Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Joke Kaviaar en de vrijheid van meningsuiting
complotarchiveliteraturesources Migratieactiviste Joke Kaviaar is op 22.01.2013 veroordeeld tot 4 maanden onvoorwaardelijke gevangenschap wegens "opruiing en verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk".

De rechtbank heeft het beroep van verdachte op de vrijheid van meningsuiting, zoals beschermd in artikel 10 van het EVRM, verworpen. Dit recht mag ingeperkt worden, als dat bij wet is voorzien en als dat noodzakelijk is in een democratische samenleving, in het belang van, onder meer, het voorkomen van strafbare feiten. Aan deze voorwaarden is, zo beslist de rechtbank, voldaan. Opruien tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag is in artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Doel van die inperking is ook het voorkomen van strafbare feiten. En de inperking is noodzakelijk, omdat verdachte niet alleen op kritische en prikkelende wijze geprobeerd heeft het maatschappelijk debat of de politieke discussie aan te zwengelen, maar zij in dat kader heeft opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten om zo haar doelen te bereiken.

Deze mening wordt door mij, maar ook door bijvoorbeeld Nico de Geit gedeeld. Hij stelt in zijn commentaar: "Er wordt duidelijk opgeroepen tot geweld en dat kan in een rechtsstaat niet worden getolereerd. Mevrouw Kaviaar kan haar ideeën met anderen delen maar oproepen tot dingen die strafbaar zijn is gewoon crimineel."

In sommige media wordt dit gezien als een gevaarlijke bedreiging van dit grondrecht. Zij doen dan ook een oproep om aandacht te besteden aan deze activiste. Die aandacht verdient ze inderdaad voor een deel van haar gedachtegoed. Wanneer we de "opruiende teksten" uit haar publicaties wegstrepen dan blijft daar een terechte vraag gericht aan de overheid liggen. Deze mag gecommuniceerd worden. Enkel het verspreiden daarvan mag niet worden beperkt. Maar naast dit recht wil ik uitdrukkelijk afstand nemen van kreten als "overgieten met benzine en de fik erin".

Mensen kiezen ervoor om in een sociale samenleving te leven. Ik zou best kunnen overleven op een onbewoond eiland maar toch zou ik voorzieningen als bijvoorbeeld mijn aansluiting op water, gas, electra, internet, asfaltwegen, etc. niet willen missen. Verder is er televisie, scholing, sportclubs, kortom zaken die je enkel binnen een sociale gemeenschap vindt. Ik wil daar gebruik van maken, ertoe behoren, en verplicht me dan ook me te houden aan de spelregels van deze gemeenschap. Dat is mijn vrije keuze. En nobless oblige. Ik kan als eenling niet mijn eigen set van regels opdringen aan de grote groep. Als het me niet bevalt mag ik opstappen. Of ik moet de groep zien te overtuigen van mijn denkbeelden. Maar die mag ik niet afdwingen.

Waar ik wel heel veel moeite mee heb is de klasse-justitie. Als ik zie dat een in mijn ogen opruiiende Geert Wilders met zijn "kopvoddentax" (3 beledigingen in 1 woord) er mee weg kan komen omdat de regering graag hun baantje willen behouden; Als ik zie dat gemeentelijke wethouders, ondanks een vernietigend rapport, door justitie niet worden vervolgd vanwege opruiing, maar een Micha Kat en een Joke Kaviaar zonder pardon, al tijdens het onderzoek (dus nog zonder enige veroordeling) gevangen worden gezet, dan is er iets ernstigs mis met het juridische systeem in Nederland.

En dit blijkt nog ernstiger uit het feit dat de voormalig SG van justitie Joris Demmink. (met handlangers als Opstelten, Donner, en anderen) al helemaal niet aan een onderzoek onderworpen worden, noch op non-actief gezet, laat staan dat zij net als Micha en Joke vooraf al gevangen worden gezet.

Klasse justitie heeft geleid tot de val van Rome. En voor het Montesquieu tijdperk heeft het geleidt tot de quatorze juillet en de daaruit voortkomende Trias Politica. Tegenwoordig rollen er nog maar zelden koppen, maar onze huidige politici vallen vaak ook. Meestal worden ze dan weggepromoveerd. En anders zorgt het kiesstelsel er wel voor dat ze uiterlijk na 4 jaar vervangen worden. Maar daarmee is de klasse-justitie nog steeds niet opgelost. Als ons rechtssysteem er voor kiest om criminelen te vervolgen (en naar mijn mening terecht) dan is het onverteerbaar dat vermoedelijke overheidscriminelen nog niet eens aan een opsporingsonderzoek worden onderworpen, laat staan dat ze daadwerkelijk vervolgd worden. In zoverre ga ik met Joke mee: "Er moet wat aan gedaan worden!"author: Ton   |   published: 23.01.2013   |   updated: 23.01.2013   |   comments: allowed