Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De Super-Provincie
De provincies protesteren en er is onvoldoende steun in de Eerste Kamer. Toch wil minister Plasterk door met zijn plannen om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen 1. Het is een politiek besluit uit het regeerakkoord. De meerderheid van het volk (althans van de ambtenaren die worden wegbezuinigd) is tegen. Desondanks wil Plasterk doorzetten. Waarom zou je immers rekening houden met burgers?

Afgelopen week trokken enkele jihad-strijders, gewapend met protest-borden, naar Den Haag voor hun gevecht met "De Super Dictator". De AIVD houdt het nauwlettend in de gaten.


Kruistocht
Het is allemaal niet nieuw. Tweeduizend jaar geleden kenden we al de Bellum Justum, de rechtvaardige oorlog: De oorlog moest worden uitgeroepen door een legitieme autoriteit, worden gevochten voor een rechtvaardig doel, en gevochten worden met een juiste intentie. Het Romeinse Rijk. Het Byzantijnse rijk. De alsmaar wisselende grenzen.

Het Turkije en Syrië van nu bestond niet. De huidige omgeving van Israël is al eeuwen een conflicthaard tussen Joden, Christenen, Islamieten en hun onderverdelingen. Zoals de Christenen de Orthodoxen, Katholieken, Lutheranen, Calvijnen en Anglicanen kennen, hebben ook de Islamieten subgroeperingen als Soennisten, Sjiieten, Ibadisten en Alevieten.

Dus hadden we in de sprookjes van duizend-en-één jaar geleden dit soort provinciale jihadstrijders 2 ook al. Christenen die op kruistocht gingen, Christenen die elkaar bestreden met hun "beeldenstorm", en Islamieten die het nog eens eventjes dunnetjes overdoen 3.


Levant
ISIS (Islamitische Staat van Irak en al-Sham) en JaN (Jabhat al Nusra) zijn bewegingen die opereren in Syrië, Israël, Jordanië, Libanon, de Palestijnse gebieden en een deel van Turkije (de provincie Hatay). De Verenigde Naties, Europese Unie, Verenigde Staten Arabische Liga en de NAVO hebben de militaire opmars van ISIS en de gewelddadigheden in Irak veroordeeld. De VN-Veiligheidsraad heeft ISIS op de sanctielijst gezet, waardoor het mogelijk is tegoeden van betrokkenen te bevriezen en reisbeperkingen op te leggen. Die sancties gelden ook in Nederland, aldus Timmermans 4.

Hoe dit allemaal politiek zit begrijp ik niet, weet ik niet en interesseert me ook niet. Overal op de wereld vindt je dit soort absurde toestanden. Ulster in Ierland, Basken in Spanje, Korea en Vietnam, Oekraïne en Krim, Amerikaanse burgeroorlog, Azteken en Inca's, en ga maar door. Allerlei gemuteerde DNA-haplo typeringen die menen dat ze door hun genetische afwijking Über andere Menschen staan en die anderen mogen onderwerpen. De beste manier om dit te bestrijden is educatie, niet in de laatste plaats van onze eigen ministers.


Staatsgeheimen
Maar wat van de week opviel aan de berichtgeving hierover waren twee kleine notities:

'Springruiter vrij na 20 jaar cel in Syrië'

De ruiter Adnan Tawfiq Qasar5 won in 1992 een paardrijwedstrijd van de toenmalige kroonprins Basil al-Assad (broer van de huidige president). Het kwam hem te staan op een levenslange gevangenisstraf "Forgotten in Hell" en jaarlijks terugkerende martelingen 6.

Het verhaal deed me denken aan Nelson Mandela in Zuid-Afrika en aan Hüseyin Baybaşin in Nederland. De beroemde vergeetput-truc, waarbij je tegenstanders uit de weg ruimt. Een criminele misdaad begaan door overheidsfunctionarissen en hun imbeciele slaven. Nog nooit één protestje van Timmermans tegen Assad hierover gehoord. Dat durft onze leugenaar ook niet, want hij zou meteen om de oren worden geslagen met de misdaden van zijn eigen ministerie, in samenspanning met justitie, tegen Baybaşin. Vandaag (advies Aben in herzieningsverzoek) zullen we zien of de Nederlande rechters net zulke loopjongens zijn als in andere landen.'AIVD geeft Turkije namen Syriëgangers'

De inlichtingendienst AIVD heeft aan Turkije ruim honderd namen gegeven van potentiële Syriëgangers uit Nederland 7. 'We hanteren een no-entry list', zegt een "ingewijde" bij de Turkse politie. Altijd makkelijk zo'n anonieme deskundige. En dan hebben we nog de terrorisme expert Edwin Bakker 8 die stelt dat in Turkije de wil ontbreekt om de jihadisten echt aan te pakken.

Dat laatste is weer zo'n typisch politiek eufemisme, waarbij hij bijvoorbeeld vergeet te vertellen over de wapenleveranties. Nu is Edwin bestuurslid van het Nederlandse Helsinki Comité 9, het clubje waar ook onze Joris Demmink is toegtreden nádat hij 'person of interest' (zeg maar rustig: verdachte) werd. Dus niet echt iets om trots op je CV te vermelden. Waarom dan wel halve informatie gegeven wordt en de rest "staatsgeheim" is, past alleen in de paranoïde complotwereld van de spionnen.

Ook vond ik de vermelding van de bekende "no-entry-list" wel een wetenswaardigheid. Niet in de laatste plaats omdat uw redacteur daar óók op staat 10. Minister Timmermans begaat schaamteloos strafbare feiten en is daarvoor inmiddels aangeklaagd bij de Hoge Raad. Wat verder opvalt is dat het "beleid" van Nederland is om zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden. Het kiezen van één zijde, nota bene die van de door de VN beoogd te veroordelen partij 11 (lees: de vijand), is dan ook een vreemde strategie en (opnieuw) een onjuist voorlichten van de Tweede Kamer.

Maar wat mij persoonlijk nog meer opviel ligt in het verlengde van o.a. de Baybaşin-Demmink affaire: De Nederlandse inlichtingendienst speelt onder één hoedje met de Turkse dienst. Dat opent de weg voor een nieuw WOB-verzoek om nog meer leugens en valsheid in geschrifte van Timmermans aan het licht te brengen. Dat zomerreces zal het HHC dan ook goed gebruiken, zoals de politiek dat zelf ook altijd doet om onwelgevallige zaken er ongezien doorheen te loodsen.
author: Ton   |   published: 17.06.2014   |   updated: 17.06.2014   |   comments: allowed

17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.06.2014 10:00u
Micha Kat/JD-tv
Graffiti/Nout Wellink
Gerechtshof Den Haag
 
23.06.2014 09:30u
Micha Kat
zaak Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 

-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014