Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De probleemstelling en de positie van de overheid
minister van justitiestaatssecretarisJoris Demminkperiodekabinet
Ernst Hirsch BallinAad Kosto*
bomaanslag 13.11.1991
Dir.rechtspleging07.11.1989 - 22.08.1994Lubbers III (CDA, PvdA)
Winnie Sorgdrager Elisabeth Smitz DG Immigratie +
Internationale
zaken
22.08.1994 - 03.08.1998Kok I (PvdA, VVD, D66)
Benk Korthals Job Cohen*
afgetreden i.v.m. PVDA
03.08.1998 - 22.07.2002Kok II (PvdA, VVD, D66)
Piet Hein Donner*
afgetreden i.v.m.
Schipholbrand
geenSecr.Generaal


met pensioen
22.07.2002 - 27.05.2003

27.05.2003 - 07.07.2006
Balkenende I (CDA, LPF, VVD)

Balkenende II (CDA, VVD, D66)
Ernst Hirsch Ballin*
afgetreden i.v.m. IRT
Nebahat Albayrak22.02.2007 - 14.10.2010Balkenende IV (CDA, VVD)
Ivo Opstelten Fred Teeven14.10.2010 - 26.10.2012

05.11.2012 - heden
Rutte I (VVD, CDA [PVV])

Rutte II (VVD, PVDA)

De vraag:
Er zijn door meerdere personen officieel aangiften bij justitie in Nederland gedaan tegen een topambtenaar van justitie wegens:
• verkrachting;
• pedofilie;
• uitlokking resp. (mede)pleging van mensenhandel;
• uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving;
• deelneming aan een criminele organisatie.
Hoe gaat justitie deze aangifte behandelen?

De antwoorden:
• We doen niets.
• Na de eerste artikel 12 procedure in 2007 door Baybaşin: We doen niets.
   (NB: op 18.10.2013 is er te Arnhem een art.12 procedure door twee Turkse slachtoffers.)
• Na kamervragen in 2007: we zullen een "oriënterend feitenonderzoek" doen.

De uitkomst van het "oriënterend feitenonderzoek":
• Demmink was niet in Turkije, dus hij kan de aangegeven gepleegde delicten niet gedaan hebben.
• 'Het is allemaal een complot van mensen die Demmink willen beschadigen.'


De complot-theorieën: Was Demmink in Turkije?
• COMPLOT 1: De doofpotters
Het is allemaal een complot van een anti-Demmink lobby, met sleutelfiguren als Baybaşin, Chipshol - familie Poot, hun advocaten, klokkenluiders.

Zij verzinnen maar wat zonder dat ze concrete bewijzen hebben, enkel en alleen om de SG Joris D. te betichten, omdat ze een schadevergoeding willen voor vermeend onrecht wat hen door Joris D. zou zijn aangedaan. Er is allemaal niets van waar.

Er hoeft geen onderzoek en geen rechtszaak te worden gedaan want Demmink was nooit in Turkije.


• COMPLOT 2: De openbaarders
Het is allemaal een complot van de overheid, met sleutelfiguren als Demmink, Donner, Hirsch Balin, Opstelten, hun advocaten, officieren van justitie.

Zij verzinnen maar wat zonder dat ze concreet onderzoek doen, enkel en alleen om de SG Joris D. en al zijn medeplichtigen uit de wind te houden. Er is sinds de IRT-affaire nog steeds grootschalige en diep gepenetreerde corruptie binnen justitie, waardoor de rechtsstaat niet langer te vertrouwen is en er onschuldige slachtoffers vallen.

Er moet wel onderzoek en wel een rechtszaak worden gedaan want Demmink was wel in Turkije.


Demmink was NIET in Turkije
• Piet Hein Donner (oud-minister van justitie)
"Er is nog geen spoor van rook, laat staan dat ik op in kan gaan dat er vuur is. Dit heeft de kwalificatie van met moddergooien.", aldus een citaat in Eenvandaag. Toch heeft Donner liever niet dat de openbaarheid via de WOB aan het licht kan komen, aldus Powned-TV. En op vragen van de Ombudsman naar de benoeming van Donner als voorzitter van de Raad van State is volgens Opstelten 'niks mis mee'.

