Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Collateral Damage Control
Collateral Damage
Wanneer ik een discussie aanga wil ik van te voren graag weten welke definitie wordt gebruikt en waar de grenzen daarvan liggen. Zonder deze uitgangspunten dreig je anders namelijk al snel langs elkaar heen te praten en heeft een discussie weinig zin, tenzij je de avond wilt doorkomen met borrelpraat. Zo wordt onder het begrip collateral damage meestal verstaan: de onbedoelde nevenschade die wordt toegebracht tijdens een actie die tegen iets of iemand anders is gericht. Het "op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn".

Op die manier is Abdullah, de broer van Hüseyin Baybaşin, invalide geraakt. Een ricocherende kogel drong links onder het sleutelbeen naar binnen, schuin naar beneden, en vernielde zijn ruggengraat.

Een ander bekend voorbeeld daarvan is wat heel eufemistisch "collateral murder" genoemd wordt. Het is de aanval vanuit een Amerikaanse Apache helikopter op 12.07.2007 te Bagdad tegen onschuldige burgers, waaronder journalisten van Reuters. "Oeps, foutje bedank!". Bradley Manning denkt daar anders over.

Damage Control
Onder damage control wordt verstaan: het onmiddellijk ingrijpen wanneer een situatie ontstaat die (levens)bedreigend kan zijn. Een afgerukte arm of been bijvoorbeeld. Je zorgt er dan voor dat de patiënt niet verder kan leegbloeden door ter plaatste een knevel (die van de EHBO, ook wel tourniquet genoemd) aan te leggen.

Een Knevel met een hoofdletter (die van de EHBO) heet dan weer een spin. Die leg je aan wanneer je de aandacht van de pijn wilt afhalen, zoals Metro-columniste Ebru Umar poogde nadat ze bedreigd werd.

Of zoals de mensenrechten schendende NSA poogt om met het jaarlijks terugkerende fenomeen van het einde van de Ramadan een legitimatie te zoeken om terreur te zaaien onder de burgers en ambassades.

Staatspropaganda websites als NU.nl werken daar graag aan mee, getuige hun artikel over al-Qaeda dat 's-morgens om zevenen werd geplaats en 's-middags, vele uren later, nog steeds bovenaan stond. Als iedereen het maar goed tot zich door laat dringen. "Amerika terroriseert ons niet voor hun eigen belang." "En ook lapt de USA de uitspraak van de rechter niet aan hun laars, met een veto voor hun eigen (handels)belang." Yeah, right!

En als meest extreme vorm natuurlijk wat ze met Assange, Manning en Snowden uithalen. De boodschapper afschieten, in plaats van wat aan het onderliggende probleem te doen, of verantwoording te willen afleggen voor hun eigen wandaden. Manning heeft 136 jaar gevangenisstraf gekregen omdat de wereld bovenstaand filmpje niet mag zien. De moordenaars zelf zijn natuurlijk vrij uit gegaan. Toch heeft Snowden de Sam Addams Award gekregen voor zijn bijdrage aan integriteit en ethiek bij de CIA, zolang Obama daar geen veto over kan uitspreken. De Trias Politica heeft hij onder controle, maar de vrije geest niet.

Collateral Damage Control
En een van de meest opvallende onbedoelde en ongeplande nevengebeurtenissen is de moord afgelopen dinsdag (30.07.2013). Drie maanden geleden was Staats Secretaris Teeven bijna zijn baantje kwijtgeraakt over de affaire Dolmatov. Nieuwe gevangenisproblemen konden dan ook niet worden gebruikt. Het pluche gaat voor het levens(be)lang.
  1. Het toeval wil dat in diezelfde week Teeven nog zijn gevangenisplan door de kamer had geloodst. De Kamerleden zaten in gedachten al hun koffer in te pakken (zonnebril mee?, in de gevangenis niet toegestaan) en hadden andere prioriteiten dan staatsverbetering.
  2. Een Nationale Ombudsman die Teeven op zijn vingers tikte wegens zijn detentie-asielbeleid.
  3. Een criticus van HHC die een klacht indient bij de rechtbank, wegens zijn detentie.
  4. En afgelopen maandag, de dag voor de moord, had SS Teeven nog verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer over de Justitiële Inrichtingen in verband met maar liefst vier (4!) zelfmoorden in Vught. Uit het onderzoek door de DJI zelf uitgevoerd bleek dat er niets verwijtbaars was gebeurd, maar er desondanks toch verbeterpunten moesten worden ingesteld.
  5. En dan dinsdag die moord in PI Nieuwegein.
Kamerstuk 24 587 - 562 - bijlage 242128

