Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Kinderopvang Riouwstraat
Twee weken geleden werd hier beschreven 1 hoe het adres Riouwstraat 13 te Den Haag eind 2007 in het regionale huis-aan-huis blad De Posthoorn was opgedoken. En dan niet onschuldig, bijvoorbeeld als een vergunningaanvraag voor een serre of zoiets, maar verdacht onder het kopje Kinderopvangregister.

Met de gedachten aan drama's als 't Hofnarretje 2, waarbij vele tientallen kinderen zijn misbruikt binnen een internationaal netwerk van kinderporno, maar... waarbij er al geruime tijd daarvoor waarschuwingen aan de autoriteiten zijn gegeven zonder dat die hebben ingegrepen, noopt deze informatie tot extra waakzaamheid.

Het probleem is namelijk dat op dat adres, wat hier klaarblijkelijk geregistreerd stond als opvanglocatie voor kinderen, iemand woont die sinds 2003 ook al in verband gebracht wordt met pedofilie. En dan niet zomaar een adres, maar van iemand die in staat wordt geacht alle registers van het justitiële opsporingsapparaat (en daarmee de kinderbescherming) te kunnen dichtdrukken. Ambtelijke corruptie dus.

Afgelopen maand is er voor het eerst openlijk, en onder ede bij de rechter, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en waarschijnlijkheid van deze beschuldigingen. Daarbij is in ieder geval in rechte komen vast te staan dat er sprake is geweest van ambtsmisbruik 3 binnen een (overheids)organisatie.

Daar en boven lijkt, zo er sprake was van pedofilie, deze zich gericht te hebben op de puberale/adolescente fase en niet op die van baby's, peuters en kleuters. Dat is voor de ouders met kleine kinderen een hele geruststelling. Maar niet voldoende. Het HHC ging daarom op extra onderzoek uit.


Vertrouwen
Rome wasn't build in one day, but it burnt in one night.

Met geruchten kun je niets. Het eerste wat het HHC daarom heeft gedaan is een WOB-verzoek indienen om feiten boven tafel te krijgen. Het antwoord was teleurstellend 4: "Het ging om een verschrijving." Natuurlijk kan dat gebeuren, maar dan moet je maar voldoende vertrouwen hebben in je overheid. En niet alleen door het gebrek aan actie bij 't Hofnarretje is dat vertrouwen beschaamd. De overheid heeft een reputatie van onbetrouwbaarheid. Vertrouwen terugverdienen kost dan ook veel moeite.

George Bush There are weapons of mass-destruction in Iraq.
Bill Clinton I did not have sex with that woman.
Piet-Hein DonnerEr is nog geen spoor van rook.
Ivo Opstelten Joris Demmink kwam niet voor in het Rolodex-onderzoek.
Fred Teeven Ik heb niet gebeld met Van Rey.

En dat rijtje is aan te vullen met vele, vele anderen zoals Frans Timmermans, Ronald Plasterk en ga zo maar door. Ministers die liegen tegen de Kamer is dan ook absoluut onacceptabel. Een zero-tolerance beleid moet worden gehandhaafd en iedere liegende minister dient subiet vervangen te worden. Ze zijn staatsondermijnend, kosten handen vol geld, beschadigen de democratie in ernstige mate en zijn simpelweg niet langer handhaafbaar.

Eens een keer zonder pardon een paar voorbeelden stellen: zonder wachtgeld de laan uit en strafrechtelijk vervolgen wegens meineed en ambtsmisbruik, zal de anderen waarschuwen dit soort fratsen in de toekomst nooit meer uit te halen. Nu denken ze er iedere keer weer mee weg te kunnen komen. Logisch want de Kamerleden hopen zelf ooit op een dergelijke positie te komen zitten en nemen nu vast toekomstige beschermende maatregelen voor zichzelf.