• Ernst Hirsch Ballin (oud-minister van justitie)
In juni 2007 werden hierover kamervragen gesteld door de SP (Van Velzen, De Wit) en de VVD (Teeven, thans staatssecretaris justitie).
vraag 2: Is de bedoelde topambtenaar op enig moment in de jaren negentig, onder zijn eigen naam of een gefingeerde naam, aanwezig geweest in Istanbul voor een dienstreis?
antwoord: Neen.

• Ivo Opstelten (minister van justitie)
In een interview met We Are Change zegt Opstelten: "Bij de heer Demmink is er niks aangetoond, en er zal ook niks aangetoond worden." Dat laatste klinkt niet erg onafhankelijk en objectief. Eigenlijk zegt hij: wat je ook wilt onderzoeken, wij zorgen er voor dat er niets te vinden valt. En uit de beantwoording van de vragen (alweer in tweede instantie gewijzigd) stralen de suggestieve mededelingen er van af.

• Harro Knijff (advocaat van oud-topambtenaar Joris D.)
"Volgens Demmink zijn eigen agenda was hij alleen in 1975 en 1986 in Turkije", maar niet in de jaren daarna, en zeker niet in 1996, aldus de advocaat van Demmink. De uitspraak kunt u terug zien in het verslag van de rechtbank van afgelopen week. Gelukkig had hij zijn oude agenda's wel bewaard, want zijn oude paspoorten had hij al weggeooid. En Peter R. de Vries kan dat bevestigen.

• De Rijksrecherche
Op 02.02.2012 publiceerde de Rijksrecherche het volgende persbericht:

De Rijksrecherche heeft ... onderzoek gedaan naar dienstreizen en paspoorten in de betreffende periode. In dit zogenoemde oriënterend feitenonderzoek zijn mogelijke reisbewegingen van de heer Demmink in de aangegeven periode in Turkije onderzocht. Dit onderzoek heeft op geen enkele wijze een bevestiging opgeleverd dat de heer Demmink in de betreffende periode in Turkije zou zijn geweest.

Geen strafrechtelijk onderzoek naar aangifte Demmink
bron: persbericht Rijksrecherche van 02.02.2012
Demmink was WEL in Turkije
• Informatie uit de EU
Feit is dat de Secretaris Generaal van Nederland lid was van de halfjaarlijkse quadripartite meetings, en dat hij aanwezig was op de CM 985 Meeting te Moscow van 31.01.2007. Het aantal internationale bijeenkomsten van de COE, de Council Of Europe, is enorm. Er zijn vele duizenden documenten van. Sommige compleet met deelnemerslijsten. Ook in Turkije hebben deze bijeenkomsten plaats gehad. In onderstaande tabel zijn enkele meetings tussen 1992 en 2011 aangegeven. Gezien de aard van zijn functie is het zeer waarschijnlijk dat hij wel en eerder onwaarschijnlijk dat hij niet aanwezig was op de bijeenkomsten in Turkije.

Minister Opstelten suggereert dat Demmink alleen zou hebben deelgenomen aan de K4-Troika tijdens het voorzitterschap van Nederland, dus alleen in April 1997 (het gele gedeelte). Dat is dus onjuist, want Demmink was weldegelijk daarna nog aanwezig op de K4-Troika, bijvoorbeeld op die van november 1997. Hij staat expliciet vermeld op de deelnemerslijst. Of hij ook in 1998 aanwezig was kan niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar het is niet aannemelijk dat hij er niet was. Een doktersbriefje "wegens ziekte" is niet overlegd. Ook bij de parlementaire vragen van de EU kan men daarop geen antwoord vinden. Hoogst merkwaardig!

datumAanwezigheid SG Joris Demmink in Turkije
volgens NL volgens EU volgens TR
1975 Eerste keer in Turkije volgens Harro Knijff    
1986 Laatste keer in Turkije volgens Harro Knijff    
10.09.1992 Special Meeting Istanbul afwezig onbekend  
11.11.1995   afwezig   AANWEZIG
17.02.1996   afwezig   AANWEZIG
07.07.1996   afwezig   AANWEZIG
23.07.1996   afwezig   AANWEZIG
10.10.1996 7e SCOE Antalya Belek afwezig   AANWEZIG
23.10.1996 65e Interpol Antalya Belek afwezig   AANWEZIG
01.01.1997 K4 Troika begin voorzitterschap
09.04.1997 K4 Troika (NB: Brussel) AANWEZIG AANWEZIG n.v.t.
03.06.1997 K4 Troika einde voorzitterschap
juni 1997   afwezig   AANWEZIG
sept 1997   afwezig   AANWEZIG
19.11.1997 K4 Troika (NB: Brussel) afwezig ? ? ? AANWEZIG ! ! ! n.v.t.
09.03.1998 K4 Troika Istanbul afwezig onbekend ? ? ? AANWEZIG
aug 1998   afwezig   AANWEZIG
10.12.1998 K4 Troika Ankara afwezig onbekend ? ? ?  
mei 1999   afwezig   AANWEZIG
18.11.1999 OSCE Istanbul afwezig onbekend  
juni 2000   afwezig   AANWEZIG
juli 2001   afwezig   AANWEZIG
nov 2002   afwezig   AANWEZIG
10.05.2011 123 Sessions Istanbul afwezig onbekend  

• Informatie uit Turkije
Vanuit Turkije is bekend dat Demmink tenministe 13 keer in Turkije is geweest. Dit zou althans blijken uit kranten als Vatan 28.10.2012, hetgeen consistent is met de vertaling van de verklaring uit de Demminkdoofpot (20 Mb) (bijlage 20 op pagina 221) die zou zijn afgegeven door de directeur van de Turkse politie te Istanbul. Helaas ontbreekt de originele Turkse versie in het boek.

Het HHC beschikt wel over het origineel van de op 22.03.2013 door het Openbaar Ministerie te Istanbul afgegeven KARAR 2013/2344, beschikking (afbeelding links), waarin wordt bevestigd dat uit onderzoek van de inreis-registraties is gebleken dat Demmink op 20.07.1996 Turkije is binnengekomen.

Deze verklaring is afgelopen week reeds door het HHC besproken in het artikel Kamervragen. Dit harde bewijs is om twee redenen belangrijk:

• 1. Het Nederlandse OM heeft de verklaringen van de aangiftes vanuit Turkije afgedaan als ongeloofwaardig, omdat Demmink niet in Turkije zou zijn geweest ten tijde van het (vermeende) gepleegde delict. Dat argument is niet langer houdbaar.

• 2. Het staat daarmee vast dat door de respectievelijke ministers op zijn zachts gezegd de Kamer onjuist is voorgelicht, ondanks herhaalde specifieke kamervragen over dit onderwerp.


Analyse van het onderzoek en de conclusie
Van het document uit het boek de Demmink Doofpot ontbreekt het Turkse origineel. Het kan daardoor niet op authenticiteit beoordeeld worden. Het origineel van het OM van 22 maart j.l. is authentiek. Daar bestaat bij mij geen enkele twijfel over. Meer in het bijzonder (en dat is iets wat u niet kunt weten) zie ik dat aan de wijze waarop het document gevouwen is geweest. Persoonlijk heb ik tientallen van dit soort brieven van de Turkse justitie ontvangen en die worden, vergezeld van een voorblad voor de aangetekende verzending per PTT, exact op deze wijze aangeboden. Ook het Nederlandse ministerie van justitie heeft inmiddels bevestigd dat het om een origineel gaat.

Daarmee staat vast dat volgens de Turkse overheid Demmink op 20.07.1996 Turkije is ingereisd en dat, naar mijn persoonlijke mening, de respectievelijke ministers daarover niet alleen 'onwaarheden' hebben verteld, maar opzettelijk, willens en wetens, intentioneel en met voorbedachte rade keihard hebben staan liegen. Zwart-op-wit, daar kan geen onduidelijkheid over bestaan.

Bij zulke serieuze aantijgingen gaat normaliter een ieder direct onder geïsoleerde omstandigheden de gevangenis in, zoals bijv. Frans H. uit de Bredase zedenzaak is overkomen, enkel op één aangifte van een rancuneuze vrouw. Bij Demmink liggen er meerdere aangiften, van verschillende personen, uit verschillende landen. Demmink heeft daarbij geen aannemelijk alibi kunnen verschaffen, terwijl inmiddels is gebleken dat de omstandigheden tot het plegen van de (vermeende) delicten weldegelijk hebben bestaan.

Demmink is zelfs de gelegenheid geboden om, hangende het nooit gepleegde onderzoek, bewijsmaterialen te vernietigen en vanuit zijn invloedrijke positie de onafhankelijke rechtsgang te obstrueren. Dat op zich is al een ernstig strafbaar feit, waarvoor nu voldoende aanleiding is om de man ogenblikkelijk alsnog in isolatie te plaatsen.

Maar er is nog veel meer aan de hand. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft opzettelijk, anders is het niet uit te leggen, de zaak onvoldoende, of zelfs misleidend onderzocht en gerapporteerd. Het nagaan van de reisbewegingen wat betreft Turkije is namelijk buitengewoon simpel. Een raadplegen van de paspoorten (meervoud, in ieder geval ook diplomatiek) had de diverse stempels kunnen laten zien. Of iemand nu op een toeristenvisum een speciaal visum of met een verblijfsvergunning naar Turkije komt, het paspoort wordt afgestempeld door de Turkse douane.


Nu zou Demmink hebben gezegd dat hij zijn paspoorten niet meer heeft, maar -volgens Knijff- nog wel zijn agenda. Als ik een psychologisch profiel zou moeten maken dan zou ik verwachten dat JD dusdanig neurotisch is dat hij zijn oude paspoorten heeft bewaard. Maar goed er zijn alternatieve mogelijkheden. Iedere grenspassage, van ieder individu, wordt namelijk geregistreerd in een netwerk-aangesloten computersysteem. Een simpel verzoek van de AIVD c.q. de Rijksrecherche aan de Turkse overheid om zo'n uitdraai zou een complete lijst hebben opgeleverd die er uit ziet als onderstaand voorbeeld.

Maar ook dat lijkt niet te zijn gedaan. Ik kan dan ook niet anders concluderen dat de overheid, in complot en samenzwering, willens en wetens het onderzoeksproces heeft gesaboteerd, zoals dat ook zou zijn gebeurd met het Rolodex onderzoek, het HIK-team, de IRT-affaire en vele andere zaken.

Als dit alles waar is (want daar lijkt het op), dan hebben we hier te maken met een zwaar criminele organisatie die een directe bedreiging vormt voor de Staatveiligheid en de belangen van Nederland. De Tweede kamer heeft een morele en wettelijke plicht om dat uit te zoeken. Er zijn al vaker adviezen door gerenommeerde deskundigen, advocaten en rechters gegeven om hierover een parlementaire enqête te houden. Wanneer zal de Kamer nou eens een keer doorpakken teneinde het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen?

Lees meer over dit onderwerp in het dossier: Joris Demmink. Henk Krol is inmiddels 'kaltgestellt' en Fred Teeven heeft geen optimale manoevreerruimte. In ieder geval hebben de Kamerleden Pieter Omtzigt en Peter Oskam de zaak opgepakt. Luistert u ook eens naar dit radiofragment van vandaag 07.10.2013 op radio 1 (vanaf minuut 29:45). Peter Oskam beantwoord enkele vragen over het belang van deze zaak.

;UPDATE:
Discussie over dit artikel is ook te voeren op NUJIJ.nl. Een screenshot van 08.10.2013 10:45u.
U ziet links dat dit artikel op dat moment 19 stemmen had verkregen. Maar u ziet in de afbeelding rechts dat hij desondanks niet wordt getoond in de lijst Best gewaardeerd. Nieuws vervalsing is een praktijk die we wel vaker zien bij NU.nl. Zie bijv. ook het bericht van 9 juli.author: Ton   |   published: 07.10.2013   |   updated: 08.10.2013   |   comments: allowed