Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Ooggetuige verslag
Om 11:00u stonden de eerste steunbetuigers al voor het Gerechtshof in Den Haag aan het Zorreguieta-plein Prins Clauslaan 1. De uitspraak zou pas om 13:00u worden voorgelezen, en men hoopte met borden aandacht te vragen voor het politieke/juridische onrecht. Maar de junta zou ongewtijfeld via de sluiproute aan de achterkant naar binnen sneaken, alle verkeersregels aan hun laars lappende zoals geleerd van Demmink. En dan de schuld geven aan de chauffeur of de piloot, zoals ze ook bij Julio Poch probeerden. Ook in zijn zaak duurde het zeven jaar voordat ze eens met een uitspraakje kwamen.

De groep werd al ras aangevuld met meerdere steunbetuigers en uiteindelijk waren er meer dan 50 man (m/v/lgbti) aanwezig. Uiteraard de expert van het Algemeen Dagblad op het gebied van strafzaken: Koen Voskuil 2. De oud Panorama-journalist van Crimsite.nl 3. En verder nog van het ANP een schrijfster, een camera-man (zie video op site AD) en een fotograaf 4.

De rest van de media was niet geïnteresseerd in onafhankelijke verslaglegging van deze historische zaak en nam genoegen met een kopie van het "volgens-de-richtlijnen geanonimiseerde" persbericht van de Hoge Raad, zonder reactie te vernemen van de aangeklaagde/aanklagende partij 5.
- NRC 6.
- NU.nl 7.
- Boublog 8.
- TPO.nl 9.
- Trouw 10.
- NOS 11.
- Telegraaf 12.
- Barracuda 13.De zitting
De zitting vond plaats op de derde verdieping van het Gerechtshof Den Haag. Niet in de Hoge Raad zelf. Een reden daarvoor is niet gegeven. Maar die zijn wel te bedenken. • Het blazoen van de Hoge Raad mag niet besmeurd worden met aanklachten van demonstrerende mensen. Dat hebben we in voorgaande demonstraties ook al gezien. De illusie van een integere Hoge Raad moet in stand worden gehouden. • We hebben hier te maken met een echte maffia-baas c.q. meervoudig moordenaar. Maar liefst een hele showroom vol met auto's. (Begrijpt u niet waar ik het nu over heb? Nou fantast AG Diederik Aben wel!) En de bunker was al bezet. En het Maliveld stond vol. Dus dan wijk je uit naar Claus-plein. • En (een gewaarschuwd mens telt voor twee) veel van de gepensioneerde oud-directeuren van justitie, artsen, advocaten en hoogleraren zijn natuurlijk hooligans, beducht om het ramen in slaan en auto's in de brand steken. Dan moet je geen straat met bushokjes of parkeerplaatsen hebben. Nogmaals, de werkelijke reden blijft speculatie.

Wat de reden in ieder geval niet kon zijn is het gebrek aan plaatsen bij de Hoge Raad. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van 15.000 vierkante meter 14 en honderden zitplaatsen. Leuk af te huren voor al uw borrels en partijen, inclusief catering.

Maar niet voor rechtszittingen. Dan begrijpt u nog niet dat deze marionnetten zich meer met lezingen en boeken schrijven bezig houden dan met waar ze voor betaald worden: De rechtstaat bewaken en garanderen.

In een achterafzaaltje op de derde verdieping, via een smal trapje, achter kogelvrij glas mochten en konden maximaal 21 mensen van de ruim 50, waaronder de twee zonen van Baybaşin -die speciaal vanuit Engeland overgekomen waren-, de zitting bijwonen op twee rijtjes stoelen, 8 meter boven de zaal, in wat vermoedelijk ooit het projectorkamertje van deze kluchten-bioscoop is geweest.

Dit is een duidelijke rechts-frustrende actie geweest van een niet-zo-onafhankelijke Hoge Raad. Ze wisten dat er meer dan 20 mensen zouden komen. Ze hebben beloofd dat iedereen zonder aanmelding bij de zitting aanwezig kon zijn. En in het vonnis schrijven ze zelfs dat de zitting "openbaar" was. Nou nee dus. De valsheid in geschrifte plegende, liegende (onvervalste telefoontap-opname beschikbaar) en discriminerende en brave-burgers beledigende Hoge Raad heeft het grootste deel van de belangstellenden buitengesloten. Precies zoals dat in het draaiboek voor een politiek proces staat.

Maar dat kamertje kwam je nog steeds niet zomaar binnen. Opnieuw gold er de dress-code van de Hoge Raad 15. Ze hadden zelfs hun eigen HR-bode ingevlogen om toezicht te houden. En voor de crowd-management was er meer bewaking dan publiek, zoals er ook meer ambtenarren zijn dan werkende belastingbetalers. Hoe ze dat financieren? Simpel, dat steel je gewoon van de onschuldige burgers die terecht staan 16, gelijk een ter-dood-veroordeelde zijn eigen kogel moet betalen.

Uw HHC-verslaggever mocht niet naar binnen. Een van die lakeien stapte op mij af en verlangde dat ik mijn T-shirt uittrok. Aangezien ik mijn Chippendale-strikje thuis had gelaten, en met al die homofielen als Demmink, Wabeke (president van het Hof 17) en Mark Rutte zijn LGBTI-agenda in de buurt, voelde ik mij behoorlijk aangetast #metoo.

De reden? Het was verboden te demonstreren. Nu is dat het laatste wat ik die dag wilde. Uitgebreide e-mail correspondentie is beschikbaar waaruit dat blijkt. En het vervelende van dit soort gerechtsgebouwen is dat de aldaar aanwezigen de wet niet kennen. En dan heb ik het niet over de terechtstaanden, maar over de bodes, de politie en de rechters (inclusief die van de Hoge Raad).

De Grondwet 18 en de Wet openbare manifestaties 19 zijn daar redelijk duidelijk over. Een één-mans demonstratie bestaat niet. Wanneer iemand -als enkel individu- een uiting doet is dat slechts een grondwettelijk verankerde vrijheid van meningsuiting.

En in ons "vrije" Nederland, met een niet-zo-onafhankelijke pers en een nog-minder-onafhankelijk parlement zijn de meeste checks & balances slechts een papieren illusie, goed voor wereld ranglijstjes, maar dat geen recht doet aan het werkelijk grondrechten schendend karakter van onze "democratie". Een grondwet, die nota bene opzettelijk in de grondwet is buiten gesloten (art.120 Gw). Ook 200 jaar geleden zaten onze volksvertegenwoordigers te slapen en waren ze drukker bezig met hun eigen baantje en de daarbij behorende omkoopbaarheid en chanteerbaarheid.

De zitting zelf duurde niet langer dan het voorlezen van het persbericht. 13:25u konden we weer naar buiten. En één minuut later (om 13:26u, zie afbeelding hiernaast) stond het op internet. Een nieuw (novum) en duidelijk bewijs van de regie-functie van onze niet-zo-onafhankelijke Hoge Raad.

En uiteraard was lafbek Diederik Aben daar zelf niet bij aanwezig. Een typische drone-militair, die alleen maar op afstand naar de tegenstander durft te schieten, zonder die in de ogen te kijken. Geen greintje respect waardig, hoeveel mieterige hermelijnen jurkjes ze ook aan trekken.


De uitspraak
En als u dacht dat er dan nog een persofficier naar buiten kwam voor een nadere toelichting? Welnee. Als hooligans werden we gedreven naar de H-side. Een achteraf ruimte waar we "de ongetwijfeld heftige emoties rustig konden laten bezinken". Echt, het is de uitspraak van zo'n ingehuurde crowd-manager/volks-onderdrukker/machts-misbruiker/parket-politie. Bij de toiletten kregen we alle gelegenheid om te kotsen en te schijten op onze "onafhankelijke" rechtspraak.

Samen met Adèle, prof. Ton Derksen, de oud-DJI-directeuren van Restore Justice stonden we te wachten op een toelichting en motivering. Geen pers-raadsheer gezien. Maar de niet aanwezige NU.nl heeft blijkbaar wel met Marc Fierstra gesproken. Binnen 60 seconden, en dan ook nog een heel artikel ingetypt, doorgezonden, en via de redactie geplaatst.

Zeven jaar heeft de Hoge Raad gedaan over een twitterberichtje van nog geen 131 tekens. "Afgewezen."


De stelling van de raadsvrouwe dat niettemin sprake is geweest van zo een complot,
berust naar de kern bezien uitsluitend op niet-verifieerbaar bronnenmateriaal.

De "onafhankelijke" Hoge Raad van het Koninkrijk der Nederlanden 20


Dat de Hoge Raad er werkelijk gigantisch naast zit, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, opzettelijk argumenten en bewijzen negeert en tot een onbegrijpelijk oordeel komt zal in een volgende publicatie worden verduidelijkt. Indien u zelf de uitspraak reeds wilt bestuderen let dan goed op het navolgende:
En merk op:
De details van de uitspraak worden in een volgende publicatie uitgelegd. Tot die tijd: gooi uw telefoon weg, gebruik geen tom-tom, praat met niemand en ontken alles. Want voor je het weet zit je levenslang vast, zonder dat er enig democratisch rechtsmiddel is om die overheidsmisdadigers (binnen de ministeries, maar ook in de rechtspraak) ter verantwoording te roepen.
author: Ton   |   published: 24.04.2018   |   updated: 24.04.2018   |   comments: allowed