Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Journalist Micha Kat gearresteerd
complotarchiveliteraturesources 18.01.2013 was de strafrechtzitting van Erwin Lensink, beter bekend als de "waxinelichtje-gooier". Het KlokkenluiderOnline team was daarbij aanwezig om een rapportage te maken. Erwin heeft de overtuiging dat de huidige Koningin geen echte erfgenaam zou zijn en daarmee onrechtmatig op de troon zou zitten. Zijn politieke overtuiging heeft hem inmiddels meer dan een jaar opsluiting opgeleverd. Of Erwin gelijk heeft weet ik niet. Ook is zijn mentale status niet zondermeer te beoordelen wanneer je hem over deze zaak op de radio hoort praten. Wel is bekend dat de vader van de huidige Koninging, prins Bernhard, meerdere buitenechtelijke dochters heeft die daarmee halfzussen zijn van Konigin Beatrix. Of er bij de voorouders ook iets dergelijks is voorgevallen kunnen we dan wellicht beter aan geschiedenisleraar Mark Rutte vragen, hoewel inmiddels gebleken is dat ook zijn uitspraken niet altijd even betrouwbaar zijn.

Na afloop van de zitting werd Micha gearresteerd. Een en ander is op camera vastgelegd. Het zou gaan om een "opsporingssignalering" i.v.m. een vermeende bedreiging aan het adres van Jan Vlug, de advocaat van de verdachte Jasper S. in de zaak Marianna Vaatstra. Meerdere rechtsgeleerden waren verbijsterd over de wijze waarop deze advocaat zijn cliënt bijstond. Ook Micha Kat was de mening toegedaan dat "Jan Vlug moet er goedschiks dan wel kwaadschiks toe worden gebracht de pseudo-verdediging van Jasper neer te leggen." De bewoordingen die Micha daarbij had gekozen was door de advocaat uitgelegd als een "doodsbedreiging" en door het OM was deze interpretatie blindelings overgenomen.

Micha diende zich te verantwoorden. Een vraag per e-mail aan Micha (of even zelf de bewuste publicatie lezen) zou volstaan hebben. Maar nee, de sterke arm moest er aan te pas komen. Het in casu toegepaste machtsmisbruik mag zondermeer disproportioneel en misplaats genoemd worden. Daarmee heeft het OM het tegenovergestelde bereikt. In plaats van critici te intimideren lijkt hun opvatting, dat het OM in deze casus een dubieuze agenda heeft, door deze actie juist eerder te zijn bevestigd.author: Ton   |   published: 18.01.2013   |   updated: 18.01.2013   |   comments: allowed