Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Amsodom: European Pedo Capital

Bijbel - Genesis 19:5 Sodom en Gomorrah
"Waar zijn die mannen die bij je overnachten?" riepen ze Lot toe.
"Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!"


1988 - Amsterdam
• Spuistraat 21, Boys Club
   manager Alan Williams (aka: the Welsh Witch), 21 jaar
• Spuistraat 44, Gay Palace
   manager Warwick Spinks, 25 jaar
• Insulindeweg 106-d, Alex Privé, Alex & Friends, ABC Surpise
   Holland Boys International Escort
   manager Karl Maasdam (aka: Alex Pet), 45 jaar

En er waren nog vele andere clubs zoals de Boys for Men, De Boys, de Blue Boy and de Why Not. De Engelse politie had dit netwerk aanvankelijk in Bristol blootgelegd, waarna de exploitanten verkasten naar Amsterdam. Onder hen namen als Stephen Smith, Russell Tricker, John Broomhal, Mark Enfield. In oktober 1990 wist de Engelse Scotland Yard dit al.

In de zomer van 1992, het jaar waarin in Praag de Hugo de Groot stichting werd opgericht met geld van het Nederlandse ministerie van Justitie 1, werd Peter Goetjes, een Berlijnse mensensmokkelaar, gepakt met een jongen in zijn kofferbak.

Nick Davies, journalist voor The Guardian, had een vriend van Peter Goetjes en Lutz Edelman gesproken en kreeg bevestigd dat ze een stuk of 150 jongens hebben verhandeld die ze soms inkochten van hun eigen ouders voor slechts een fles Vodka.

Half mei 1995 (JD was daar bij aanwezig 2) was er een internationale conferentie over cross-border-crime waarbij de toenmalige president van Interpol en hoofd van de Zweedse politie Björn Eriksson 3 vertelde dat er een Europese organisatie bestond die minstens 30.000 pedofielen bediende. Zijn waarschuwing werd genegeerd. 4. Maar waarschijnlijk pikten sommigen wel nieuwe ideeën op over de "business opportunities" in Tsjechië, waar JD soms wel 3x per jaar naar toe ging en dan bleef slapen op de Ambassade waar ook de homofiele ambassadeur 5 Hans Heinemann resideerde.

In 1996 werd de wet op de kinderpornografie aangescherpt. Onze eigen overheid zegt daarover: "Aangetroffen kinderpornografie blijkt gewelddadiger en extremer te worden, de slachtoffers steeds jonger." 6. Het OM wist het dus wel maar greep niet in. Slechts op papier, als lippendienst, werden de zorgen geuit en de leeftijdsgrens van 16 jaar in 2002 verhoogd jaar naar 18 jaar 7. Opvallend daarbij is dat ambtenaren, die normaliter een verhoging van 1/3 van de straf krijgen, nu expliciet géén strafverhoging 8 krijgen. Niet dat ze vervolgd worden overigens, op de ministeriële ambtenaar Joris F. (rolodex pag.7) dan na, die 240 uur dienstverlening kreeg.

In 1997 werd de "Operatie Framework" gestart, als gevolg van de "Bjorn Tape", gemaakt in Nederland in 1990 8 Toen Kenny Abbott vroeg "What do you get out of it?" Antwoordde Spinks dat he likes them to bleed, he likes them to cry, he likes to see pain. He gets orgasms over the pain.

Warwick Spinks, Britains most wanted, vluchtte uiteindelijk en werd recentelijk (in 2012) in Praag gearresteerd 9.

De getuige "Frank" zou in 1993 aan Scotland Yard verklaard hebben dat hij was meegenomen naar de Canarische Eilanden (zie ook het bezoek van JD op 04.04.2002 aan Lanzarote) en daar een film zou hebben gezien van een jongen, niet ouder dan 12, die werd geslagen, met naalden bewerkt, en uiteindelijk met een mes werd gecastreerd.

Dat was de toestand in 1998 ten tijde van de Rolodex-affaire. Misbruik, martelingen en zelfs moorden in de vorm van snuff-movies 10 en verdwijningen, zoals die van Manuel Schadwald 11 (voor het laatst gezien door het Rotterdamse HIK-team, maar zij grepen niet in).

In de herfst van 1998 gingen de Britse rechercheurs met hun informatie naar de Nederlanders. Inclusief een beschrijving van de flat en de naam van de eigenaar, die ook verantwoordelijk zou zijn voor de moorden. Maar bij het Nederlandse OM liepen ze op tegen een muur. Op 26.05.1998 was net het Rolodex-onderzoek heropend 12. Maar vanaf 25.11.1998, het verhoor van OvJ Hans Holthuis (die niet in isolatie en voorarrest was geplaatst !) was dat onderzoek gesaboteerd. De Nederlandse politie zei tegen Scotland Yard dat ze zonder een volledige naam van het vermoorde slachtoffer geen onderzoek zouden openen.


Richard Carl Samson-Dimov
In die tijd zou ook "de Rolodex man" actief zijn. In een interview met Talk2Myra 13 bevestigt hij de authenticiteit van de lijst 14 (6,7 Mb) (een bevestiging die het HHC ook al tijdens de Roestige Spijker verhoren had gekregen van een rechercheur). De commentaren zijn van 30.07.2007, 9 jaar na de Rolodex-affaire.

Richard, geboren in Woensdrecht -bij Breda-, zegt in het interview dat hij met het Amsterdamdse pedo-circuit in aanraking is gekomen via Cor Nouwens (pag. 16) die (behalve pedo en homo) zijn jeugdvriend en buurjongen was in Breda.

Cor was de uitbater van de Music Box, een hustler-gelegenheid in de Paardenstraat te Amsterdam, naast de Festivalbar, vlakbij het Amstel Hotel. Richard was zijn accountant en kwam aldaar in contact met Alex Pet (Karl -Müller- Maasdam) met het verzoek om wat stukken te beoordelen. Daarbij suggereert hij ("daar geef ik geen antwoord op") dat dit paste bij zijn beroepsmatige inlichtingen-onderzoek naar het netwerk van pedofielen die opereerden vanuit de Paardenstraat 15.

Hij zegt het vertrouwen te hebben gewonnen doordat hij, mede dankzij zijn achterban (bedoeld wordt: AIVD), belastingproblemen voor hem kon oplossen. Daardoor kon hij in aanraking komen met alle facetten van de business. Alex zou de bedrijfstechnische leider zijn van één van de centra van pedofilie, aangestuurd door veel mensen op de achtergrond. Dit zou hebben plaatsgehad nog voordat het Rolodex onderzoek was gestart, dus voor 1998.

De lijst zou door een Duitse organisatie (zie notities: 'Uns bekannt') in het onderzoek naar de verdwijning van Manuel Schadwald (hij zegt Schwarz Wald) zijn bekeken. Manuel zou op de boot "De Appollo" op het IJsselmeer zijn omgekomen. Naar het vermoeden van Richard zijn daar geen opnames van. "Ik was aanwezig op het moment dat het sein werd gegeven dat iemand verongelukt was tijdens een heftige scene." En toen werd direct besloten om de bekende JD van de boot af te halen en de omgekomen jongen af te laten zinken met twee zakken cement.

Tijdens dit incident zouden aanwezig zijn geweest: Joris Demmink, Hans Holthuis, Willy Schmitz, maar geen leden van het Koninklijk Huis. Die Willy die overleden is in Bocholt... naar men zegt. Vervolgens zouden er ogenblikkelijk een aantal betaalcheques (van de deelnemers) zijn verwijderd. De accountant kan moeilijk een inschatting maken maar stelt dat je er wel vanuit mag gaan dat de toegang tot deze faciliteiten om fikse bedragen zou gaan.

Over de Claus affaire in New York (1980), toen was Richard nog scholier (26 jaar), zegt hij dat Joseph Luns Claus toen "uit de klauwen heeft weten te houden van het razzia-team, en dat is correct." Dat strookt niet met andere informatie. Zo ontving Luns in 1965 van zijn ambassadeur te Bonn juist informatie dat Claus een vrouwenjager was.

Andere bronnen melden echter dat het de toenmalige premier Van Agt (minister van Justitie: Job de Ruiter) was die de delegatie waarschuwde. Vervolgens stelt Richard dat Claus, vanwege een homofiele relatie met een Nederlandse discjockey, zou zijn opgenomen in het Laurens ziekenhuis te Breda, terwijl de officiële lezing het Radboud in Nijmegen noemt.

