Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het Grote Doel
"Levende vissen zwemmen tegen de stroom in, alleen de dode drijven mee"

Zo luidt het devies van de AIVD. Het symboliseert de instelling van de dienst: niet passief meedrijven met de golven, maar actief stroomopwaarts, het oog gericht op bedreigingen van de nationale veiligheid. Tegen de stroom in: per undas adversas. Dit devies werd geïntroduceerd in 1949 en het is tot op de dag van vandaag het motto van de AIVD.

Als de AIVD gelijk heeft dan ben ik òf een dode vis, òf een hele brave vis, die netjes met de stroom mee gaat. En als ik tegen de stroom in zou zwemmen doe ik hetzelfde als de AIVD. In beide gevallen geen bedreiging dus.


Inlichtingen Dienst In mijn artikel Jansen & Janssen versus James heb ik aandacht gevraagd voor de spionagedienst tegen de spionagedienst. Zeg maar contra-contra-spionage. In een (oud) overzicht staan de aandachtsgebieden van de AIVD uit het jaarverslag van 1998: Laat dat nu ook precies mijn doelstelling zijn. Ik raak dan ook een beetje gedesoriënteerd. Zwem ik nu met de stroom mee of er tegen in?

De doelstelling anno 2013 geeft uitsluitsel:
"Het onderzoek richt zich op radicalisering die leidt tot terrorisme en op vormen van radicalisering die een ontwrichtende invloed kunnen hebben op de samenleving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ontwikkelingen die leiden tot een tweedeling in de samenleving, tot isolationisme en ..."

Ik laat bewust het laatste stukje weg. Dat laatste stukje schept namelijk verwarring over het begrip democratie. Maar met het eerste deel kun je daar zo'n beetje iedere politieke partij toe rekenen. Dat daar criminelen tussen zitten daar heb ik geen enkele twijfel over. En in mijn posting van gisteren heb ik er enkele met naam genoemd. (Sorry Dries, naast ook je goede werk was dat toch een behoorlijke smet op je blazoen.)

Dit weekend sprak ik met een hoofd van de inlichtingendienst (op een privé partijtje, ongedwongen, zonder duimschroeven enzo). En u zult het wel niet geloven, maar ook in Turkije waren mijn overburen lid van de MIT. (Volgen ze mij soms? :-) Hen sprak ik overigens nooit. Enfin met onze Nederlandse inlichtingenman had ik het over deze website en de zaken die ik aan de orde stel. In het Jans(s)en artikel heb ik al beschreven hoe zij "radicalisering" begrijpen.

Het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde (doel), eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes (middel), die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde (effect).

De evaluatie: mijn middel (website) is niet ondemocratisch. Dan houden we nog het doel en het effect over. Hij vroeg me dan ook wat ik met mijn website wil bereiken. Zeg maar "Het Grote Doel". Ik ga het u uitleggen.

Het Grote Doel Begin jaren '80 was er een popgroep die zich Het Goede Doel noemde. Eén van hun hits was België (zie ook de ondertitelde versie.) Hij was het (30 jaar geleden al) goed beu van hoe het in Nederland toe ging. De zanger was Henk Westbroek. Een socioloog die zijn "radicale" ideeën in de publiciteit wilde brengen. En daar is hij ver in gegaan en gekomen. Naast zijn liedjes werd hij ook radio-presentator en zelfs (mede)oprichter van de politieke partij Leefbaar Nederland. Totdat hij bedreigd werd. Daarna heeft hij zijn politieke aspiraties aan de wilgen gehangen. En op het bevrijdingsfestival van vorige maand (5-5-2013) kun je zien dat hij is uitgeblust. Het "gevaar" is geweken.

En ook de boodschap van Frank Boeyen  ZWART   WIT   lijkt 30 jaar later nog steeds niet begrepen, getuige de vele "stille tochten" die nu nog steeds worden gehouden tegen "zinloos geweld". Ik maak me dan ook geen enkele illusie dat mijn grote doel goed doel zal treffen. En al helemaal niet omdat mijn favoriete muziekstijl de funk en jazz is, wat voor veel mensen al helemaal niet te volgen is. Onverwachte ritmewijzigingen, accenten voor of na de tel, maar niet erop, en dan ook nog eens blue-notes in plaats van de gewone Jantje-Smit-meezing-majeur toonladders. Zeg maar, muziek zoals ik schrijf. Ik zal dan ook Het Grote Publiek nimmer bereiken, hoeveel rechtszaken ik ook tegen de MSM aanspan.

En ook het "alternatieve" publiek bekijkt mij met Argusogen. Micha Kat bijvoorbeeld heeft dat op Argusoog-radio openlijk uitgesproken: "Hij weet niet wat hij van mij(n website) moet denken." Nu is dat niet zo verwonderlijk. Net als die twee men-in-black die naar Micha's rechtszaak waren gekomen. Ook die kwamen om Micha te steunen. Maar ze hadden evengoed van de "tegenpartij" kunnen zijn. Een soort van contra-contra-contra-spionnen dus. Alleen was in dat geval hun camouflage wel mislukt.

Om dit soort achterdocht te begrijpen moet u bijvoorbeeld het verhaal van Louis Sévèke kennen. De man is uiteindelijk in 2005 vermoord (alweer een overheidsexecutie zoals ook gezegd wordt van Pim Fortuyn?).

Het is dus begrijpelijk dat wanneer je contra-contra-contra bent je eigenlijk pro bent. Zoiets van de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden. Je weet gewoon niet meer wie je kan vertrouwen. Behalve de overheid: daarvan staat het vast dat die onbetrouwbaar is.

Mijn Kleine Doel De meeste "terroristen" zijn met een klein beetje tevreden. Zij willen rechtvaardigheid. Meer niet. Maar rechtvaardigheid kun je enkel krijgen wanneer er naar je geluisterd wordt. En zolang de overheid slachtoffers blijft negeren en ontwijken, zullen deze mensen om aandacht vragen. De ware terroristen zijn dus de gevestigde machthebbers die stellen dat afwijkende meningen niet worden getolereerd. Zoals nu op het Taksim plein gebeurd. En zoals ik gisteren over Den Uyl en Van Agt schreef, moeten deze "afwijkingen" worden uitgeschakeld, desnoods door ze te executeren. Dat zal ze leren. De volgende keer durven ze niet meer tegen ons op te staan. Puur terrorisme dus. Door de Staat!

Mijn persoonlijke doel vloeit voort uit het onrecht wat mij en mijn dochter is aangedaan. Mijn dochter is ontvoerd en we hebben al twee jaar geen enkel contact met elkaar gehad. Daarnaast zijn al mijn bezittingen die ik in 55 jaar heb opgebouwd van me gestolen. En alsof dat nog niet genoeg is wordt ik door een corrupte rechter ernstig belaagd. En dat pik ik niet. Ze hebben de verkeerde uitgekozen. Ik ga dat rechtzetten.

Ik ben geen "subversief element" dat bommen op het torentje in Den Haag gaat gooien. Ik ga geen treinen kapen. Ik ga ook niet de politiek in, zoals andere ontevreden wereldverbeteraars als Henk Westbroek dat proberen. Wat na 2000 jaar "beschaving" nog steeds niet is gelukt ga ik in mijn korte leven niet zelf alsnog proberen te realiseren.

Wat ik wel doe: Ik laat de rechters en de politiek voor mij werken. Dictatoriaal Democratischer kan het haast niet. DD i.p.v. SS. Ik wil mijn dochter terug. En daar wordt momenteel hard aan gewerkt: 35 rechtszaken, 9 advocaten, en dat is nog exclusief de bemoeienis van ministeries en de ambassade.

