Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Bewijs Demmink
Afgelopen week kan de geschiedenis in gaan als "Demmink-week". De affaire loopt al decennia lang, heeft het laatste decennium zelfs belangstelling van de Tweedekamer en de MSM-pers gekregen, maar is door de respectievelijke ministers van Justitie vakkundig "gechilled", zoals de advocaat van Stichting de Roestige Spijker dat noemt. Een korte, gesimplificeerde samenvatting van de problematiek vindt u hier, een verslag van de rechtszitting van afgelopen vrijdag staat hier en de vertaling van de seponering door Turkije staat hier.

In dit document (2013/23448) staan een paar bijzonderheden. Voor Nederland belangrijk is het gegeven dat de ministers van justitie ronduit hebben gelogen. Niet onjuist voorgelicht, maar willens en wetens verkeerde informatie hebben gegeven. Op 15 juli berichtte het HHC reeds dat Joris Demmink op 20.07.1996 in Turkije is binnen gereisd. Dat ligt nu onomstotelijk vast.

Maar ja, zomerreces niet waar? Vakantie gaat voor. En dat ondertussen de heer Baybaşin nog een paar maanden extra onschuldig vastzit is niet het probleem van de politici. Eerst maar eens eventjes van het zonnetje genieten. Ja zij wel, Baybaşin niet. En de schadevergoeding komt toch niet uit hun eigen zak, maar moet door de belastingbetaler worden opgehoest. Dus waar zou je je druk om maken?

Er staat nog meer belangrijke informatie in deze juridische verklaring. Namelijk dat in juli 1996 een delict is gepleegd. Maar volgens het TCK (Turk Ceza Kanun, Turks wetboek van Strafrecht) nummer 765 artikel 417/1 (oud) en 102/3 (nieuw) verjaren deze (cinsel saldırı = sexcrimes, redactie) feiten na 10 jaar, en daardoor is dit feit verstreken in juli 2006.

Nogmaals er staat "bulunduğu", oftewel "is gepleegd". Er staan niet "vermeende delict", er staat ook niet "beschuldiging van delict", maar spijkerhard, onmiskenbaar, niet ambigueus "is gepleegd". Quod Erat Demonstrandum.

En tot slot staat er nog in dat er vier mede-verdachten zijn:
Mehmet AĞAR, oud Algemeen Directeur Veiligheidszaken
Mehmet Emin ASLAN, oud plv. Directeur Veiligheidszaken te Istanbul
Ferruh TANKUŞ, oud Directeur Narcoticazaken te Istanbul
Hüdai SAYIN, oud Hoofd veiligheidszaken te Istanbul

Nu is dat naar mijn smaak niet helemaal juist vertaald. De vertaling is ook niet beëdigd, maar wel juist qua strekking, dus dat is juridisch oplosbaar. In het origineel staat "Emniyet Müdürü" en dat betekent eigenlijk "politie", zoals bij ons het "ministerie van Veiligheid en Justitie" beter zou worden vertaald als "ministerie van Justitie", in plaats van "ministerie van Veiligheid". Oftewel, direct (vermeend) betrokkenen zijn de hoofden van politie die óók in de zaak Baybaşin en de ambassade-telefoontaps een essentiële rol spelen.

** RECTIFICATIE **
Hierboven heb ik gesteld dat het om een feitelijk gepleegd delict zou gaan. Dit is onjuist. Inmiddels heb ik de originelen ontvangen en de daarin gestelde originele tekst luidt:

İddia tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK da iddiaya konu eylemin 417/1 maddesine temas ettiği ve yine 765 sayılı TCK 102/3 maddesi gereğince 10 senelik zaman aşimina tabii olduğu eylemle ilgili şikayet süresinin Temmuz 2006 tarihinde dolmuş bulunduğu anlaşılmıştır.

De beschuldiging betreft derhalve het gestelde in de aangifte/vordering (iddia) en ligt daarmee nog niet rechtens vast. De vertaling van het document is gedaan door een erkende registertolk (naam en RBTV-nummer bekend). Mijn excuses voor het misverstand. Verder wees mijn bron ook nog op Kamervragen 2007/2112 waarin minister Hirsch-Ballin schriftelijk heeft geantwoord dat de bedoelde topambtenaar niet in Istanbul is geweest.Kamervragen Demmink
Ondanks al die er-is-nog-geen-spoor-van-rook doofpotpogingen (waarom heb je een doofpot nodig als er niets in brand staat?) is uiteindelijk dan toch de deksel gelicht.

Twee CDA-ers, Pieter Omtzigt (getrouwd met een Turkse, en tijdens zijn huwelijksreis geschaduwd door de M.I.T.) en Peter Oskam (bekend van de Manuel Schadwald affaire) hebben Kamervragen gesteld aan Opstelten.

PS: Op de vragen van mij in bovengenoemd artikel (17.05.2013) is door de heer Oskam overigens weldegelijk gereageerd (op 05.06.2013), maar met het begeleidend verzoek zijn reactie niet openbaar te publiceren. HHC heeft dat verzoek gerespecteerd.

Maar gisteren hebben zij dan toch schriftelijke vragen gesteld aan het ministerie over dit onderwerp. Naar mijn smaak nog een beetje terughoudend, maar goed, het is een begin. De vragen gaan over de aanwezigheid van Demmink in Turkije en de betaling van zijn advocaatkosten.

Kamervragen zonder antwoord 2013-2014, 2013Z18433
origineel Officiële bekendmakingen van 30.09.2013


En nu ik de kamerleden toch spreek: Hoe zit het eigenlijk met de beantwoording van mijn vragen daterende van 24.10.2012 (bijna een jaar geleden)? De Vaste Kamercommissie van Justitie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het ministerie, maar tot op heden heb ik geen enkel antwoord ontvangen. En kijkt u dan ook meteen even naar het WOB-verzoek aan de ambassade? Vandaag vindt namelijk de rechtszaak bij de 8e Asliye Hukuk Mahkemesi Ankara plaats. En dat is al mijn vierde rechtszaak (alleen al deze maand, en dan heb ik het nog niet over de rest) waar ik niet bij mag zijn en dus mijn recht op een fair-trial wordt geschonden.
author: Ton   |   published: 01.10.2013   |   updated: 04.10.2013   |   comments: allowed