Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wat hieraan vooraf ging
Om het verslag van vandaag te kunnen volgen moet u enige voorkennis hebben. Al sinds 1990 doen er zich geruchten voor dat aan de top van het Ministerie van Justitie corrupte elementen zitten. Zo erg zelfs dat ons Nederlandse rechtssyteem niet langer betrouwbaar meer is, en daarmee de democratie op een staatsgevaarlijke wijze is ondermijnd. De integere rechters en het openbaar ministerie zijn het beu dat zij worden aangekeken op de fouten van enkele raddraaiers onder hen. Vandaar dat een uitgebreid onderzoek nu is toegestaan.

Het integriteitsonderzoek loopt langs verschillende kanalen en invalshoeken. Naast de frontale aanval zijn er ook aanvallen vanuit de flank en in de rug. De belegering is compleet en erg lang zullen deze criminelen niet meer stand kunnen houden. Een sleutelrol zou zijn weggelegd voor een man die decennia lang de machtigste man op het ministerie was. Hij zou zich in en chantabele positie bevinden en op zijn beurt weer anderen om zich heen chanteren om zijn koninkrijkje in stand te houden.

Een van die aanvallen verloopt langs de civiele weg. In een verhoor onder ede wordt de aannemenlijkheid van een aantal geruchten duidelijker gemaakt. Geroddelt wordt er veel. Maar wat klopt daar nou allemaal van? Stichting de Roestige Spijker, gefinancierd door een vastgoedondernemer die beduveld is in de zaak Chipshol, verhoort mensen onder ede om inzicht te krijgen in de juistheid van de informatie en een betrouwbaar handvat (anders dan roddels) te bieden aan onderzoekers van de recherche en de MSM.

  1 - 05.02.2014 - De Demmink procedures
  2 - 04.03.2014 - Dutch Injustice day 1 - Bart X.
  3 - 05.03.2014 - Dutch Injustice day 2 - Leen de Koter & Jaap Hoek
  4 - 07.03.2014 - Verdoezelde feiten
  5 - 08.03.2014 - Klokkenluider Ficq's schaduwboekhouding
  6 - 09.03.2014 - De cavalerie piketdienst
  7 - 11.03.2014 - Dutch Injustice day 3 - Anne Storm
  8 - 12.03.2014 - Het gevangenis-uitje
  9 - 15.03.2014 - Dutch Injustice day 4 - Jacques van Huet
10 - 16.03.2014 - De Demmink getuigen
11 - 23.03.2014 - Rapport Langendoen
12 - 24.03.2014 - Dutch Injustice day 5 - Klaas Langendoen
13 - 25.03.2014 - Dutch Injustice day 6 - Bart Molenkamp
14 - 27.03.2014- Dutch Injustice day 5 - Klaas Langendoen (vervolg)
15 - 08.04.2014 - Demmink's chauffeur
16 - 29.04.2014 - Aanvullende getuigen
17 - 31.04.2014 - De feiten oogst
Klap het blok hierboven open door op de pijl rechts op de blauwe balk te klikken.

De publicatie
Op KlokkenluiderOnline 1 is het complete dossier te lezen. En voor het live-tweet-verslag kunt u terecht bij de tweets van Sakia Belleman 2. En verder heeft Micha Kat een telefonisch verslag gedaan vanuit de rechtbank en een intervieuw gegeven aan de NOS wat waarschijnlijk dinsdag aan het einde van de verhoren zal worden uitgezonden.


Daarmee heeft u een globale indruk. Voor de ingewijden was de verklaring dan ook niet zo heel interessant, althans niet wererldschokkend nieuws. De waarde zit hem opnieuw in de kleine details, die de leek voorbij gaan, en in de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de getuige.