Alleen duurt dit proces onmenselijk lang. En die tussentijd gebruik ik om orde op zaken te stellen. De stal uitmesten, zeg maar. Dat werkt enerzijds therapeutisch. Alle woede en frustratie tegen de overheid kan ik uiten door het van me af te schrijven en in de publiciteit te brengen. Anderzijds wil ik daarmee een beperkt aantal aan mijn zaak gerelateerde kleine doelen bereiken:
  1. Ik ga de wet veranderen. Zaken zoals de mijne en die van andere slachtoffers moeten in de toekomst worden voorkomen, of toch tenminste fors beperkt. En dat ga ik doen door de politiek te overtuigen dat het niet om incidenten van enkele "dwaze" vaders gaat, maar dat het een heel groot structureel probleem met tienduizenden slachtoffers per jaar is, alleen al in Nederland. En zonodig zal ik het wetsvoorstel panklaar voor ze voorkoken. Dan kunnen we op die politici ook weer bezuinigen.

  2. Ik ga proberen (want dat zal minder makkelijk zijn) er voor te zorgen dat de grootste criminelen verantwoording zullen afleggen. In ieder geval in mijn eigen zaak zal ik ze juridisch vervolgen op alle mogelijke wijzen die ik heb binnen ons democratische rechtsbestel. Ook als het niet haalbaar is. Iedereen is voor de wet gelijk. Dus ook rechters en ministers zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden. In ieder geval confronteer ik ze (bij deze al) met hun misdaden (en zal dat blijven doen), en de rest laat ik over aan de rechters (inclusief die van het Europese Hof) En daarmee kunnen we ook bezuinigen op het OM en de AIVD, die hun werk verzaken.

  3. Ik wil graag de Trias Politica herstellen. De huidige inperkingen door de overheid van de onafhankelijkheid van de rechters en de uitbreiding van de macht van de andere twee poten is binnen een democratie onacceptabel. Ik wil de politiek bewust maken van hun plicht dit te bewaken en verzoek hen in te grijpen en te corrigeren.
Daarmee is het doel uit de definitie van de AIVD duidelijk geworden. Het is juist géén gevaar voor de democratische rechtsorde. Integendeel, ik tracht die te herstellen. Ik zou dus eigenlijk subsidie moeten ontvangen, wat makkelijk kan omdat er voldoende over blijft doordat we op politici, het OM en de AIVD hebben bezuinigd.

Wat rest is de effectiviteit. Aan het aantal bezoekers zal eventuele ineffectiviteit niet liggen: duizenden per dag en groeiende. Zal deze het functioneren van de democratische rechtstaat herstellen, of toch tenminste het verval keren? De tijd zal het leren, tenzij de AIVD me voortijdig wil uitschakelen. (Iets wat overigens heel makkelijk kan, door me mijn dochter terug te geven.)

U leest het al: ik heb een missie en de komende twee jaar kunt u in ieder geval nog terecht op deze website. Ik zie u graag terug.


Gerelateerde informatie:
06.02.2013 - weblog Kwaliteit van Rechtspraak en de Quater Politica
07.02.2013 - weblog Jansen & Janssen vs James
10.04.2013 - weblog Aangifte tegen NUjij (2)
20.05.2013 - weblog Reality TV
29.05.2013 - weblog Micha Kat heeft gewonnen
02.06.2013 - weblog Overheidsexecuties04.12.1982 - AVRO Official clip Avro's Toppop
  ondertiteling met aanvullende foto's
05.05.2013 bevrijdingsfestival
Nederland Muziekland Frank Boeyen

  Algemene brochure AIVD
politieacademieRapport RIO
26.04.2005 - fsw.VU proefschrift Timmer: Politiegeweld
22.01.1999 - Ravage #276Operatie Homerus - Informant propageerde geweld
1998 Operatie Homerus - full story (85 Mb)

03.06.2013 - RT.com Tear gas as thousands return to Taksim Square
wikipedia Henk Westbroek
09.12.2008 - TelegraafHenk Westbroek met pistool bedreigd
buro jansen tips3
03.11.2005 Overheid moet eigen rol bij 'terreur' niet verdoezelen
??.05.2009 Minderjarige scholiere benaderd als informant
author: Ton   |   published: 03.06.2013   |   updated: 03.06.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources