Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De "deskundigen"
Werkelijk om je rot te lachen, hetgeen het Katholiek Nieuwsblad in Januari al De Demmink Parade 1 noemde. En dat op aswoensdag, de dag na Karnaval. Alleen de mallotige pakken ontbraken. Jaren lang schreeuwden ze zelf van de daken: "Er is geen bewijs, het is allemaal van horen zeggen."

Dus hoe lossen deze witwassers hun eigen onvermogen op? Gaan ze alsnog op onderzoek uit? Checken ze alsnog feiten? Vragen ze alsnog echte deskundigen? Nee! Ze doen waar ze anderen altijd van beschuldigd hebben: ze maken hun eigen de auditu verklaringen. Bij en onder elkaar! Het is een nog ergere inteelt en sabottage dan in het Rolodex onderzoek bij van Roon. Bij de MSM staat de koffie wèl klaar!

Onderzoekers als Micha Kat van KlokkenluiderOnline.is 2 (die '.is' is belangrijk) of die van andere SSM (niet main maar super specialized) zoals Het Haagse Complot .nl hebben gedaan wat de MSM hadden moeten doen. En ook andere meer niche MSM media zoals het Katholiek Nieuwsblad 3 hebben zich ingezet voor waarheidsvinding en rechtvaardigheid. Toch durfden ze die mensen niet uit te nodigen, terwijl zij nu juist wèl spraakmakende en onthullende feiten kennen. Uit eigen hand, niet de-auditu.

Het lijkt wel alsof de MSM niet eens wist van het bestaan van de Rolodex-affaire want eergisteren werd het document 4 (voorzien van commentaren door Richard Samson, de boekhouder van Van Maasdam, en bevestigd als authentiek door rechercheur De Koter) vele tienduizenden keren gedownload (maal 7Mb / stuk). De HHC-provider moest extra koeling aanzetten om de glasvezels te beschermen.

Tijdens de pauzes bij de rechtszittingen werd er al flink gelobbiet bij elkaar. In plaats van echte deskundigen uit te nodigen zouden ze gaan optreden bij elkaar. Zo konden ze ook zendtijd vullen en adverteerders naar zich toe trekken. "Ik heb van horen zeggen dat..." Even een aantal "getuige-deskundigen" in chronologische volgorde:

• 05.03.2014 20:25u - Koen Voskuil (ALGEMEEN DAGBLAD) mag op TV bij Een-op-Een. 5
• 05.03.2014 22:30u - Saskia Belleman (TELEGRAAF) mag naar RTL-Late Night. 6
• 06.03.2014 18:48u - Marcel Haenen (NRC) op radio 1 bij Dit is de dag 7

De laatste was het minst serieus te nemen. "Kan jij er nog wijs uit worden?", vroeg de presentator, waarop Marcel antwoorde: "Ja, maar dat is niet zo moeilijk want ik volg die zaak echt al jaren lang. Poot wil alleen maar ruzie uitlokken. Hun motief voor deze zaak is dat ze een nieuwsmoment willen creëren, en dat lukt ze aardig. Ze hebben vier miljoen euro in deze zaak gestopt. Daar moet je wel rekening mee houden." Toch noemt hij het onthullend. Had hij het (gratis, geen 4 miljoen euro) boek 8 van Poot gelezen dan waren al deze "onthullingen", die nu nogmaals onder ede bevestigd zijn, bij hem reeds bekend geweest. Marcel spreekt op de nationale radio dan ook denigrerend over "Met de nodige malloten in de zaal". Hij moet daarbij zichzelf en zijn doofpot-collega's hebben bedoeld.


De "witwassers"
Een andere schaamteloze partij brengt uitgerekend op D-Day ook een "nieuwe onthulling". Iets wat standaard gebeurd bij een GVO - follow the money - zou door De Telegraaf (na 16 jaar stilzwijgen) ontdekt zijn: "Hierbij werden onder meer creditcarduitgaven van drie van deelname aan het misbruiknetwerk verdachte hoofdofficieren van justitie tegen het licht gehouden." Dit blijkt uit geheime onderzoeksdossiers van de AIVD uit de jaren negentig, toen nog BVD geheten, ingezien door De Telegraaf 9. Het zou gaan om dezelfde officieren die werden genoemd door de rechercheurs. Waar ze de tijd vandaan haalden om die eergisteren nog in te zien, weet ik niet. Wel is komen vast te staan dat Rechercheur Hoek deze gegevens niet mocht inzien. Het klinkt als een hele grote zuigende duim.

