Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.


$atanische $ex
Sekszorg
Inmiddels meer dan 30 jaar geleden deed ik mijn co-schappen interne op 6-midden te Amsterdam in het gereformeerde VU-ziekenhuis. Daar was een speciale eenpersoonskamer die wij gebruikten voor de intake van nieuw op te nemen patiënten. Op een dag kwam de hoofdzuster met een mededeling. Die middag mochten we die kamer niet betreden. Gegniffel alom. En al snel werd duidelijk waarom. Er zou een "externe consultant" komen om een bepaalde heer "speciale zorg" te verlenen. De man was niet motorisch gehandicapt en had gewoon de beschikking over zijn beide handen, maar was wel langdurig bedlegerig en een uitje zat er niet in. Nu gebeurt het met mannen wel vaker dat er tijdens het wassen door een leuk verpleegstertje spontane onbedoelde reacties optreden, maar de bijbehorende behandeling valt buiten de functieomschrijving van de ziekenverzorgster en wordt overgelaten aan externe (betaalde) experts.

De kosten voor (de) gemeenschap
In mijn ogen is seks een behoefte die vergelijkbaar is met slapen en voeding. Noodzakelijk voor een goed functioneren van het orga(ni)sme. En als daar een stoornis in optreedt dan is het te begrijpen dat de ziektekostenverzekering op basis van een medische indicatie daarin tegemoet kan komen. Het wordt natuurlijk anders als politici en gemeenteambtenaren zich daar mee gaan bemoeien en gemeenschapsgeld gaan besteden aan gemeenschap.

Nu schijnt het bij de overheid wel vaker voor te komen dat de kosten van/voor de sexuele behoeften van politici door het volk betaald worden. Zo is er de verklaring van Wicher Wedzinga over ministers als Donner, Hirsch Ballin en Ed Nijpels, (waarvan de onkostenvergoeding specificatie nog niet is opgevraagd) maar ook het wel opgevraagde WOB verzoek over de juridische kosten van SG Joris Demmink.


bron: NieuwsuurAflevering 8 Mei 2013 22:00u; mirror

Ook het inmiddels bekende verhaal van de gereformeerde boer Jasper S. in de zaak Marianne Vaatstra schijnt voort te komen uit een mannelijke behoefte. En in het verhaal over het meisje van het Nulde op de gereformeerde Veluwe suggereert dat sex binnen het geloof een grotere geladenheid heeft dan enkel het Darwinistische voortbestaan van de soort.

De moorden door geloof
Opnieuw het publieke verhaal over Marianne Vaatstra. In zowel de versie van de overheid als die van de satanische complotdenkers speelt sex en geloof de hoofdrol. In beide versies gaat het om een (of meerdere), mogelijk door geloofsovertuiging, sexueel gefrustreerde perso(o)n(en). En of het nu om bezetenheid door de duivel gaat, of om het bijbelse verhaal over de -verplichte- moord op de eerstgeborene of het -gevraagde- offer van Abraham, vast staat dat naast de sexuele impulsen daarbij ook de psychische en/of geloofsovertuiging een rol spelen.

Sinds deze week doet zich een nieuwe hype-story voor. Het is de publicatie van een interview met secretaris Kevin Annett van itccs.org en Mel Ve van Freedom Central. Het gaat over satanisch misbruik van kinderen. En daarbij worden beschuldigingen geuit tegen o.a. Prins Bernhard en Kardinaal Bernard Alfrink.


bron: ITCCS.org published 8 Mei 2013

Dat er op grote schaal sexueel kindermisbruik binnen de Kerk heeft plaats gehad staat vast. Dat ook daarbij het geloof een grote invloed heeft gehad is evident. Dit gegeven is voldoende om het verhaal van Toos serieus te nemen. Toch krijg ik een gevoel van er-is-iets-niet-pluis bij het zien van deze rapportage.

Binnen het neurolinguistisch programmeren wordt een grote betekenis toegeschreven aan oogpatronen. Zo gaan gevoelens gepaard aan een oogbeweging naar rechts beneden, en een visuele herinnering naar linksboven. Toos doet dit (naar mijn inschatting) onwillekeurig, maar wel in overeenstemming met de NLP-locatie. Daaruit leidt ik af dat er mogelijk authenticiteit zit in haar verklaring. Maar er zijn ook zaken die ik niet vind rijmen met haar verklaring. Zo zoekt ze steun voor haar verhaal bij de man naast haar, die (naar ik aanneem) niet bij de betreffende gebeurtenissen aanwezig was. Ook beschrijft ze dat ze gebeten is tijdens jacht met honden, zonder de daarbij behorende littekens te laten zien. En een orgasme op vijfjarige leeftijd lijkt mij wat prematuur.

In conclusie ben ik ambivalent. Het voetstoots aannemen of het op voorhand verwerpen is voorbarig. Dit was slecht een korte introductie. Ik ben benieuwd naar de volledige documentaire uit meer dan 3 uur footage.author: Ton   |   published: 10.05.2013   |   updated: 10.05.2013   |   comments: allowed

complotarchiveliteraturesources