Maar de tijd dat een Paus of een Minister weg kon komen met het autoriteitsargument (het is zo, omdat ik dat zeg) ligt heden ten dage dan ook ver achter ons. In het huidige informatie tijdperk wordt iedere leugen door de waarheid achterhaald, en steeds sneller. Mijn reactie luidt dan ook: Jij kan me wel meer vertellen. Eerst maar eens zien en dan pas geloven.


Zo kinderopvang
Het HHC heeft een aanvullend WOB-verzoek gedaan. Als het gaat om een verschrijving, laat dan de in- en uitschrijvingen van de wel bedoelde organisaties eens zien, zodat we kunnen controleren of de waarheid wordt geschreven.

En het moet gezegd worden dat de Gemeente Den Haag dat keurig gedaan heeft. Ook zij wilden klaarblijkelijk van deze Urban Legend af en hebben hun best gedaan om de juiste feiten en bewijsstukken te kunnen aanreiken.

Om te beginnen heeft het HHC een vriendelijke uitnodiging tot een gesprek gekregen van de directie van Zo-kinderopvang. Ik heb besloten deze alsnog te publiceren.

Beste meneer Hofstede,

Via onze locatie kreeg ik een mail doorgestuurd die u had verzonden om ons te informeren over een blog van uw hand, waarin aan Zo Kinderopvang wordt gerefereerd. Tevens ben ik geïnformeerd door de gemeente dat een wobverzoek rondom de registratie van onze locaties aan de Riouwstraat en Sijzenlaan. Ik heb daar uiteraard positief op gereageerd, omdat we graag transparant werken. Ik kan erg veel waardering opbrengen voor het maatschappelijke engagement dat uit uw teksten spreekt. En de zaak Demmink doet volgens mij bij iedereen de wenkbrauwen fronsen.

Toch denk ik dat u zich ook kunt voorstellen dat ik er erg ongelukkig van wordt als mijn prachtige kinderopvangorganisatie ook maar in de verte gerelateerd wordt aan een vermeende pedoseksueel. Enige jaren geleden heb ik met Micha Kat ook al telefonisch contact gehad over hetzelfde onderwerp. Hij maakte duidelijk dat hij vooral erg gefocust is op het tot oplossing komen van het dossier, maar dat het niet de bedoeling is daarbij onschuldigen zoals mijn kinderopvangorganisatie te beschadigen.

Omdat ik heel goed begrijp dat uw betrokkenheid van binnenuit komt en uw wens om de vraagtekens zo grondig mogelijk uit te spitten evident is, zou ik graag eens persoonlijk contact hebben. Ik ga er namelijk van uit dat het ook uw doelstelling is om onjuiste zaken aan het licht te brengen, maar geen onschuldigen in dat traject te beschadigen. Tevens heeft u op die manier snel alle juiste info, die u uit de voortgang van het wobverzoek bevestigd zal zien. U kunt dan weer verder met spitten in de juiste zaken, zodat uw bijdragen verder helpen alle duisternis rondom de zaak Demmink te laten verdwijnen.

Op welk nummer mag ik u bellen om een afspraak te maken?

Met vriendelijke groet,

directeur

Het HHC heeft het volste begrip voor de positie van Zo-Kinderopvang. "Toch denk ik dat u zich ook kunt voorstellen dat ik er erg ongelukkig van wordt als mijn prachtige kinderopvangorganisatie ook maar in de verte gerelateerd wordt aan een vermeende pedoseksueel." Gelijk heeft deze directrice. Zoiets moet je niet willen en is ook onverantwoord tegenover de ouders die hun kinderen aan deze organisatie toevertrouwen.

Desondanks heb ik het verzoek tot een mondeling gesprek afgewezen. De manier om geruchten uit de wereld te helpen is niet door er over te praten, maar door de feiten te laten zien zodat iedereen deze met eigen ogen kan controleren. Ik heb haar dan ook gevraagd om (binnen haar professionele relaties) mee te helpen zoeken naar bewijsstukken waarop Riouwstraat 13 (dus niet nummer 216) staat vermeld binnen deze contekst. Te denken valt aan overzichtslijsten van kinderopvangorganisaties of koepelverslagen uit de jaren 2007 en daarvoor. Ze bestaan niet.


Gemeente Den Haag
Gisteren ontving het HHC de (tweede) beschikking 5 met bijlagen 6 van de gemeente Den Haag. Zij komen tot de navolgende conclusie:

"Wij hopen dat u op basis van onze brief van 9 april 2014 en de bijlagen bij deze brief als feit wilt aannemen dat er géén kindercentrum op het adres Riouwstraat geregistreerd is geweest."

En in de dertien pagina's tellende bijlagen zitten kopieën van de betreffende in- en uitschrijfformulieren die wel bedoeld werden in plaats van de verschrijving. En inderdaad, op pagina 6 is de juiste uitschrijving te vinden: "Beëindiging van de explotatie van Sijzenlaan 13 per 1 oktober 2007" in het kader van een overname van het bedrijf. Dit werd geregistreerd op 26.09.2007 onder document# PCW/2007.10647.


De feiten en de conclusie
  1. Op Riouwstraat 13 staat de oud top-ambtenaar Joris Demmink ingeschreven.
  2. Tegen deze ambtenaar lopen tenminste een viertal aangiften van pedofilie en zelfs verkrachting.
  3. Het gerechtshof te Arnhem heeft bepaald dat deze aangiften moeten worden onderzocht.
  4. De rechter-commissaris te Utrecht heeft opgenomen dat er beschuldigingen en verdenkingen liggen van misbruik van pubers in het verleden.
  5. Omstreeks 25.09.2007 is een aanvraag voor een mutatie gedaan door Zo Unltd BV betreffende de registratie in het kinderopvangregister van hun vestigingen aan de Riouwstraat 216 en de Sijzenlaan 13.
  6. Omstreeks 15.10.2007 is er een beschikking afgegeven door de Gemeente Den Haag waaruit blijkt dat deze mutaties op 04.10.2007 zijn doorgevoerd.
  7. Omstreeks 05.12.2007 is er in de Posthoorn een gemeentelijke publicatie verschenen waarin stond dat het adres Riouwstraat 13 is verwijderd uit het kinderopvangregister.
  8. Op 18.03.2014 heeft het HHC een WOB-verzoek ingediend strekkende tot nadere informatie over deze registratie.
  9. Per brief van 09.04.2014 heeft de Gemeente Den Haag bericht dat de vermelding "Riouwstraat 13" om een administratieve vergissing gaat.
  10. Per brief van 22.04.2014 heeft de Gemeente Den Haag genoegzaam bewezen dat er inderdaad sprake is van een onjuist verwerkte mutatie.
De conclusie is daarmee duidelijk geworden en de Urban Legend is busted. De Riouwstraat 13 is niet geregistreerd geweest als kinderopvangadres. Ook geruchten als zou deze worden voortgezet op het adres Riouwstraat 216 is onjuist. Zo-kinderopvang is op geen enkele wijze gerelateerd aan Joris Demmink, behalve dan dat ze dezelfde straatnaam delen.

Met deze kennis en bewijsstukken moet de mythe van (kleine) kindermisbruik in de Riouwstraat naar het land der fabelen worden verwezen. Zonder nieuwe bewijsstukken die het tegendeel aantonen, en het HHC heeft die niet kunnen vinden, is het hoodstuk van de "kinderopvang" afgesloten.

Weliswaar bestaan er nog verklaringen (onder ede!) dat Joris Demmink puberale kinderen mee zou hebben willen nemen naar Den Haag, maar die beschuldigingen staan los van de kinderopvang zoals die met de registratie in het Gemeentelijk en Landelijk Register zijn bedoeld. Het onderzoek naar dat eerste is nog in volle gang.
author: Ton   |   published: 23.04.2014   |   updated: 23.04.2014   |   comments: allowed

02.05.2014
Demonstratie Volkert
Rotterdam
 
09.05.2014
Boek Wim Dankbaar
Het verboden dagboek
presentatie: Bussum
 
12.05.2014
Boek Ton Derksen
Verknipt bewijs
 
??.05.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014