Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

    rechts
verkrachters
gek
necht    

Verkrachters van jongens
Nederland staat in het buitenland bekend als wereldcentrum van de lucratieve kinderhandel, de kinderpornografie, zijn pedohalla status, doordat de Nederlandse rechters kinderlokker-lokkers niet ontvankelijk verklaren, terwijl de rechten van pedo's worden beschermd en zij nog geld mee krijgen ook.

Al decennia lang wordt er gesuggereerd dat een voormalig topambtenaar van justitie tot deze groep zou behoren. De verantwoordelijke ministers weigeren stelselmatig de aangiften serieus te onderzoeken. Dit terwijl er toch meer dan genoeg aanwijzingen zijn die een grondig onderzoek rechtvaardigen. De Tweede Kamer heeft hier herhaaldelijk om gevraagd, maar wordt gewoonweg geschoffeerd door de regering.


Er zou nog "geen spoor van bewijs" zijn. Het is maar wat je onder bewijs verstaat. Als je 17 jaar na dato nog op zoek wilt gaan naar DNA-materiaal en sperma-samples zal dat moeilijk worden. Maar sporen zijn er voldoende. In ieder geval in de getuigenverklaringen.

Nu ben ik de eerste die toe zal geven dat je getuigenverklaringen niet zomaar kunt gebruiken. In mijn eigen zaken heb ik meegemaakt dat getuigen zijn bedreigd, gechanteerd, omgekocht, schriftelijke en mondelinge verklaringen zijn vervalst en meineed is gepleegd. En dat heb ik officieel. In rechtbankverslagen en documenten. Maar dat deze vals waren heb ik kunnen aantonen door juist wel de confrontatie in de rechtbank aan te gaan.

Fatetur facinus, quisquis iudicium fugit. "Wie zich aan het gerechtelijk onderzoek onttrekt, bekent zijn daad." Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat verdachte Joris D. die weg niet wil inslaan. Als je je naam wilt zuiveren is de rechtsgang een goede poging waard. Als hij onschuldig is laat hij door niets te doen de zaak zelf alleen maar verder escaleren. Het is nogal dom om te denken dat je daar anno 2013 mee weg kan komen.

Verkrachters van justitie
Het wordt nog erger wanneer er evidente bewijzen zijn van obstructie van de rechtsgang, manipulatie van dossiers, en er slachtoffers vallen bij derde partijen, zoals ondergetekende.

Bekend is de zaak van Hüseyin Baybaşın. In 1996 vroeg hij in Nederland asiel aan. Hij mocht niet uitgeleverd worden aan Turkije, omdat hij daar het risico liep (opnieuw) gemarteld te worden. Sinds 27.03.1998 zit hij een levenslange gevangenisstraf uit wegens veroordeling op basis van vervalste telefoontaps.

Hoe denkt u, nu u dit weet, over: Ze bespioneren me maar, ik heb niets te verbergen? Dat gevoel van veiligheid staat of valt met uw vertrouwen in justitie. Als herhaaldelijk en voortdurend het OM blundert met getuigen, de overheid liegt, de rechters aanrommelen dan is justitie ronduit corrupt.

Ik ben geen kamikaze-blogger. Dus als ik zoiets opschrijf dan kan ik dat ook onderbouwen. Omdat mijn eigen zaken nog lopen kan ik u die bewijzen (nog) niet overhandigen. Maar wat dacht u hiervan?

In de zaak Baybaşın (spreek uit: bajbasjun) zijn diverse mensenrechtenadvocaten pogende het recht te doen zegevieren, waaronder de Bakker Schut Foundation for Universal Rights Research en Advocatenpraktijk Universiteit Maastricht. Nadat alle procedures (waarom moet dit altijd zo belachelijk lang duren?) waren vastgelopen deden zijn advocaten aangifte tegen de Nederlandse staat en in het bijzonder tegen de Secretaris Generaal van justitie en tegen de kennelijk criminele S. Langeraar, in 2005 directeur van de penitentiaire inrichting Heerhugowaard en in 2007 bij de gevangenis van Alphen aan den Rijn.

Wat is namelijk het geval? Langeraar heeft (mogelijk op verzoek van Demmink) Baybaşın meerdere malen (alweer op valse gronden) in de isolatie geplaatst. Het zogeheten GRIP (Gedetineerden Recherche Informatie Punt, een informatiecentrum van Justitie, vallende onder Demmink) zou dat geadviseerd hebben. Het bleek niet waar te zijn en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft alle drie de keren de klacht van Baybaşın gegrond verklaard. Toch is er geen strafvervolging ingesteld tegen Langeraar.

Advocate van het UM mr. Judith Serrarens, gespecialiseerd in penitentiair recht zegt hierover:

"Langeraar had moeten weten dat de afzondering niet gerechtvaardigd was. De directeur had geen reden om Baybasin in afzondering te plaatsen. En hij heeft meerdere onwaarheden erover verteld. Wij denken dat Langeraar van Joris Demmink instructie heeft gekregen om Baybasin te isoleren."

Maar het wordt nog erger. Demmink zoekt Baybaşın op in de gevangenis, laat hem niet alleen in de isoleercel plaatsen, maar laat ook het dossier van Baybaşın meenemen. Het is herhaaldelijk maanden lang "kwijt" en wordt dan achtergehouden door Demmink.

"Het is hoogste ongebruikelijk dat een detentiedossier van een gedetineerde een half jaar lang niet in de inrichting is. Laat staan dat een dossier een half jaar lang onder de hoede van de secretaris-generaal is, tegen wie haar cliënt uitgerekend twee maanden daarvoor aangifte had gedaan. Dat maakte het extra suspect."

En (uiteraard) weigerde justitie te vervolgen. Op 19 juni was er dan ook een artikel 12 procedure, onder "staatsgeheime" condities. Er mocht geen publiek bij zijn. Het is dan ook niet duidelijk of hiervoor het "landsbelang" geldt. We are Change en Erik van Dongen van JDTV maakten er een verslag van. De advocate van Baybaşın legt voor de camera uit waarom de zaak "suspect" is en getuigt van de spijkerharde bewijzen die ze heeft.

Verkrachters van de rechtsstaat
Maar er is meer... (ook al vindt Peter R. de V. deze keer van niet). Er is niet alleen sprake van verkrachting van jongens en verkrachting van justitie maar zelfs verkrachting van de gehele rechtsstaat. En niet alleen die van Nederland, maar ook van Turkije. Dat is althans op te maken uit de "Bezorger aan Turkije van de Ware Agenda". Deze krant publiceerde op 7 juli een artikel met als headline:
Aangifte van bloedstollende verkrachting.

En daarin worden onze respectievelijke ministers (en Peter R. de V.) ontmaskerd als leugenaars. Het Turkse OM is namelijk een onderzoek gestart naar de aantijgingen, mede op het verzoek van 14.09.2012 van de Congress of the United States.

Hieruit is gebleken dat, en ik citeer de openbaar aanklager (dossier: 2013/17915):
Er is een document in de douane registers aanwezig waaruit blijkt dat verdachte Joris Demmink op datum 20-07-1996 Turkije is binnengekomen.

Volgens het TCK (Turk Ceza Kanun, Turks wetboek van Strafrecht) nummer 765 artikel 417/1 (oud) en 102/3 (nieuw) verjaren deze (cinsel saldırı = sexcrimes, redactie) feiten na 10 jaar, en daardoor is dit feit verstreken in juli 2006.

Het dossier is achtereenvolgens voorgelegd aan Mehmet AĞAR, directeur generaal van de politie, vice-directeur Mehmet Emin ASLAN, Hoofd van de Afdeling Narcotica Istanbul Ferruh TANKUŞ en Hoofd van politie HÜDAI. De getuigen zijn echter doodsbang. De betrokkene Mustafa Y. is bedreigd en zijn tong zou zijn afgesneden met een scheermes. Dat dit echt gebeurd is laat hij ook zien in de film. Verder is de onderzoeksjournalist Burhan Kazmali zwaar mishandeld en doodsbang, hetgeen hij aan mij per email bevestigd heeft. (originele e-mail | beëdigde vertaling). Er is dus wel wat meer aan de hand dan rook alleen.

En de internationale gevolgen gaan nog veel verder. CDA-kamerlid Omtzigt wordt gevolgd door de Turkse MIT geheime dienst, uw eigen verslaggever is gegijzeld, gedeporteerd en mag Turkije niet meer binnen. Rechtszaken in Den Haag verlopen onverklaarbaar en onwettig, de Orde van Advocaten is in paniek, kortom: desastreus voor het vertrouwen in de rechtsstaat.

Langzamerhand stapelen alle bewijzen zich op. De Turkse advocaat Eren Keskin zegt dat er bij de Rechtbank van Istanbul een groot aantal bewijzen aanwezig zijn in het dossier. Het is hem echter verhinderd en verboden dit in te zien, terwijl de inhoud hiervan heel belangrijk is. Het zou bewijzen bevatten dat de Turkse politie inderdaad heeft meegeholpen aan het ronselen van jonge jongetjes om door Demmink te worden misbruikt en daarvan video-opnames te maken. Deze zouden dan kunnen worden gebruikt om de Nederlandse justitie te kunnen chanteren.

Vanwege de ernst van de zaak en de medeplichtigheid van de Turkse overheid kan er volgens de advoaat geen sprake zijn van verjaring. Av.Eren Keskin zegt dan ook:
"Voorop staat dat het een groot schandaal tegen de mensenrechten is. Maar het is ook belangrijk tegenover Nederland omdat er Turkse Staatsambtenaren lijken te zijn betrokken. En dat is een groot schandaal voor Turkije. Er wordt deze keer dan ook gevraagd om een grootschalig onderzoek te doen. En omdat er overheidsfunctionarissen bij zijn betrokken weet ik niet hoever dit onderzoek gaat. Deze gebeurtenissen zijn een misdaad tegen de mensenrechten en daarom kan hier geen verjaring op van toepassing zijn."

De advocaat heeft een verzoekschrift ingediend waarin hij vraagt om vervolging en bestraffing van de verdachten Joris Demmink en Mehmet AĞAR (directeur politie) wegens "misdaden tegen de mensenrechten", het "opzetten van een criminele organisatie" en "wangedrag door wetshandhavers". Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd. Maar het onderzoek is onontkoombaar. De Turken mogen dan mogelijk Nederland kunnen chanteren, maar dat dit weleens reciproke zou kunnen zijn is eveneens slechts een kwestie van tijd. De vraag die resteert is dan ook: wie heeft het meest te verliezen? Ik in ieder geval niet!

De gang bang
Het gaat niet langer meer om de verkrachting van een paar jongens door één (inmiddels opgestapte) man. Het is een complete geïnverteerde, geperverteerde gang-bang geworden waarin justitie, de rechtsmacht en de internationale betrekkingen in alle orificia zijn genomen.

En net als met het HIV-virus, gaat ook deze affaire inmiddels viraal. Willen de betrokkenen dit overleven dan zullen ze voorbehoedsmiddelen moeten gaan gebruiken. Of gewoon niet langer vreemd gaan maar trouw blijven aan wie ze dat hebben gezworen: de Grondwet!

Wie allemaal al zijn aangetast kan ik slechts vermoeden. Op deze foto zullen er wel een paar staan.
 • S. Langeraar, in 2005 directeur van de penitentiaire inrichting Heerhugowaard en in 2007 bij de gevangenis van Alphen aan den Rijn, is daar eentje van. En daar loopt de huidige artikel 12 procedure tegen.
 • J. Demmink, spil in deze affaire wordt in Turkije èn Nederland als verdachte onderzocht. Er ligt inmiddels voldoende bewijs tegen hem. Is het niet inzake de verkrachting van jongens, dan toch in iedere geval over de verkrachting van justitie en de rechtsstaat.
 • En zoals ook de Turkse advocaat Eren Keskin zegt: hoeveel mensen hogerop zijn betrokken en hoe veel verder dit gaat is onvoorspelbaar. Ik denk dat als goede verdachten en medeplichtigen in ieder geval kunnen worden onderzocht de ministers Donner, Hirsch Balin en Opstelten.
 • Henk Krol had zich in 2003 nog teruggetrokken, maar kwam vorige week dan toch alsnog uit de kast. Slim van de man, maar hij weet dan ook meer.
 • Fred Teeven, die vorige week nog een oorkonde kinderbeschermer in ontvangst mocht nemen, doet er goed aan om tijdig het winnende kamp te kiezen, zoals hij ook nog deed toen hij in de kamer zat.
 • En verder natuurlijk de kamerleden van Velzen (SP), Arib (PVDA) en De Roon (PVV). Er zijn inmiddels zes jaar vertreken sinds hun (onbeantwoorde) kamervragen. Maar ook voor hen geldt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

 • De zaak/zaken begint immidels goed op gang te komen. Het is een kwestie van tijd. En net als in de geneeskunde geldt dat hoe langer je een zweer laat voortbestaan, des te groter de kans op bloedvergiftiging, resulterende in de dood. Preventie, en anders zo snel mogelijk ingrijpen, is de kunst. Bij een hartaanval boek je de beste resultaten in de eerste minuten. Bij een aanval naar het hart van de Nederlandse rechtsstaat geldt dit ook. Politici zouden nu eieren voor hun geld moeten kiezen en zich, net als Henk Krol, pro-actief moeten opstellen om dit kankergezwel uit het staatslichaam te verwijderen.  author: Ton   |   published: 15.07.2013   |   updated: 15.07.2013   |   comments: allowed

  complotarchivecommunityliteraturesources