Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het oriënterende onderzoek
Er zijn meerdere aangiftes gedaan tegen de voormalig Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie. Uit het organogram 1 (NB: de persoon op deze versie anno 2014 is niet de betreffende top-ambtenaar) blijkt dat deze de meest invloedrijke persoon is binnen Justitie. Ministers komen en gaan, maar de betreffende SG heeft alleen al deze post elf jaar lang bekleed. En ook daarvoor behoorde hij tot de directie van het Ministerie.

Zo'n invloedrijk man behoort van absoluut onbesproken gedrag te zijn. Maar besproken was hij wel degelijk. In de Gay-krant 2 bijvoorbeeld. Nu zegt een roddel niet veel. De media staan vol met onzin. Maar in dit geval ging het om concrete aanwijzingen van laakbaar en strafbaar gedrag. Dusdanig ernstig dat de staatsveiligheid in het geding is.

Na aandringen vanuit de kamer hebben de ministers Donner en Hirsch Ballin "oriënterend onderzoek" verricht. Althans, laten verrichten. Door de SG zelf. En de conclusie kwam al razendsnel: Binnen enkele dagen wist de minister te melden dat Demmink niet in Turkije was geweest en daarom die bewuste aanklacht niet kon hebben begaan.


De verloren agenda's
De vraag of Demmink is Turkije was 3 in de betreffende periode is relevant. Het verweer (op dit onderdeel) van Demmink houdt namelijk stand wanneer hij daar niet is geweest. U kunt mij ook niet (valselijk) beschuldigen van misdaden begaan op Antartica. Ik ben daar nog nooit geweest.

Om duidelijkheid te krijgen is het belangrijk om te weten of en wanneer Demmink wel in Turkije is geweest. En alleen de (al dan niet kwijt geraakte) persoonlijke agenda's 4 raadplegen is daarbij niet voldoende. Er moeten officiële stukken van bestaan. Ook declaraties. Van Demmink is bekend dat hij menig fles declareerde 5. Dat zal hij natuurlijk ook gedaan hebben met zijn vliegtickets en hotelkosten. Er moeten documenten en transacties van bestaan, dat kan niet anders.

Het HHC wil die graag inzien en heeft ze daarom opgevraagd. Het moet binnen enkele dagen te regelen zijn, immers de Minister heeft dit onderzoek (en bijbehorende rapportages?) al eerder laten verrichten. Het is dus een kwestie van even onder de kopieermachine of scanner leggen. Als hij dat toen binnen enkele dagen al wist, moet dat nu dus nog sneller kunnen. Maar we wachten nog steeds af...


Reisgenoten
Behalve de dienstreizen van Demmink zelf is het ook goed mogelijk dat er reisgenoten, en daarmee getuigen, waren. Wie dit waren is (nog) onbekend. Maar het is openbare informatie en daarmee gewoon op te vragen. Dat heeft het HHC dan ook gedaan. Alleen vond MinJus dat wel erg veel om allemaal te kopiëren 6. Dat klinkt dus veel belovend en moet wel wat gaan opleveren!

Met de (voorlopige) beperking is dan ook ingestemd 7, hoewel het natuurlijk interessant is om te weten wie, als Demmink zelf niet aanwezig is geweest bij de diverse (o.a. K4-troika) besprekingen, dan wel namens Nederland is geweest.

Het is echter niet de bedoeling om in de stijl van prof. dr. Loe de Jong een historische naslagwerk 7 te vervaardigen. Het antwoord op enkele relevante vragen volstaat al.

De vraag is dan ook ingeperkt tot de reisinformatie over de heer Demmink en mevrouw Stordiau 8, aangesteld in 1995 ten tijde van het vermoedde begin van de vermeende problemen. Als 'reputatie manager' is te verwachten dat ook zij contact heeft gehad met Turkije, al was het maar recentelijk naar aanleiding van de opgedoken Turkse overheidsbeschikking over Demmink in 1996. Voor 13 maart a.s. weten we meer.
author: Ton   |   published: 25.02.2014   |   updated: 25.02.2014   |   comments: allowed

03.03.2014 10:00u
Micha Kat
Verhoor Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
03.03.2014
Wim Dankbaar
Uitspraak laster
Rechtbank Groningen
 
04.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Getuigenverhoor
Rechtbank Utrecht
 
05.03.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

-----------------------------

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 25.02.2014