Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Ivo Opstelten (minister van Justitie)
Ivo het-bruggetje-naar-de-rechter Opstelten:
"Het was niks, het is niks en het wordt niks."

"Ik heb eerder gezegd dat ik sta voor wat ik in het verleden heb gezegd. Ik heb gezegd dat ik geloof in zijn onschuld. (1) Ik vind geen enkele aanleiding om terug te komen op wat ik eerder heb gezegd. Dat zijn dingen die ik eerder heb gezegd. En die heb ik herhaald. Dat is dus een bevestiging dat ik die eerder heb gezegd. (2) Een en ander laat onverlet, het onderzoek wat het openbaar ministerie moet doen en ook doet, en dat voor de volle 100% doet. En dat uiteindelijk de rechter daar een uitspraak doet. Ik baseer mij op alle feiten, onderzoeken, die altijd door voorgangers, door het openbaar ministerie, door de AIVD, en andere instituten altijd zijn gedaan op basis van elk gerucht of elke getuigenis die zijn geweest. De rechter doet uiteindelijk een uitspraak en het openbaar ministerie doet volstrekt onafhankelijk het onderzoek."

Vervolgens blijft de NOS-verslaggever goed aandringen: Waarom doet u dit soort uitspraken, terwijl de rechtzaak nog maar amper is begonnen? 1 Opstelt begint vervolgens te draaien en ontwijkt het antwoord. Welnu, als hij de verslaggevers niet fatsoenlijk wil antwoorden, dan maar aan de Kamer.


Mark Rutte (minister van Algemene Zaken)
Mark het-bruggetje-naar-het-koningshuis Rutte:
Mark doet exact het tegenovergestelde van Ivo. Mark geeft juist géén mening. In tegenstelling tot bij Roy-de-Zuydewie? 2 weet hij dit keer exact om wie het gaat.

"Het past mij niet omdat, als een zaak -zoals dat heet- onder de rechter is, om dan in mijn gevoelens of taxaties inzage te geven." Frits Wester (RTL) dringt, net als zijn NOS-collega bij Ivo, goed aan 3.

Vervolgens kijkt Mark hopeloos naar de grond, naar de andere kant met een blik van wie-helpt-mij-van-Frits-af. "Gezien de contekst waarbinnen Opstelten dat zei heeft hij zich keurig binnen de lijntjes gehouden. Minister Opstelten heeft een bijzondere verantwoordelijkheid waar betreft het Openbaar Ministerie. Dat maakt het ook mogelijk voor hem, je zou kunnen zeggen dat hij het enige bruggetje is tussen de uitvoerende en wetgevende macht enerzijds (hoezo scheiding der machten?, red.) -en u weet in Nederland is dat het kabinet en in een belangrijke combinatie ook de regering en kamer- en de rechtsprekende macht anderzijds. Hij is als baas van het Openbaar Ministerie het geitenpad, het bruggetje, tussen die twee bereiken (Duo Politica?, red.), is het hem iets ruimer gerechtigd iets te zeggen dan andere politici. Het kabinet spreekt altijd met één mond, maar dit was niet namens mij. Minister van Justitie is ook de politieke baas van het Openbaar Ministerie. Hij heeft een specieke verantwoordelijkheid, en dat heeft de minister van justitie altijd in Nederland. Dat maakt hem tot een bijzonder lid van het kabinet."


De Kamervragen
De verslaggevers van NOS en RTL begrijpen het niet. Het NRC 4 en de Volkskrant 5 begrijpen het niet, uw verslaggever van het HHC begrijpt het niet, en zelfs mensen die er voor gestudeerd hebben, zoals advocaat Bernard Tomlow 4 en advocate Adèle van der Plas 5 begrijpen het niet. Ook politicus en Kamerlid Michiel van Nispen (SP), die als professional politieke wartaal moet kunnen volgen, begrijpt het niet en heeft gisteren dan ook Kamervragen gesteld 6.

2014Z07524

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister-president over zijn uitspraken over de rol van de minister van Veiligheid en Justitie bij lopende onderzoeken van het Openbaar Ministerie (ingezonden 23 april 2014)
  1. Is het waar dat u tijdens de persconferentie na de ministerraad op 17 april 2014 heeft gezegd dat de minister van Veiligheid en Justitie niet te ver is gegaan met zijn opmerking "Het was niks, het is niks en het wordt niks" met betrekking tot een lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie? Volkskrant.nl, 17 april 2014


  2. Wat bedoelde u met uw opmerking dat juist de minister van Veiligheid en Justitie "ruimer gerechtigd" is dingen te zeggen, omdat die immers het "enige bruggetje" is tussen de gescheiden machten? Kunt u uw antwoord uitgebreid toelichten?

Persoonlijk vind ik de Kamervragen wat mager. Op 12 maart heeft het HHC, naar aanleiding van de verklaring onder ede -met dure belasting betaalde bijstand van Bas Martens, Deken van de Haagse Orde en verdachte in een lopend corruptie onderzoek, vragen aan het Ministerie van Justitie 7 gesteld. Dat waren er toch een paar meer dan deze twee simpele vragen van de SP. Overigens ontving het HHC gisteren een reactie van het ministerie dat, hoe kan het ook anders, het wat meer tijd nodig heeft en verwacht op 07.05.2014 te kunnen antwoorden.

Over het algemeen is het Ministerie niet zo handig en snel in het beantwoorden (lees: verantwoording afleggen) van Kamervragen. Zo is eerst van de week pas de bijlage bij het Kamerstuk 33750-VI nr. 116 gepubliceerd, inhoudende De samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek.

8 De conclusie luidde: "Zoals ook al is gemeld op Kamervragen van 15.06.2007 is de oud-SG van het ministerie van Veiligheid en Justitie op geen enkele wijze in het Rolodex-onderzoek naar voren gekomen, noch is er informatie aangetroffen waaruit blijkt dat hij enige bemoeienis heeft gehad met het onderzoek."

Maar die bijlage van die Kamerbrief (eerst deze week pas gepubliceerd!) was dan ook al in december vorig jaar geschreven. Toen wist Opstelten nog niet dat Klokkenluider Ficq, waarvoor hij binnen zijn Duo Politica eindverantwoordelijke is, er een schaduwboekhouding 9 op na hield. De oranje VVD ministers van Algemene Zaken en Justitie zijn aangehaakt. Ze kunnen wel blijven spartelen, maar we zullen ze echt niet teruggooien. Ze kunnen hooguit proberen de rit uit te zingen tot de volgende verkiezingen. En gezien de huidige ontwikkelingen zullen die wel vervroegd worden. Geef het maar op jongens. Dit zullen jullie echt niet volhouden.
author: Ton   |   published: 25.04.2014   |   updated: 25.04.2014   |   comments: allowed

02.05.2014
Demonstratie Volkert
Rotterdam
 
09.05.2014
Boek Wim Dankbaar
Het verboden dagboek
presentatie: Bussum
 
12.05.2014
Boek Ton Derksen
Verknipt bewijs
 
??.05.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014