Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De kinderlokker-lokker
Sinds 1963 heeft het cabaretduo Van Kooten en De Bie op een zeer eigenzinnige, maar tot-nadenken-prikkelende, wijze actuele toestanden in de maatschappij onder de aandacht gebracht. Daarmee waren zij de voorlopers van de moderne blogger. Of beter is te zeggen: de moderne blogger, met al zijn/haar (m/v) toegang tot multimedia, is een slap aftreksel van de magistrale single-media die Kees & Wim decennia geleden neerzetten.

De Vieze Man
De Vieze Man was zo'n typetje. In de jaren 70 van de vorige eeuw voltrok zich een post-Christelijke sexuele revolutie . Onderwerpen, die door de kerken taboe waren verklaard, werden in de spotlights gezet. En ook daarvan is het leuk om te zien hoe in amper tien jaar tijd de moraal veranderde. In 1977 werd voorzichtig Mastrubreren gemaakt maar niet uitgezonden. In 1981 Daar liggen er twee en in 1989 gaven ze een satire over pedofilie in Ik wil een kindje . "Ze doen de hele dag 'insekt' met de kinderen." Het ging over de Bolderkar-affaire (1988). "Maar dat was gelukkig met een sisser afgelopen." Dat laatste was wat al te simplistisch gedacht gezien het muizenstaartje dat er nog achteraan kwam.

En recentelijk (2010) hebben we de affaire "De Bolderkar returns - sequel II" over 't Hofnarretje vernomen. En over $atanische $ex , 't Duivelskind , de Kerk , Jeugdzorg , hoge ambtenaren , ..., een hele lange lijst waarvan u een deel in het archief kunt terug vinden.

En het meest opvallende is dat de "kinderlokkers" er heel gewoontjes en betrouwbaar uitzien. Een zwemleraar, een crèche medewerker, een rechter. Ze zijn aan de buitenkant niet te herkennen. Zelfs niet als ze er uit zien als Jimmy Savile

De Kinderlokker-lokker
Het gebruik van undercover agenten en het afsluiten van schijndeals bij de handel in drugs, wapens, kinderen, wordt al lang toegepast. Er is zelfs een complete TV-serie op RTL-7 over te zien: Autodieven Betrapt! . Ook methoden met telefoontaps , infiltranten, getuigenverklaringen, zelfs als dit illegaal gebeurd, leiden er zelden toe dat een crimineel daardoor niet veroordeeld kan worden.

Een klein "onbeduidend" berichtje dat onlangs in de krant verscheen was dan ook opmerkelijk. Verdachten vrijuit na inzet pedolokker "Volgens het gerechtshof in Den Haag kan iemand na de inzet van een pedolokker volgens de wet niet meer worden vervolgd.", aldus het gerechtshof in Den Haag. Het hof verwijst naar de totstandkoming van de wet. Daarbij zegde de toenmalige minister van Justitie (Hirsch-Balin, red.) toe dat iemand niet vervolgd kan worden als het 'slachtoffer' meerderjarig is.

In het onderzoek heeft de politie een zogeheten 'pedolokker' ingezet. Volgens het hof mocht dat niet. Het stelde de verdachte buiten vervolging. Volgens het hof was ook de inbeslagneming van de laptop, die vol stond met kinderporno, onrechtmatig omdat er geen 'redelijke verdenking' was voor 'grooming'. De inhoud van de laptop mocht daarom niet als bewijs gebruikt worden.

De volledige uitspraak leest u hieronder (het grijze blok even openklappen).

Hoger Beroep inzake vrijspraak 'Grooming'
(Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2013:2302 )

Kinderhandel is binnen onze overheid een controversieel onderwerp. Toch heeft op 28.12.2009 de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd . De rechter verwijst hiernaar en stelt "omdat de bescherming van minderjarigen volgens het Verdrag van Lanzarote het uitgangspunt is", kan een afspraakje met een volwassene hier niet toe worden gerekend.

Met andere woorden: wanneer een 38-jarige man willens (maar niet wetens) een afspraakje maakt met een minderjarige jongen (van 13 jaar!) om sex tegen betaling te hebben, valt dat niet onder kwaadwillige intentie wanneer de jongen in kwestie in werkelijkheid meerderjarig is!

Normaliter schrijven rechters altijd zoiets vaags en onbegrijpelijk als "het feit dat de jongen in kwestie de leeftijd van 18 reeds had bereikt maakt dat niet anders". Deze keer maakte het de zaak wèl anders. En dat is voor mij nog veel onbegrijpelijker.

Nu heb ik wel vaker onbegrijpelijke uitspraken van rechters gelezen. Maar wat ik helemaal onbegrijpelijk vindt is de beslissing van het OM, gisteren, om niet in cassatie te gaan. "Het OM ziet niet genoeg aanknopingspunten om de uitspraak in cassatie aan te vechten bij de Hoge Raad." Maar het college van procureurs-generaal heeft naar aanleiding van de uitspraak van het hof het ministerie van Veiligheid en Justitie wel om een wetswijziging verzocht van het groomingsartikel in het Wetboek van Strafrecht. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat cassatie het middel bij uitstek is voor het college om wetsvormende oordelen te verkrijgen. Waarom het cassatiemiddel daarvoor niet wordt ingezet begrijp ik niet.

Minister Ivo Opstelten liet direct na de uitspraak van het hof op 25 juni al weten dat hij gaat kijken of er een wettelijke mouw aan te passen valt. De bewindsman zei dit "in het besef dat internationale verdragen een hindernis kunnen vormen bij de inzet van het soort lokker dat in de Haagse zaak is ingezet."

Kennelijk is een auto of drugs meer waard dan een kind.Gerelateerde informatie:
author: Ton   |   published: 10.07.2013   |   updated: 10.07.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources