Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Oorkonde voor Fred Teeven
Zaterdag 29 juni 2013 was de officiële aftrap van de nieuw opgerichte Stichting Kind Ontvoerd. Programmamaker John van den Heuvel en Staatssecretaris Fred Teeven knipten het lintje door, waarna de cameraploegen van RTL, Hart van Nederland en ANP ze zagen vliegen. De dromen van de vaders om in een echte Ferrari te rijden werd door hun kinderen waar gemaakt. En dat alles onder de fantastische verzorging en sponsoring van Bowling Almere.

Wat hier aan vooraf ging
Twee dagen geleden ging er een persbericht uit waarin aandacht werd gevraagd voor de stichting en de onderliggende problematiek, maar waarbij ook de ondersteuning figuurlijk en letterlijk in het zonnetje werd gezet. Onder de genodigden waren o.a. het redactieteam van RTL ontvoerd, het IKO, en ouders van succesvolle missies. En uw eigen verslaggever ziet u links op de foto, in gesprek met Els Prins, directrice van het IKO.

De Telegraaf beschreef het evenement alsvolgt: "Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de stichting Kind Ontvoerd in Almere werd Teeven met een oorkonde in het zonnetje gezet vanwege zijn inzet voor het lot van kinderen die slachtoffer zijn van internationale kinderontvoering."

Het eerste programmajaar van RTL-ontvoerd is inmiddels afgesloten en voor het tweede jaar zijn de opnamen weer in volle gang. Met een terugblik van maar liefst 10 teruggekeerde kinderen mag gesproken worden van een succesvol resultaat, en John memoreerde in zijn speech dat deze boodschap goed aan de directie van RTL moest worden overgebracht. Het gaat immers niet alleen om kijkcijfers, maar ook om bewustwording bij de kijker en de impact die het heeft op de getroffen gezinnen.


Frederik Teeven
Zowel John als Fred kregen een oorkonde uitgereikt voor hun inzet bij het slagen van enkele van de missies. Nu ben ik niet zo diplomatiek ingesteld en vrij recht-voor-zijn-raap. Ik houd meer van duidelijkheid dan geslijm en stap daarmee soms op andermans tenen, waarmee ik mijzelf weer in de vingers snijdt. Niet slim dus. Maar wel eerlijk. Als het aan mij had gelegen had ik aan John wel de oorkonde gegeven, maar aan Fred liever een "aanmoedigingsprijs". (Vice-minister Teeven, wanneer u dit leest niet meteen boos worden, maar eerst graag verder lezen voor de nuancering.)

Zelf behoor ik niet tot de gelukkigen die zijn kind heeft teruggekregen. Mijn zaak loopt al twee jaar en zal naar verwachting nog wel twee jaar gaan duren. Ik ging dan ook met een ander doel naar de bijeenkomst. Naast het hoop putten uit het proeven van het geluk uit de geslaagde missies, wilde ik Fred Teeven persoonlijk spreken. En dat is me gelukt.

Hoewel ik heel kritisch ben als "consument" van zijn ministerie, realiseer ik me ook terdege dat op persoonlijk vlak het "beste stuurlui staan aan wal" hier opgeld doet. Mijn inschatting is dat het ministerie door Fred gerund wordt en hij ook de kastanjes uit het vuur mag halen. Ik denk dat Fred niet alleen een heel intelligente man is, maar ook emotioneel goed in elkaar zit. Hij is niet alleen een politicus maar bovenal ook een pragmaticus. Hij bereikt zijn doelen, binnen zijn mogelijkheden.

Zoals hij zei: "Je kunt twee dingen doen: De boel aan anderen overlaten (zoals een links meerderheidskabinet vormen), of zelf aan het roer gaan staan en verantwoordelijkheid dragen". Hij (en zijn VVD) kozen voor het laatste. En dat je daarbij wordt afgerekend op fouten van je voorgangers neem je daarbij op de koop toe. "Rome is niet in één dag gebouwd, maar wel in één dag platgebrand." Maar als je zelf niet/nooit gaat bouwen komt er ook niets van de grond.

In ieder geval heb ik zijn persoonlijk e-mailadres gekregen en de toezegging dat hij mijn verzoek zou beoordelen. Meer wil ik ook niet van hem vragen. Maar daarmee is mijn missie wel geslaagd. Nunc aut Nunquam. Het zal nog wel eventjes duren (ik schrijf zoiets niet in een uurtje), maar...

de wet Rojin komt eraan!

Wat daar weer aan vooraf ging
Het probleem kinderontvoering laat zich niet in een enkele column samenvatten. Als u alle publicaties (met links) op deze website leest (en dan bent u wel een paar weken bezig) dan zult u er zich enig idee over kunnen gaan vormen. Laat ik me daarom voor de posting van vandaag beperken tot een "teaser".

Zoals bij iedere (wetenschappelijke) aanpak begin je met de definities. Als we niet over hetzelfde praten dan wordt er in de discussie langs elkaar heen gepraat. De overheid verstaat onder internationale kinderontvoering: "Een volwassene die een kind jonger dan 16 jaar meeneemt naar het buitenland. Vaak is de ontvoerder één van de ouders. Die neemt het kind dan mee zonder toestemming van de andere ouder. Of een kind wordt in het buitenland vastgehouden, bijvoorbeeld na een vakantie."

Daarmee beseft de overheid al dat ze veel te kort door de bocht gaan. Met "Of een kind wordt in het buitenland vastgehouden, bijvoorbeeld na een vakantie" wordt immers aangegeven dat grensoverschrijding niet persé noodzakelijk is. En dan zijn er nog veel meer nuanceringen aan te brengen, zoals "worteling", ouderlijk gezag, internationale verdragen, dubbele nationaliteiten en nationale wetgeving, et cetera. Ik beperk me vandaag dan ook tot twee plaatjes. Links het probleem en rechts de oplossing.
Gerelateerde informatie:
24.05.2013 weblogHervaderen
03.06.2013 weblogHet Grote Doel
20.06.2013 weblogDiplomatie
28.06.2013 weblogKind ontvoerd
29.06.2013 weblogDe ambassade

29.06.2013 TelegraafOorkonde voor Teeven
29.06.2013 HvNLotgenotendag voor ouders van ontvoerde kinderen
websitewww.KindOntvoerd.nl
websitewww.KinderOntvoering.org
websiteRijksoverheid: Internationale Kinderontvoering
websiteBowling Almere
author: Ton   |   published: 30.06.2013   |   updated: 30.06.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources