Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De Hoge Raad
Op 24.12.1995, de avond voor Kerstmis, werd Hüseyin Baybaşin door Nederland gearresteerd 1. Gewoon, zomaar. Iemand in het buitenland (naam onbekend) wilde dat hij opgeruimd werd en de Nederlandse overheid hielp daar maar wat graag aan mee. Opgepakt, in isolatie, en vervolgens hup op het vliegtuig naar Gitmo, of wie er maar om vroeg. Zonder enige controle over de rechtmatigheid. Tegenwoordig laten ze met een drone, met behulp van Nederlandse telefoondata, gewoon een bom vallen op lastige islamieten, al dan niet met collateral damage 2. Maar in die tijd ging dat nog niet en was het nog handwerk.

En als je dan niet (zoals onder 5.1 staat) "onverwijld kunt aantonen dat je onschuldig bent" (hoezo onschuld presumptie?) dan ga je. Krankzinnig? Natuurlijk. Maar de Directeur-Generaal van Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken was destijds onze welbekende Joris D. En in die tijd gebeurde wel meer krankzinige dingen.Het vonnis 3 van 17.12.1996 (een jaar na de arrestatie, ze werkten toen nog wat sneller dan onze AG Diederik A. thans kan) stelde dat de uitlevering "toelaatbaar" was, omdat "niet was gebleken" dat er feiten en omstandigheden aan "in de weg zouden staan". Wat een kletskoek taal toch. Als iets "niet is gebleken" dan betekent dat meestal dat ze hun ogen niet hebben open gehad. Of, zoals onder het kopje ESSENTIE staat vermeld, de (uitleverings)rechter zijn onderzoeksplicht niet goed heeft uitgevoerd. Nalatigheid dus. Strafbaar dus 4.


Geert C.
Tja, en daar zit de President van de Hoge Raad der Nederlanden dan. Hij weet dat de Rechtspraak nogal eens slecht werk aflevert. Hij heeft dat zelfs meerder malen bevestigd 5 en onder de aandacht 6 gebracht.

Daarenboven is Corsten's opvatting over het belang van de artikel 12 Sv procedure ook niet echt vertrouwenwekkend. In het Ars Aequi 7 boekje stelt hij onder hoofdstuk 4.3.3 (blz. 46):

"Gevallen waarin het horen van (alleen) klager mede gelet op de aard van het delict in hoge mate zal bijdragen tot diens welzijn, namelijk doordat begrip wordt getoond, dan wel waarin klagers door hen te horen metterdaad ervaren dat er rekening wordt gehouden met hun standpunt en emoties."

Dat lijkt nogal op Medicus curat, natura sanat, of zoals Voltaire zei: de geneeskunde is de kunst de patiënt te amuseren, terwijl de natuur voor de genezing zorgt. En dat lijkt inderdaad bij de rechtspraak ook het motto te zijn. Het gaat allemaal zo verdraaid langzaam dat veel mensen in de tussentijd afhaken. Het kan misschien zo zijn dat tijd materiële wonden hecht, maar wanneer mensenlevens op het spel staan is een dergelijke vertraging volstrekt onacceptabel, onherstelbaar en incompensabel. Waarom moet Baybaşin al drie jaar wachten op een simpel onderzoekje van AG Diederik Aben?

Zou Geert C. soms tijd willen rekken omdat hij in November 2014 zal aftreden 8? Na mij de zondvloed? Als u nog eens kijkt naar het vonnis van 1996 dan ziet u dat dit vonnis (mede) door Geert C. uitgesproken is. En inmiddels hebben we ook al kunnen vaststellen dat hij zijn "onderzoeksplicht" niet al te best heeft ingevuld.

De gedachte dat, naast de corrupte oud-rechter van de Turkse Hoge Raad, ook de Nederlandse Hoge Raad onderdeel is van de (vermeende) criminele organisatie komt bij mij op. En niet nu pas, maar dit is precies de reden waarom het HHC anderhalf jaar geleden überhaupt met haar onderzoek gestart is. De Hoge Raad is op zijn minst aansprakelijk door nalatigheid. En misschien zelfs wel door opzet.


Buitenlandse zaken
Nu het Ministerie van Justitie en Interpol klaarblijkelijk geen documenten hebben, en in het vonnis staat dat "toezending langs de diplomatieke weg" is gegaan mag verwacht worden dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken ons hierover meer kan vertellen.

De Nationale Politie heeft deze procedure gisteren nog aan KLOL KlokkenluiderOnline.is bevestigd 9. Vandaar dat het HHC ook BuZa heeft aangeschreven om een kopie van de bewuste diplomatieke nota op te vragen.

Nu heeft het HHC daar ook al ervaring mee. Ook daarbij zijn gegronde redenen om aan te nemen dat de nota niet bestaat. In ieder geval worden ze niet vrijgegeven om de "bilaterale betrekkingen" niet te schaden. Welnu, over dat bilaterale kan ook een heel betoog worden gehouden. Maar even to the point blijven: die nota gaat er niet komen. Het HHC vermoedt dat ook BuZa vuistdiep in de (vermeende) criminele organisatie zit.

Maar het HHC heeft inmiddels al wel onomstotelijk bewijs gekregen dat BuZa ronduit staat te ..., hoe kan ik het woord liegen voorkomen..., de Kamer onjuist heeft voorgelicht en onwaarheden heeft gezegd. En niet een klein beetje per ongeluk, maar volledig en opzettelijk. Dat gaat u komende week krijgen. En uiteraard zal ook daar een verzoek tot strafvervolging op worden ingezet. En u voelt hem al aankomen: De verzender van die diplomatieke nota komt ook nog aan de beurt. Geert C. gaat het nog druk krijgen zo vlak voor zijn pensioen.
author: Ton   |   published: 20.03.2014   |   updated: 20.03.2014   |   comments: allowed

24.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Klaas Langendoen
Rechtbank Utrecht
 
25.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Molenkamp
Rechtbank Utrecht
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
02.04.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014