Om maar met dat laatste te beginnen: zoals van Harro Knijff verwacht werd (door de toeschouwers en door zijn cliënt) deed hij zijn best om met twijfelzaaien over herinneringen van details over zaken die zich elf of meer jaar geleden afspeelden, de betrouwbaarheid af te brokkelen. Zo kwam Knijff aanzetten met een "citaat" uit een vermeend briefje van Krol waarin zou staan: "Beste Joris, wat plezierig om jou en je partner ontmoet te hebben." De bedoeling daarachter was om de tijdslijn ter discussie te stellen. Ik kom daar verderop op terug.Het kruisverhoor
En toen begon Knijff met zijn strikvragen: Wanneer heeft u Joris voor het eerst ontmoet? Wanneer wist u dat deze Joris de top-ambtenaar was? Was het nou daarvoor of daarna? Was het nou een paar jaar of veel jaren? Maar u zei eerst zus en nu zo. Dus u heeft het briefje "Beste Joris, wat plezierig om jou en je partner te ontmoeten." nooit geschreven? Tja, daar moet je bij een ervaren politicus als Henk niet mee aankomen. Henk kan meer vragen beantwoorden dan tien gekken hem kunnen stellen. En hij legde het alsvolgt uit:

Ooit heeft het in Eindhoven wonende stelletje Jan Swinkels en zijn partner Jan Wolter Wabeke Henk Krol en Joris Demmink bij hun thuis uitgenodigd voor een etentje. Krol woont ook in Eindhoven (en Demmink had toch een auto met chauffeur, en kwam wel vaker daar in de buurt van het AF-plantsoen - toevoeging redactie, niet uit de verklaring). Demmink en Krol waren bij dat etentje beiden zonder partner. En dat wist Krol, vele jaren later achteraf, zeker. Hij was nameljk een foto tegengekomen, genomen met de zelfontspanner vanaf de vensterbank: Slechts vier personen stonden erop. Geen partners.

Krol kende Swinkels (en partner) omdat hij fotograaf was voor de Gay-Krant. Demmink kende hij niet. Dit etentje moet klaarblijkelijk hebben plaatsgevonden vóór het onderzoek. Krol had geen idee wie die man JD was. Maar na zijn publicatie vertelde Swinkels en Wabeke hem dat. "Joh, je hebt nog bij ons met hem gegeten" en ze gaven hem de videoband die Demmink weer aan hen had gegeven. Demmink was er erg trots op dat de hoofdrolspeler in deze film het vriendje van hem was, en deelde deze video zelf uit aan zijn kennissen.

Demmink's (langdurige) Tsjechische vriendje Libor Čtvrtlík speelde in deze film "de leraar", terwijl hij zelf erg jong was. Zijn "leerlingen" moeten nog jonger zijn geweest. Of je dit kinderporno kon noemen kon Krol niet beoordelen. Wel dat ze erg jong waren. Demmink zelf speelde niet in de film, maar Krol herkende hem jaren later aan een foto die hij terugvond van die bewuste avond dat ze dat etentje hadden.

De hele excercitie van Knijff was mislukt. Krol had het niet alleen geloofwaardig uitgelegd, maar had daar nog bewijsstukken van ook! Dom van Knijff om te proberen om zo'n open en eerlijke politicus, die al eerder met de billen bloot is geweest, te proberen klem te zetten. Volkomen mislukt. En laten we wel wezen: de geloofwaardigheid van de getuigen zit niet in de herinnering van details, maar in de juistheid en bevestigbaarheid van het globale plaatje: Demmink kwam in Eindhoven in de gay-scene. Iets waar niets mis mee is, totdat je het hardnekkig gaat ontkennen.

Een tweede punt waar Krol boos over was, en wat niet juist is opgetekend is en ik citeer maar letterlijk: "En dan hebben we ook met beide heren gesproken (Swinkels en Wabeke, redactie) om te vragen wat er waar zou kunnen zijn van datgene wat wij van onze bronnen in het Anne-Frank plantsoen te horen hadden gekregen. En daar kregen wij een vrij forse bevestiging. Al, is het heel merkwaardige, dat meteen na die publicatie van het artikel in Panorama en Gay-krant mij door één van beide heren verteld is dat ze dat nooit verklaard zouden hebben en dat ze zich niets van deze hele gang van zaken zouden herinneren. En dan heb ik het over collega's van u, mevrouw (de rechter Jan Wolter Wabeke, toevoeging redactie) die in mijn ogen dus zaten te liegen dat ze barsten."

;


De Rijkspas
Tijdens het onderzoek in het Anne Frank plantsoen kwam er een hoge ambtenaar uit Den Haag in beeld die een grote interesse had in jongensreizen naar Praag. Op dat moment was alleen de voornaam bekend: Joris. Later werd er een Rijkspas gevonden in het Anne Frank plantsoen. Die is ingeleverd door de vinder bij de politie. Maar vanaf dat moment was wel de achternaam bekend: Demmink. De vinder heeft dit verteld aan Fred de Brouwer.

Helaas kwam de primaire bron, Fred de Brouwer, vorige maand tijdens een misdrijf in Thailand om het leven. De dader is nog voortvluchtig. Controle van deze mededeling is dan ook alleen mogelijk via de mutatieregistraties van de politie Eindhoven. De aanmelding moet zijn geregistreerd, alsmede de doorgifte aan de eigenaar. Het HHC zal er een WOB-verzoek aan besteden, om deze registratie boven water proberen te krijgen.


De Tsjechië Connectie
Wat ik het meest interessant vond was de reisbemiddeling onder het afdak van de Technische Dienst Eindhoven. Daar kon je jonge jongens bestellen. Niet om gelijk te consumeren zoals elders in het plantsoen, maar om mee naar huis te nemen. Of om in het buitenland te bezoeken. Joris zou met name geïnteresserd zijn in reizen naar Praag in Tsjechië. JD ging graag naar Praag, en daar zijn meerdere bevestigingen van.

Zo zou volgens Krol oud minister mr. Hilbrand Nawijn verteld hebben dat Demmink belangstelling had voor jonge mannen maar ook dat hij samen met Demmink herrineringen over Praag aan het ophalen was geweest in een boekwinkel. Een oude juridisch medewerker van de Rechtbank Den Bosch, inmiddels overleden, zou dit hebben bevestigd. De portier van de Pinoccio-bar, Demmink zelf met zijn vriendje Libor Čtvrtlík, de Nederlandse vertegenwoordiger te Tsjechië ambassadeur Heinemann, alsmede een mevrouw uit de culturele sector, die ook veel interesse had in opera.

De Hugo de Groot Foundation 16 (HGF) werd opgericht in 1992 met financiële steun van de Nederlandse overheid (lees: Demmink?). De stichting is vernoemd naar de beroemde Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645), die de fundamenten van het internationaal recht behartigt. Het beoogt te stimuleren en samenwerking tussen juristen financieel te ondersteunen, met als doel het ontwikkelen van het wettelijke en juridische klimaat in de Tsjechische Republiek. Als Members of Supervisory board is naast ambassadeur Jan Lucas van Hoorn, ook onze Joris D. board-member (in functie als SG - zie afbeelding).

Zoeken we vervolgens in het obchodní rejstřík (handelsregister) 5, dan zien we dat JD (opnieuw) bestuurslid 6 is sinds 29.08.2008, tegelijk met Jan Lucas van Hoorn. Maar ook Leo Spigt (sinds 24.05.1999) komt bovendrijven, net als een oude registratie van Joris uit de periode 24.05.1999-24.05.2002. We mogen dus veronderstellen dat JD's Poolse interesse al speelde voor dat hij SG werd. Niet dat de BVD/AIVD iets belastends kon vinden. Nog geen spoor van rook. Maar eerlijk is eerlijk "culturele interesse" is niet strafbaar. Net zo min als interesse in de natuur. Maar wel hebben we een ondersteunende bevestiging van de verklaring van Krol.

Krol's publicatie ging over Praag en dus niet over de pedofiele honorair consul Vitório Nyenhuis 5 of de Consul-Generaal in Rio en de pedo's Jerry K. en Johan T., de eigenaren van het pornobedrijf Dutch Adult Entertainment uit Julianadorp, die van de Nederlandse ambassade een noodpaspoort 6 kregen en werden weggesluisd (zie ook: operatie fluister, en kinderporno in doofpot). Nee al sinds 1999 aantoonbaar in Praag. Consistent en geloofwaardig. Zoals Krol zelf stelt: voldoende grond voor nader onderzoek middels een parlementaire enquête.
author: Ton   |   published: 11.04.2014   |   updated: 11.04.2014   |   comments: allowed

15.04.2014 09:00u
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014