Tja, dat kun je zo vlak voor de vakantie (en de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen) even niet gebruiken. Het beleid is in dat soort gevallen simpel: geen verantwoording afleggen, niets mededelen, uitstellen, vertragen, hopen dat het overwaait. En die doofpot toestanden kunnen wij weer niet hebben. In een democratie moet de overheid verantwoording afleggen aan het volk. Als ze dat namelijk niet doen dan leven we in een dictatuur.

Dus had Myra hierover een telefoongesprek met Jean Fransman, plaatsvervangend hoofd persvoorlichting en beleidspresentatie (een ander woord voor spin) en die zei: "Ik kan noch bevestigen, noch ontkennen om wie het zou gaan. Wij doen daarover geen mededelingen."

Vanwege het voor Nederland (tot op heden!) vrij unieke karakter kon een persbericht dan ook niet uitblijven: We doen een onderzoek en dus geen mededelingen. Ook de grote MSM-kranten kwamen er niet doorheen. Vandaar dat ik via een contactpersoon een verzoek van de Telegraaf kreeg voor een scoop. Uw eigen spion heeft (collateraal) tijdens zijn vooraf reeds geplande bezoek met de Nederlandse politiek gevangene Baybaşin met diverse bronnen en informanten gesproken en inside-information buiten de gevangenismuren weten te smokkelen.

Maar de prijs die de MSM daarvoor moesten betalen vonden ze te hoog: Aandacht besteden aan de Nederlandse Nelson Mandela. Vandaar dat het Haagse Complot de honneurs uiteindelijk maar zelf heeft waargenomen, resulterende in de HHC primeur. En de diverse e-mail berichten (overigens ook aan justitie zelf) zijn beschikbaar. Deze site doet niets stiekem en alles met open vizier. Wij hebben geen behoefte aan doofpotten, integendeel: out in the open!

En dan blijkt dat de overheid (alweer) verantwoordelijk is voor menselijke drama's, en nalatig (en dus aansprakelijk) is geweest in het nemen van adequate maatregelen. Het blijft bij rapportjes met kreten als: "Voldoende vertrouwen dat DJI met de plannen van aanpak aan de slag gaat en op die manier een verdere verbetering van het zorg- en detentieproces kan realiseren."

Onze overheid kon dan ook niets anders doen dan gaan spinnen. En veel fantasie hebben ze daar niet bij. Meestal maken ze zich er van af met "een afrekening in het drugs-circuit". Altijd goed. Werkt altijd. Ook bij Baybaşin. Geen verdere vragen. De zaak is terug in de doofpot.

Omdat de Telegraaf en NU.nl al zijn ontmaskerd als staatspropaganda media werd het AD.nl ingeschakeld. U weet wel van de Koen Voskuil vs. Joris Demmink zaak, die nog steeds niet voor de rechter is gebracht en waarbij Stichting de Roestige Spijker de belangen van het Volk bewaakt.

Niet één kritisch vraagje van het AD, bijvoorbeeld: Als dat zo is, hoe kan het dan dat er drugs worden verhandeld in de gevangenis?. Nee, alleen maar doofpotten.

En ook de overige media besteedden er vooral geen aandacht aan. Nog een extra persberichtje van het OM over "rechtmatig vastzitten" om alle aansprakelijkheid verder weg te spinnen. En hup, de doofpotdeksel kan weer op de beerput. Niets naar buiten over Hüseyin Baybaşin of Joris Demmink. En al helemaal geen kritiek op het overheidsbeleid en collateral beleidsfoutjes.

Behalve het doofpotten heb ik ook nergens maar een letter van spijt voor het slachtoffer en de nabestaanden kunnen lezen. Ja, bij Dolmatov, omdat de mensenrechtenorganisaties en het buitenland meekeken. Maar een dooie Marokkaan? Om Ebru Umar te parafraseren: Veel dooier kan ie niet worden. Poppetje niet gezien, kastje wel dicht. En verder alleen maar: it wasn't me. Democratie en journalistiek anno 2013.

author: Ton   |   published: 04.08.2013   |   updated: 04.08.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources