over aanslagen door Dev-Sol 3. Hij noemt Halit Unlu, Ahmet Köksal en Sam. Maar geen Baybaşin. Van deze "drugsbaron" had Steve destijds nog nooit gehoord. Dus werd de hulp van het HHC ingeroepen.


Stem van de Straat

Salto TV - de stem van de straat 4 wordt twee per week uitgezonden om 23:00u. 's-Maandags op Salto 2 en donderdag op Salto 1 5. In aflevering 17 legt Ton Hofstede, redactie lid van het HHC en Baybaşin kenner sinds 1 augustus 2013 6, uit wat het verhaal is achter deze politieke gevangene in Nederland.

In Nederland? Wij? Politieke gevangenen? Onschuldig veroordeelden?

Jazeker. Eerste college strafrecht - les 1: In Nederland zit naar schatting 5 - 10% van de mensen onschuldig vast. En als u nooit rechten heeft gestudeerd en het HHC niet op zijn blauwe ogen geloofd leest u dan eens het boek van prof. Ton Derksen 7.

En één van die onschuldigen, van wie al 20 jaar van zijn leven en dat van zijn kinderen is ontnomen, is de Koerd Baybaşin. Mishandeld door een aantal overheidscriminelen, waaronder:


Samenvatting van het interview
Ton begint met te verklaren waar zijn betrokkenheid vandaan komt: Een Nederlandse overheid die weigert in te grijpen bij onrecht gepleegd door de Turkse overheid jegens meerdere Nederlandse staatsburgers. Onbegrijpelijk. Wat zit er achter de verstoorde relatie Nederland-Turkije? Zijn er behalve Ton en zijn familie nog meer slachtoffers? Ja dus: Hüseyin Baybaşin.

Om de tijdsgeest en omstandigheden te kunnen begrijpen wordt een toelichting gegeven op het ontstaan van "de Koerdische kwestie". Dit is, net als de "Israëlische kwestie", of "het ijzeren gordijn" terug te voeren op onbenullige besluiten van regeringssukkels uit de allianties, waarbij landsgrenzen zijn getrokken zonder rekening te houden met de aldaar levende bevolking.

De geschiedenis van Baybaşin wordt verteld. Zijn rol binnen de Turkse politiek, zijn plaats op de dodenlijst, zijn vlucht voor de aanslagen op hem, zijn informanten rol voor de Engelse douane en uiteindelijk zijn "kalt stellen" door Nederland op verzoek van Turkije.

U kunt het interview hier op Youtube bekijken 8 en/of hieronder de bespreek-notitie lezen.


Toelichting bij het interview
  Intro

 1. NPO - We Are Change - Bart Chabot / Pauw
  "De zaak is te gecompliceerd om even uit te leggen."
  Nee hoor: uitleggen kan in één zin.

  Wat gecompliceerd is, is dat je het wereldbeeld van een betrouwbare overheid moet loslaten. Dat je leert accepteren dat ook priesters, ministers, prinsen en burgemeesters zich misdragen en strafbare feiten plegen. Dat ze er geen nacht minder om slapen als van gewone jongens van de straat, zoals jij en ik, hun leven wordt vernield, hen alles wordt ontnomen, dat ze aan de zelfkant of in de gevangenis terecht komen. Het interesseert ze niet. Zolang ze zelf hun eigen egoïstische behoeften maar kunnen vervullen. Bijvoorbeeld op kosten van de belastingbetaler. Maar altijd ten koste van anderen. Als je dàt begrijpt (dat de paus, priester of minister minder heilig is dan ze doen voorkomen, en dat kan soms wel even duren) dan is de rest binnen vijf minuten uitgelegd. 2. Historie

 3. Turkije - Koerdistan
  Het Midden-Oosten is de bakermat van onze beschaving. Al zo'n 5000 jaar voor Christus was daar een hoge civilisatie en organisatie graad. Het Bijbelse paradijs, de Hof van Eden, lag in het land van de Eufraat en de Tigris. Twee rivieren die in Perzië lagen, het deel van de Koerden, het huidige zuid-oosten van Turkije. Bij de plaats Diyarbakir. De geboortegrond van Baybasin. Begin 19e eeuw hadden we twee wereldoorlogen. 1914-1918 en 1940-1945. Deze hebben er toe geleid dat er een herschikking kwam van landsgrenzen. Het huidige Turkije is ontstaan na de WO-I en bestaat sinds 1921. Toen heeft Mustafa Kemal de republiek uitgeroepen.

 4. WO-I: De Armeense kwestie / genocide
  Met de fascistoïde ideeën, die er ook anno 2017 nog in Turkije zijn, moest de "zuiverheid" en eenheid van Turkije bewerkstelligd worden. Alles wat niet Turks was moest weg. De Grieken en de Armeniërs. Naar schatting bijna 2 miljoen Armeniërs hebben hun leven verloren tijdens de deportaties. En nu, 100 jaar later, wordt het pas mondjesmaat bespreekbaar. Door de paus en door sommige overheden. Maar natuurlijk niet door laf Nederland.

 5. WO-II: De Koerdische kwestie
  Bij de herschikking na de Tweede Wereldoorlog kreeg Israël een lap grond toegewezen. Er werden wat rechte lijnen op een kaart getrokken, en daarmee de grenzen van de landen bepaald. Haast mathematisch, zonder rekening te houden met landschap en de daar wonende volkeren. En zo werd Koerdistan opgedeeld tussen Turkije, Iran, Irak en Syrië. En opnieuw, anno 2017, zitten we daar nog steeds mee. En dat gaat zover dat we een oorlog in Syrië hebben, waar de Koerden nou in betrokken zijn. 6. Biografie Baybasin

 7. 1956 Hüseyin Baybaşin is op 25.12.1956 geboren te Licê, vlakbij Diyarbakir, Oost-Turkije. Of zoals hij zelf liever zegt Kurdistan. Baybasin's familie behoort tot de in de Koerdische geschiedenis bekende Zirkan stam. Deze stam is vanwege haar strikte geloof in een onafhankelijk Koerdistan door de geschiedenis heen altijd doelwit geweest van buitenlandse bezetters van het Koerdisch grondgebied. De directe familie van Baybasin leeft sedert 1300 in en rondom de stad Diyarbakir (vroeger: Amed).

  Huseyin Baybasin werd bij zijn geboorte door zijn grootvader aangewezen als leider van de stam. Omdat hij stamopvolger is werd hij al vroeg klaar gestoomd voor een politiek-economische functie bij de Turkse overheid. In zijn jeugd is Baybasin in dienst van de Turkse staat opgeleid met de bedoeling hem later als politicus ten behoeve van de staat te kunnen inzetten. Hij studeerde ondermeer economie, landbouw en politieke wetenschappen en kreeg tegelijkertijd een militaire commando training. Na zijn afstuderen steeg zijn ster snel. Door de Turkse staatsmedia werd hij aangeduid als invloedrijk stamleider en "geniaal zakenman". Daardoor is hij bekend met bepaalde "handelsactiviteiten" van de Turkse overheid, zoals het smokkelen van sigaretten en drugs. Oost-Turkije grenst aan: Syrië, Irak, Iran, Armenië en Georgië.

 8. 1978 De PKK wordt opgericht. PKK staat voor Koerdische Arbeiders Partij. Deze partij wordt in 1984 in Turkije verboden. En later, onder grote druk, ook in Europa bestempeld tot "terroristische organisatie". Omdat zij onafhankelijkheid nastreven. Iedereen die Koerd is, is besmet. Het was verboden om de Koerdische taal te spreken of zelfs in het Koerdisch te zingen.

 9. 1984 Als handelsman vertrekt Baybasin naar London. Maar daar wordt hij gearresteerd en veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Dit was niet voor drugs. Zelf zegt hij dat dit was omdat hij een vals paspoort had. Hij had een groen-diplomatiek paspoort doordat hij voor de Turkse regering werkte. Hij was een spion.

 10. 1988 Er vindt een spionnen uitruil plaats. Een Engelse spion in Istanbul tegen Baybasin in London. Baybasin wordt als een held onthaald en direct vrij gelaten. Maar dan vindt hij dat de Turkse overheid teveel van hem eist. Hij moet zijn eigen volk verraden.

 11. 1989 Baybasin is 33 jaar en staakt zijn samenwerking met de Turkse overheid. Hij zet zich in voor de Koerdische vrijheidsstrijders. Hij financiert de Koerdische zender AMED. geeft een persconferentie over de betrokkenheid van de Turkse staat bij grootschalige heroïnehandel (met een jaarlijkse omzet van tientallen miljarden dollars). Vanaf nu staat hij bloot aan willekeurige strafvervolging en marteling.

 12. 1992 Hij overleeft twee moordaanslagen en vlucht uiteindelijk, nadat zijn marmer bedrijf was verwoest, weg uit Turkije, omdat hij weet dat hij op een dodenlijst staat.

 13. 1993 De IRT-affaire speelt in Nederland. Onze overheid was de scheidslijn tussen legaal en illegaal een beetje kwijt. Ze zeggen dat er werd geïnfiltreerd in het drugs-circuit om deze zo te kunnen bestrijden. Maar de werkelijkheid is, dat er enorme hoeveelheden werden doorgelaten. In het Arnhemse spijkerkwartier waren de Sitoçi en 4M families actief. Zij woonden tot 1991 in Duitsland en werden in 1995 opgerold. De Nederlandse staat had mee geïnvesteerd en er werd 150 kg opgepakt waarvoor 14 jaar cel werd gegeven.

  In Turkije speelde in 1992 de Kismetin en in 1993 het Lucky-S schandaal. Dit gaat over twee drugstransporten met overheidsboten. Dit transport liep mis, waardoor de media dit ontdekten. Baybasin klapte uit de school en legde voor TV uit hoe dit in zijn werk ging. En dat had hij niet moeten doen, want toen werd Baybasin er van beschuldigd dit transport geregeld te hebben. Let op: hij zit op dat moment in Zuid-Afrika.

 14. 1994 Hij gaat eerst naar Zuid-Afrika en komt in 1994 via Gibraltar aan in Engeland op uitnodiging van Michael Howard, home secretary, en Tony McNulty, immigration minister om hen te helpen met de bestrijding van de Turks-Nederlandse drugshandel naar Engeland toe.

 15. 1995 Op 12 april 1995 wordt in Den Haag het Koerdisch Parlement in ballingschap opgericht. De poppen aan het dansen natuurlijk en een diplomatieke rel. Nederland had wat goed te maken aan Turkije. En dan gebeurt er nog iets. In juli 1995 wordt Joris Demmink, destijds de directeur-generaal Internationale aangelegenheden bij het ministerie van justitie, volgens het EK-rapor betrapt bij en seks-party in Bodrum.

  Joris Demmink had ook in Turkije aan dergelijke sexparties deelgenomen. "Omdat in 1995 in Bodrum tijdens zo'n party een wapen afging is de politie ter plaatse gekomen. Gemeld wordt dat over de bende die de internationale drugshandel regelt, met behulp van hun ondersteuners uit ambtenarenkringen, in Turkije georganiseerde party gedetailleerde informatie is verstrekt aan en geregistreerd door de Turkse veiligheid en inlichtingendiensten."

  En er was nog meer gebeurd. Joris Demmink zou tijdens zijn dienstreizen gebruik hebben gemaakt van de diensten van straatjochies. Die werden aangeleverd door de politie-agent die als lijfwacht voor Demmink optrad. Deze man heeft dat later ook voor de camera verklaard. En vanwege de loslippigheid is bij Mustafa zijn tong ingesneden. Een "aandenken" om niet het achterste van zijn tong te laten zien. En dat was nou precies waar de Turkse overheid op zat te wachten. Ze hadden Demmink te pakken en konden hem afpersen. Er wordt zelfs gesteld dat de Turkse geheime dienst MIT video-opnamen van in zijn hotelkamer zou hebben. Maar dit is nooit bevestigd. Tot zover het uitstapje naar Joris Demmink die daarmee een cruciale rol gaat spelen in de zaak Baybasin.

 16. 24 december 1995 de dag voor kerst en de dag voor zijn 39e verjaardag wordt hij op de grens bij Hazeldonk opgepakt. Hij had een zakenafspraak met een vriend. Maar die was de dag daarvoor op de Turkse ambassade in Den Haag geweest en zou daar ziek zijn geworden, waardoor hij niet kon reizen. Hij vroeg of Baybasin naar Amsterdam wilde komen, Vanuit zijn hotel in Brussel werd hij al geëscorteerd door politie op motor.

  En sindsdien zit hij vast in Nederland. Bijna 22 jaar of 7.817 dagen en nachten. Toen ik dit verhaal uit de mond van Baybasin zelf hoorde kon ik het haast niet geloven. Maar toch zat hij in de gevangenis. Omdat iemand van Brussel naar Amsterdam reist? Ik heb zelf die reis vaak genoeg gemaakt en ben nog nooit aangehouden. En al helemaal niet gearresteerd bij Hazeldonk. Welke grond was er voor zijn aanhouding? Dus heb ik via een WOB-verzoek zijn arrestatie bevel opgevraagd. En dat bestaat helemaal niet.

  Eerst heb ik bij het OM in Nederland de bewijzen opgevraagd. En dan krijg je de standaard vertragingstactiek. Het heeft 4 maanden geduurd om te horen dat ze geen arrestatie bevel hebben.

  Als Nederland het niet heeft, of niet wil geven, dan ga je internationaal -over de landsgrenzen heen- zoeken. Ik heb Interpol aangeschreven en die hebben bevestigd dat er geen internationaal aanhoudingsbevel bestaat.

  Wat het geval was, is dat niemand hier ooit iets van had mogen weten. De bedoeling was om Baybasin op te pakken en direct op het vliegtuig te zetten naar Turkije. Maar dat liep mis om twee redenen. De eerste is dat het Kerstmis was. Half Nederland, zeker het ambtenarengedeelte, ligt stil. Een beetje luisteren naar de jinglebells van Skyradio, en shoppen voor overdadige maaltijden. Zondag 24, Maandag en dinsdag 1e en 2e Kerstdag. Drie dagen verloren die Baybasin benutte om asiel aan te vragen. Want hij wist dat wanneer hij uitgeleverd zou worden hij opnieuw gemarteld zou worden. En die asielprocedure is in die zin zijn redding geweest. Want onverwacht waren er meer mensen op de hoogte van zijn arrestatie en konden ze de "officiële procedures" niet meer ontlopen.

  Met terugwerkende kracht werd er per 17-12-1995 (dus een week voor de aanhouding) alsnog een "arrestatiebevel" in elkaar gedraaid. Het bestaat nog steeds niet maar het zou per "diplomatieke nota" zijn doorgegeven. Als dat al zo is, dan zou dat niet alleen justitie maar ook het ministerie van buitenlandse zaken medeplichtig maken. En reken maar dat HAFMO van Mierlo (van Buza) en Winny Sorgdrager (van justitie) graag een oplossing wilde voor het conflict met Turkije over de oprichting van het Koerdisch Parlement. Maar hoe een motoragent uit Breda een "week later" kan weten dat iemand bij Buza een emailtje heeft ontvangen uit Turkije blijft een raadsel? Dat is mij nog niets eens gelukt na maanden WOB en Ombudsman verzoeken. Ronduit gelogen dus. Valsheid in geschrifte. Frustratie van de rechtsgang. En nog een hele rij strafbare feiten, gepleegd door onze overheid.

  Kort daarna, in januari 1996, was er een inspectie door de Franse Senaat over het Nederlandse beleid inzake verdovende middelen. "Matière de stupéfiants." Rapport 357 getuigt hiervan. En wie waren de gastheren?

  1) Niet Winnie Sorgdrager, de minister van justitie in het kabinet Kok I (augustus 1994 - 1998). Maar wèl Ernst Hirsch Ballin haar voorganger.

  2) Joris Demmink. De DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Maar... die werd voorgesteld als de plaatsvervangend secretaris-generaal van MinJus.


  Dus als je in januari 1996 dacht dat Nederland heel trots de "vangst van de eeuw", de Europese Pablo Escabar, de Capo di tuti Capi, Baybasin zouden vertellen. Nee dus. Het bleef verzwegen. Baybasin had namelijk niets met drugs te maken. Zelfs de Turkse autoriteiten hebben in hun geheime drugs rapporten, die ik toegespeeld heb gekregen, geen belastende informatie over Baybasin staan.

  Dus met de valse arrestatie zaten ze behoorlijk in hun maag. Nederland had, omwille van de formele procedure nu een tastbaar bewijs nodig van drugshandel. Dat was er niet. Dus werd achteraf verzonnen dat Baybasin de opdrachtgever was van de Kismetin en Lucky-S ontdekking in 1992. Let op:
  (1) Baybasin zat in die periode in Zuid Afrika.
  (2) In 1994 waren alle betrokkenen al door de Turkse rechtbank veroordeeld. Baybasin zat daar niet bij.
  Dus dat werd hem achteraf toegedicht om hem het predicaat "drugs smokkelaar" te kunnen geven.

  Er bestaat dus niets concreets over de rechtmatigheid van de arrestatie. Maar wel heel veel aanwijzingen over de illegaliteit daarvan. Wel heb ik een arrest uit 1996 ontvangen. Daaruit blijkt dat de Hoge Raad Baybasin gewoon wilde uitleveren aan Turkije. En let even op wie de rechters waren. De latere president van de Hoge Raad Geert Corstens. Rijkelijk beloond dus.

  Toen heb ik de RLVD, de Rijks Lucht Vaart Dienst aangeschreven met een verzoek voor vluchtplannen. Niet beschikbaar. Vervolgens EUROCONTROL. En daar loop je dan weer vast. JA, ze hebben gegevens. NEE, ik mag ze niet zien. Alleen overheden of rechters kunnen die informatie opvragen. En die doen dat niet. Daardoor wordt je gehinderd in het opbouwen van je rechtszaak.

  De arrestatie is dus volkomen "willekeurig" geweest en er was geen enkele rechtsgrond voor. Dat is verboden, dus heb ik aangifte gedaan bij de Rijks Recherche wegens gijzeling. Er is niet één misdadiger gearresteerd. Er was volgens de Rijks Recherche geen bewijs van een gepleegd strafbaar feit door de overheid. Kul natuurlijk, dus dat komt nog wel nadat de herzieningszaak is afgelopen. Dan zullen ze alsnog aangepakt worden.

  Een jaar later wordt Baybasin vrij gelaten omdat er geen enkel bewijs is. Maar hij mag Nederland niet verlaten. Hij had huisarrest.

  De verklaringen op TV als zou de Turkse en Nederlandse overheid in de drugshandel zitten wordt afgedaan als onzin. Leugens van een drugsbaron die onder zijn straf probeert uit te komen. Niemand gelooft Baybasin.

  Maar dan gebeurt er in November 1996 iets onverwachts. Een auto-ongeluk bij het plaatsje Susurluk (bij Balikesir). En wat bleek: de overheid, het leger en de maffia, zaten samen in één auto.

  De slachtoffers waren: adjunct commissaris van de Istanbul politie, een Parlementslid die leider was van een sterke Koerdisch clan en de leider van de Grijze wolven en huurmoordenaar voor de regering, Abudllah Çatli.

  Op de foto de Turkse premier Tansu Ciller samen met Parlementarië Mehmet Ağar, die in 2011 vijf jaar gevangenisstraf kreeg vanwege zijn betrokkenheid bij het Susurluk schandaal en in 2013 al weer vroegtijdig vrij gelaten werd. Wat Baybasin had verklaard klopte dus wel!  Relatie met Demmink

 17. 1996 Op 20 juli 1996 is Demmink in Turkije. Demmink ontkent, maar de Turkse autoriteiten bevestigen dat. Iedereen op het vliegveld wordt geregistreerd. Ook diplomatieke paspoorten. Het was de derde keer, volgens de begeleidende politieman Mehmet, dat Demmink jongens misbruikte. En het is in deze periode dat Demmink de twee bekende slachtoffers Mustafa en Osman verkracht zou hebben. Zij hebben aangifte gedaan en die zaak loopt nog. Daar kom ik straks op terug.

  In juli 1997 wil Demmink opnieuw op vakantie naar Turkije. Zijn VIP-behandeling met gratis aangeleverde jongentjes bevalt hem blijkbaar. En daarover duikt een telefoonnotitie op. De uitlevering van Baybasin kan nog niet plaats vinden. Het lijkt erop dat Demmink dat beloofd had. Maar de notitie zegt dat Demmink eerst nog iets anders gedaan wilde krijgen van de Turkse autoriteiten. Het vermoeden is dat dit gaat om het bewijs te vernietigen van de mogelijke chantabele positie van Demmink.

  Op 28-10-1997 wordt definitief besloten dat Baybasin niet mag worden uitgeleverd, omdat zijn veiligheid onvoldoende gegarandeerd zou zijn. Dat is zeker zo. Maar ook wordt vermoed dat er een balans wordt gezocht in de chantage tussen beide landen.

  En nou komt het: Op dezelfde dag dat (bij de overheden) bekend werd dat Baybasin niet werd uitgeleverd gingen de geheime diensten direct aan de slag om bewijsmateriaal te verzamelen. Zeg maar rustig te fabriceren. Niet een dag daarvoor. Nee precies op die dag.

  Op 19-11-1997 wordt in Istanbul Sadik Suleyman Öge doodgeschoten. Deze datum even onthouden. Maar dat is nu nog niet van belang. Ondertussen speelt in Nederland de Rolodex-affaire. Een zaak waarbij vier hoog geplaatste ambtenaren van justitie verdacht waren van pedofilie en kindermisbruik. Die zaak werd overigens door de overheid zelf gefrustreerd en de nek om gedraaid.

  Op 07-02-1998 is er voor het eerst officieel contact tussen de politie van Nederland en Turkije. Een maand later reist Demmink naar London, waar de familie van Baybasin woont. Hij gaat afspraken maken met de Engelse overheid om alle bezittingen van Baybasin in beslag te nemen.

  Zodra Demmink terug is, op 28 maart 1998, wordt Baybasin opnieuw gearresteerd. Hij verblijft drie jaar lang in de EBI in Vught. In voorarrest! Op 09-02-2001 veroordeeld de Rechtbank Breda Baybasin tot 20 jaar gevangenisstraf wegens drugshandel.

  Maar dat vonden ze bij het Ministerie van Justitie (lees: Demmink) niet genoeg, Eigenlijk had deze klokkenluider geëxecuteerd moeten worden. Maar omdat Nederland geen doodstraf kent, dan toch op zijn minst levenslang opgesloten worden. Om levenslang te krijgen moet je minstens iemand vermoord hebben. Dus gingen ze een "moord" fabriceren. Maar dat werd een lastige. Baybasin zat vast in Nederland, en hier was niemand vermoord. Dus werd verzonnen dat hij dan maar iemand in Turkije moest vermoorden. Dat was nog steeds een lastige, want Baybasin zat nog steeds vast in Nederland en was het land niet uit geweest.

  De oplossing: Moord op afstand. En dan bedoel ik niet wat de overheid zelf doet met hun drone en computerspelletjes, waarvoor Chelsea Manning is opgepakt en pas gisteren weer is vrijgelaten. Maar door opdracht te geven. Dat was wel te fabriceren. Sinds 28-10-1997 werd Baybasin zijn telefoon getapt. Daar konden ze wel wat van maken. De opdracht: "Maak hem koud." Dat is een typisch Nederlands begrip. Of Duits zo je wilt. "Kalt stellen." Maar niet Engels, Turks of Koerdisch. Toch werd het in de tapkamer zo geknipt en vertaald. "Make him cold."

  Wat er in werkelijkheid gezegd was: Kun je contact opnemen met die en die en vragen of hij mij terug wil bellen. "Make him call". Luister zelf en zie het knip-en-plak werk. Dus op 30-07-2002 verhoogt het gerechtshof Den Bosch de 20 jaar cel tot levenslang. Iets wat in Nederland ècht levenslang is. Maar wat ook verboden is volgens een besluit van het Europese Hof waaraan Nederland ondergeschikt is. Niet dat Nederland zich aan de wet houdt.

  In 2006 verschijnt er een rapport van de Turkse inlichtingen dienst. Het EK-RAPOR. En daaruit blijkt wat er echt gebeurd is. En zoals ik hiervoor verteld heb. Op 02-04-2007 doet Baybasin aangifte tegen Demmink. Een maand later gaat Demmink persoonlijk naar de PI Alphen a/d Rijn. Er volgt een juridische strijd.

  Angeline van Dijk haalde vorig jaar nog hetzelfde uit. Baybasin's cel werd overhoop gehaald om bewijsmateriaal te stelen. En ondertussen wordt Baybasin van de ene naar de andere gevangenis gesleept.

  In 2011 is er een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. We zijn zes jaar verder. Dat is in strijd met het fair-trial beginsel van artikel 6 EVRM. Ze blijven maar uitstellen en frustreren. Een eerlijke weg uit is te moeilijk voor ze. Want dan gaan allerlei hoog geplaatste medeplichtige criminelen mee ten val.

NL-documentaires:
KRO's Brandpunt mei 2014De zaak Huseyin Baybasin
JD-TV Aflevering 161Turkije
Jan RoosGesprek op niveau met Adèle van der Plas
Talk2MyraGesprek met Adèle van der Plas
Prof.dr. Ton DerksenBoek presentatie: De Baybasin taps

TR-belgeseller:
Haftanin YorumuKeek op de week (19.02.2012)
Huseyin BaybasinSchokkende mededelingen
Ahmed TVAdale van der Plas

author: Ton   |   published: 27.05.2017   |   updated: 27.05.2017   |   comments: allowed

??.??.2017
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.??.2017
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.2017
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM