Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De gefaalde rechtstaat
In een zuivere democratie zijn machten gescheiden en houden die elkaar in balans. Daarbij is geen plaats voor een koningshuis of een minister die souffleert hoe anderen hun oordelen moeten vellen. Een WODC, een rechtbank, een PG, een adviseur, een journalist behoort naar eigen beste inzicht een mening te kunnen vormen gebaseerd op feiten en eigen waarnemingen. Niet op de gewenste uitkomst van anderen. En al helemaal niet indien die anderen een direct belang bij de uitkomst hebben.

Controle is essentieel voor de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Veel te gemakkelijk wordt controle onmogelijk gemaakt. GEHEIM: WOB-verzoeken niet toegestaan. Soms onder het mom van "staatsbelang". Soms onder het mom van "hogere doelstellingen". Maar bijna altijd met de smoes "jullie begrijpen het toch niet". Een met criminelen deals sluitende Fred Teeven. Een Wim Kok die onze aardgasvoorraden verkwanselt aan het buitenland. Een Van Agt die Molukkers laat afschieten omdat de Nederlandse staat ze herhaaldelijk heeft voorgelogen en bedrogen. Onze ambtenarren en ministers plaatsen zich herhaaldelijk boven het gepeupel en boven de wet. En komen daarmee vaak nog weg ook.

Recentelijk werd dat "heugelijke" feit nog eens gevierd. De passie-"spelen" in het theater. Entertainment waarbij mensenschendende, misdadige moordenaars binnen de overheid hun handen "in onschuld" wassen. Onderwijl ondragelijk lijden toevoegend aan een onschuldige burger. En onze politici krijgen altijd vrijkaarten en zitten traditioneel altijd op de eerste rang: Kijk eens hoe onze voorgangers dat deden! En ook zij hebben nooit verantwoording hoeven af te leggen.

Dat ons ministerie van justitie niet deugt is al decennia bekend. De IRT-affaire heeft geleid tot een "parlementaire enquête" waarbij onvoldoende is doorgevraagd, en waarbij de rechter vindt dat anno 2018 Teeven nog steeds niet hoeft te worden verhoord over zijn medeplichtigheid. Jawel, diezelfde man is -zonder rekening te houden met scheiding der machten- onderminister geworden bij justitie. En heeft gelogen over "bonnetjes" (lees: omkoopgelden). Er is eigenlijk geen enkele minister die dit heeft overleefd. Donner, Opstelten, Van der Steur. De een na de ander is gedwongen vertrokken (met een riante bonus voor geleverde wanprestatie). Onderwijl hun handen wassende in onschuld...


Doe mee met de demonstraties
De collectieven van het Comité Free Baybaşin en Restore Justice vinden dit onacceptabel. Onze rechtstaat blijft alleen overeind wanneer we rechters kunnen vertrouwen. Wanneer zij de burgerlijke grondrechten boven de (vaak persoonlijke) belangen van een ambtenar stellen. De dienstbaarheid (art.1 van de Ambtenarenwet) handhaven. En zeer bijzonder: oud-directeuren van het ministerie van justitie die oproepen om een van hun gevangenen vrij te laten. Omdat zij er van overtuigd zijn dat wat hier is gebeurd niet klopt. Dat hier sprake is van ernstig onrecht zonder zelf-corrigerend mechanisme binnen justitie.
  1. 14-12-2017 - De eerste demonstratie waarbij drie oud-gevangenisdirecteuren aandacht vragen voor de misstand van de politieke gevangene Baybaşin. 1 Het heeft geleid tot kamervragen, waarbij -hoe kon het ook anders- er vele smoezen zijn verzonnen om maar geen verantwoording te hoeven dragen.
  2. 18-1-2018 - De tweede demonstratie waarbij er een extra oud-gevangenisdirecteuren, een oud-MIVD-er en de uitgever van de boeken van prof.dr. Ton Derksen bij zijn gekomen, om aandacht te vragen voor de misstand van de politieke gevangene Baybaşin. 2
  3. 15-3-2018 - De derde demonstratie waarbij er weer meer mensen, waaronder de voorzitter van de stichting Bonjo, zich hebben aangesloten bij deze beweging. 3
  4. ??-?-2018 - De vierde demonstratie zal binnenkort plaats vinden. En ditmaal wordt nog grootser uitgepakt. Compleet met de aanbieding van een petitie aan de Tweede Kamer.


Teken de petitie
Het bijzondere aan deze vierde demonstratie is dat we het verder willen uitrollen. Als een olievlek zal het zich verspreiden. Naast de voornoemde mensen worden er nu nog meer verwacht. Denk aan eminente professoren.

Het zal wederom een vreedzaam en stil protest worden. Geen relletjes, geen onrust, geen herrie. Benadrukkend hoe eenzaam het is om in isolatie te zitten. Waarbij onze parlementariërs gehaast langslopen. Zich drukker makend om het aantal kaassoorten in de gesponsorde bedrijfskantine, dan het water-en-brood van onschuldigen, die door de nalatigheid van de volksvertegenwoordigers hun leven (en dat van hun dierbaren) is ontstolen. Moord zonder lijk.

  1. 29-8-2015 - Eerste petitie inzake Baybaşin. 4
  2. 15-8-2016 - Tweede petitie inzake Baybaşin. 5
  3. 03-4-2018 - Derde petitie inzake Baybaşin. *** NEW ***
Wat deze keer ook zal gebeuren is dat er een petitie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Er worden hele goede vragen gesteld waarop wij als burgers het recht hebben daar een eerlijk en afdoende antwoord op te krijgen. De volledige tekst van de petitie kunt u lezen op de website van Restore Justice 6. We hopen op veel steun, dus deel dit verzoek met uw familie, vrienden en kennissen. Ze kunnen anoniem tekenen, maar moeten wel een valide e-mail adres opgeven ter verificatie. Dit zal in principe geheim blijven.author: Ton   |   published: 3.04.2018   |   updated: 3.04.2018   |   comments: allowed