Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

PVV Op-stelten
Vandaag berichtte ik u over de openbare excuusbrief van mr. Hugo Hillenaar, HOvJ te West-Brabant/Zeeland. Hierop mocht ik van Tweedekamerlid mr. Lilian Helder (PVV) onderstaande e-mail ontvangen.

Hieruit blijkt hoe de PVV zich opstelt inzake Opstelten.
De zaak gaat op stelten!


FromHelder L. <l.helder@tweedekamer.nl>
Sentzaterdag 18 mei 2013 12:07
ToTon Hofstede
CcBerg van den A.C.
SubjectRe: mededeling

Geachte heer Hofstede,

Dank voor uw bericht. Ik heb uw webblog met belangstelling gelezen. Overigens kan ik u mededelen dat ik zeker geen genoegen neem met het antwoordbriefje van de minister.

Aanstaande woensdag om 20.00 uur vindt dan ook op mijn verzoek een debat plaats over deze kwestie. Ik zal de minister scherpe bewoordingen voorhouden. Het is een aantasting van ons strafrechtsselsel wat in deze zaak is gebeurd.

En ik ben het met u eens: tot op heden is geen enkele lering getrokken uit andere zaken, denk bijvoorbeeld aan de Schiedammer parkmoord. De inkt van het rapport was nauwelijks droog toen deze Bredase kwestie speelde waar het OM gewoon verder ging met 'blunderen.' Ik heb dan ook geen enkel vertrouwen dat het nu beter gaat.

Met vriendelijke groet,

Mevr. mr. L.M.J.S. Helder
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Partij voor de Vrijheid (PVV)
Binnenhof 1a
Postbus 20018
2500 EA 's-Gravenhage

T: +3170-3185341
E: l.helder@tweedekamer.nl
Twitter: lilianhelderpvv

Stop de bezuinigingen in het gevangeniswezen!
Help mee deze actie van de PVV te steunen op www.stopsluitinggevangenissen.nl


Conclusie
Ik verklap u een geheimpje (zie je wel, ik heb echt niets te verbergen): Ooit heb ik op de kieslijst gestaan bij de gemeenteraadverkiezingen voor de VVD. Desondanks, (of juist daarom?) weet u, als trouwe bloglezer, dat ik nogal sceptisch ben over politici. Dat is niet helemaal eerlijk. Generaliseren is een kunstfout. Immers, sommige van mijn beste vrienden zijn politicus... :-)

Een van mijn bezwaren tegen de politiek is dat het partijbelang vaak voor gaat boven het landsbelang en/of het volksbelang. Zelf geef ik dan ook de voorkeur aan het stemmen op individuen boven op partijen. Praktisch gezien is de pre-coalitie vorming binnen een partij zinvol. Maar het kenmerk daarvan is de consensus. En middels het huidige partijen-binnen-coalitiestelsel krijg je daarmee consensus bovenop consensus. Oftewel een slap aftreksel van je eigen standpunten en opvattingen. In ieder geval kan ik me in het door mr. Helder genomen standpunt in deze vinden. Daarmee heeft ze zich geplaatst op mijn persoonlijke kieslijst. Laten we nu nog hopen dat haar opstelling over Opstelten gehoor vindt bij de overige volksvertegenwoordigers.

Gerelateerde artikelen:
BLOG 18.05.2013 - Hugo Hillenaar kruipt door het stof
Omroep Brabant
EO - De Vijfde Dag


author: Ton   |   published: 18.05.2013   |   updated: 18.05.2013   |   comments: allowed

complotarchiveliteraturesources