En ook de Hoge Raad is overgegaan tot een witwas poging: "Advocaat-generaal L. Timmerman heeft aan de Hoge Raad in een geding dat door het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad aanhangig is gemaakt het advies gegeven om de Vereniging Martijn op grond van artikel 2: 20 BW verboden te verklaren en te ontbinden.", aldus het persbericht 10 van de Hoge Raad op 05.03.2014.

"Hij is van mening dat in deze aangelegenheid het belang van de waarde van bescherming van lichamelijke en geestelijke integriteit van jonge kinderen zwaarder dient te wegen. Hij baseert zich hierbij onder andere op wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen." Dat klinkt nogal als het Joris D. "potje Mostert" na de maaltijd.


De "feiten"
Wat de MSM-journalisten nog steeds niet begrijpen is dat het er niet zozeer om gaat of Joris D. zijn "leuter in een kleuter" heeft gestopt. Het gaat om de consequenties van die mogelijke actie. Het HHC loopt in deze een fors aantal stappen voor op de MSM-getuigen-deskundigen, terwijl het toch veel later begonnen is aan het onderzoek. Maar ze mogen achter het HHC mee in de slipstream.

dr. mr. Adèle van der Plas, de kruidenheks van Marcel Haenen (wat is zijn schoolopleiding eigenlijk?) die voor haar kruiden- en drugsdealer Hüseyin Baybaşin tracht te bewerkstelligen dat er recht wordt gedaan, heeft diverse strafprocedures 11 ingesteld. Die zien toe op het onrechtmatig handelen van de overheid vanaf 27 maart 1998 (dezelfde periode dat het Rolodex onderzoek startte !). En de BS-foundation doet dat op een fantastische wijze. U zou mogen wensen dat u zelf zo'n betrokken advocaat kan vinden.

Het HHC is op zoek gegaan naar de verstoorde diplomatieke relatie tussen Turkije en Nederland en daarbij nog verder terug gegaan. Naar het eerste geregistreerde moment op Kerstavond 1995 12, toen Baybaşin onrechtmatig werd opgepakt door de Bredase/Nederlandse justitie. Daarbij waren, naar vermoed wordt, twee (vermeende) criminelen betrokken die op dat moment, zo bleek van de week, al op de korrel van de CIE lagen 13. Namelijk Wabeke (OvJ Breda) en Demmink (MinJus). Nu justitie dat toen al wist ligt de aansprakelijkheid 14 juridisch onomstotelijk vast. Daar gaan dus koppen rollen. Is het niet wegens ontucht dan wel voor actieve deelname in een criminele organisatie.

U weet dat het HHC de diverse bewijzen heeft opgevraagd en MinJus/minVenJ maar vast een strafproces heeft aangezegd 15. Voldoende geschrokken hebben ze gisteren direct gereageerd 16.

Overigens heeft het HHC gisteren nog een brief ontvangen van (alweer) MinVenJ met eveneens een verzoek tot uitstel voor het verstrekken van de info over de Dienstreizen 17. En ook van Interpol is gisteren een brief ontvangen waarin ze aanvullende stukken vragen. Dat laatste is geregeld. Het HHC zal nog een inlichtingenverzoek indienen over de nu in opspraak geraakte justitiële medewerkers, zoals de genoemde onderzoekssaboteur Pieter-Jaap Aalbersberg die alle medeplichtigheid ontkent 18, maar ondertussen wel geregistreerd 19 staat (pagina 51) in een overzicht met Demmink, Holthuis en Aben (de herzieningsverzoek vertrager).

De bovengenoemde brief over het IAB accepteert het HHC niet. Zoals in de strafaanzegging medegedeeld gaat het om een spoedeisend belang. Het standaard-afscheep-briefje met "meer tijd nodig" ontbeert iedere aannemelijke motivatie, zoals verplicht gesteld in de ABBB, de Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur. De bestuursrechter zal daar niet blij mee zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze in hun "verweer" het College van Procureurs-Generaal gaan beschuldigen van valsheid in geschrifte. Maar volgens het organogram 20 is MinVenJ ook daar verantwoordelijk voor. Dit gaan ze niet winnen...
author: Ton   |   published: 07.03.2014   |   updated: 07.03.2014   |   comments: allowed

10.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Getuigenverhoor
Rechtbank Utrecht
 
15.03.2014 19:00u
Wake voor Baybaşin
Gevangenis Veenhuizen
Norhaven Groningen
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
02.04.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014