In 1997 ontdekte historicus prof. Ger van Roon echter wel dossiers met ambtsberichten over reisjes in 1935 van Nederlandse ambtenaren naar de Gestapo 16. Claus was toen pas 10 jaar, maar wel al lid van de Hitlerjugend. In 1980, de bedoelde periode, had zijn echtgenoot Beatrix net de troon overgenomen.

In die periode (1998) werd Claus behandeld aan prostaatkanker met bestralingen. Daarna onderging hij een nefrectomie, dotterbehandeling, Parkinson en longweginfecties. Ook al zou de 1980 affaire correct zijn, dan nog is het daarmee niet waarschijnlijk dat Richard prins Claus 18 jaar later gekend zou hebben als klant van Maasdam.

Op de waarom vraag: Waarom wordt JD zo in bescherming genomen? antwoord Richard (24m:47s) "Ik hoef maar te duiden dat mijn 'kluisverklaring', afgelegd tegen Fred Teeven, leidde tot direct contact met Joris Demmink." En toen het BIO-onderzoek (Buitengewoon Inlichtingen en Opsporing) werd gestart kreeg hij van Fred Teeven te horen dat hij onder geen beding daar medewerking aan mocht verlenen. Op een zaterdagochtend in 1998 om 12:00u heeft hij (samen met zijn advocate) in het gerechtsgebouw te Amsterdam zijn kluisverklaring afgelegd. Daarin heeft hij bevestigd dat er mensen van justitie waren betrokken in dit netwerk.

"Pas toen in 2007 door twee journalisten van de Telegraaf die kluisverklaring werd ontdekt is pas het Rolodex onderzoek ontstaan", aldus Richard. Ik heb daarna een video-documentaire van 4 uur opgenomen bij Adèle van der Plas voor mijn eigen veilgheid en bescherming.

Richard ziet een link met Dutroux en Robert Mikelsons (14.09.1983) van het Hofnarretje 17 die zijn carrière begonnen zou zijn bij Maasdam. Dan had hij in 1998 15 jaar moeten zijn terwijl Robert M. tot 2003 nog in Riga (Letland) werkte en in 2003 in Heidelberg (Duitsland) veroordeeld werd voor het verspreiden van kinderporno. Volgens Richard waren de foto's van de politie uit Heidelberg bij Alex al bekend voordat hij naar Nederland kwam. "Dus hij is naar Nederland gehaald". We spreken dan over 2004, het jaar waarin Robert M. trouwde met de 10 jaar oudere Richard van Olffen (05.03.1973).

Richard zegt dat JD slechts één van de mensen was (hij noemt een voorzitter van de Tweede Kamer, een minister en ook een topman van de PVDA, AV, Bongersma), terwijl we met zijn allen veel meer moeten nadenken over de oplossing van het pedofielensysteem. De uitvoerende mensen worden aangesproken, sommige daders en sommige slachtoffers worden aangesproken. Maar de werkelijke mensen waar het om gaat, die leiding geven aan het netwerk, die blijven buiten het schootsveld van justitie.


De persoon
Richard Carl Samson, thans 60 jaar, is in 2003 gehuwd met de 26 jaar jongere Bulgaarse Mickey (thans 34 jaar). Hij zou morfine gebruiken, hetgeen zijn trage spreekstijl zou kunnen verklaren. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet en hem dus ook niet in de ogen kunnen kijken (pinpoint pupillen door morfine?). Zijn spreekstijl is erg suggestief. Hij geeft halve informatie en verwacht dat de toehoorder dat zelf verder invult. Dat kan een uiting van manipulatief gedrag zijn. Een deel van de informatie die hij geeft lijkt niet bevestigd te kunnen worden en zelfs onjuist te zijn. Anderen die onderzoek naar hem hebben gedaan beschrijven hem als een oplichter 18.

Het HHC is het daar niet mee eens. Dat niet alle uitspraken betrouwbaar zijn wil nog niet zeggen dat alle uitspraken on-betrouwbaar zijn. Ook in de Rolodex geeft hij inside-informatie die past bij iemand die terdege weet waarover hij praat. Het HHC opteert dan ook niet voor het benadrukken van de onjuistheden, maar juist voor het er tussenuit filteren van de wel relevante info.

Opvallend is dat Richard in de laatste 10 minuten spreekt over het bedenken van een oplossing voor driftcontrole bij de misbruikers en de noodzaak tot het geven van vertrouwen door justitie (de minister) waardoor nieuwe verklaringen kunnen vrijkomen. Richard focust ook niet op Demmink, maar op het gehele circuit met veel meer spelers. Uitdrukkelijk zegt hij dat Maasdam slechts één van de locaties uit het netwerk was en er waarschijnlijk nog veel belangrijkere spelers waren.


Het netwerk
Enkele belangrijke namen worden door Richard genoemd, die echter in de (Nederlandse) media geen of nauwelijks aandacht hebben gekregen. Aan de hand van de Rolodex zullen we die hier herhalen, zoals aldaar in is omschreven, zonder nadere interpretatie of toelichting door het HHC.

Juridische- en overheidsfunctionarissen:
Raphaël Beth (pag.4) oud GG&GD-Amsterdam medewerker.
Boersma (pag.4), oud-agent en inseiner over komende perikelen.
Gijs van Dam (pag.5), rechercheur bij de zedenpolitie.
Antonius Berben (pag.3), griffier Nijmegen, vriend van Yann Paco Faucher (pag.7).
Joris Francken (pag.7), ambtenaar op ministerie VWS.
Oscar Hammerstein (pag.7), advocaat 19 en oud-partner van Spong.
Hans Heinemann (pag.10), oud-ambassadeur te Praag.
Hans Holthuis (pag.10), oud-HOvJ, en griffier Yugoslavia-tribunaal.
Olivier (pag.16), professor bestuursrecht en plv. rechter.
Ger van Roon (pag.17), professor geschiedenis.
Frits Salomonson (pag.18), advocaat Koningshuis.
Jan Wolter Wabeke (pag.22), oud-HOvJ Breda, thans rechter Den Haag.

Spilfuncties binnen het netwerk:
Rudi van Dam (pag.5), producent kinderporno.
Joodse Dave (pag.6), eigenaar Club Boys aan de Spuistraat.
Charles Geerts (pag.8), financier kinderporno.
Gero (pag.8), kinderpornoproducent Düsseldorf, eigendom Duitse maffia.
Dennis de Getrouwe (pag.8), bedrijfsleider voor Maasdam op Nieuwe Prinsengracht.
Lothar Glandorf (pag.8), Beverstraat Rotterdam (HIK-team).
Nico Langeveld (pag.13), chauffeur en partner van "Angelique".
Frank Leenders (pag.13), bekend van Anne Frank plantsoen affaire
Karl Maasdam (pag.14), eigenaar van Insulindeweg 106-d.
Cor Nouwens (pag.15), eigenaar Music Box
Robbie van der Plancke (pag.16), Zandvoortzaak en moordenaar Ulrich.
Pavel (pag.17), porno producent in Praag
(Duitse) Willy Schmitz (pag.18), regelaar.
Henk Smolders (pag.19), kubuswoning Blaak, Rotterdam
Warwick Spinks (pag.20), Gay Palace Spuistraat 44 (zie hierboven).

Contacten van Joris Demmink:
Hans Holthuis (pag.10), oud-HOvJ, en griffier Yugoslavia-tribunaal.
Joodse Dave (pag.6), eigenaar Club Boys aan de Spuistraat.
Gero (pag.8), regelde reisjes en contacten voor JD.
Lothar Glandorf (pag.8), uit varen met Hans en JD.
Hans Heinemann (pag.10), oud-ambassadeur te Praag.
Kees Lunshof (pag.13), Telegraaf, vriendje van JD.
Chauffeur Mostert (pag.14) zou JD en Holthuis rondrijden, ook naar Praag.
Robbie van der Plancke (pag.16), Zandvoortzaak en moordenaar Ulrich.
Ger van Roon (pag.17), professor geschiedenis.
Pavel (pag.17), porno producent in Praag
Frits Salomonson (pag.18), advocaat Koningshuis.
Warwick Spinks (pag.20), Gay Palace Spuistraat 44 (zie ook hierboven).
Jan Wolter Wabeke (pag.22), oud-HOvJ Breda, thans rechter Den Haag.

author: Ton   |   published: 20.06.2014   |   updated: 22.06.2014   |   comments: allowed

05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014