Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Openbaarheid van de hoorzitting
Voor meer informatie over de geplande hoorzitting van morgen zie: de publicatie Hoorzitting arrestatie Baybaşin 1 en ook de Oproep Kamerleden 2. De hoorzitting zal gewoon doorgaan en deze zal openbaar zijn. Inmiddels heeft JD-TV-productions een verzoek ingediend om TV-opnamen te mogen maken (zie afbeelding links).


Hüseyin Baybaşin

Status aanwezigheid van dhr. Hüseyin Baybaşin: (nog steeds) ONBEKEND


Parlementaire controle
Het HHC heeft een bevestiging ontvangen van Alexander Pechtold (D66) dat het verzoek/bezwaarschrift 3 van het HHC in behandeling is genomen (dossier# KMM596617V17579LOKM).


Obstructie van de rechtsgang
UPDATE 19:00u

Geachte bezoekers,

Ondanks mijn herhaalde rechtmatige verzoeken (zie afbeelding links) weigert het Ministerie van Justitie en/of de Tweede Kamer (vooralsnog) inhoudelijk te reageren. Daarmee worden wij (eisers) ernstig belemmerd en benadeeld in ons recht op een eerlijk proces. Uiteraard staat er formeel beroep bij de admninistratief rechter open tot aan de Raad van State van Piet-Hein Donner aan toe. Maar in de beleving van de eisers lijkt deze instantie, net als het ministerie zelf, vooralsnog niet volkomen onafhankelijk.

Onze vrees op gebrek aan een fair-trial is dan ook reëel. En het is niet de eerste keer dat Justitie zich onrechtmatig met deze zaak bemoeit. Zie bijvoorbeeld de aflevering van Een Vandaag 4 uit 2007, waarbij Baybaşin ook al een proces tegen justitie aanspande. Zie hierover ook de Kamervragen van Fred Teeven 5 (thans staatssecretaris van Justitie).

Het lijkt mij dat het Openbaar Ministerie daarmee afstevent op een diepgravend Parlementair Onderzoek. We zullen morgen afwachten. We zijn heel benieuwd welke Kamerleden en Main-Stream-Media hun controlerende taak serieus nemen en hun adhesie betuigen bij de zitting. Afhankelijk van de ontwikkelingen morgen wordt in ieder geval overwogen om aangifte te doen tegen mr. Herman Bolhaar op grond van "Obstructie van de Rechtsgang", met verzwarende omstandigheden. Zo niet actief, dan wel passief door nalatigheid.

Artikel 189 Wetboek van Strafrecht 6:
  1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:
    1. hij die opzettelijk iemand die schuldig is aan of verdachte is van enig misdrijf, verbergt of hem behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren van de justitie of politie;
    2. hij die nadat enig misdrijf is gepleegd, met het oogmerk om het te bedekken of de nasporing of vervolging te beletten of te bemoeilijken, voorwerpen waarop of waarmede het misdrijf gepleegd is of andere sporen van het misdrijf vernietigt, wegmaakt, verbergt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt;
    3. hij die opzettelijk voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e aan te tonen, met het oogmerk om de inbeslagneming daarvan te beletten, te belemmeren of te verijdelen, verbergt, vernietigt, wegmaakt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt, dan wel door het opzettelijk verstrekken van gegevens of inlichtingen aan derden die inbeslagneming belet, belemmert of verijdelt.
  2. In het geval het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, een terroristisch misdrijf betreft, kan een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd. (Uiteraard met 200% verhoging, vanuit de zero-tolerance, redactie.)
  3. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op hem die de daarin vermelde handelingen verricht ten einde gevaar van vervolging te ontgaan of af te wenden van een van zijn bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie of in de tweede of derde graad van de zijlinie of van zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot.
  4. Met ambtenaren van de justitie of politie worden gelijkgesteld: personen in de openbare dienst van een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is, die belast zijn met de opsporing of vervolging van enig misdrijf.

Tot morgen in Den Haag!
author: Ton   |   published: 27.01.2014   |   updated: 27.01.2014   |   comments: allowed

28.01.2014
AD & De Roestige Spijker
Concl.van antwoord RS
Rechtbank Rotterdam
 
28.01.2014 11:00u
Baybaşin en HHC
Hoorzitting arrest.'95
Rechtbank Den Haag
 
06.02.2014
Demonstratie Anass
Paleis van Justitie
Den Haag
 
11.02.2014
Julio Poch
uitspraak KG
Rechtbank Den Haag
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
19.02.2014
Baybaşin en HHC
Deadline uitspraak
College P-G
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag